• ATLASES

atlasy

Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland – Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Seria V. Mchy: Part 5 – Part 7 (1990–1991)

Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland – Atlas rozmieszczenia geograficznego mchów w Polsce. Part 8, 9 (1992, 1993)

Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland – Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce. Part 1–4 (1993–2004)

Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland – Atlas rozmieszczenia geograficznego grzybów w Polsce. Fascicle 1–4 (2000–2008)

Atlas flory polskiej i ziem ościennych – Florae Polonicae Terrarumque Adiacentium Iconographia. Tom 2. Zeszyt 5 (1990

 

  •   FLORAS

flory

Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Grzyby (Mycota). (Flora of Poland. Spore Plants of Poland and Adjacent Territories. Fungi). Tom (Vol.) 19 –24 (1990–1993)

Flora Polski. Grzyby (Mycota). (Flora of Poland. Fungi). Tom (Vol.) 25, 27 (1998, 1999)

Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Porosty (Lichenes). (Flora of Poland. Spore Plants of Poland and Adjacent Territories. Lichens). Tom (Vol.) 6. Część (Part) 3, Tom 6. Część 2 (1993, 1998)

Flora Polski. Rośliny naczyniowe. (Flora of Poland. Vascular Plants). Tom (Vol.) 3, 15 (1992, 1995)

Mała flora grzybów. (The Little Flora of Fungi). Tom (Vol.) 1. Część (Part) 6, 7 (1991, 1992)

 

  •  BIODIVERSITY

roznorodnosc

Biodiversity of PolandRóżnorodność biologiczna Polski. Vol. 1–11 (2002–2009)

Biodiversity of the CarpathiansRóżnorodność biologiczna Karpat. Vol. 1 (2003)

Biodiversity of the Polish CarpathiansRóżnorodność biologiczna Karpat Polskich. Vol.1 (2003)

Biodiversity of the Tatra National ParkRóżnorodność biologiczna Tatrzańskiego Parku Narodowego. Vol. 1–3 (2004–2010)

 

 

  •  SUPPLEMENTS

suplementy

Acta Palaeobotanica Supplementum. Vol. 1–6 (1994–2005)

Fragmenta Floristica et Geobotanica Supplementum. Vol. 1–7 (1991–1999)

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum. Vol. 1–10 (1997–2007)

 

 

 

  •  MONOGRAPHIC SERIES

 PBS

Polish Botanical Studies. Vol. 1–30 (1990–2014)

Polish Botanical Studies Guidebook Series. No. 1–23 (1990–1999)

Botanical Guidebooks. No. 24–30 (2000–2008)