PBJPOLISH BOTANICAL JOURNAL

is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

All papers are considered by at least two reviewers. Polish Botanical Journal is issued twice per year. The two issues form one annual volume. 

Monographs and more comprehensive papers longer than 60 printed pages are published in a companion series, Polish Botanical Studies. 

This journal was founded in 1953 as Fragmenta Floristica et Geobotanica, continued from 2001 onwards as Polish Botanical Journal.

 POLISH BOTANICAL JOURNAL


ACTAACTA PALAEOBOTANICA is an international journal publishing high quality contributions to palaeobotany and palynology. It is the only journal in Central and Eastern Europe focused on all fields of palaeobotanical and palynological investigations and publishes original palaeobotanical, palaeoecological, palaeophytogeographical, palynological, and archaeobotanical papers in addition to monographs, comprehensive review and discussion articles and book reviews. The journal is open to contributors from all over the world. 
It is published regularly with one volume per year each comprising two numbered parts, printed in June (No. 1) and in December (No. 2). The language of the journal is English. All manuscripts to be published in the journal are peer reviewed by at least two referees, and after acceptance of corrected manuscripts printing time is only approximately 6 months. 

Acta Palaeobotanica is now an open access journal and currently abstracts and full text of the articles in the PDF format beginning from volume 1 (1960) are freely accessible onwards here.
The internet service also provides catalogues for volumes and supplements published since 1960 and includes information on ordering forms of printed copies.

The journal is indexed in: AGRO-LIBREX Database, Biological Abstracts (Thomson Reuters™), BIOSIS Previews® (Thomson Reuters™), CAB Abstracts, DOAJ, e-journals.org (part of WWW Virtual Library), GeoRef, Index Copernicus, Polish Scientific Journals Contents (Life Sciences), SCImago Journal & Country Rank, SCOPUS (Elsevier B.V.), Thomson Reuters Master Journal List (Thomson Reuters™), GEOBASE™ Geographical & Geological Abstracts, Zoological Records® (Thomson Reuters™).

ACTA PALAEOBOTANICA


Fragmenta Floristica et Geobotanica PolonicaFRAGMENTA FLORISTICA et GEOBOTANICA POLONICA - Czasopismo wydawane od 1994 r. przez IB PAN, wyodrębnione z serii "Fragmenta Floristica et Geobotanica". Ukazuje się jako rocznik w formacie B5 i objętości ok. 400 str. Pierwotna nazwa "Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica" (ISSN - 1233-0132), zmieniona od rocznika VII. Prócz zeszytów regularnych wydawane są również okazjonalnie Suplementy. Od 2004 r. ukazuje się dwa razy w roku (w maju i listopadzie).

 

FRAGMENTA FLORISTICA et GEOBOTANICA POLONICA 

 

 

PBJPOLISH BOTANICAL JOURNAL

is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutacje do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2020/2021. 

Szkoła prowadzona jest przez 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku, kształci doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa. W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów. Obejmują one:

- różnorodność biologiczną, taksonomię, ekologię i ewolucję roślin, zwierząt, grzybów i innych mikroorganizmów, zarówno współczesnych jak i kopalnych;

- fizjologię, biochemię, genetykę roślin i zwierząt;

- ochronę różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących tę różnorodność;

- chów i hodowlę zwierząt, uprawę roślin oraz czynniki wpływające na produktywność organizmów.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 CZYTAJ WIĘCEJ...


Komunikat Dyrektora IB PAN

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora IB PAN w sprawie organizacji działania Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk od 25 maja 2020 roku do odwołania

CZYTAJ WIĘCEJ


Uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania możliwości zakażenia, Biblioteka IB PAN zmienia sposób obsługi Czytelników: 
- Wypożyczalnia jest nieczynna do odwołania.
- Wszelkie pytania prosimy kierować na pocztę elektroniczną pracowników Biblioteki, którzy udzielą odpowiedzi w zakresie, który umożliwia praca zdalna.
Adresy dostępne są w zakładce Biblioteka/Pracownicy Biblioteki lub Biblioteka/Kontakt. Przepraszamy za utrudnienia.  


Wybory Członków Komitetów Naukowych PAN

Informujemy, że pracownicy naukowi Instytutu zostali wybrani do trzech komitetów Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2020-2023. Są to: Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN - dr hab. Michał Ronikier; Komitet Biologii Organizmalnej PAN - prof. Barbara Godzik, dr hab. Marcin Piątek, prof. Konrad Wołowski, dr hab. Grzegorz Worobiec;  Komitet Badań Czwartorzędu PAN - prof. Dorota Nalepka, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr hab. Agnieszka Wacnik.

Gratulujemy naszym Kolegom i życzymy satysfakcji z podjętej działalności.

Więcej informacji: https://wyborykomitety.pan.pl/


Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN został wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN znalazła się w gronie 70 strategicznych infrastruktur badawczych, w tym wśród 16 infrastruktur badawczych działających w obszarze nauk biologiczno-medycznych i rolniczych w Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI


Nowy projekt IMBIO

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk został jednym z beneficjentów trzyletniego projektu pt. Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

WIĘCEJ INFORMACJI

     Archiwum

 

Podkategorie