Informujemy o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 marca 2020 r do godz. 16:00. Więcej informacji w linku poniżej.

WIĘCEJ INFORMACJI


 

W dniach 25-26 marca 2020 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona obecności martwych drzew w lasach. Informacje o Konferencji znajdą Państwo na stronie:  

https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Zapraszamy na seminarium naukowe IB PAN, które odbędzie się 11 lutego 2020 o godz. 10:00 w sali Prof. B. Pawłowskiego IB PAN. Referat pt. "Co wiemy na temat rozmieszczenia kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. w Polsce" wygłosi mgr Łukasz Piechnik z Zakładu Ekologii IB PAN.

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapraszamy na seminarium naukowe IB PAN, które odbędzie się 10 grudnia 2019 o godz. 10:00 w sali Prof. B. Pawłowskiego IB PAN. Tematem seminarium będzie wpływ ilości i jakości biomasy roślinnej na właściwości fizykochemiczne gleby w ekosystemach dotkniętych inwazją rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica. Referat wygłosi dr hab. Anna Stefanowicz (Zakład Ekologii IB PAN).