kowalskaLENARCZYK Joanna

[d. Kowalska]
dr, botanik - fykologia, taksonomia

studia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek - Ochrona Środowiska, mgr 2005; Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Botaniki PAN - dr 2011

Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

 

Tel.: (12) 42-41-876, fax: (12) 421-97-90

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przebieg pracy:

XI 2005 – II 2006 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, hydrobiolog (staż);
X 2006 – II 2011 – Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie (studium doktoranckie, promotor – prof. dr hab. K. Wołowski);
IV 2011 – Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - adiunkt

Tematyka badawcza:

Zmienność morfotypowa i genotypowa zielenic z rodzaju Pediastrum.
Taksonomia i biogeografia zielenic (Chlorococcales, Desmidiales) w zbiornikach górskich.
Zielenice (Chlorococcales) w materiałach kopalnych.

Wyprawy naukowe, zbiory:
2007–obecnie – zbiory mokre z różnych regionów Polski.

Udział w grantach:

 1. Główny wykonawca grantu "Taksonomiczne i środowiskowe studia nad rodzajem Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce" (N N303 070 534), w latach 2008–2010.
 2. Kierownik grantu „Taksonomia i rozmieszczenie zielenic (Chlorophyta) w wybranych zbiornikach wodnych Doliny Gąsienicowej w Tatrach” (grant wewnętrzny), czerwiec – listopad 2011.
 3. Kierownik grantu „Wstępne badania nad zmiennością molekularną rodzaju Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce” (grant wewnętrzny), maj - listopad 2012.
 4. Kierownik grantu "Wody przymorskie jako idealna nisza ekologiczna dla mikroskopijnych zielenic rodzaju Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce – wstępne badania genetyczno-morfometryczne" (grant wewnętrzny), maj - listopad 2013.
 5. Kierownik grantu „Pediastrum alternans – zmienność morfologiczna i pozycja filogenetyczna (grant wewnętrzny), maj - listopad 2014.

Wykaz ważniejszych publikacji:

2017

 • Lenarczyk J. 2017. Historia i perspektywy badań zielenic (Chlorophyta) w górskich jeziorach Tatrzańskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): xx–xx. ISSN 1640-629X, e-ISSN 2449-8890.
 • Lenarczyk J., Piątek J. 2017. Assessing phylogenethic signals and homoplasty in morphometric data ofPseudopediastrum boryanum and morphologically similar taxa. W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 114. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968.

2016

 • Lenarczyk J. 2016. Morphological plasticity of the microscopic green alga Pseudopediastrum boryanum (Chlorophyceae) under varying nutrient concentration. Nova Hedwigia 102(3–4): 373–390. ISSN 0029-5035, e-ISSN 2363-7188
 • Lenarczyk J., McManus H.A. 2016. Testing the boundaries of the green algal species Pediastrum alternans (Chlorophyceae) using conventional, geometric morphometric and phylogenetic methods. Phycologia 55(5): 515–530. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968
 • Lenarczyk J., Wołowski K. 2016. Phenotypic plasticity of wall ultrastructure in the green alga Pediastrum s.l. (Chlorophyta, Sphaeropleales). Polish Botanical Journal 61(1): 73–88. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352

2015

 • Lenarczyk J., Kołaczek P., Jankovská V., Turner F., Karpińska-Kołaczek M., Pini R., Pędziszewska A., Zimny M., Stivrins N., Szymczyk A. 2015. Palaeoecological implications of the subfossil Pediastrum argentinense-type in Europe. Review of Palaeobotany and Palynology 222: 129–138.

 • Lenarczyk J., Lenzenweger R., Jacuńska U. 2015. Spatial and temporal variations in the genera Euastrum Ralfs and Micrasterias Ralfs (Desmidiaceae) assemblages of high altitude lakes. Nova Hedwigia 101(1–2): 233–250.

 • Lenarczyk J. 2015. Pediastrum Meyen sensu lato (Chlorophyceae) in the phytoplankton of lowland and upland water bodies of Central Europe (Poland). Fottea 15(2): 113–122.

2014

 • Lenarczyk J. 2014. The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 104 pp.

2013

 • Lenarczyk J., Tsarenko P. 2013. Some rare and interesting green algae (Chlorophyta) from subalpine Tatra lakes (High Tatra Mountains, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 42(3): 225–232.

2012

 • Lenarczyk J. 2012. Różnorodność taksonomiczna zielenic (Chlorophyta) w sześciu wysokogórskich jeziorach polskiej części Tatr. Fragm. Flor. Geobot. 19(2): 503-523.

2010

 • Kowalska J. 2010. Cell wall ultrastructure in Pediastrum – a valid taxonomic criterion? [W:] K. Wołowski, J. Kwandrans, A. Z. Wojtal (red.), Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, Kraków – Niedzica, Poland, 19-23rd May 2010, s. 117. (streszczenie i plakat).
 • Kowalska J., Wołowski K. 2010. Rare Pediastrum species (Chlorophyceae) from Polish coastal lakes. Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 225-233.
 • Kowalska J., Wołowski K. 2010. Pediastrum privum (Printz) Hegewald in Lake Małe Zmarłe, northern Poland. Oceanol. Hydrobiol. Studies 39(3): 137-143.

2009

 • Kowalska J., Wołowski K. 2009. Lakes of the Słowiński National Park – appropriate habitats for Pediastrum? [W:] M. Bąk, T. Radziejewska, J. Gazda (red.), Algal biodiversity in ecosystems of protected areas. XXVIII International Phycological Conference, Szczecin – Cieszyno Drawskie, Poland, 21-24 th May 2009, s. 84. (streszczenie i plakat)
 • Kowalska J. 2009. Medal Holuby’ego dla kolejnych polskich botaników. – The Holuby Medal for new Polish botanists. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 169-170.
 • Wołowski K., Kowalska J. 2009. Eugleniny i inne glony występujące w stawie Ogrodu Botanicznego UJ. Fragm. Flor. Geobot. 16(1): 145-154.

2008

 • Kowalska J. 2008. Rare taxa of Pediastrum Meyen and their significance in the palaeoecological studies. [W:] J. Żelazna-Wieczorek (red.), Renaturisation of water ecosystems and algae communities. XXVII International Phycological Conference. Book of abstracts, Łódź – Spała, Poland, 12-15th June 2008, s. 69. (streszczenie i plakat).
 • Piątek J., Kowalska J. 2008. The stomatocyst of Dinobryon sociale var. americanum (Chrysophyceae). Nova Hedwigia 87(1–2): 161-167.

2007

 • Kowalska J., Wołowski K. 2007. Chosen taxa of euglenophyta as indicators of water saprobity. W: Algae in ecological quality of water assessment. XXVI International Phycological Conference, Lublin-Nałęczów, Poland, 17-20th May 2007, s. 69. (streszczenie i plakat).
 • Wołowski, K., Kowalska J., Hindák F. 2007. Występowanie Chroodactylon ornatum C. Agardh w Polsce i na Słowacji. Biologia, Bratislava 62/6: 646-649.

2006

 • Kowalska J., Luścińska M. 2006. Phytoplankton of Lake Raduń. Limnological Papers 1: 39-70.