INSTITUTE RELEASES lead for many years selling magazines, books, atlases whose content is related to the issues and the wider botanical nature conservation.

 

CURRENT NEWS

•  The Polish lichenological bibliography for 1982–2016. 2017.

BB8 Lichenological

 

Authors: W. Fałtynowicz & L. Śliwa

Władysław Szafer Institute of Botany, PAS,  Kraków 2017

Kolejny tom z serii „Bibliografie Botaniczne” zawierający spis polskiej literatury naukowej dotyczącej porostów, za lata 1982–2016. Jest to
pierwszy tom w serii wydany w języku angielskim

 

 

•  Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). 2016.

GrzybyGorcw okl

 

 Authors: W. Wojewoda, M. Kozak, P. Mleczko & D. Karasiński

Władysław Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków 2016

Praca omawia grzyby wielkoowocnikowe występujące w paśmie Gorców. Znajdują się w niej: opis terenu badań, wykaz gatunków i stanowisk z informacją o miejscu występowania i siedlisku oraz ogólną charakterystykę mykobioty z omówieniem jej przemian, zagrożeń i występujących w niej gatunków chronionych.

 

 

• Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. 2016. (in Polish)

Okladka Tafonomia str1

 

Authors: S. Florjan, G. Worobiec

Władysław Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków 2016

Książka poświęcona jest badaniom szczątków kopalnych roślin. Szczegółowo omówiono w niej proces fosylizacji szczątków roślinnych oraz różne typy skamieniałości roślinnych, a także metody ich badań.

Opracowanie to jest nową próbą usystematyzowania oraz opisu wszystkich form kopalnego zapisu świata roślinnego pozostawionego w skałach.
Książkę uzupełniają liczne tablice z kolorowymi zdjęciami, rysunki schematyczne oraz obszerny spis literatury tematu.

 Sklep

 

•  Acta Palaeobotanica, Vol. 57(2), 2017
     acta actual

Acta Palaeobotanica is an international journal publishing high quality contributions to palaeobotany and palynology.

Articles are freely accessible onwards here.


 

 

 

•  Polish Botanical Journal, Vol. 62(2), 2017

pbj 61 2

Polish Botanical Journal is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

Articles are freely accessible onwards here.

 

 

 

 •  Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Vol. XXIV(2), 2017

frag p act


Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica jest czasopismem publikującym oryginalne prace z botaniki, artykuły i notatki dotyczące taksonomii, ekologii, fitogeografii, anatomii roślin, cytologii i embriologii, jak też biosystematyki, botaniki ewolucyjnej i ochrony bioróżnorodności.

 Articles are freely accessible onwards here.

 

 

 

 •  Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region.
     Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego. 2015.

Olkusz2 okladka strona1Editor: Barbara Godzik

Władysław Szafer Institute of Botany, PAS,  Kraków 2015

This monograph should be of use to researchers, conservationists, and others interested in the vegetation of metalliferous areas. It documents the outstanding natural values of old mining areas in the Olkusz Ore-bearing Region, where Poland’s only calamine grasslands evolved and where a great number of endangered and legally protected species are found.

 

 

 

Full offer is in our Bookstore Pol-Botany, you can be found there as well yearbooks, publishing series, monographs, Flora, bulletins and bibliographies (their own and others' studies).

See also: OFERTA WYDAWNICTW (PDF file)