kolodziejczykKOŁODZIEJCZYK Łukasz, Marcin

 

studia: Uniwersytet Rolniczy, Kraków - inż. 2014

Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Tel.: (12) 42-41-732, fax: (12) 421-97-90

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przebieg pracy:

Od 1. marca 2014 technik – dokumentalista w Zakładzie Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN  w Krakowie.

Tematyka badawcza:

Makroskopowe glony morskie
Taksonomia, ekologia i biogeografia wybranych grup sinic, zielenic i okrzemek

Projekty badawcze:

2007 - Zagadnienia aktualnego występowania i statusu Furcellaria fastigiata w Bałtyku południowym.
2009 – Wstępna inwentaryzacja najczęściej występujących glonów raf koralowych Parku Narodowego Ras Mohamed, Egipt.
2014 – Opracowanie kolekcji glonów morskich ze zbiorów Tytusa Chałubińskiego.

Wyprawy naukowe, zbiory:

2008 – Park Narodowy Ras Mohamed, Płd. Synaj, Egipt.
2013 – Tatry, Słowacja.
Zbiory „mokre”, zakonserwowane glonów morskich i słodkowodnych.

Wykaz ważniejszych publikacji:

2015

 • Kołodziejczyk Ł., Wołowski K. 2015. Kolekcja glonów morskich w zielniku Tytusa Chałubińskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(1): 89–95.

2009

 • Kołodziejczyk Ł. M. 2009. Furcellaria fastigiata, interesujący gatunek bałtyckiego krasnorostu. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 192–196.
 • Kołodziejczyk Ł. M. 2009. Preliminary data on algal flora of coral reefs in Ras Mohamed National Park (South Sinai, Egypt). Proc. 28th. Intern. Phycological Conference – Algal Biodiversity in Ecosystems of Protected Areas. Szczecin – Cieszyno Drawskie.

2005

 • Kołodziejczyk Ł. M. 2005. Nadmorskie bory bażynowe. Parki Narodowe, 3/2005.

Małgorzata PONIEWOZIK

[d. Piskorek]


dr, biolog – fykologia, taksonomia, ekologia
Studia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek – Ochrona Środowiska, mgr 2000; dr 2008

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Praca:
Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Przebieg pracy:
2000 – 2001: Katedra Botaniki i Hydrobiologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, asystent naukowo-techniczny
2001 – 2009: Katedra Botaniki i Hydrobiologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, asystent naukowo-dydaktyczny
2009 – 2016: Katedra Botaniki i Hydrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, adiunkt naukowo-dydaktyczny
2016 – Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – adiunkt

 

Tematyka badawcza:

Biologia, ekologia i taksonomia wiciowców, szczególnie euglenin.
Ekologia fitoplanktonu.
Funkcjonowanie stawów i płytkich jezior.
Fitoplankton w ocenie stanu ekologicznego zbiorników wodnych.

Wyprawy naukowe, zbiory:

2002 – obecnie – zbiory mokre z Polski wschodniej.
2010, 2012 – udział w wyjeździe naukowo-badawczym na wyspę Bornholm połączony ze zbieraniem materiałów.

Udział w grantach:

Główny wykonawca grantu promotorskiego „Zmienność zbiorowisk euglenin (Euglenophyta) w wybranych zbiornikach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” (2P04 C 043 30), w latach 2006-2008.

Współwykonawca ekspertyzy „Opracowanie analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony – ocena efektów denaturalizacji ekosystemów wodnych i torfowiskowych. Cz. 1. Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie parametrów fizyczno-chemicznych wód oraz ilości i struktury gatunkowej fitoplanktonu”, w latach 2007-2008.

Wykonawca grantu „Bruzdnice (Dinoflagellata) jako wskaźniki wybranych cech siedlisk słodkowodnych - analizy współczesne i paleoekologiczne” (NN305 273840), w latach 2011-2014.

Współwykonawca ekspertyzy i raportu badań „Badania ekologiczne i wykonanie oceny wpływu środowiska i antropopresji na kondycję i funkcjonowanie stawu w parku Miejskim” w ramach umowy zawartej z Gminą Miasta Lubartów, w roku 2013

Wykaz publikacji:

 • Poniewozik M. 2017. Element composition of Trachelomonas envelopes (Euglenophyta). Polish Botanical Journal 62(1): 77–85. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352.
 • Poniewozik M., Wołowski K. 2017. Eugleniny (Euglenophyta) siedlisk wodno-torfowiskowych Tatr. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 283–294. ISSN 1640-629X, e-ISSN 2449-8890.

 • Poniewozik M., Wołowski K., Piątek J. 2017. Study on similarities and differences of the species Trachelomonas volziiand Tdubia (Euglenophyceae) – one or two independent species? W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 150. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968
 • Wołowski K., Poniewozik M., Duangjan K. 2017. Euglenoid blooms – causes and effects. W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 199. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968.

 • Poniewozik M. 2016. The euglenoid genus Trachelomonas (Euglenophyta) from eastern Poland. Study on morphology and ultrastructure of envelopes with comments on morphologically similar species. Phytotaxa 278(3): 181–211. ISSN 1179-3155, e-ISSN 1179-3163

 • Wołowski K., Poniewozik M., Juráň J. 2016. Morphological variability of loricae in Trachelomonas caudata complex (Euglenophyta). Cryptogamie, Algologie 37(2): 97–108. ISSN 0181-1568, e-ISSN 1776-0984
 • Poniewozik M. 2014. The euglenoid genera Astasia and Menoidium
 • Pęczuła W., Szczurowska A., Poniewozik M. 2014. Phytoplankton community in early stages of reservoir development – a case study from the newly formed, colored, and episodic lake of mining-subsidence genesis. Pol. J. Environ. Stud. 23(2): 153–159.
 • Wołowski K., Poniewozik M. 2014. Euglenophyta. [W:] Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Burchardt L. (red.), Kraków, ss. 93–111.
 • Pęczuła W., Poniewozik M., Szczurowska A. 2013. Gonyostomum semen
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2013. The impact of free-floating plant cover on phytoplankton assemblages of oxbow lakes (The Bug River Valley, Poland).Biologia, 68/1: 18–29, DOI:10.2478/s11756-012-0129-3.
 • Wołowski K., Poniewozik M., Walne P.L. 2013. Pigmented euglenophytes of the genera Euglena, Euglenaria, Lepocinclis, Phacus and Monomorphina from the southeastern United States. Polish Bot. J. 58(2): 659–685. DOI: 10.2478/pbj-2013-0071.
 • Poniewozik M., Płaska W. 2013. Composition of selected phyto- and zoocenozis in small, astatic water bodies. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 2013, 10, 360–369.
 • Poniewozik M. 2012. Colourless euglenophytes - new and rare species for Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. Pol., 19(1): 161–176.
 • Poniewozik M. 2012. Trachelomonas diversity in a forest pond of Poleski National Park (E Poland) [W:] K. Wołowski et al. (red.) Current advances in algal taxonomy and its applications. Phylogenetic, ecological and applied perspective. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków, ss. 165–174.
 • Poniewozik M., Wojciechowska W., Solis M. 2011. Dystrophy or eutrophy: phytoplankton and physical-chemical parameters in the functioning of humic lakes.
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. 2010. Phytoplankton based assessment of the ecological status of four shallow lakes (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland) – a comparison of approaches. Limnologica, 40: 251–259.
 • Wołowski K., Poniewozik M. 2010. Euglenophyta. [W:] Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu rzek i jezior (The key to determination of phytoplankton species in rivers and lakes). Burchardt L. (red.), ss. 97–117.
 • Solis M., Poniewozik M., Wojciechowska W. 2010. The assessment of water fertility based on biodiversity of planktonic algae community in six lakes located on the Biosphere Reserve “Polesie Zachodnie”. [W:] Chmielewski T. J. & Piasecki D. (red.) The future of hydrogenic landscapes in european biosphere reserves, 438: 321–340.
 • Poniewozik M. 2009. Taxonomical diversity within Trachelomonas genus in a former, small clay-pit. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 16(2): 415–424.
 • Solis M., Poniewozik M., Mencfel R. 2009. Bloom-forming cyanobacteria and other algae in selected anthropogenic reservoirs of Łęczna-Włodawa Lakeland. Oceanol. Hydrobiol. Stud., 38(
 • Wojciechowska W., Pasztaleniec A., Solis M., Poniewozik M. 2006. Biological diversity of pro- and eukaryotic algae in river lakes. [W:] Wojciechowska W. (red.) The river lakes of the Middle Bud River Valley. Biological and landscape diversity. Catholic University of Lublin Publisher, ss. 36–41.
 • Poniewozik M. Acta Soc. Bot. Pol., 4: 323–327.
 • Wojciechowska W., Poniewozik M., Pasztaleniec A. 2004. Vertical distribution of dominant cyanobacteria species in three lakes – evidence of tolerance to different turbulence and oxygen conditions.
 • Pasztaleniec A., Poniewozik M. Acta Soc. Bot. Pol., 1: 39–46.
 • Wojciechowska W., Solis M., Pasztaleniec A., Poniewozik M. Summer phytoplankton composition in 26 lakes of Łęczna-Włodawa Lakeland. Annls Universit. Mariae Curie-Skłodowska C, LVII: 127–138.
 • Wojciechowska W., Poniewozik M., Pasztaleniec A. 2002. Many years changes of summer phytoplankton as trophy indicator in particular lakes. Acta Agrophysica, 3: 255–265.