Komunikat Dyrektora IB PAN

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce, wydaję Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie odwołania spotkań, obrad i posiedzeń organów i komisji Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, innych wydarzeń tego typu oraz organizacji pracy zdalnej i dyżurów pracowników.

Obowiązują następujące numery telefonów:

  • centrala: 12 42 41 700
  •  Sekretariat IB PAN: 694 529 710
  •  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych: 604 608 126.

    WIĘCEJ INFORMACJI

Wybory Członków Komitetów Naukowych PAN

Informujemy, że pracownicy naukowi Instytutu zostali wybrani do trzech komitetów Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2020-2023. Są to: Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN - dr hab. Michał Ronikier; Komitet Biologii Organizmalnej PAN - prof. Barbara Godzik, dr hab. Marcin Piątek, prof. Konrad Wołowski, dr hab. Grzegorz Worobiec;  Komitet Badań Czwartorzędu PAN - prof. Dorota Nalepka, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr hab. Agnieszka Wacnik.

Gratulujemy naszym Kolegom i życzymy satysfakcji z podjętej działalności.

 Więcej informacji: https://wyborykomitety.pan.pl/


Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

Informujemy o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 marca 2020 r do godz. 16:00. Więcej informacji w linku poniżej.

WIĘCEJ INFORMACJI


Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN został wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN znalazła się w gronie 70 strategicznych infrastruktur badawczych, w tym wśród 16 infrastruktur badawczych działających w obszarze nauk biologiczno-medycznych i rolniczych w Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI


Nowy projekt IMBIO

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk został jednym z beneficjentów trzyletniego projektu pt. Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

WIĘCEJ INFORMACJI...


IB PAN współorganizatorem konferencji pt. „Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej”

W dniach 25-26 marca 2020 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona obecności martwych drzew w lasach. Informacje o Konferencji znajdą Państwo na stronie:  

https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

     Archiwum