ZARZYCKI Kazimierz
prof. dr hab., botanik - geobotanika, ekologia roślin
ur. 18 grudnia 1930, Kol. Łucka k. Lubartowa, woj. Lublin
studia: Wydział Leśny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, mgr inż. 1953; dr 1960 (Instytut Botaniki, Polska Akademia Nauk, Kraków); dr hab. 1965 (Uniwersytet Jagielloński); prof. nadzw. 1973; prof. zw. 1991;
członek korespondent PAN 1976; członek rzeczywisty PAN 1994; członek czynny PAU, członek Prezydium PAN 1990-92.
(aktualizacja danych: 1998)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, asystent 1953, docent 1965; kierownik Zakładu Ekologii i Geografii Roślin Instytutu Botaniki PAN 1967; dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN 1984-90.

Tematyka badawcza:


Wyprawy naukowe, zbiory:
udział w 2 wyprawach antarktycznych (1988, 1989-90) i w kilku międzynarodowych wycieczkach geograficzno-roślinnych (IPE: Francja, Grecja, Ameryka Północna i Południowa, Japonia), organizator 19th International Phytogeographic Excursion (IPE) w Polsce (1989).
Członkostwo i funkcje:
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne od 1954;
 • Komisja Biologiczna Krakowskiego Oddziału PAN (członek kilku komitetów naukowych: Ochrony Przyrody, Botaniki, Ekologii, a okresowo innych);
 • członek rad i komitetów redakcyjnych Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Fragmenta Floristica et Geobotanica, Ochrona Przyrody, Flora Polska - Rośliny Naczyniowe, Ekologia Polska, Pieniny, Przyroda i Człowiek, Vegetatio;
 • przewodniczący Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego;
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN 19.. ....;
 • członek kilku innych rad naukowych.
Nagrody i odznaczenia:
nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1985); zespołowa nagroda Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego; nagroda I stopnia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1994); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 Adres:
Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Dom: Al. Pokoju 8/32, 31-548 Kraków

Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-36, fax: (12) 421-97-90,
Dom: (12) 412-67-27

Publikacje:

około 150 publikacji z zakresu florystyki, ekologii i geografii roślin, z tego blisko połowa przypada na oryginalne publikacje naukowe, pozostałe to prace popularnonaukowe, doniesienia, recenzje itp.
zobacz: bibliografia

Wykaz ważniejszych publikacji:

 • ZARZYCKI K. 1961. Etude sur la végétation des dunes anciennes en Petite Camargue. Acta Soc. Bot. Pol. 30(3-4): 577-610.
 • ZARZYCKI K. 1963. Lasy Bieszczadów Zachodnich. Acta Agr. Silv., ser. leśna 3.
 • ZARZYCKI K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmieszczenie i warunki występowania. PWN, Warszawa-Kraków.
 • ZARZYCKI K. 1984. Ekologiczne liczby wskaźników roślin naczyniowych Polski. Inst. Bot. PAN, Kraków.
 • SZAFER W., ZARZYCKI K. (red.) 1972, 1977. Szata roślinna Polski, Tom 1 i 2 (wyd. II i III). PWN, Warszawa.
 • ZARZYCKI K. (red.) 1982. Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Nat., ser. B 30, Kraków.
 • RYCHLEWSKI J., ZARZYCKI K. 1986. Genetical and ecological mechanisms regulating the sex ratio in populations of Rumex thyrsiflorus Fing. (Polygonaceae). Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 87: 132-140.
 • ZARZYCKI K., LANDOLT E., WÓJCICKI J. J. (red.) 1991-1992. Contributions to the knowlegde of flora and vegetation of Poland. Proceedings of the 19th International Phytogeographical Excursion (IPE), 1989, through Poland. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 106(1991) i 107(1992).
 • ZARZYCKI K., KAŹMIERCZAKOWA R. (red.). 1993. Polska Czerwona Księga Roślin. PAN, Inst. Bot. i Inst. Ochr. Przyr., Kraków.
 • LANDOLT E., ZARZYCKI K. 1994. Ecological field investigations of Duckweed (Lemnaceae) in Argentina. Ber. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 60: 62-109.
zamknij okienko !