SAŁUGA Marta
mgr, biolog
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2009 - magister, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński


(aktualizacja danych: 10.2020)

Przebieg pracy:
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: pracownik inżynieryjno-techniczny w Pracowni Analiz Molekularnych (2011-2017), asystent w Zakładzie Roślin Naczyniowych (od 2018)
Adres:
Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
Telefon:
(12) 424 17 98
e-mail:
m.saluga@botany.pl
Tematyka badawcza:
 • Rekonstrukcja historii ekosystemów lądowych Antarktyki oparta na badaniach struktury genetycznej współczesnych populacji mchów
 • Zmienność genetyczna, biogeografia molekularna i filogeneza roślin

Projekty badawcze:

 • "Ewolucja i historyczna dynamika zasięgów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych endemicznych gatunków mchów"; 2016-2019; Narodowe Centrum Nauki (NCN) (Opus 2015/17/B/NZ8/02475); Instytut Botaniki PAN; kierownik: dr hab., prof. PAN Michał Ronikier; główni wykonawcy: prof. dr hab. Ryszard Ochyra, dr Tomasz Suchan, mgr Marta Saługa
 • "Metagenomika mikrobiocenoz lądowych w ciągu sukcesji pierwotnej na przedpolach lodowców w Antarktyce morskiej (Wyspa Króla Jerzego, archipelag Szetlandów Południowych); 2018; Grant wewnętrzny IB PAN "Młodzi Naukowcy"; kierownik: mgr Marta Saługa
Wykaz publikacji:
 • Lenarczyk J., Saługa M., Piątek J. 2020. Integrative approach helps clarify confusing taxonomy of the Pseudopediastrum boryanum species complex (Chlorophyceae), including recognition of five distinct species. Journal of Phycology, doi: 10.1111/jpy.13069
 • Krajewski Ł., Adamec L., Saługa M., Bednarek-Ochyra Halina, Plášek V. 2020. Welcome to the Czech Republic again! Rare northern mosses Calliergon megalophyllum and Drepanocladus sordidus (Amblystegiaceae) in South Bohemia in light of their European distribution and habitat preferences. PhytoKeys 154: 111-136, doi: 10.3897/phytokeys.154.51454
 • Saługa M. (2020). At the crossroads of botanical collections and molecular genetics laboratory: a preliminary study of obtaining amplifiable DNA from moss herbarium material. PeerJ 8: e9109, doi: 10.7717/peerj.9109
 • Ronikier M., Saługa M., Jiménez J. A., Ochyra R., Stryjak-Bogacka M. (2018). Multilocus DNA analysis supports Didymodon gelidus (Musci, Pottiaceae) as a distinct endemic of the austral polar region. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(4): 3609, doi: 10.5586/asbp.3609
 • Lenarczyk J., Saługa M. (2018). Evolutionary relationships between the varieties of green algae Pediastrum boryanum and P. duplex s.l. (Chlorophyceae, Hydrodictyaceae). Fottea, 18(2): 170-188, doi: 10.5507/fot.2018.004
 • Saługa M., Ochyra R., Żarnowiec J., Ronikier M. (2018). Do Antarctic populations represent local or widespread phylogenetic and ecological lineages? Complicated fate of bipolar moss concepts with Drepanocladus longifolius as a case study. Organisms Diversity & Evolution 18: 263-278, doi: 10.1007/s13127-018-0372-8
 • Chlebicki A., Spisak W., Saługa M. (2018). Halotolerance (ionic NaCl) and chaotolerance (ionic MgCl2) of the human pathogen Wallemia mellicola isolated, for the first time, from indoor air in Poland. Acta Mycologica 53(1): 1104, doi: 10.5586/am.1104
 • Migdałek G., Nowak J., Saługa M., Cieślak E., Szczepaniak M., Ronikier M., Marcussen T., Słomka A., Kuta E. (2017). No evidence of contemporary interploidy gene flow between the closely related European woodland violets (Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae). Plant Biology 19: 542-551, doi: 10.1111/plb.12571
 • Ślązak B., Śliwińska E., Saługa M., Ronikier M., Bujak J., Słomka A., Göransson, Kuta E. (2015). Micropropagation of Viola uliginosa (Violaceae) for endangered species conservation and for somaclonal variation-enhanced cyclotide biosynthesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 120: 179-190, doi: 10.1007/s11240-014-0592-3

Prezentacja wyników prac naukowych na konferencjach i zjazdach naukowych:


 • 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego: "Botanika bez granic"; Referat: "Jaki jest wiek współczesnej flory mchów Antarktydy? Przetrwanie w ostajach plejstoceńskich endemicznego gatunku mchu Syntrichia sarconeurum"; Kraków, 01-07.07.2019
 • EMPSEB24: "24th European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology"; Referat: "Range-wide, multilocus phylogeography of the endemic moss Syntrichia sarconeurum Ochyra & R.H. Zander (Pottiaceae): a step towards understanding evolutionary history in Antarctica"; Hiszpania, Grenada, Bubión, 09-15.09.2018
 • "Interdisciplinary Polar Studies in Poland" to honor the 60th anniversary of the Polish Polar Station in Hornsund, Svalbard, Arctic and the 40th anniversary of the Arctowski Polish Station, South Shetland Islands; Poster: "Insights into biogeographical patterns of the Antarctic moss flora inferred from DNA-based phylogeny of southern pan-temperate Drepanocladus longifolius, and pan-Antarctic endemic Syntrichia sarconeurum"; Warszawa, 17-19.11.2017
 • EMPSEB23: "23nd European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology"; Referat: "Entering the coldest ecosystems: advanced insights into the biogeographical history of selected Antarctic moss species and their relatives in the Southern Hemisphere"; Krasiczyn, 10-15.09.2017
 • 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego: "Botanika - tradycja i nowoczesność"; Referat: "Północ czy południe? Biogeografia, morfologia i zmienność genetyczna Drepanocladus longifolius (Mitt.) Paris i D. capillifolius (Warnst.) Warnst."; Poster: "Ewolucja i historyczna dynamika zasięgów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych endemicznych gatunków mchów - prezentacja projektu"; Lublin, 27.06-03.07.2016
 • ATOL - Pleurocarps Meeting 2016: The 2nd International Symposium on the "Evolution and Systematics of Pleurocarpous Mosses"; Poster: "Biogeography, morphology and genetic diversity of Drepanocladus longifolius (Mitt.) Paris and D. capillifolius (Warnst.) Warnst. - It is really possible to delimit these morphologically similar species"; Niemcy, Bonn, 09-12.06.2016
zamknij okienko !