sieminSIEMIŃSKA Jadwiga

prof. dr hab., botanik - fykologia, hydrobiologia

ur. 1 stycznia 1922, Kraków

 studia: Uniwersytet Jagielloński (tajne nauczanie), Kraków, mgr 1947; dr 1950; doc. 1955; prof. nadzw. 1972; prof. zw. 1983

Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Tel.: (12) 424-17-879, fax: (12) 421-97-90

 

Przebieg pracy:
Zakład Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (później: Katedra Rybactwa Wyższej Szkoły Rolniczej) w Krakowie 1940-55, asystent 1947, starszy asystent 1949, adiunkt 1950, docent 1955; współorganizator Działu Hydrobiologicznego w Zakładzie Badań Wodociągowych i Kanalizacyjnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1954-56; Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, adiunkt 1954, docent 1955, profesor 1972, kierownik Zakładu Algologii 1958-92, z-ca dyrektora ds. naukowych 1979-84; Zakład Biologii Wód PAN w Krakowie, z-ca dyrektora ds. naukowych od 1958-62; Stypendium PAN i British Council w Windermere Laboratory, Anglia 1957-58; stypendium Fundacji Rockefellera w Stazione Zoologica, Neapol, Włochy 1961; Department of Botany and Plant Pathology w Michigan State University, East Lansing, Michigan oraz Department of Botany w Indiana State University, Bloomington Biological Station at Flathead Lake, Montana, USA 1962-63.

Tematyka badawcza:
zbiorowiska i taksonomia glonów słodkowodnych i wodnych zwierząt bezkręgowych, okrzemki kopalne, historia badań.

Członkostwo i funkcje:
Polskie Towarzystwo Botaniczne od 1946 (organizatorka 1972 i przewodnicząca Sekcji Fykologicznej od 1989, członek honorowy); Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne od 1959 (członek założyciel, członek honorowy); Komitet Hydrobiologiczny PAN od 1957; Komitet Botaniki PAN; członek Zespołu Historii Botaniki PAN od 1977; Societas Internationalis Limnologorum od 1956; International Phycological Society od 1962 (członek założyciel); Freshwater Biological Association, Anglia 1956-67; International Society for Diatom Research od 1960 (członek założyciel); redaktor serii Bibliografie Botaniczne od 1980; współredaktor Acta Hydrobiologica 1958-72; członek redakcji Fragmenta Floristica et Geobotanica 1956-93; Polski Związek Alpinizmu (członek honorowy).

Nagrody i odznaczenia:
nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego (1953); nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1956); nagroda Sekretarza Wydziału II PAN (1965); Złoty Krzyż Zasługi (1979); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medal Jubileuszowy Polskiej Akademii Nauk (2013), Medal Holubyego Słowackiego Towarzystwa Botanicznego

Wykaz ważniejszych publikacji:

2008

 • Siemińska J. 2008. Dziewiętnastowieczny polski klucz do oznaczania okrzemek. Wiad. Bot., 52(1/2): 124–126.
 • Siemińska J., Wołowski K., Piątek J., Wojtal A.Z. 2008. Glony Ojcowskiego Parku Narodowego (Algae of the Ojców National Park). W: A. Klasa, J. Partyka (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, ss. 241–262.

2007

 • Siemińska J. 2007. Polscy badacze okrzemek. Wiad. Bot., 51(1–2): 27–43.
 • Siemińska J. 2007. Badania fykologiczne. [W:] B. Zemanek, A. Zemanek (red.): Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania. Kraków, Ogród Botaniczny UJ: 253–274.

2006

 • Siemińska J. 2006. Tradition of diatom research in Poland. [W:] A. Witkowski (ed.): Eighteenth International Diatom Symposium, 2004. Bristol, Biopress Limited: 347–356. Siemińska J. 2006. Anna Siemińska (1925–2006) i ikonoteka glonów. Wiad. Bot., 50(1–2): 38–42.
 • Siemińska J. 2006. Bolesława Kawecka–Starmachowa (1902–1965) – w 40 rocznicę śmierci. Wiad. Bot., 50(1–2): 43–46.
 • Siemińska J., Bąk M., Dziedzic J., Gąbka M., Gregorewicz P., Mrozińska T., Pełechaty M., Owsianny P.M., Pliński M., Witkowski A. 2006. Red list of algae in Poland – Czerwona lista glonów w Polsce. [W:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds): Red list of plants and fungi in Poland – Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Kraków, W. Szafer Institut of Botany, Polish Academy of Sciences: 35–52.

2005

 • Siemińska J. 2005. Pięknie wydany program spotkania. Wiad. Bot., 49(3/4): 64–65.
 • Siemińska J. 2005. 18 Międzynarodowe Sympozjum Diatomologiczne (Międzyzdroje, 2–7 września 2004). Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy). Wiad. Bot., 49(1/2): 66–68.

2004

 • Siemińska J. 2004. Kredowe okrzemki słodkowodne. Wiad. Bot., 48(3–4): 7–9.
 • Siemińska J. 2004. Na jubileusz 50 lat istnienia Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk. Wiad. Bot., 48(1–2): 38–39.
 • Siemińska J. 2004. Współpraca Profesor Izabeli Dąmbskiej z Instytutem Botaniki PAN w Krakowie. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii: 13–16.

2003

 • Siemińska J., Wołowski K. 2003. Catalogue of the Polish prokaryotic and eukaryotic algae. Katalog prokariotycznych i eukariotycznych glonów Polski. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN: ss. 1–151.
 • Siemińska J. 2003. Fykologia w krakowskim ośrodku naukowym. Wszechświat, 104(10–12): 274–278.
 • Siemińska J. 2003. Are all reports on diatoms older than Cretaceous not credible? Oceanolog. Hydrobiol. Studies, 23(3): 19–27.

2002

 • Siemińska J., Kwiecińska B. 2002. Horstia renatae gen. et sp. nov., a new diatom from the Przeworno Proterozoic marbles. Acta Palaeobot. 42(1): 3–6.
 • Siemińska–Słupska J. 2002. Profesor Zygmunt Grodziński w moich wspomnieniach. [W:] B. Morawska–Nowak (red.): Profesor Zygmunt Grodziński we wspomnieniach. Wydawnictwo AA, Kraków: 118–126.
 • Siemińska J., Wołowski K. 2002. The oldest fossil diatoms. Annual report, Polish Acad. Sci., Warszawa: 32–35.

2000

 • Siemińska J. 2000. O pewnym konkursie Królewskiej Akademii Nauk Belgii. [W:] A. Zemanek (red.): Józef Rostafiński, Botanik i humanista. Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauk, Monografie, 1, Kraków: 161–163.
 • Siemińska J. 2000. The discoveries of diatoms older then the Cretaceous. [W:] A. Witkowski, J. Siemińska (eds): The origin and early evolution of the diatoms: fossil, molecular and biogeographical approches. Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institut of Botany, Cracow: 55–74.
 • Siemińska J., Kwiecińska B. 2000. The Proterozoic diatoms from the Przeworno marbles. [W:] A. Witkowski, J. Siemińska (eds): The origin and early evolution of the diatoms: fossil, molecular and biogeographic approaches. Polish Academy of Sciences. W. Szafer Institut of Botany, Cracow: 96–121
 • Kwiecińska B., Siemińska J. 2000. Diatoms Bolewskia reymanownae gen. nov. et sp. nov., Protorhaphoneis stanislai gen. nov. et sp. nov, and Xanthopyxsis polonica sp. nov. from the Przeworno marbles in Poland. Acta Palaeobot., 40(1): 3–8.

1999

 • Siemińska J. 1999. Czy glony mają znaczenie praktyczne ? Wszechświat, 100(1–3): 31–32.

1998

 • Siemińska J. 1998. Iconotheca of algae. [In:] L. Stuchlik (ed.): Botanical collections throuthout the world. Proceedings of the second international conference on the preservation of botanical collections, Cracow: 75–76.
 • Siemińska J. 1998.Friendship and cooperation as the principle of scientific progress in phycology. Biologia, Section Botany, Bratislava, 53(4): 361–363.
 • Siemińska J. 1998. Przyjaźń i współpraca jako zasada postępu naukowego w fykologii. Wiad. Bot., 42(1): 7–9.
 • Siemińska J. 1998. Note on the index of Latin names of algal taxa found in Poland. Oceanol. Stud., 1–2: 3–4.
 • Siemińska J. 1998. Professor Chin–Chin Jao, nestor chińskich fykologów, wspomnienie pośmiertne (2. O2. 1900 – 28. 03. 1998). Wiad. Bot., 42(2): 61–63.

1995

 • Siemińska J. 1995. Index of Latin names of blue–green algae (Cyanophyta) noted in Poland up to the year 1980. Polish Bot. Stud. Guidebook series, 17, pp. 53.

1993

 • Siemińska J. 1993. Trzy nowe gatunki okrzemek opisane z marmurów Przeworna (Dolny Śląsk, Polska) – Three new diatom species described from marbles of Przeworno (Lower Silesia, Poland). (W:) XII Międzynarodowe sympozjum fykologiczne PTB „Zielone płuca Polski”, Płociczno: 26–2
 • Siemińska J., Pająk J. 1993. Polska bibliografia fykologiczna za lata 1981–1990 – The Polish phycological bibliography for the years 1981–1990. [W:] J. Siemińska (red.): Bibliografie Botaniczne – Botanical Bibliographies. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, Tom 6, pp. 181.

1992

 • Siemińska J. 1992. Czerwona lista glonów zagrożonych w Polsce – Red list of threatened algae in Poland. [W:] K. Zarzycki & Z. Heinrich (eds): List of threatened plants in Poland. (2nd edition). Polish Academy of Sciences, W. Szafer Intitute of Botany, Cracow: 7–19.

1991

 • Siemińska J. 1991. Czy europejczycy zawlekli okrzemkę Asterionella formosa na Nową Zelandię? Wiad. Bot., 35(1): 68.
 • Siemińska J. 1991. Some words on the Jubilee X conference of the Phycological Section of the Polish Botanical Society – Kilka uwag o Jubileuszowej X ogólnopolskiej konferencji Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. [W:] J. Siemińska (ed.): Jubilee X conference of the Phycological Section of the Polish Botanical Society. Polish Bot. Stud. Guidebook series, 4: 7–11.
 • Siemińska J. 1991. The symbol of the Polish Botanical Society and the emblem of the conference of its Phycological Section – Symbol Polskiego Towarzystwa Botanicznego i emblemat jubileuszowej konferencji. [W:] J. Siemińska (ed.): Jubilee X conference of the Phycological Section of the Polish Botanical Society. Polish Bot. Stud. Guidebook series. 4: 13–16.
 • Siemińska J., Wołowski K. 1991. Phycological bibliography to the Cracow–Częstochowa Upland – Bibliografia fykologiczna dla Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. [W:] Jubilee X conference of the Phycological Section of the Polish Botanical Society. Polish Bot. Stud. Guidebook Series, 4: 89–96.
 • Siemińska J. 1991. Nowy prokariot zawierający chlorofile a i b. Wiad. Bot., 32(3): 167–168
 • Siemińska J. 1991. Specific problems of the protection of algae with the commentary to the red list of threatened species in Poland. [W:] A.N. Jansen and M. Ławrynowicz (eds): Conservation of fungi and other cryptogams in Europe. Lódzkie Towarzystwo Naukowe, Szlakami nauki, Łódź, 18: 74–81.

1990

 • Siemińska J. 1990. Causes of changes in the communities of algae in Poland. [In:] IXth Symposium Phycological Section Polish Botanical Association, International Symposium „Evolution of freshwater lakes”. Poznań, Uniw. A. Mickiewicza, Ser. Biol. 43: 61–66.
 • Siemińska J. 1990. Polska bibliografia fykologiczna – The Polish phycological bibliography. [W:] J. Siemińska (red.): Bibliografie botaniczne, Tom 3. Kraków – Wrocław: ss. 464.
 • Przybyłowska–Lange W., Siemińska J. 1990. Aulacoseira epidendron (Ehr.) Cawford (Bacillariophyceae) from Holocene sediments of the Carny Staw Lake (Tatra Mts.) [W:] L. Burchardt (ed.): Ixth International symposium. Phycological Section, Polish Botanical Association, „Evolution of freshwater lakes”. Uniwersytet A.Mickiewicza, Ser. Biol., Poznań, 46: 88–92.
 • Siemińska J., Wołowski K. 1990. Contribution to the knowledge of diatoms (Bacillaeriophyceae) in Poland. (In:) K. Zarzycki, U. Korzeniak (eds). Research progress report (1988–1990). Polish Bot. Stud. Guidebook Ser., 1: 52.

1989

 • Siemińska J., Wołowski K. 1989. Chosen scientific publications of Professor Karol Starmach. Pol. Arch. Hydrobiol., 36(2): 179–194.
 • Kaczmarska I., Przybyłowska–Lange W., Marciniak B., Siemińska J. 1989. Gromada Chrysophyta, Klasa Bacillariophyceae. [W:] Budowa geologiczna Polski, Tom III, Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, Część 3b, Kenozoik, Czwartorzęd pod redakcją Wandy Rühle i Edwarda Rühlego. Instytut Geologiczny, Warszawa, Wyd. geologiczne, ss. 182–214, 238–242, Tabl. XC–CIV, oraz dotyczący okrzemek tekst we wstępie na s. 11–12 i pozycje literatury na s. 250–255.

1988

 • Siemińska J. 1988. Pseudostephanodiscus gen. n. (Bacillariophyceae). Arch. Protistenk. 135(1–4): 183–184.
 • Siemińska J. 1988. Nowy prokariot zawierający chlorofile a i b. Wiad. Bot., 32(3): 167–168.

1986

 • Siemińska J. 1986. Czerwona lista glonów zagrożonych w Polsce – Red list of threatened algae in Poland. [W:] K. Zarzycki and W. Wojewoda (red.): Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Komitet Ochrony Przyrody, Instytut Botaniki. Warszawa, PWN: 31–44.

1984

 • Siemińska J. 1984. Zielenice prokariotyczne (Prochlorophyta) – nowa gromada roślin. Kosmos, 33, 1, 182: 37–41.

1981

 • Siemińska J., Kwiecińska B., Czechowski J. 1981. Further nannofossils found in the Przeworno marbles. Bull. Acad. Sci., Sér. Sci. Terre, 1980, 28(4): 263–266.
 • Siemińska J. 1981. Structural details of diatom remnants found in the Przeworno marbles. Proc. 6th Diatom Symposium 1980, Cramer: 203–206.

1980

 • Siemińska J., Kwiecińska B., Kaczmarski F. 1980. Further remnants of diatoms and other organims found in the Przeworne marbles. Bull. Acad. Polon. Sér. Sci. Terre, 28: 19–21.
 • Siemińska J., Sieminiak D. 1980. Oedogonium polonicum Siem. et Sieminiak sp. n. (Chlorophyta). Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Biol. Cl. II, (1979), 27(7): 561–563.
 • Siemińska J. 1980. Morphological and taxonomic features of the remains of diatoms found in the Devonian marble in Poland. [In:] T. V. Desicachary and.V. N. Raja Rao (eds): Taxonomy of algae. University of Madras: 733–737, Plates I, II.

1979

 • Starmach K., Siemińska J. 1979. Blue–green algae [collected] from soil samples in Europe. Arch. Hydrobiol./Suppl. 56, Algol. Studies 22: 1–23.
 • Siemińska J. 1979. Pozycja sinic (Cyanophyta) w świecie organizmów. Czy muszą być wyłączone z nazewnictwa objętego kodeksem botanicznym? Kosmos, Ser. A. Biol., 4: 426–430.
 • Siemińska J., Chudybowa D. 1979. Stephanodiscus rugosus Siem. et Chud. sp. n. (Bacillariophyceae) found in waters of the Mazurian Lake District in Poland. Fragm. Flor. Geobot., 25(3): 459–464.
 • Sieminiak D., Siemińska J. 1979. The third find in the world of Pseudanabaena lonchoides Anagn., Fragm. Flor. Geobot., 25(3): 465–469.

1978

 • Siemińska J., Kwiecińska B. 1978. Discovery of diatom remnants and other nannofossils in the Przeworno marbles using electron microscopy. Pol. Arch. Hydrobiol., 25(1–2): 391–392.

1977

 • Siemińska J. 1977. Listy Bogumira Eichlera do Mariana Raciborskiego – Bogumir Eichler’s letters to Marian Raciborski. Studia Mater. Dziejów Nauki Pol., Ser. B, 27: 42–62.
 • Siemińska J. 1977. Wpływ człowieka na zbiorowiska roślin wodnych w Polsce. Wszechświat, 9: 222–224.
 • Siemińska J. 1977. Stopień poznania flory glonów Polski i jej zmiany pod wpływem działalności człowieka. Wszechświat, 12: 301–302.

1976

 • Siemińska J. 1976. Profesor Dr Karol Starmach (w pięćdziesięciolecie pracy naukowej) – Professor Dr. Karol Starmach (Fifty years of scientific work). Fragm. Flor. Geobot., 22(1–2): 5–8. 
 • Siemińska J. 1976. Tetraëdron starmachii Siem. 1965 (Chlorophyta) synonimem Multiplicisphaeridium sanpetrensis (Cramer 1964) (Acritarcha) – Tetraëdron starmachii Siem. occurs to be Multiplicispaeridium sanpetrensis (Cramer 1964) (Acritarcha). Acta Palaeobot.,17(2): 75–76.
 • Siemińska J., Kwiecińska B. 1976. The significance of investigations upon diatoms found in the Przeworno marbles. Przegl. Geol., 24(6): 326–329.

1975

 • Siemińska J. 1975. W stulecie urodzin Stanisława Wisłoucha (1875–1927). Wiad. Bot., 19(4): 215–218.

1974

 • Kwiecińska B., Siemińska J. 1974. New fossil microorganisms found in the marble of Przeworno (Lower Silesia). Ann. Med. Sect. Pol. Acad. Sci., 19(2): 129–130.

1973

 • Kwiecińska B., Siemińska J. 1973. Diatoms (Bacillariophyceae) in the Przeworno marbles (Lowe Silesia). Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Terre, 20(4): 229–303.

1970

 • Siemińska J. 1970. Some species of Chrysophyceae from Morskie Oko Lake in the Tatra Mts. – Kilka gatunków złotowiciowców (Chrysophyceae) z Morskiego Oka w Tatrach. Fragm. Flor. Geobot. 16(1): 183–186.

1969

 • Siemińska J. 1969. Chlamydomonas vacuolata n. sp. (Volvocales). Bull. Acad. Pol. Sci., Cl. II, Sér. Sci. Biol., 17(7): 463–465

1967

 • Siemińska A., Siemińska J. 1967. Flora i fauna w rejonie Zespołu Gospodarstw Doświadczalnych PAN i Zbiornika Goczałkowickiego na Śląsku – Flora and fauna in the region of Experimental Farms of the Polish Academy of Sciences and of Goczałkowice Reservoir, Silesia. Acta Hydrobiol., 9(102): 1–109.

1966

 • Siemińska J. 1966. Polski dorobek naukowy Stacji Zoologicznej w Neapolu. Przegl. Zool., 10(4): 385–389.
 • Siemińska J. 1966. Zmiany zachodzące w Zbiorniku Rożnowskim od czasu jego powstania. Wszechświat, 9: 201–204.

1965

 • Siemińska J. 1965. Algae from Mission Wells Pond, Montana. Trans. Amer. Microscop. Soc., 84(1): 98–126.
 • Siemińska J. 1965. Algae of the Tatra Mountains waters. [In:] K. Starmach (ed.): Tatra Mountains. XVI Limnol. Conv. in Polonia. Polish Acad. Sci., Hydrobiol. Commit.: 47–56.
 • Siemińska J. 1965. The reservoirs of Rożnów and Czchów. [In:] K. Starmach (ed.): Along the Dunajec River. XVI Limnol. Conv. in Polonia. Polish Acad. Sci., Hydrobiol. Commit.: 47–56.

1964

 • Siemińska J. 1964. Rhizochloris tatrica n. sp. (Xanthophyceae). Acta Hydrobiol., 6(4): 323–325.
 • Siemińska J. 1964. Chrysophyta II. Okrzemki – Bacillariophyceae. [W:] K. Starmach (ed.): Flora Słodkowodna Polski, Tom. 6. Warszawa, PWN, pp. 1610.

1962

 • Siemińska J. 1962. Dalsze stanowiska Hildenbrandia rivularis na Pomorzu Zachodnim – New localities of Hildenbrandia rivularis in Western Pomerania. Fragm. Flor. Geobot. 8(1): 89.
 • Siemińska J. 1962. The red alga Phragmonema sordidum in the Sybil cave nearby Naples. Acta Hydrobiol. 4(2): 225–227.

1961

 • Lund J.W.G., Cannon D., Siemińska J. 1961. The grows of the Tabellaria flocculosa (Roth). Kütz. var. flocculosa under natural conditions of ligth and temperature. J. Ecol., 49: 277–287.

1959

 • Siemińska J. 1959. O przyczepianiu się Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz. do podłoża – Attaching ability of Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz to the substratum. Acta Hydrobiol. 1(3–4): 165–170.
 • Siemińska J., Bucka H. 1959. Nowe stanowisko Pinnularia Debesi Hust. – New locality of Pinnularia Debesi Hust. Acta Hydrobiol. 1(3–4): 171–172.

1958

 • Siemińska J. 1958. Nowy dla Tatr i Polski gatunek Boulbochaete basispora Wittrock et Lundell – Boulbochaete basispora Wittrock et Lundell, a new species for the Tatra Mountains and for Poland. Fragm. Flor. Geobot. 3(2): 151–153.

1956

 • Siemińska J. 1956. Dwa nowe dla Polski i Europy kryobionty w Tatrach – Two kryobionts in the Tatras new for Poland and Europe. Acata Soc. Bot. Pol., 25(3): 513–515.
 • Siemińska J. 1956. Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy – The river Brynica from point of view of hydrobiology and fishery. Pol. Arch. Hydrobiol., 3(16): 69–160.

1955

 • Starmach K., Starmachowa B., Siemińska J. 1955. Bibliografia flory glonów Polski. Kraków: 1–55.

1954

 • Siemińska J. 1954. Nowy gatunek jętki dla fauny Polski – Eurycaenis harrisella (Curtis). Pol. Arch. Hydrobiol. Ryb. 15(2): 185–190.

1953

 • Siemińska J. 1953. Anabaena scheremetievi Elenk. w Jeziorze Rożnowskim – Anabaena scheremetievi  Elenk. in the Rożnów Lake. Acta Soc. Bot. Pol. 22(1): 187–201.

1952

 • Siemińska J. 1952. The plankton of the artificial lake at the Rożnów dam. Mém. Acad. Pol. Sci. Lettres, Cl. Sci. Math. Nat., Sér. B, Sci. Nat., 18 (1951): 1–111.

1951

 • Siemińska J. 1951. O czerwonym zakwicie na śniegu w Tatrach (Chlamydomonas nivalis Wille). Acta Soc. Bot. Pol., 21(1–2): 1–6.
 • Siemińska J. 1951. Czerwony śnieg spod Szpiglasowej Przełęczy w Tatrach. Acta Soc. Bot. Pol., 21(1–2): 231–233.
 • Siemińska J. 1951. Asterionella formosa Hassal var. acaroides Lemm. Acta Soc. Bot. Pol., 21(1–2): 235–239.

1949

 • Siemińska J. 1949. Naegeliella flagellifera Corens in Poland. Bull. Acad. Pol. Sci. Lettres, Sér. B. Sci. Nat.: 16–22.

1947

 • Siemińska J. 1947. Zimowa flora okrzemek w stawach Rybackiej Stacji Doświadczalnej UJ w Mydlnikach koło Krakowa  –  The winter flora of diatoms in the ponds of the Fishery Experimental Station of the Jagiellonian University at Mydlniki by Cracow. Arch. Hydrobiol. Ryb., 13: 181–220.