STUCHLIK Leon, Andrzej
prof. dr hab., botanik - paleobotanika
ur. 25 kwietnia 1931, Chorzów
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, mgr - 1955; dr - 1963; dr hab. - 1968; prof. - 1983;
członek korespondent PAU - 1991.


(
dane aktualizowane do: 2013)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, asystent 1955, starszy asystent 1958, adiunkt 1964, docent 1970, profesor 1983; kierownik Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN 1982-2001; dyrektor Instytutu Botaniki PAN 1990-1999; od 1.01. 2002 profesor emerytowany.

Tematyka badawcza:

geobotanika, florystyka, palinologia, paleobotanika
Stypendia i staże naukowe: Staż 7 miesięcy w Laboratorium Palynologicznym w Solnej koło Sztokholmu, Szwecja (1963/1964)
Wyprawy naukowe, zbiory: udział w wyprawach naukowych do Indii (1976), na Kubę (1970/71, 1974, 1981), do Korei Północnej (1982, 1984); na Kaukazie i Zakaukaziu (w latach 1980-1993); do Indii (1995, 1998);  zbiory naukowe ze wszystkich wypraw znajdują się w zielniku Instytutu Botaniki PAN.
Ważniejsze granty, programy, etc.:
 • Projekt badawczy KBN nr 6 P04E 036 12 "Atlas palinoflory neogenu Polski oraz rekonstrukcja zmian flory i klimatu na podstawie palinologii" (1997-2000) - kierownik projektu.
 • Projekt badawczy KBN nr 3 P04G 024 23 "Biostratygrafia i przemiany szaty roślinnej w neogenie na podstawie makroskopowych szczątków roślinnych z wiercenia w Czarnym Dunajcu" (2002-2005) - wykonawca.
 • Projekt badawczy  nr P04E 009 25  Atlas Ziarn Pyłku i Spor neogenu Polski tom 3 Angiospermae (1) (2003 – 2006) – kierownik projektu
 • Projekt badawczy nr N N303 090 9034 Atlas Ziarn Pyłku i Spor neogenu Polski tom 4. Angiospermae (2), (2008 – 2011) – kierownik projektu
Członkostwo i funkcje:
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne od 1955 (członek Zarządu Sekcji Paleobotanicznej 1981-84);
 • Polskie Towarzystwo Geologiczne od 1976 (z-ca przewodniczącego Sekcji Paleontologicznej 1980-83);
 • Komitet Botaniki PAN od 1981 (przewodniczący 1987-90, z-ca przewodniczącego 1990-1996);
 • Komisja Biologiczna Oddział PAN, Kraków od 1972;
 • Komisja Paleogeografii Czwartorzędu Oddział PAN (obecnie PAU), Kraków 1979;
 • rada redakcyjna kwartalnika Wiadomości Botaniczne 1980 -1999 (przewodniczący od 1985);
 • komitet redakcyjny Acta Palaeobotanica od 1969 (redaktor naczelny od 1986);
 • członek rady redakcyjnej Polish Botanical Studies 1990-1999, Polish Botanical Studies Guidebook Series od 1990, Atlas Geograficznego Rozmieszczenia Mchów w Polsce i Atlas Geograficznego Rozmieszczenia Porostów w Polsce 1990-1999;
 • członek Korespondent Zagraniczny Sociedad Cubana de Alergologia od 1980;
 • Advisory Board of World Pollen and Spores Flora 1973-1996;
 • Referees Group of Grana 1987-1996.
 • Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Nagrody i odznaczenia: nagroda naukowa Sekretarza II Wydziału PAN (1978); nagroda PAN i CzAN (1963), PAN i AN ZSSR (1989); Złoty Krzyż Zasługi (1986); Medal im. W. Szafera (1986), The Paleobotanical Society International Medall (1999) .... Indie.
 Adres:
Praca: emeryt - Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Dom: ul. Skałeczna 5/14, 31-065 Kraków

Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-23, fax: (12) 421-97-90,
Dom: (12) 430-61-32
e-mail:
e-mail: l.stuchlik@botany.pl
Publikacje: 127 publikacji z zakresu geobotaniki, florystyki, palinologii i paleobotaniki, w tym 81 oryginalnych prac naukowych, 11 prac popularnonaukowych i 35 notatek naukowych i recenzji.

Wykaz  ważniejszych publikacji:

 • 1962. Geobotaniczna charakterystyka Pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 8(2): 229-369 (wspólnie z B. Stuchlik).
 • 1964. Pollen analysis of the Miocene deposits at Rypin (NW Poland). Acta Palaeobot. 5(2): 1-111.
 • 1967. Pollen morphology in the Polemoniaceae. Grana. 7(1): 146-240.
 • 1968. Zbiorowiska leśne i zaroślowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 14(4): 441-484.
 • 1977. Roślinność Podhala w neogenie. Acta Palaeobot. 18(1): 45-86 (wspólnie z J. Oszast).
 • 1981. Tertiary pollen spectra from the Escurra Inlet Group of the Admiralty Bay, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Studia Geol. Pol. 72: 109-132.
 • 1982. Ergebnisse einer botanischen Sammelexpedition nach Indien 1976. Abhandl. Staatl. Mus. Mineral. Geol. Dresden B 31: 75-132 (wspólnie z H. Walther).
 • 1987. Subrecent spore-pollen spectra and their relation to recent forest vegetation of Colchis (Western Georgia, USSR). Palaeontogr. B 1-6(1987): 133-151 (wspólnie z E. Kvavadze).
 • 1994. Neogene Pollen Flora of Central Europe. Part 1. Acta Palaeobot., Suppl. 1: 1-92 (redaktor i współautor).
 • 1994. Development of flora and vegetation of the Ukrainian Eastern Carpathians and the Polish Western Carpathians in the Neogene, Acta Palaeobot. 34(2): 165-194. (wspólnie z S. Syabryay).
 • 1996 The genus Pteris in the Neogene deposits of Western Georgia. Acta Palaeobot.36(1(: 5-77)  (wspólnie z I. Shatilova).
 • 2001, 2002. Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, vol. 1 - spores (2001), vol. 2 - gymnosperms (2002) redaktor i współautor.
 • 2002. Relationship between biodiversity of the recent pollen spectra and vegetation of beech forests in Caucasus and Carpathian Mountains. Acta Palaeobot. 42(1):63-92. (wspólnie z E. Kvavadze).
 • 2004. Mosses of the Polica Range (Polish Western Carpayhians). Sorus Poznań  pp.121. wpólnie z  A. Steblem, R. Ochyrą i J. Paruselem
 • 2009. Atlas of Pollen and Spores of the Polish Neogene, vol.3 – Angiosperms (1) – redaktor i współautor
zamknij okienko !