Wołowski Konrad, Marceli

prof. dr hab., botanik - fykologia, taksonomia

studia: Wyższa Szkoła Nauczycielska, Słupsk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, mgr 1976; dr 1985, dr hab. 2000; prof. 2004 (Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków)


(aktualizacja danych: 11.2020)
Przebieg pracy:
1977-84 asystent: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Politechnika Krakowska; 1984 Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1984 - starszy asystent, 1985 - adiunkt, 2000 - doc. dr hab., od 1992 roku Kierownik Zakładu Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 1994 - Hesler Visiting Professorship, University of Tennessee, Department of Botany, Knoxville, USA; Dyrektor Instytutu Botaniki PAN 04.2011 - 04.2019

Tematyka badawcza:

 • badania taksonomiczno-florystyczne i biogeograficzne rozmaitych grup systematycznych i zbiorowisk glonów słodkowodnych, w szczególności euglenin (Euglenophyta), także bezbarwnych
 • glony siedlisk ekstremalnych
 • fykologia stosowana

Udział w projektach:

Projekty UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (z ramienia IB PAN, 2018/2022):
 1. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” Współautor projektu dla IB PAN) 2018-2021)
 2. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)” POPC.020301-00-0081/19 - Współkoordynator i wykonawca dla IB PAN 2019-2022).
 3. Autor i inicjator projektu „Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN” w ramach programu Polska Mapa Infrastruktury Badawczej (2020).
Kierownik i wykonawca w projektach:
 1. Kierownik grantu "Pułapki roślin mięsożernych jako mikrosiedliska glonów", w latach 2008–2011 (N N304 220135).
 2. Kierownik grantu (grant promotorski) "Taksonomiczne i środowiskowe studia nad rodzajem Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w zbiornikach wodnych Polski" na lata 2008–2010 (N N303 070534).
 3. Kierownik grantu (grant promotorski) "Zmienność zbiorowiska euglenin (Euglenophyta) w wybranych zbiornikach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego" w latach 2006-2008 (2 P04C 043 30).
 4. Kierownik grantu "Zróżnicowanie monad jako podstawa systematyczno-ewolucyjnych powiązań euglenin z rodzaju Strombomonas i Trachelomonas" w latach 2001−2004, przedł. do 2005 (6 P04C 036 21).
 5. Wykonawca grantu "Zróżnicowanie morfotypów stomatocyst Chrysophyceae stawów, jezior i torfowisk Tatrzańskiego Parku Narodowego" w latach 2005-2008 (2 P04G 023 28)
 6. Wykonawca grantu "The British Freshwater Algal Flora" w latach 1998−1999.
 7. Główny wykonawca grantu "Badania flory euglenin południowo-wschodnich Stanów Ameryki Północnej" w roku 1994.
 8. Główny wykonawca grantu "Badania flory euglenin Francji (Jura)" w roku 1993.
 9. Kierownik grantu "Studia taksonomiczne nad wybranymi grupami systematycznymi glonów: Euglenophyceae; Vaucheria (Xantophyceae) i Bacillariophyceae Jurajskiego Parku Krajobrazowego" w latach 1993−1995.
  Staże naukowo-badawcze:
  Czechy, Trebon (1988) Instytut Hydrobiologii; Francja - Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu (1991, 1993); Słowacja – Bratysława, Instytut Botaniki (1988, 1992); Anglia - Natural History Museume, Londyn; University of Durham, Durham; (1998,1999, 2000); Weendermere Laboratory of the Freshwater Biological Association (2005).
  Wyprawy naukowe, badanie zbiorów:
  Europa: Czechach (1987), Słowacji (1992, 1996, 2000), Francji (1993), Ameryka Północna: USA (1994), Anglii (1997, 1998, 1999, 2004, 2005); Dania–Bornholm (2009, 2010); Azja: Tajlandii (2011), Chiny (2018)
  Udział w Konferencjach:
  Sekcja Fykologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1985 – 2007) obecnie Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (35 X); Międzynarodowe konferencje fykologiczne „Progress in algal taxonomy” organizowanych przez Słowacką Akademię Nauk (1987, 1990, 1993, 1997 i 2002); Międzynarodowe seminarium ekspertów ds. zagrożonych gatunków Morza Bałtyckiego, reprezentant Polski w dziedzinie fykologii (Łotwa, Jurmala 1995); Międzynarodowe spotkanie „Chemistry and ecology of highly acid environments” Durham, Anglia (1998); Międzynarodowe Kongresy Fykologiczne: Leiden - Holandia (1997); Grecja -Tessaloniki (2001); Grecja – Rodos (2011), USA – Orlando (2013); Poland – Szczecin (2017);
  Członkostwo i pełnione funkcje:
  Członkostwo Rad Naukowych: Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1995), Sekretarz Rady Naukowej IB PAN (1999-2003); Instytutu Fizyki Jądrowej PAN (2016-2019); Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN ( 2019-); Członek Rady Dyrektorów PAN (2015-2019); Przewodniczący Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych (ICNFChiM) (2017-2019); Przewodniczący Zarządu Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera (do 2011); Członkostwo Towarzystw Naukowych: Polskie Towarzystwo Botaniczne (1981), Wiceprzewodniczący Krakowskiego Oddziału PTB (2000), Przewodniczący (2004-), Wiceprezes do spraw organizacji 58 Zjazdu PTB (2019), Członek Komisji Medalu W. Szafera (2020); Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (1984); Federation of European Phycological Societies – FEPS (2007); International Phycological Society (1994); Phycological Society of America (1995-1999); Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fykologiocznego (2010); Członkostwo Rad Redakcyjnych: „PolishBotanical Journal”, Fragmenta Floristica et Geobotanica”, „Acta Palaeobotanica”, „Biologia”
  Promotorstwo prac doktorskich:
  • 2014. Euglenoids in Northern Thailand and Application for Water Quality Assessment, University of Chiang Mai, Thailand, dr. K. Duangjan
  • 2011. Taxonomy and ecology of Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland, dr. Joanna Lenarczyk
  • 2008. Euglenophytes communities occurring in chosen water bodies of Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (Poland), dr. M. Poniewozik
  • 2004. Algae of the peat-bog in Modlniczka near Kraków (Krakowsko-Częstochowska Upland, S. Poland), dr. J. Piątek
  • 2000. Bacillariophyceae communities occurring in Kobylanka stream, Krakow-Częstochowa Upland (Poland), dr. A. Z. Wojtal
   Adres:
  Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
  Tel./fax:
  Praca: (12) 42-41-778, fax: (12) 421-97-90,
  e-mail:
  e-mail: k.wolowski@botany.pl

  Wykaz ważniejszych publikacji:

  • 2020

   1. Poniewozik M., Duangjan K., Pekkoh J., Wołowski K. 2020 Algae of bromeliad phytotelmata in the Queen Sirikit Botanical Garden, Chiang Mai, Thailand. Phytotaxa 432 (1), 17-37
   2. Spisak W., Chlebicki A., Wołowski K., Szar M., Kozak J., Kaszczyszyn M. 2020. Using wood chips for the protection of plants and soil from the harmful effects of road salt. European Journal of Wood and Wood Products, 1-11.
   3. Adamski, M., Wołowski K., Kaminski A., Hindáková A. 2020. Cyanotoxin cylindrospermopsin producers and the catalytic decomposition process: A review. Harmful Algae, 98(February),101894.
   4. Bai X., Piątek J., Wołowski K., Bu Z.J., Chen X. 2020. Chrysophyte stomatocysts and their associations with environmental variables in three peatlands in the subtropical monsoon climate zone of China. Ecological Indicators: in press.

  • 2019

   1. Tsarenko, P., Wołowski, K., Lenarczyk, J., Bilous, O., Lilitska, H. 2019. Green and charophytic algae of the high-mountain Nesamovyte and Brebeneskul lakes (Eastern Carpathians, Ukraine). Plant and Fungal Systematics 64(1): 53-64.
   2. Wołowski K., Solarska, M., Adamski, M., Żak-Elshahed L., 2019. Jadwiga Siemińska-Słupska – the personification of Polish phycology (1922–2018). Plant and Fungal Systematics 64 (1): 3-15.

  • 2018
  1. Poniewozik M., Wołowski K., Piątek J. 2018. Trachelomonas volzii vs T. dubia (Euglenophyceae) – one or two separate species? Study on similarities and differences of the species. Phytotaxa 357(1): 1–16. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.357.1.1, ISSN 1179-3155, e-ISSN 1179-3163.
  2. Tsarenko P., Lenarczyk J., Wołowski K., Lilitska H. 2018. Monitoring research of algal species diversity in the high-mountainous Nesamovyte Lake (East Carpathians, Ukraine). W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 101. ISBN 978-83-61191-01-8.
  3. Wołowski K., Poniewozik M., Duangjan K., Pekkon J. 2018. Differences and similarities of algal communities occurring in bromeliad tanks living in natural and semi-natural environments. W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 43. ISBN 978-83-61191-01-8.
  4. Wołowski K., Piątek J., Spisak W., Chlebicki A., Lenarczyk J., Łukaszek M., Buczak A. 2018. Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity? W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 42. ISBN 978-83-61191-01-8.
  • 2017
  1. Dungjan K., Peerapornpisal Y., Wołowski K. 2017. Heterotrophic euglenoids from tropical northern Thailand. Polish Botanical Journal 62(1): 41–59. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352.
  2. Poniewozik M., Wołowski K. 2017. Eugleniny (Euglenophyta) siedlisk wodno-torfowiskowych Tatr. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 283–294. ISSN 1640-629X, e-ISSN 2449-8890.
  3. Poniewozik M., Wołowski K., Piątek J. 2017. Study on similarities and differences of the species Trachelomonas volzii and T. dubia (Euglenophyceae) – one or two independent species? W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 150. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968.
  4. Wołowski K. 2017. Słowo wstępne. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 255–256. ISSN 1640-629X, e-ISN 2449-8890.
  5. Wołowski K., Poniewozik M., Duangjan K. 2017. Euglenoid blooms – causes and effects. W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 199. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968.
  6. Wołowski K., Saber A. A., Cantonati M. 2017. Euglenoides from the El Farafra Oasis (Western Desert, Egipt). Polish Botanical Journal 62(2): 241–251. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352.
  • 2016
  1. Wołowski K., Poniewozik M., Juráň J. 2016. Morphological variability of loricae in Trachelomonas caudata complex (Euglenophyta). Cryptogamie, Algologie 37(2): 97–108. ISSN 0181-1568, e-ISSN 1776-0984
  2. Lenarczyk J., Wołowski K. 2016. Phenotypic plasticity of wall ultrastructure in the green alga Pediastrum s.l. (Chlorophyta, Sphaeropleales). Polish Botanical Journal 61(1): 73–88. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352
  • 2015
  1. Kołodziejczyk Ł., Wołowski K. 2015. Kolekcja glonów morskich w zielniku Tytusa Chałubińskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(1): 89–95.
  2. Płachno B.J., Wołowski K., Augustynowicz J., Łukaszek M. 2015. Diversity of algae in a thallium and other heavy metals-polluted environment. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 51: 139–146.
  3. Wołowski K., Duangjan K., Peerapornpisal Y. 2015. Colacium minimum (Euglenophyta), a new epiphytic species for Asia. Polish Botanical Journal 60(2): 179–185.
  • 2014
  1. Wołowski K., Duangjan K. 2014. Trachelomonas hindakii nom. nov. (Euglenophyta). Polish Botanical Journal 59(2): 289.
  2. Wołowski K., Poniewozik M. 2014. Euglenophyta. [W: L. Burchardt (red.). 2014. Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 93–111.
  3. Duangjan K., Wołowski K., Peerapornpisal Y. 2014. New records of the Phacus and Monomorphina (Euglenophyta) taxa for Thailand. Polish Botanical Journal 59(2): 235–247.
  4. Płachno B.J., Wołowski K., Fleischmann A., Lowrie A., Łukaszek M. 2014. Algae and prey associated with traps of the Australian carnivorous plant Utricularia volubilis (Lentibulariaceae, Utricularia subgenus Polypompholyx) in natural habitat and in cultivation. Australian Journal of Botany 62: 528–536.
  5. Grabowska M., Wołowski K. 2014. Development of Trachelomonas species (Euglenophyta) during blooming of Planktothrix agardhii (Cyanoprokaryota). Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 50(1): 49–57.
  • 2013
  1. Wołowski K. 2013. Validation of two taxon names in Euglena (Euglenophyta). Polish Botanical Journal 58(2): 751.
  2. Wołowski K., Piątek J., Płachno B.J. 2013. Chrysophycean stomatocysts associated with carnivorous plant bladderworts (genus Utricularia) from Jeleniak-Mikuliny Nature Reserve. Oceanological and Hydrobiological Studies 42(4): 398-405
  3. Wołowski K., Poniewozik M., Walne P.W. 2013. Pigmented euglenophytes of the genera Euglena, Euglenaria, Lepocinclis, Phacus and Monomorphina from south-eastern USA. Polish Botanical Journal 58(2): 659–685.
  4. Duangjan K., Wołowski K. 2013. New taxa of loricate euglenoids Strombomonas and Trachelomonas from Thailand. Polish Botanical Journal 58(1): 337–345.
  5. Podda F., Medas D., De Giudici G., Ryszka P., Wołowski K., Turnau K. 2013. Zn biomineralization processes and microbial biofilm in a metal-rich stream (Naracauli, Sardinia). Environmental Science and Pollution Research. DOI 10.1007/s11356-013-1987-0.
  6. Podda F., Medas D., De Giudici G., Ryszka P., Wołowski K., Turnau K. 2013. Erratum to: Zn biomineralization processes and microbial biofilm in a metal-rich stream (Naracauli, Sardinia). Environmental Science and Pollution Research. DOI 10.1007/s11356-013-1987-0.
  7. Wołowski K., Uzarowicz Ł., Łukaszek M., Pawlik-Skowrońska B. 2013. Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties. Nova Hedwigia 97(1–2): 117–137.
  8. Godzik B., Wołowski K. (red.) 2013. Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953-2012) (Redakcja). Instytut Botaniki PAN,Kraków, 435pp.
  • 2012
  1. Wołowski K. 2012. Euglenophytes from a fishpond in the Republic of Cameroon (West-Central Africa). [W: Wołowski K., Kaczmarska I., Ehrman J. M., Wojtal A. Z. (red.), Current advances in algal taxonomy and its applications. Phylogenetic, ecological and applied perspective]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków: 175-183
  2. Siemińska J., Wołowski K. 2012. Polska Bibliografia Fykologiczna za lata 1991-2000. [W: Siemińska J. (red.), Bibliografie botaniczne. Tom 7]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków: 1-150.
  3. Pliński M., Wołowski K. 2012. Haptofity, Kryptofity i Chrysofity. Haptophyta, Cryptophyta, Chrysophyta (Haptophyte algae, Recoiling algae, Golden-brown algae). [W: Pliński M. (red.), Flora Zatoki Gdańskiej i Wód Przyległych (Bałtyk Południowy), cz. 5]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 1-147
  4. Duangjan K., Wołowski K., Peerapornpisal Y. 2012. A taxonomic and ultrastructure study of Trachelomonas spp. (Euglenophyta) from agricultural area pond, Lamphun Priovince. Journal of the Microscopy Society of Thailand 5(1/2): 23-27
  5. Płachno B.J., Łukaszek M., Wołowski K., Adamec L., Stolarczyk P. 2012. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with that microhabitat. Aquatic Botany 97: 44-48.
  6. Wołowski K., Kaczmarska I., Ehrman J. M., Wojtal A. Z. (red.. 2012., Current advances in algal taxonomy and its applications. Phylogenetic, ecological and appliedperspective]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków. 301pp..
  • 2011
  1. Płachno B.J., Łukaszek M., Wołowski K., Adamec L., Stolarczyk P. 2011. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with that microhabitat. Aquatic Botany.
  2. Wołowski K., Piątek J., Płachno B.J. 2011. Algae and stomatocysts associated with carnivorous plants. Part I: first report of chrysophyte stomatocysts from Virginia, USA. Phycologia 50 (5), 511–551.
  3. Wołowski K. 2011. Phylum Euglenophyta (Euglenoids) In: John, D.M., Whitton, B.A., Brook, A.J. (Eds.). The freshwater algal flora of the British Isles. Cambridge University Press Freshwater Algal Flora of British Isles. pp. 181-239.
  • 2010
  1. Wołowski K., Poniewozik M. 2010. Eugleniny. W: L. Burchardt (red.), Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Poznańskiego, s. 97-117.
  2. Wołowski K., Skowrońska B. 2010. Cyanobacteria and Algae. W: S. Jeffrey, Ggardi, A. Jones, L. Marmo, L. Miko, K. Ritz, G. Peres, J. Römbke, and W. H. van der Putten (red.), European Atlas of Soil Biodiversity. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, s. 91-93.
  3. Kowalska J., Wołowski K. 2010. Rare Pediastrum species (Chlorophyceae) from Polish coastal lakes. Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 225-233.
  4. Kowalska J., Wołowski K. 2010. Pediastrum privum (Printz) Hegewald in Lake Małe Zmarłe, northern Poland. Ocean. Hydrobiol. Studies 39(3): 137-143.
  5. Wołowski K., Kwandrans J., Wojtal A. Z. 2010. Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, Kraków – Niedzica, Poland, 19-23rd May 2010, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 207 ss.
  6. Wołowski K., Siemińska J., Piątek J. 2010. Polish Studies on algae of Latin America. W: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowski, A. Paulo, J. Wojtusiak (Eds) The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish studies 189-196. W. Szafer Institute ofBotany, PAS, Krakow.
  • 2009
  1. Turnau K., Henriques F.S., Wołowski K. 2009. Differences in metal distribution and concentration in algal species living in a highly acidic, metal-rich pond of a pyrite mine in Portugal. Acta Protozool. 48: 339-343.
  2. Wołowski K., Kowalska 2009. Eugleniny i inne glony występujące w stawie Ogrodu Botanicznego UJ. Fragm. Floridst. Geobot. (16)1: 145-154.
  • 2008
  1. Siemińska J., Wołowski K., Piątek J., Wojtal A. Z. 2008. Glony Ojcowskiego Parku Narodowego - Algae of the Ojców National Park. W: A. Klasa, J. Partyka (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda (Monograph of the Ojców National Park. Nature), s. 241-262.
  2. Wołowski K., Kowalska J. 2008. Eugleniny i inne glony we florze jesiennej stawu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 16(1): 145-154.
  3. Wołowski K. 2008. Doc. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra laureatką Nagrody im. Jill Smythies przyznawanej przez Towarzystwo Linneuszowskie w Londynie. Wiad. Bot. 53(1-2): 139-141.
  4. Wołowski K., Buczek-Śledzińska M., Hindak F. 2008. Glony i sztuka – Algae and Art., s: 203-226 W: Zemanek A., Zemanek B. (red.). "Przyroda-Nauka-Kultura II" Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, Kraków.
  5. Pliński M., Wołowski K. 2008. Eugleniny – Euglenophyta (Euglenoids). 2. W: M. Pliński (red.) Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 83 ss.
  6. Wołowski K., Turnau K., Henriques F.S. 2008.The algal flora of an extremely acidic, metal-rich drainage pond of São Domingos pyrite mine (Portugal). Cryptogamie Algologie 29(4): 313-324.
  7. Płachno B.J., Wołowski K. 2008. Algae commensals community in Genlisea traps. Acta Soc. Bot. Poloniae 77(1): 77-86.
  8. Wołowski K., Lindberg K., Moestrup O. 2008. Przyczynek do poznania glonów Ojcowskiego Parku Narodowego – Fragm. Flor. Geobot. Polonica: 117-121.
  • 2007
  1. Wołowski K., Kowalska J., Hindák F. 2007. Chroodactylon ornatum (Rhodophyta, Porphyridiales) occurring in Poland and Slovakia. Biologia, Bratislava 62(6): 1-4.
  2. Wołowski K., Walne P. L. 2007. Strombomonas and Trachelomonas species (Euglenophyta) from south-eastern U.S.A. European Journal of Phycology 42(4): 411-433.
  3. Wołowski K., Grabowska M. 2007. Trachelomonas species as the main component of the euglenophyte community in Siemianówka Reservoir (Narev River, Poland). Ann. Limnol., Int. J. Lim. 43(3): 207-218.
  • 2005
  1. Kočareková A., Wołowski K., Paulíčková A., Lelková E. 2005. Phacus taxa (Euglenophyta) occuring in the pools of Poodri and Litovske pomoravi Lendscape Areas (Czech Republic). Algological Studies 159(118): 63–77.
  2. Wołowski K. 2005. Taxonomic comments on seven Trachelomonas taxa (Euglenophyceae). Biologia, Bratislava 60(4): 1-5.
  3. Wołowski K., Hindák F. 2005. Atlas of Euglenophytes. ss. 136. VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Science, Bratislava.
  • 2004
  1. Wołowski K., Cabała J., Zeeb B.A. 2004. Chrysophycean stomatocysts from a karstic sink-hole in the vicinity of Staszów on the Małopolska Upland, Poland. Canad. J. Bot. 82(9): 1330-1337.
  2. Kočárková A., Wołowski K., Poulíčková A., Novotný R. 2004. Trachelomonas taxa Ehrenberg (Euglenophyta) occurred in the pools of Poodří Protected Landscape Area (Czech Republic). Archiv für Hydrobiologie - Algological Studies 154(114): 1-18.
  3. Wołowski K., Hindák F. 2004. Taxonomic and ultrastructural studies of Trachelomonas Ehrenb. emend Deflandre (Euglenophyta) from Slovakia. Nova Hedwigia 78(1): 179-207.
  • 2003
  1. Siemińska J., Wołowski K. 2003. Catalogue of Polish prokaryotic and eukaryotic algae. Katalog glonów prokariotycznych i eukariotycznych Polski. IB PAN, Kraków, ss. 251.
  2. Wołowski K. 2003. Rare taxa of euglenophytes reported from central Europe (Poland, Małopolska Upland). Annales Limnol. 39(4): 1-14.
  3. Wołowski K. 2003. Różnorodność gatunkowa-glony. W: R. Andrzejewski, A. Weigle, Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 37-48.
  • 2002
  1. Siemińska J., Wołowski K. 2002. The oldest fossil diatoms. Annual report Polish Academy of Sciences: 32-35.
  2. Wołowski K. 2002. Phylum Euglenophyta. W: D.M. John, B.A. Whitton, A. J. Brook (red.), Freshwater Algal Flora of the British Isles. Cambridge University Press, s. 144-179.
  3. Wołowski K. 2002. Vaucheria species (Xantophyceae) of the Kraków-Częstochowa Upland, Poland. Annales Limnol. 38(1): 23-34.
  4. Wołowski K., Obidowicz A., Wawrzycka I. 2002. Pediastrum (Chlorophyceae) in quaternatry sediments of "Żabie Oko" in the Tatra Mts. Acta Paleobot. 42(1): 51-61.
  5. Rajchel L., Rajchel J., Wołowski K. 2002. Microorganisms in selected sulphuric springs of the Polish Carpathians. Geological Quarterly, 46 (2): 189-198.
  • 2001
   1. Wołowski K. 2001. Występowanie gatunków Vaucheria (Xantophyceae) w wodach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. [W:] J. Partyka (red.). XLV lat Ojcowskiego Parku Narodowego. XX lat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa Małopolskiego. Badania naukowe w południowej części WyżynyKrakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 229-233.
   2. Wołowski K. 2001. Stan zbadania glonów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. [W:] J. Partyka (red.). XLV lat Ojcowskiego Parku Narodowego. XX lat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa Małopolskiego. Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski ParkNarodowy, Ojców: 224-228.
  • 2000
   1. Hindák F., Wołowski K., Hindakowa A. 2000. Cysts and their formation in some neustonic Euglena species. Annales Limnol. 36(2): 83-93.
   2. Wołowski K., Cabała J., Wojtal A. 2000. Glony. [W:] Staszkiewicz J. (red.). Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Popradzki Park Krajobrazowy, Stary Sącz: 179-187.
  • 1999
  1. Wołowski K. 1999. Euglenophytes. W: B. Whitton, D.M. John, L.R. Johnson, P.N.G. Boulton, M.G. Kelly, E.Y. Haworth (red.). A code list of freshwater algae of the British Isles. Wallingford LOIS 222: 27−32.
  • 1998
  1. Bicudo C.E.M, Wołowski K. 1998. Trachelomonas alabamensis, a new species of Euglenophyte from the Talladega wetland pond. Archiv für Hydrobiologie, Supl. Band 85, Algological Studies 88: 23-28.
  2. Wołowski K. 1998. Taxonomic and environmental studies on Euglenophytes of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland). Fragm. Flor. Geobot., Suppl. 6: 1−192.
  3. Tuszyńska L., Wołowski K. 1998. Some Trachelomonas species from street puddles. Oceanological Studies, 2: 69-76.
  • 1997
  1. Wołowski K., Walne P.L. 1997. Euglenophytes from the Southeastern United States I. Colorless species. Archiv für Hydrobiologie, Supl. Band 120, Algological Studies 86: 109-135.
  • 1996
  1. Wołowski K., Hindak F. 1996. Contribution to the knowledge of euglenophytes from Western Slovakia. Biologia, Bratislava, 51(1): 1-11.
  • 1993
  1. Wołowski K. 1993. Euglena ettlii Wolowski sp. nova (Euglenophyceae). Arch. Protistenkd. 143: 173-176.
  • 1992
  1. Wołowski K. 1992. Euglena sieminskiana Wolowski n. sp. (Euglenophyceae). Algol. Stud. 65: 29-34.
  2. Wołowski K. 1992. Occurrence of Euglenophyta in the Třebon Biosphere Reserve (Czechoslovakia). Algol. Stud. 66: 73-98.
  3. Wołowski K. 1992. Some Euglenophyceae from the Ojców National Park (Cracow-Częstochowa Upland). Fragm. Flor. Geobot. 37, 2: 535-538.
  4. Wołowski K. 1992. First record of Vaucheria species from the Kluczwody Gorge. Fragm. Flor. Geobot., 37, 2: 535-538.
  • 1991
  1. Wołowski K. 1991. Advancement of studies on the algae of the Cracow-Czestochowa Upland with special attention to Euglenophyceae. Polish Bot. Stud. Guidebook Series 4: 73-88.
  2. Wołowski K. 1991. New and rare species of the colourless Euglenophyta in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 36(1): 105-115
  3. Siemińska J., Wołowski K. 1991. Phycological bibliography to the Cracow-Częstochowa Upland - Bibliografia fykologiczna do Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. Polish Bot. Stud. Guide book Series, 4: 89-96.
  4. Wołowski K. 1991. Some Euglenophyta from the Wigry National Park (Suwałki Lake District, Poland). [W:] L. Burchardt (ed.) IX Symposium Phycological Section Polish Botanical Association, International Symposium "Evolution of freshwater lakes", Poznań. 16-22 May 1990 Poland, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia nr 46: 191-206.
  • 1990
  1. Wołowski K., J. Kruk, D. Chudyba. 1990. Planktothrix suspensa tworząca zakwit w Jeziorze Długim w Olsztynie Planktothrix suspensa causing waterblooms in Lake Długie in Olsztyn. Acta Hydrobiol., 32 (1-2): 67-74.
  • 1989
  1. Wołowski K. 1989. The algae occurring in an uncovered trickling filter of a sewage treatment plant in Cracow. Arch. Hydrobiol., Algol. Stud. 55: 207-239.
  2. Wołowski K. 1989. Euglenophyta from the sewage treatment plant of the Kliny housing development in Cracow. Fragm. Flor. Geobot. 33(1/2): 219-226.
  • 1988
  1. Wołowski K. 1988. Navicula frugalis Hust. (Bacillariophyceae) a new species in the Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. 31-32(1/2): 495-498.
  2. Wołowski K. 1988. Euglenophyta from the sewage treatment plant of the Kliny housing development in Cracow. Fragm. Flor. Geobot., 33(1,2): 219-226.
  • 1985
   1. Palka L., Wołowski K. 1985. Przygotowanie studentów biologii do prowadzenia zajęć terenowych. [W:] W. Marciniak (red.) 'Główne kierunki i sposoby przygotowania nauczycieli do organizowania zajęć terenowych". Materiały z V OgólnopolskiegoSeminarium Dydaktyki Biologii. Z. II: 67-74.
   2. Wołowski K. 1985. Celowość pomiaru osiągnięć uczniów w zakresie rozpoznawania i oznaczania wybranych gatunków glonów. [W:] S. Frejlak, B. Koszewska, K. Wrońska (red.). Teoretyczne podstawy i wyniki badań procesu kontroli i oceny w nauczaniu biologii. Materiały z IV Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii,Przemyśl 1979. 373-388.
  • 1982
  1. Wołowski K. 1982. Navicula accomoda Hust. (Bacillariophyceae) a new species in the Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. 28(4): 649-652.
  Recenzje:
  1. Wołowski K. 2014. Takaaki Yamagishi. (2013). Lepocinclis (Euglenophyta) Taxonomical Review. Bishen Singh Mahendra Pal Singh, India. Dehra Dun, 141 pp., 54 plates, (black and white photographs and drawings). ISBN: 978-81-211-0871-3.
  2. Wołowski K. 2010. Takaaki Yamagishi, (2010):. Plankton algae of Southeast Asia. Bishen Singh Mahendra Pal Singh Dehra Dun – India. 249 str. ISBN: 978-81-211-0766-2.
  3. Wołowski K. 2006. Ling . Tylr P.A. (2000): Australian freshwater algae (exclusive of diatoms).Bibliotheca Phycologica 105. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(1); 230-21.
  4. Wołowski K. 2006. – Kristiansen J . Golden Algae.(2005): A biology of Chrysophytes. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(1); 220-230
  5. Wołowski K. 2003. Elsa Kusel-Fetzmann. Die Euglenophytenflora des Neusiedler Sees (Burgeland, Österreich). Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich. 2002, Wiad. Bot.
  6. Wołowski K. 2002. Whitton B. A., Potts M. (eds.) (2000): The ecology of Cyanobacteria. Their diversity in time and space. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/London/Boston.pp. 668. Wiad. Bot. 46(1/2): 100-101.
  7. Wołowski K. 2002. Nevo E., Wasser S.P. (eds.) Biodiversity of Cyanoprocaryotes. Algae and Fungi of Israel. 2000. Cyanoprocaryotes and Algae of Continental Israel. A. R. Wiad. Bot. 46(1/2): 101.
  8. Wołowski K. 2002. Krause W. (1997): Charales (Charophyceae). 18. Teil: Süßwasserflora von Mitteleuropa. Herasgegeben von H. Ettl, G. Gärtner, H. Heynig, D. Mollenhauer. Gustaw Fischer, Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm. Wiad. Bot. 46(1/2): 99-100.
  9. Wołowski K. 2002 Komárek J., Anagnostidis K. (1999): Cyanoprokaryota. 1. Teil: Chroococcales. [In:] H. Ettl, G. Gärtner, H. Heynig, Mollenhauer D. (eds). Süβwasserflora von Mitteleuropa. Wiad. Bot. 47(1/2): 120.
  10. Wołowski K. 2001: Shi Zhi-Xin (red. principalis). 1999: Flora Algarum Sinicarum Aquae Dulcis. Tomus VI. Euglenophyta. Science Press, Wiad. Bot. 45(1-2): 122-124.
  11. Wołowski K. 2001. Zhu Hui-Zhong, Chen Jia-Yo. 2000: Bacillariophyta of the Xizang Plateau. Science Press, Beijing China. Fragm. Flor. Geobot. Seriea Polonica 8: 298-299.
  12. Wołowski K. 2001. Li Yao-Ying, Wei Yin-Xin, Shi Zhi-Xin, Hu Hong-Jun. (1992): The algae of the Xizang Plateau. Science Press; s. 509. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 291-311.
  13. Wołowski K. 2001. Li Shanghao (S. H. Ley), Bi Liejue (eds.) (1998): Flora Algarum Sinicarum Aquae Dulcis. Tomus V. Ulothrichales, Ulvales, Chaetophorales, Trentepohliales, Sphaeropleales. Science Press, Beijing. pp. 136. Wiad. Bot. 45(3/4): 138-139.
  14. Wołowski K. 2001. Han Fushan, Li Yaoying (eds.) (1994): Flora Algarum Scienciarum Aquae Dulcis. Tomus 3. Charophyta. Wiad. Bot. 45(3/4): 138.
  15. Wołowski K. 2000: T. Yamagishi, M. Akiyama (1993, 1997, 1998): Photomicrographs of the Freshwater Algae. Vol. 11, 19. Uchida Rokakuho Publuishing CO., LTD Tokyo. Wiad. Bot. 44(1-2): 100-101.
  16. Wołowski K. 2000. G. E. Dillard (2000): Freshwater algae of the Southeastern United States. Part 7. Pigmented Euglenophyceae. Bibliotheca Phycologica. Band 106. J. Cramer – Berlin – Stuttgart. Wiad. Bot. 45(1-2): 125.
  17. Wołowski K. 1999. T. Yamagishi (1992): Plankton algae in Taiwan (Formosa). Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 20.
  18. Wołowski K. 1998. P. M. Tsarenko, V. V. Stupina, G. M. Mordvinsteva, S.P. Wasser, E. Nevo (1997): Chlorophyta: Checklist of continental species from Israel (eds. E. Nevo, S.P. Wasser) Wiad. Bot. 41(4/4): 145-146.
  19. Wołowski K. 1998. P. A. Siver (1991): The biology of Mallomonas. Morphology, taxonomy and ecology. Wiad. Bot. 42(3-4): 150-151.
  20. Wołowski K. 1998. O. Vinogradova, O.V. Kovalenko, S. P. Wasser, E. Nevo (1996): Cyanophyta: Checklist of continental species from Israel (eds. E. Nevo, S.P. Wasser) Wiad.Bot. 41(4/4): 144-145.
  21. Wołowski K. 1998. K. E. Duff, B. A. Zeeb, J. P. Smol (1995): Atlas of Chrysophyceae cysts. Wiad. Bot. 42(3-4): 151-152.
  22. Wołowski K., Siemińska J. 1997. Kotlaba F. (red.) Červena kniha 4 ohrozenych a vzacnych druhov rastlin a zivocichov SR a CR. Sinice a Riasy, Huby, Lisajniky, Machorosty. 1995, Priroda. Wiad. Bot. 41(1):83-84.
  23. Wołowski K. 1997. „Algae. The Korean Journal of Phycology” (1996): (Nowe periodyki i serie). Wiad. Bot. 40(2): 3-7.
  24. Wołowski K. 1993. V. Cassie and R. C. Cooper. 1989. Algae of New Zealand thermal areas; V. Cassie, 1989. A taxonomic guide to thermally associated algae (excluding diatoms) in New Zealand. Fragm. Flor. Geobot., 38, 1: 343-344.
  25. Wołowski K. 1993. Orlando Necchi Jr. 1990. Revision of the genus Batrachospermum Roth (Rhodophyta, Batrachospermales) in Brazil. Fragm. Flor. Geobot., 1: 343-344.
  26. Wołowski K. 1993. J. Siemińska Polska bibliografia fykologiczna – The Polish phycological bibliography. Bibliografie botaniczne, tom 3; Siemińska J., J. Pająk Polska bibliografia fykologiczna za lata 1981-1990 – The polish phycological bibliography for the years 1981-1990. Bibliografie botaniczne, tom 6. Wiad. Bot., 37: 1-2: 214-215.
  27. Wołowski K. 1993. Gary E. Dillard. 1989. Freshwater algae of Southeren United States. Part 1. Chlorophyceae. Fragm. Flor. Geobot., 38, 1: 262.
  28. Wołowski K. 1993. Gary E. Dillard. 1989. Freshwater algae of Southeren United States. Part 2. Chlorophyceae. Fragm. Flor. Geobot., 38, 1: 342.
  29. Wołowski K. 1992. Y. Therezin, 1989. Algues d’eau douce de la partie Amazonienne de la Bolivie. Bibliotheca Phycologica, Band 82. Fragm. Flor. Geobot., 37, 2: 535.
  30. Wołowski K. 1992. J. Popovsky, L. A. Pfiester 1990. Dinophyceae (Dinoflagellida). Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 6. Fragm. Flor. Geobot., 37, 2: 526.
  31. Wołowski K. 1991. Guillermo Tell Visitacion Conforti. 1986. Euglenophyta pigmentadas de la Argentina. Fragm. Flor. Geobot., 36 (2): 509-514.
  32. Wołowski K. 1984. Karol Starmach: Euglenophyta – Eugleniny. Flora Słodkowodna Polski. Tom 3. Wszechświat, 85 (9): 214-215.
  33. Wołowski K. 1981. Nemeth József: Az ostoros algak (Euglenophyta) kishatarozója 1. Kosmos, 30 (4): 415-416.
  Artykuły popularno-naukowe:
  1. Wołowski K. 2014. Profesor Jadwiga Siemińska-Słupska (Laudacja). [W: M. Drużkowski, P. Köhler, A. Zemanek. Posumowanie Roku Botaniki Krakowskiej]. Alma Mater 163–164: 65.
  2. Wołowski K., Zając M., 2013. Słowo wstępne – Drodzy czytelnicy.Rok Krakowskiej Botaniki – Po rośline na kraniec świata. Wszechświat, 114(131) 7:171.
  3. Godzik B., Wołowski K. 2013. Profesor dr hab. Jerzy Wołek (1942-2013). Wiadomosci Botaniczne 57(3/4).
  4. Wołowski K., Godzik B. 2013. Preface. Polish Botanical Journal 58(1):2.
  5. Wołowski K., Siemińska J., Piątek J. 2013. Nowe taksony glonów opisane w Zakładzie Fykologii w latach 1953-1012. (W): B. Godzik, K. Wołowski (red.) Historia badasń i rozwoju Intytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953-2012). Instytut Botaniki PAN, Kraków: 375-379.
  6. Kownacki A., Wołowski K., Starmach J. 2013. Krakowska Szkoła hydrobiologiczna. Alma Mater 156-157: 36-41.
  7. Wołowski K. 2013. Jadwiga Siemińska 50 lat pracy w IB PAN. Collegium Novum UJ. Laudacja.
  8. Godzik B., Wołowski K. Przedmowa. (W): B. Godzik, K. Wołowski (red.) 2013. Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953-2012) (Redakcja). Instytut Botaniki PAN, Kraków: 9-10.
  9. Wołowski K., Łukaszek. 2012. Profesor’s Jadwiga Siemińska’s 65 years of scientific work. In: Wołowski K, Kaczmarska I, Ehrman J. M., Wojtal A. Z. Current advances in algal taxonomy and its applications. Phylogenetic, ecological and applied perspective. 9-19 p.
  10. Wołowski K. 2009. Doc. Dr hab. Halina Bednarek-Ochyra laureatką Nagrody im. Jill Smyties przyznawanej przez Towarzystwo Linneuszowskie w Londynie. Wiad. Bot.; 53(1-2): 139-141.
  11. Siemińska J., Wołowski K. 2002. The oldest fossil diatoms. Annual Report. Polish Academy of Sciences, 32-35.
  12. Wołowski K. 2002. Profesor dr hab. Jadwiga Siemińska w 80 rocznicę urodzin. Professor Jadwiga Siemińska on the 80 th anniversary of her birth. [W:] „Glony różnych ekosystemów. Problemy ochrony, ekologii i taksonomii” (XXI Międzynarodowa Konferencja Sekcji Fykologicznej PTB. 13-16 06. 2002. Sosnówka Górna-Karpacz). p. 19-23.
  13. Wołowski K. 2000. XIX Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Ekologia i taksonomia glonów – małżeństwo z rozsądku?”. Tleń 11-14. 05 2002. Wiad. Bot. 44(3-4): 55-57.
  14. Wołowski K. 2000. Wspomnienie o Profesorze Karolu Starmachu w 100 rocznicę urodzin (1900-1988). Wiad. Bot. 44(3-4): 265-286.
  15. Wołowski K. 2000. Sprawozdanie z krótkiego sympozjum na temat badań nad ewolucją i pochodzeniem okrzemek. Wiad. Bot. 44(3-4):59-61.
  16. Wołowski K. 2000. A report on the symposium on the origin and early evolution of the diatom. [W:] Witkowski A., Siemińska J. (red.). The origin and early evolution of the diatoms: fossil, molecular and biogeographical approaches. Instytut Botaniki PAN, Kraków: 149-153.
  17. Wołowski K. 1999. Badania taksonomiczne nad eugleninami (Euglenophyta) z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Działalność naukowa PAN (wybrane zagadnienia 7). PAN, Warszawa: 76-77.
  18. Wołowski K. 1998. Prof. dr hab. Jadwiga Siemińska w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Wiad. Bot. 4(3/4): 145-146.
  19. Wołowski K., Walne P. L. 1998. Badania nad eugleninami USA. Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 1997r., PAN, Warszawa: 104.
  20. Wołowski K. 1997. Professor Jadwiga Siemińska – fifty years of scientific work. Fragm. Flor. Geobot. 42 (1): 3-7.
  21. Wołowski K. 1996. Tetreutreptia, nowy rodzaj Euglenophyceae znaleziony w Atlantyku Wiad. Bot. 40, 2: 61-63.
  22. Wołowski K. 1990. VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Fykologicznej PTB, Wigry 25-28. 5. 1989 r. Wiad. Bot., 34, 1: 47-48.
  23. Wołowski K. 1989. Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego spotkania Sekcji Fykologicznej PTB. 12-15 maja 1988 r. Wiad. Bot., 33 (1): 49-52.
  24. Stawiński W., Wołowski K. 1985. Udział dr L. Palki w przygotowaniu studentów do wykonywania prac magisterskich. [W:] Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Z. 93, Prace z dydaktyki biologii III. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków: 53-60.
  25. Wołowski K. 1985. Bibliografia dorobku naukowego dr L. Palki. [W:] Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Z. 93. Prace z dydaktyki biologii III. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków: 77-88.
  26. Wołowski K., Kuźniar A. 1984. Wpływ laureatów narody Nobla na rozwój nauk biologicznych. [W:] Henryk Sandner (red.). „10 lat Olimpiady Biologicznej”. Warszawa, WSiP: 123-134.
  27. Wołowski K., Siemińska, J. 1980. Nietypowe środowisko występowania żaby trawnej. Wszechświat, 5: 127-128.
  Streszczenia referatów i doniesień konferencyjnych, maszynopisy:
  1. Kwiatoski J., Jaser I., Wołowski K., F.J.Ayala. 2019. Flexiglena, a new genus of Euglenophyceae. [In:] A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Czerwik-Marcinkowska (eds): Evolution and biodiversity of algae. 38 th International Conference of the Polish Phycological Society. Kielce-Sandomierz 4-7 June 2019 Poland.
  2. Tsharenko P., Lenarczyk J., Wołowski K., Lilltska H. 2018. Monitoring research of algal species diversity in the high-mountainous Nesamovyte Lake (East Carpathians, Ukraine). [In:] A. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (eds): Green future: algae - applications and perspective. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Kraków, Dobczyce - Jałowcowa Góra, Poland, 22-25 may: 101.
  3. Wołowski K., Piątek J., Spisak W., Chlebicki A., Lenarczyk J., Łukaszek M., Buczak A. 2018. Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity? W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 42. ISBN 978-83-61191-01-8.
  4. Wołowski K., Poniewozik M., Duangjan K., Pekkoh J. 2018. Differences and similarities of algal communities occurring in bromeliad tanks living in natural and semi-natural environments. [In]: A. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (eds): Green future: algae - applications and perspective. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Kraków, Dobczyce - Jałowcowa Góra, Poland, 22-25 may: 43. [Piątek J. (eds): Green future: algae - applications and perspective. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Kraków, Dobczyce - Jałowcowa Góra, Poland, 22-25 may: 42.
  5. Wołowski K., Poniewozik M., Duangjan K. 2017. Euglenoid blooms - causes and effects. [In:] M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (eds): 11th International Phycological Congress, Phycologia, Journal of the International Phycological Society, 56, 4, Suppl.: 199. [e].
  6. Wołowski K., Poniewozik M. Duangjan K. 2017. Development of euglenophytes in nutrient-rich waters. [W:] B. Pawlik-Skowrońska, W. Pęczuła (eds): Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects. 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Lublin - Kazimierz Dolny, Poland, 24-27 May 2017: 43.
  7. Poniewozik M., Wołowski K., Pikątek J., 2017. Study on similarities and differences of the species Trachelomonas volzii and Trachelomonas dubia (Euglenophyceae) - one or two independent species?. [In:] M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (eds): 11th International Phycological Congress, Phycologia, Journal of the International Phycological Society, 56, 4, Suppl.: 150.
  8. Wołowski K., Łukaszek M. 2017. Professor Jadwiga Siemińska-Słupska and Polish Phycology. [W:] B. Pawlik-Skowrońska, W. Pęczuła (eds). Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects. 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Lublin - Kazimierz Dolny, Poland, 24-27 May 2017: 42.
  9. Wołowski K., Sabwer A., A., Contonati M. 2016. Euglenophytes from El-Farafra Oasis (Western) Desert, Egypt). [In:] P. Nowicka-Krawczyk, J. Żelazna-Wieczorek (eds): Algae in anthropogenically transformed ecosystems. 35 th International Conference of the Polish Phycological Society. Łódź-Stryków, 01-04. 06. 2016.
  10. Wołowski K., Wayda M. 2015. Algae from Wołosate peat bog (Bieszczady National Park). [In:] T. Noga, J. Stanek-Tarkowska (eds): Algae as Indicators of Environmental Changes. 34th International Conference of the Polish Phycological Society. Rzeszów– Polańczyk, 18-21 may. Book of abstracts: 41. [e].
  11. Wołowski K., M. Łukaszek, K. Duangjan, B. Płachno, 2014. Euglenoids – dangerous or useful?. [W:] W. Surosz (ed). Cyanobacterial and algal blooms- effects on water management and human health. 33th International Conference of the Polish Phycological Society. Gdynia-Cetniewo, 19-22 maj 2014. Book of abstracts: 49-50. [e]. Referat.
  12. Kołodziejczyk Ł., Wołowski K. 2014. A botanical documentation of the marine algae collection of Tytus Chałubiński. [W:] W. Surosz (ed). Cyanobacterial and algal blooms- effects on water management and human health. 33th International Conference of the Polish Phycological Society. Gdynia-Cetniewo, 19-22 maj 2014. Book of abstracts: 81. Poster.
  13. Wołowski K., M. Łukaszek, B.J. Płachno. 2013. Traps of Carnivorous Plants as algae microhabitats. In: M. Dennis Hanisak, Akshinthala KSK. Prasad eds. Algae in changing world. Program and Abstract Book: p. 180. 10 th International Phycological Congress 4-10 August 2013, Orlando, Florida USA. Streszczenie – Referat.
  14. Wołowski K., Godzik B. 2013. Tradycja I współczesność w badaniach Instytutu Botaniki PAN. Sesja Jubileuszowa. Rok Botaniki Krakowskiej. Referat.
  15. Duangjan K, Wołowski K., Peerapornpisal Y. 2013. New taxa of Monomorphina and Phacus (Euglenophyta) for Northern Thailand. 32nd International Conference of Polish Phycologists May 20-23, Konin-Mikorzyn, Streszczenie –poster 68-69.
  16. Wołowski K. 2013. Instytut Botaniki PAN jako centrum badań przyrodniczych – teraźniejszość i przyszłość. The Institute of Botany PAS as nature research centre – present and future. W: A. Biedunkiewicz, Dynowska M. Red. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, str. 31-32. 56, Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Olsztyn 24-30 czerwca 2013. Streszczenie – Referat.
  17. Wołowski K. 2013. Euglenophyta and modern taxonomy of algae. In: Conference Abstracts “Algae from Basics to Sustainable Applications” The 6 th National Conference on Algae and Plankton (NCAP), Thailand, Chiang Mai. Abstrakt– Referat.
  18. Duangian K., Wołowski K., Yuwadee Peerapornpisal. 2013. Diversity of Strombomonas ssp. (Euglenophyta) from Northern Thailand. In: Conference Abstracts “Algae from Basics to Sustainable Applications” The 6 th National Conference on Algae and Plankton (NCAP), Thailand, Chiang Mai. Abstrakt – Poster p. 101.
  19. Chaimongkhon P., Wołowski K. and Peerapornpisal Y. 2013. Diversity and SEM study of Euglenoids in Saraphi District, Chiang Mai. In: Conference Abstracts “Algae from Basics to Sustainable Applications” The 6 th National Conference on Algae and Plankton (NCAP), Thailand, Chiang Mai. Abstrakt – Poster 102.
  20. Łukaszek M., Wołowski K., Płachno B.J. 2013. Communities of algae associated with Utricularia species in Silesia. Book of Abstracts, 34. 32 nd
  21. International Conference of Polish Phycologists May 20-23, Konin-Mikorzyn Streszczenie – referat.
  22. Kownacki A., Wołowski K., Starmach J. 2012. The origins and development of hydrobiology in Cracow. Historia, rozwój i znaczenie “Krakowskiej Szkoły Hydrobiologicznej” 9-16. W: Materiały XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich. Kraków, 19-22 września 2012, str. 9-16.
  23. Burchardt L., Messyasz N., Gąbka M., Kowalski W., Owsianny P. M., Rybak A., Wołowski K. 2012. The impact of the water ecosystem type on phytoplankton structure lakes of the Wolin Islands. In: Algae in Human’s environment. Taxonomy, ecology and role in ecological status assessment. Short communications and abstracts. 15-16. Streszczenie, wykład
  24. Poniewozik M., Wołowski K.2012. Rarely reported Trachelomonas species in freshwater habitats of Bornholm Island. In: Algae in Human’s environment. Taxonomy, ecology and role in ecological status assessment. Short communications and abstracts. 78-79. Streszczenie, plakat
  25. Łukaszek M., Płachno B.J., Wołowski K. 2012. Pułapki australijskiego gatunku Utricularia volubilis R. Br. jako mikrosiedliska glonów. W: Materiały XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich. Kraków, 19-22 września 2012, str. 130. Streszczenie, plakat.
  26. Duangjan K., Wołowski K., Peerapornpisal Y. 2012. New taxa of loricate euglenoids reported from Thailand. In: Algae in Human’s environment. Taxonomy, ecology and role in ecological status assessment. Short communications and abstracts. 18-20. Streszczenie, wykład
  27. Wołowski K. 2011. In: The Cracow school of Phycology – Genealogical tree. In: Matuła, D. Richter and J. Urbanik (eds. ) „The past, present, future of phycological research its signification for man and environment protection” Book of abstracts of the 30 th International Conference of the Polish Phycological Society, 235pp. Department of Botany and Plant Ecology, Wroclaw University of Environmental and Life Scienc.
  28. Płachno B., Łukaszek M., Wołowski K., Adamec L. 2011. In: J. Matuła, D. Richter and J. Urbanik (eds. ) „The past, present, future of phycological research its signification for man and environment protection” Book of abstracts of the 30 th International Conference of the Polish Phycological Society, 235pp. Department of Botany and Plant Ecology, Wrocław University of Environmental and Life Scienc.
  29. Wołowski K., M. Łukaszek, B. Płachno. 2011. Algae and carnivorous plants – relationships?. In: Fifth European Phycological Congress Rhodes, Programme and book of abstracts, p. 193. Taylor & Francis.
  30. F. Hindak F., Wołowski K. & Hindakowa A. 2011. Aerophythic epilipthon of photosynthetic microorganisms overgrowing concrete walls of a cooling tower of the power plant at Bechatów, Central Poland. In: Matuła, D. Richter and J. Urbanik (eds.) „The past, present, future of phycological research its signification for man and environment protection” Book of abstracts of the 30 th International Conference of the Polish Phycological Society, 235pp. Department of Botany and Plant Ecology, Wrocław University of Environmental and Life Science.
  31. Wołowski K., Grabowska M. 2010. Trachelomonas species as the main component of the euglenophyte community during a water bloom of Planktothrix aghardii, s.183. In: K. Wolowski, J. Kwandrans, A.Z. Wojtal (eds.) Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29 th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, 205pp. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków.
  32. Wołowski K., J. Piątek, B. J. Płachno. 2010. Stomatocysts associated with aquatic carnivorous plants reported from Virginia (U. S. A.). str. 67. In: K. Wołowski, J. Kwandrans, A.Z. Wojtal (eds.) Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29 th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, 205pp. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków.
  33. Grabowska M., Wołowski K. 2009. Występowanie gatunków Trachelomonas (Euglenophyta) w czasie zakwitu wody wywołanego przez Planktothrix agardhii (Cyjanoprokaryota). [W: Mokradła i ekosystemy słodkowodne – funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Augustów, 18-20.06.2009]Abstrakty.http://biol-chem.uwb.edu.pl/IP/POL/BIOLOGIA/MOKRADLA/streszczenia.pdf.
  34. Kowalska J., Wołowski K. 2009. Lakes of the Słowiński National Park – appropriate habitats for Pediastrum? [W: M. Bąk, T. Radziejewska, J. Gazda (ed.). Algal biodiversity in ecosystems of protected areas. 28 th International Phycological Conference, Szczecin-Cieszyno Drawskie, Poland]. Book of abstracts: 84.
  35. Płachno B.J., Wołowski K., Świątek P. 2009. Community of Tetmemorus brebissonii (Menegh.) Ralfs ex Ralfs in a laboratory culture of the carnivorous vascular plant Genlisea margaretae. [W: M. Bąk, T. Radziejewska, J. Gazda (ed.). Algal biodiversity in ecosystems of protected areas. 28 th International Phycological Conference, Szczecin-Cieszyno Drawskie, 21-24.05.2009]. Book of abstracts: 28-29.
  36. Burchardt L., Kowalski W., Banach B., Czernaś K., Dembowska E., Gąbka M., Jaworska B., Lamentowicz Ł., Luscińska M., Matuła J., Messyasz B., Owsianny, M.P., Pęczuła W., Poniewozik M., Rakowska B., Richter D., Rybak A., Szczurowska, A., Wołowski K. 2009. Autumn flora of different algal habitats on the Bornholm Island. [W: M. Bąk, T. Radziejewska, J. Gazda (ed.). Algal biodiversity in ecosystems of protected areas. 28 th International Phycological Conference, Szczecin-Cieszyno Drawskie, 21-24.05.2009]. Book of abstracts: 52-53.
  37. Wołowski K., Piątek J. 2008. Preliminary report on algal flora of the Bieszczady Natiuonal Park. [w: XXVII International Phygological Conference, Renaturisation of water ecosystems and algae communities, Łódź-Spała, 12-15.06.2008]. Book of abstracts: 101-102. 196. Wołowski K. 2008. Algal flora of a pond at the Sao Domingos pyrite mine, Portugal. [w: XXVII International Phygological Conference, Renaturisation of water ecosystems and algae communities, Łódź-Spała.,12-15 06.2008]. Book of abstracts:30-31.
  38. Wołowski K., Płachno B.J. 2007. Traps of carnivorous plant (Genlisea sp.) as microhabiats of algae. Pułapki roślin mięsożenych (Genlisea sp.) jako mikrosedliska glonów. [W: XXVI International Phycological Conference „Algae in ecological quality ofwater assessment”, Lublin-Nałęczów. 17-20.05.2007]. Abstracts:33p.
  39. Wołowski K., Buczek-Śledzińska M., Hindak F. 2007. Algae and art. Glony i sztuka. [W: XXVI Internarional Phycological Conference „Algae in ecological quality of water assessment”, Lublin-Nałęczów. 17-20.05.2007]. Abstracts:32.
  40. Wołowski K. 2006. Monad variation in Strombomonas and Trachelomonas species (Euglenophyceae). [w: L. Burchardt (red.). 25th International Phycological Conference “Algae and their changes over time” , Poznań-Łagów-Słubice, 16-19.05.2006]. Abstracts: 64.
  41. Wołowski K. 2006. Algae and history of the earth. [w: L. Burchardt (red.). 25th International Phycological Conference “Algae and their changes over time”, Poznań-Łagów-Słubice, 16-19. 05.2006]. Abstracts: 63.
  42. Wołowski K. 2003. Lorica ultrastructure and variability in Trachelomonas caudata (Euglenophyta). [W:] Algae and the biological state of waters – a threat or a support Book of Abstracts, 27-28. Olsztyn-Mierki.
  43. Wołowski K., Hindák F. 2002. Taxonomic and ultrasructural studies of Trachelomonas Ehrenb. (Euglenophyta) from SW Slovakia. [W:] F. Hindák (red.). Congress Center of the Slovak Academy of Sciences Smolenice-Castle, Slovakia. 24-28.06. 2002. "Biology and taxonomy of green algae IV". p. 95.
  44. Wołowski K. 2002. Badania taksonomiczne przedstawicieli rodzaju Trachelomonas ze Słowacji. [W:] XXI Międzynarodowa Konferencja Sekcji Fykologicznej PTB. 13-16 06. 2002. Sosnówka Górna-Karpacz. "Glony różnychekosystemów. Problemy ochrony, ekologii i taksonomi". p. 48.
  45. Wołowski K., Walne P. L., 2001. New and rare taxa of Trachelomonas and Strombomonas from the Southeastern United States. [W:] 7 International Phycological Congress Thessaloniki, Grecja 18-25. 08. 2001. Phycologia 40(4): 52-53. (Abstract).
  46. Wołowski K., Wawrzycka I., 2001. Gatunki rodzaju Pediastrum (Chlorophyceae) w czwartorzędowych osadach stawu "Żabie Oko" w Tatrach. [W:] E. Zenkteler (red.). „Botanika w dobie biologii molekularnej”. Materiały 52 Zjazdu PTB, Poznań 24-28. 05. 2001. Streszczenia: 97.
  47. Wołowski K. 2001. Eugleniny (Euglenophyceae) jako wskaźniki wód silnie zeutrofizowanych. [W:] E. Zenkteler (red.). "Botanika w dobie biologii molekularnej". Materiały 52 Zjazdu PTB, Poznań 24-28. 05. 2001. Streszczenia: 89.
  48. Reichel L., Reichel J., Wołowski K. 2000. Mikroflora wód siarczanych W: (XVII Konferencja Paleontologów „Historia basenów sedymentacyjnych a zapis Paleontologiczny” Kraków 22-23. 11, 2000). Streszczenia: 62-64.
  49. Wołowski K. 2000. Euglenophyta we florze słodkowodnej Wielkiej Brytanii. [W:] XIX Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB "Ekologia i taksonomia glonów – małżeństwo z rozsądku?". Tleń, 11-14. 05. 2000. Streszczenia: 51-52.
  50. Wołowski K., Walne P. L. 1997. Taxonomic and ecological studies of Euglena, Lepocinclis and Phacus in the Southeastern United States. In: Biology and taxonomy of green Algae III. Bratislava. Book of Abstracts: 60.
  51. Wołowski K. 1997. Annual cycle of Euglenophyte populations occurring in a karstic pond (Cracow-Częstochowa Upland, Poland). Phycologia, Vol. 36,4: 125. (streszczenie)
  52. Wołowski K. 1995. Studia taksonomiczne nad gatunkami rodzaju Trachelomonas (Euglenophyceae) z Jurajskiego Parku Krajobrazowego. (maszynopis 37 stron + 31 tablic) – raport z grantu KBN.
  53. Wołowski K., Starowicz A. 1995. Studia taksonomiczne i sposób występowania gatunków z rodzaju Vaucheria (Xanthophyceae) w potokach Jurajskiego Parku Krajobrazowego. (maszynopis 12 stron + 8 tablic), raport z grantu KBN.
  54. Wołowski K. 1993. Euglenophytes from choosen places of the Małopolska Upland – Eugleniny z kilku wybranych miejsc Wyżyny Małopolskiej. XII Międzynarodowe Sympozjum Fykologiczne, Ekologia i taksonomia glonów "Zielonepłuca Polski" Płociczno 27-30 maja 1993. Akademia Rolnicza w Lublinie, Universytet Warszawski, Lublin: 29-30.
  55. Wołowski K. 1992. Niektóre eugleniny z Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowsko-Częstrochowska). XI Sympozjum Fykologiczne "Fitoplankton Zbiorników Zaporowych" Łódź-Bronisławów 15-17 maja 1992. Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Zakład Systematyki Roślin Niższych Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
  56. Wołowski K. 1991. Kilka gatunków Euglenophyta z Trzebońskiego Rezerwatu Biosfery (Południowe Czechy) – Some species of Euglenophyta from the Trzeboń Biosfere Reserve (South Bohemia). W: Badania fykologiczne na terenach chronionych. Materiały Jubileuszowej X Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Fykologicznej. PAN Instytut Botaniki, Kraków: 30-31.
  57. Wołowski K. 1989. Rare and new species of the colourlees Euglenophyceae for the Polish flora. Abstracts Eighth Conference of the Phycological Section, Wigry, 25-28, May 1989.
  58. Wołowski K. 1986. Charakterystyka zbiorowisk glonów występujących na powierzchni złoża zraszanego oczyszczalni ścieków osiedla Kliny w Krakowie. XIII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Szczecin, 16-19 wrzesień. Streszczenie komunikatów. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Akademia Rolnicza w Szczecinie, 235-236.
  Zamknij !