Aktualne

 Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN zaprasza na:

X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe:"Biologia traw" 15-16 listopada 2012 r.