WASYLIKOWA Krystyna

prof. dr hab., botanik - paleobotanika, archeobotanika
ur. 7 lutego 1932
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, mgr 1955; dr 1963; dr hab. 1973; prof. nadzw. 1988; prof. zw. 1992.

(dane aktualizowane do: 03. 2013)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki im. W. Szafera (dawniej Zakład Botaniki i Instytut Botaniki) Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, pracownik naukowo-techniczny 1954, asystent 1956, starszy asystent 1957, adiunkt 1964, docent 1975, profesor 1988; kierownik Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN 1979-81, z-ca dyrektora Instytutu Botaniki PAN 1990-93; Limnological Research Center, University of Minnesota, USA, research fellow 1964-65; od 2002 profesor emerytowany.
Tematyka badawcza:
roślinność i klimat w późnym czwartorzędzie, archeobotanika
Stypendia i staże naukowe: Staż 3-miesięczny w Laboratorium Muzeum Narodowego w Kopenhadze, Dania (1958)
Wyprawy naukowe, zbiory:
 • ekspedycja University of Minnesota do Iranu w celu zebrania materiałów do historii roślinności późnego czwartorzędu (1970);
 • zbiory paleobotaniczne z Iranu w Zakładzie Paleobotaniki, a zbiory zielnikowe w Zielniku Instytutu Botaniki PAN;
 • "Prehistoric Combined Expedition" do Egiptu w ramach polsko-amerykańskiej ekspedycji archeologicznej (1990);
 • zbiory archeobotaniczne z Egiptu w Zakładzie Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN.
Ważniejsze granty, programy, etc.:
 • Projekt badawczy KBN nr 6 P20506805 "Rośliny towarzyszące osadnictwu człowieka na Saharze we wczesnym holocenie: ich znaczenie gospodarcze i paleoekologiczne" (1993-1995)
 • Projekt badawczy KBN nr 6 P04G 034 18 „Gospodarka rolna ludności kultur naddunajskich w Polsce w świetle analizy szczątków  roślinnych ze stanowisk archeologicznych na Kujawach (2000-2003) - grant promotorski
 • Projekt badawczy KBN nr 3 P04F 089 23 „Rekonstrukcja warunków paleoekologicznych w czasie ostatnich 40 tysięcy lat w górach Zagros w Iranie, na podstawie analizy szczątków roślinnych z Jeziora Zeribar (2002-2005)
Członkostwo i funkcje:
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne od 1956 (przewodnicząca Oddziału Krakowskiego 1989-95, przewodnicząca Sekcji Paleobotanicznej 1984-90, członek honorowy PTB 1998);
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika 1955-2002;
 • zastępca redaktora naczelnego Acta Palaeobotanica 1978-99;
 • członek rady redakcyjnej "Acta Palaeobotanica" od 2000;
 • członek kor. PAU od 1992;
 • członek Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU od 1979;
Nagrody i odznaczenia: nagroda Wydziału II PAN (1980); Złota Odznaka "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa" (1980); Złoty Krzyż Zasługi (1990); wyróżnienie pamiątkowym medalem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (2004)
 Adres:
Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Dom: ul. Czarnowiejska 101/41, 30-049 Kraków

Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-58, fax: (12) 421-97-90,
Dom: 012 632-44-81
e-mail:
e-mail: K.Wasylikowa@botany.pl
Publikacje: Publikacje: ponad 140 publikacji z zakresu paleobotaniki późnego czwartorzędu i archeobotaniki.

Wykaz  ważniejszych publikacji:

 • WASYLIKOWA K. 1964. Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy. Biul. Peryglac.13: 261-417.
 • WASYLIKOWA K. 1967. Late Quaternary plant macrofossils from Lake Zeribar, western Iran. Rev. Palaeobot. Palynol. 2: 313-318.
 • WASYLIKOWA K. 1978. Plant remains from Early and Late Medieval time found on the Wawel Hill in Cracow. Acta Palaeobot. 19: 115-200.
 • WASYLIKOWA K. 1981. The role of fossil weeds for the study of former agriculture. Zeitschrift für Archäologie 15: 11-23.
 • TRZCIŃSKA-TACIK H., WASYLIKOWA K. 1982. History of the synanthropic changes of flora and vegetation of Poland. Memorabilia Zoologica 37: 47-69.
 • WASYLIKOWA K., STARKEL L., NIEDZIAŁKOWSKA E., SKIBA S., STWORZEWICZ E. 1985. Environmental changes in the Vistula valley at Pleszów caused by the neolithic man. Przegląd Archeol. 33: 19-55.
 • GODŁOWSKA M., KOZŁOWSKI J.K., STARKEL L., WASYLIKOWA K. 1987. Neolithic settlement at Pleszów and changes in the natural environment in the Vistula valley. Przegląd Archeol. 34: 133-159.
 • WASYLIKOWA K. 1989. Palaeoecological characteristics of the settlement periods of the Linear Pottery and Lengyel cultures at Cracow-Nowa Huta (on the basis of plant material). Przegląd Archeol. 36: 57-87.
 • WASYLIKOWA K. 1991. Roślinność wzgórza wawelskiego we wczesnym i późnym średniowieczu na podstawie badań paleobotanicznych. Studia do Dziejów Wawelu 5: 93-131.
 • ZEIST W. VAN, WASYLIKOWA K., BEHRE K.-E. (eds.) 1991 "Progress in Old World Palaeoethnobotany", A.A.Balkema, Rotterdam,350 s.
 • WENDORF F., CLOSE A. E., SCHILD R., WASYLIKOWA K., HOUSLEY R. A., HARLAN J. R., KRÓLIK H. 1992. Saharan exploitation of plants 8,000 years BP. Nature 359: 721-724.
 • WASYLIKOWA K., HARLAN J. H., EVANS J., WENDORF F., SCHILD R., CLOSE A. E., KRÓLIK H., HOUSLEY R. 1993. Examination of botanical remains from early neolithic houses at Nabta Playa, Western Desert, Egypt, with special reference to sorghum grains. In: T. SHAW, P. SINCLAIR, B. ANDAH, A. OKPOKO (red.), The archaeology of Africa, Food, metals and towns. Routledge, London, s. 154-164.
 • WASYLIKOWA K. 1992. Holocene flora of the Tadrart Acacus area, SW Libya, based on plant macrofossils from Uan Muhuggiag and Ti-n-Torha/Two Caves archaeological sites. Origini 16: 125-159.
 • WASYLIKOWA K. 1993. Plant macrofossils from the archaeological sites Uan Muhuggiag and Ti-n-Torha, Southwestern Libya. W: L.KRZYŻANIAK, M.KOBUSIEWICZ, J.ALEXANDER (red.). Environmental change and Human Culture in the Nile Basin and Northern Africa until second Millenium B.C. Poznań, s. 25-41.
 • WASYLIKOWA K., MITKA J., WENDORF F., SCHILD R. 1997. Exploitation of wild plants by the Early Neolithic hunter-gatherers in the Western Desert of Egypt: Nabta Playa as a case- study. Antiquity 71 (274): 932-941.
 • WASYLIKOWA K. 1997. Flora of the 8000 years old archaeological site E-75-6 at Nabta Playa, Western Desert, southern Egypt. Acta Palaeobot. 37 (2): 99-205.
 • WASYLIKOWA K., DAHLBERG J. 1999. Sorghum in the economy of the Early Neolithic Neolithic nomadic tribes at site E-75-6, Nabta Playa, southern Egypt. W: M. VAN DER VEEN (red.) The exploitation of plant resources in Ancient Africa. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. s. 11-31.
 • WASYLIKOWA K. (with contributions by H.N.Barakat, L.Boulos, A.Butler, J.A.Dahlebrg, J.Hather and J.Mitka) 2001. Vegetation and subsistence of the Early Neolithic at Nabta Playa, Egypt, reconstructed from charred plant remains. W: F. Wendorf, R. Schild and Associates „Holocene Settlement of the Egyptian Sahara. I. The Archaeology of Nabta Playa. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. s. 544-591.
 • WASYLIKOWA K., WALANUS A. 2004. Timing of aquatic and marsh-plant successions in different parts of Lake Zeribar, Iran, during the Late Glacial and Holocene. Acta Palaeobotanica 44 (2): 129-140. 
 • Wasylikowa K. & van der Veen M. 2004. An archaeobotanical contribution to the history of watermelon Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (syn. C. vulgaris Schrad.). Vegetation History and Archaeobotany 13: 213-217.
 • WASYLIKOWA K. 2005. Paleoecology of Lake Zeribar, Iran, in the Pleniglacial, Late Glacial, and Holocene reconstructed from plant macrofossils. The Holocene 15 (5): 720-235.
 • LITYŃSKA-ZAJĄC M., WASYLIKOWA K. (red.) 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych. J. B. Faliński (red. serii), Vedemecum Geobotanicum, Sorus, Poznań: 566 s.
 • Wasylikowa K., Lityńska-Zając M. & Bieniek A. (red.) 2005. Roślinne ślady człowieka. Botanical Guidebooks Krakow 28: 1-320.
 • Amman B., Birks H.H., Walanus A. & Wasylikowa K. 2006. Late Glacial multidisciplinary studies. [W: S.A. Elias (red.), Encyclopedia of Quaternary Sciences] Elsevier Amsterdam 475-2486.
 • WASYLIKOWA K., WITKOWSKI A. (red.) 2008. The palaeoecology of Lake Zeribar and surrounding areas, Western Iran, during the last 48,000 years. Diatom Monographs, 8. A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell, 356 s.
 • Wasylikowa K., Wacnik A. & Mueller-Bieniek A. 2009. Badania archeobotaniczne w nawarstwieniach historycznych z terenu Krakowa: metodyka-stan badań-perspektywy. Geologia. Kwartalnik AGH.: 35(1) 89-101.
zamknij okienko !