kowalskaLENARCZYK Joanna

[d. Kowalska]
dr, botanik - fykologia, taksonomia

studia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek - Ochrona Środowiska, mgr 2005; Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Botaniki PAN - dr 2011

Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

 

Tel.: (12) 42-41-876, fax: (12) 421-97-90

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przebieg pracy:

XI 2005 – II 2006 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, hydrobiolog (staż);
X 2006 – II 2011 – Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie (studium doktoranckie, promotor – prof. dr hab. K. Wołowski);
IV 2011 – Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - adiunkt

Tematyka badawcza:

Zmienność morfotypowa i genotypowa zielenic z rodzaju Pediastrum.
Taksonomia i biogeografia zielenic (Chlorococcales, Desmidiales) w zbiornikach górskich.
Zielenice (Chlorococcales) w materiałach kopalnych.

Wyprawy naukowe, zbiory:
2007–obecnie – zbiory mokre z różnych regionów Polski.

Udział w grantach:

 1. Główny wykonawca grantu "Taksonomiczne i środowiskowe studia nad rodzajem Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce" (N N303 070 534), w latach 2008–2010.
 2. Kierownik grantu „Taksonomia i rozmieszczenie zielenic (Chlorophyta) w wybranych zbiornikach wodnych Doliny Gąsienicowej w Tatrach” (grant wewnętrzny), czerwiec – listopad 2011.
 3. Kierownik grantu „Wstępne badania nad zmiennością molekularną rodzaju Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce” (grant wewnętrzny), maj - listopad 2012.
 4. Kierownik grantu "Wody przymorskie jako idealna nisza ekologiczna dla mikroskopijnych zielenic rodzaju Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce – wstępne badania genetyczno-morfometryczne" (grant wewnętrzny), maj - listopad 2013.
 5. Kierownik grantu „Pediastrum alternans – zmienność morfologiczna i pozycja filogenetyczna (grant wewnętrzny), maj - listopad 2014.

Wykaz ważniejszych publikacji:

2018

 • Piątek J., Lenarczyk J. 2018. Assessing morphological congruence in free-living forms and their stomatocysts of Dinobryon, including a stomatocyst newly assigned to D. pediforme (Chrysophyceae). W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 85. ISBN 978-83-61191-01-8.

 • Tsarenko P., Lenarczyk J., Wołowski K., Lilitska H. 2018. Monitoring research of algal species diversity in the high-mountainous Nesamovyte Lake (East Carpathians, Ukraine). W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 101. ISBN 978-83-61191-01-8.

 • Wołowski K., Piątek J., Spisak W., Chlebicki A., Lenarczyk J., Łukaszek M., Buczak A. 2018. Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity? W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 42. ISBN 978-83-61191-01-8.

2017

 • Lenarczyk J. 2017. Historia i perspektywy badań zielenic (Chlorophyta) w górskich jeziorach Tatrzańskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 339–351. ISSN 1640-629X, e-ISSN 2449-8890.
 • Lenarczyk J., Piątek J. 2017. Assessing phylogenethic signals and homoplasty in morphometric data ofPseudopediastrum boryanum and morphologically similar taxa. W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 114. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968.

2016

 • Lenarczyk J. 2016. Morphological plasticity of the microscopic green alga Pseudopediastrum boryanum (Chlorophyceae) under varying nutrient concentration. Nova Hedwigia 102(3–4): 373–390. ISSN 0029-5035, e-ISSN 2363-7188
 • Lenarczyk J., McManus H.A. 2016. Testing the boundaries of the green algal species Pediastrum alternans (Chlorophyceae) using conventional, geometric morphometric and phylogenetic methods. Phycologia 55(5): 515–530. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968
 • Lenarczyk J., Wołowski K. 2016. Phenotypic plasticity of wall ultrastructure in the green alga Pediastrum s.l. (Chlorophyta, Sphaeropleales). Polish Botanical Journal 61(1): 73–88. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352

2015

 • Lenarczyk J., Kołaczek P., Jankovská V., Turner F., Karpińska-Kołaczek M., Pini R., Pędziszewska A., Zimny M., Stivrins N., Szymczyk A. 2015. Palaeoecological implications of the subfossil Pediastrum argentinense-type in Europe. Review of Palaeobotany and Palynology 222: 129–138.

 • Lenarczyk J., Lenzenweger R., Jacuńska U. 2015. Spatial and temporal variations in the genera Euastrum Ralfs and Micrasterias Ralfs (Desmidiaceae) assemblages of high altitude lakes. Nova Hedwigia 101(1–2): 233–250.

 • Lenarczyk J. 2015. Pediastrum Meyen sensu lato (Chlorophyceae) in the phytoplankton of lowland and upland water bodies of Central Europe (Poland). Fottea 15(2): 113–122.

2014

 • Lenarczyk J. 2014. The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 104 pp.

2013

 • Lenarczyk J., Tsarenko P. 2013. Some rare and interesting green algae (Chlorophyta) from subalpine Tatra lakes (High Tatra Mountains, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 42(3): 225–232.

2012

 • Lenarczyk J. 2012. Różnorodność taksonomiczna zielenic (Chlorophyta) w sześciu wysokogórskich jeziorach polskiej części Tatr. Fragm. Flor. Geobot. 19(2): 503-523.

2010

 • Kowalska J. 2010. Cell wall ultrastructure in Pediastrum – a valid taxonomic criterion? [W:] K. Wołowski, J. Kwandrans, A. Z. Wojtal (red.), Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, Kraków – Niedzica, Poland, 19-23rd May 2010, s. 117. (streszczenie i plakat).
 • Kowalska J., Wołowski K. 2010. Rare Pediastrum species (Chlorophyceae) from Polish coastal lakes. Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 225-233.
 • Kowalska J., Wołowski K. 2010. Pediastrum privum (Printz) Hegewald in Lake Małe Zmarłe, northern Poland. Oceanol. Hydrobiol. Studies 39(3): 137-143.

2009

 • Kowalska J., Wołowski K. 2009. Lakes of the Słowiński National Park – appropriate habitats for Pediastrum? [W:] M. Bąk, T. Radziejewska, J. Gazda (red.), Algal biodiversity in ecosystems of protected areas. XXVIII International Phycological Conference, Szczecin – Cieszyno Drawskie, Poland, 21-24 th May 2009, s. 84. (streszczenie i plakat)
 • Kowalska J. 2009. Medal Holuby’ego dla kolejnych polskich botaników. – The Holuby Medal for new Polish botanists. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 169-170.
 • Wołowski K., Kowalska J. 2009. Eugleniny i inne glony występujące w stawie Ogrodu Botanicznego UJ. Fragm. Flor. Geobot. 16(1): 145-154.

2008

 • Kowalska J. 2008. Rare taxa of Pediastrum Meyen and their significance in the palaeoecological studies. [W:] J. Żelazna-Wieczorek (red.), Renaturisation of water ecosystems and algae communities. XXVII International Phycological Conference. Book of abstracts, Łódź – Spała, Poland, 12-15th June 2008, s. 69. (streszczenie i plakat).
 • Piątek J., Kowalska J. 2008. The stomatocyst of Dinobryon sociale var. americanum (Chrysophyceae). Nova Hedwigia 87(1–2): 161-167.

2007

 • Kowalska J., Wołowski K. 2007. Chosen taxa of euglenophyta as indicators of water saprobity. W: Algae in ecological quality of water assessment. XXVI International Phycological Conference, Lublin-Nałęczów, Poland, 17-20th May 2007, s. 69. (streszczenie i plakat).
 • Wołowski, K., Kowalska J., Hindák F. 2007. Występowanie Chroodactylon ornatum C. Agardh w Polsce i na Słowacji. Biologia, Bratislava 62/6: 646-649.

2006

 • Kowalska J., Luścińska M. 2006. Phytoplankton of Lake Raduń. Limnological Papers 1: 39-70.