ARRONIKIER Anna
dr hab., prof. IB PAN, biolog (mykologia)
mgr: Uniwersytet Jagielloński, biologia (1999)
dr: Instytut Botaniki PAN (2005), dr hab.: Instytut Botaniki PAN (2015)

(aktualizacja danych: 11.2020)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki PAN w Krakowie, asystent od 2000, adiunkt od 2005, profesor IB PAN od 2017.

Tematyka badawcza:

 • Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków górskich oraz arktyczno-alpejskich
 • Taksonomia, filogeneza, ekologia i nomenklatura śluzowców (głownie śluzowców przyśnieżnych)
 • Biogeografia śluzowców przyśnieżnych w skali globalnej
 • Symbioza mikoryzowa w ekosystemach górskich
 • Różnorodność i rozmieszczenie grzybów i śluzowców Polski, ze szczególnym uwzględnieniem taksonów rzadkich i zagrożonych
Stypendia,
staże szkoleniowo-badawcze:
 • Stypendium w ramach programu UE SYNTHESYS+: Meise Botanic Garden, Meise, Belgia (2019)
 • Staż naukowy: Real Jardín Botánico CSIC, Madrid, Hiszpania (2014)
 • Stypendia w ramach programu UE SYNTHESYS: Real Jardín Botánico CSIC, Madrid, Hiszpania (2007, 2010)
 • Stypendium w ramach programu UE COBICE: Muzeum Botaniczne Uniwersytetu w Kopenhadze, Dania (2002)
 • Staż naukowy: Laboratoire de Botanique Evolutive, Université de Neuchâtel, Szwajcaria (2001, 2002)
 • Staż naukowy: Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Biologii Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja (1997)

Projekty badawcze:

Projekty międzynarodowe

MYXOBIOTA NEOTROPICAL VI. – Estudio biosistemático de Amoebozoa (Myxomycetes y Arcellinida) (Ministerio de Ciencia e Innovación, España, PGC2018-094660-B-I00, kierownik projektu – dr. Carlos Lado, Real Jardín Botánico CSIC). Wykonawca. 2019–2021

MYXOBIOTA NEOTROPICAL V. – Estudio biosistemático de Myxomycetes de las zonas áridas de los Andes tropicales de Perú (Ministerio de Economía y Competitividad, España, CGL2014-52584-P, kierownik projektu – dr. Carlos Lado, Real Jardín Botánico CSIC). Wykonawca. 2015–2017

DRYADE – The fate of ecological interactions in a changing climate: using next-generation sequencing technologies to unravel adaptive and historical processes in a community of interrelated arctic-alpine organisms (Polish-Swiss Research Programme project no PSPB-161/2010, koordynatorzy projektu dr hab. Michał Ronikier, IB PAN; prof. Nadir Alvarez, Université de Lausanne). Wykonawca. 2012–2016

MYXOBIOTA NEOTROPICAL IV. – Estudio biosistemático de Myxomycetes de las zonas áridas de Perú (Ministerio de Economía y Competitividad, España, CGL2011-2268, kierownik projektu – dr. Carlos Lado, Real Jardín Botánico CSIC). Wykonawca. 2012–2014

MYXOBIOTA NEOTROPICAL III. – Estudio biosistemático de Myxomycetes y grupos afines (Eumycetozoa) de las zonas áridas del dominio Andino-Patagónico (Ministerio de Educación y Ciencia de España, CGL2008-00720/BOS, kierownik projektu – dr. Carlos Lado, Real Jardín Botánico CSIC). Wykonawca. 2008–2011

Projekty krajowe

Sekwencjonowanie ogólnogenomowe z wykorzystaniem kolekcji zielnikowych: przełom w biogeografii molekularnej śluzowców (Myxomycetes)? (Narodowe Cenrtum Nauki, projekt nr 2018/02/X/NZ8/02857. Kierownik projektu. 20192020

Różnorodność i odrębność taksonomiczno-ewolucyjna śluzowców przyśnieżnych Andów w kontekście globalnej biogeografii grupy (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr N N303 799440). Kierownik projektu. 2011–2016

Analiza uwarunkowań występowania grzybów arktyczno-alpejskich w górach strefy umiarkowanej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr N N303 308237). Kierownik projektu. 2009–2014

Arktyczno-alpejski element mikobioty Karpat w europejskim kontekście biogeograficznym (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr 2 P04C 086 30). Kierownik projektu. 2006–2009

Grzyby agarykoidalne i boletoidalne Sarniej Skały w Tatrzańskim Parku Narodowym (Komitet Badań Naukowych, projekt nr 6 P04G 083 20). Wykonawca - grant promotorski. 2001–2005

Bioróżnorodność i wzorce rozmieszczenia rzadkich, ginących i zagrożonych grzybów w Polsce (Komitet Badań Naukowych, projekt nr 6 P04G 043 21). Wykonawca. 2001–2005

Wyprawy naukowe
i zbiory:

  Wyjazdy naukowo-eksploracyjne w góry Europy: Karpaty Zachodnie, Wschodnie i Południowe, Sudety, Alpy, Pireneje, Góry Kantabryjskie, Cordillera Central (Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama), Masyw Centralny, Góry Skandynawskie (Jotunheimen, Trollheimen, Sarek, Padjelanta, region Utsjoki, Varanger), Islandia, Svalbard (Spitsbergen Zachodni), góry Wysp Owczych, góry Półwyspu Bałkańskiego (Durmitor, Komovi, Korab, Piryn, Riła, Rodopy, Stara Planina, Suva Planina, Szar-Planina, Velebit), góry Szkocji (Góry Kaledońskie, Grampiany); góry Ameryki Północnej: Rocky Mountains (USA: Beartooth-Absaroka, Glacier, Grand Teton, Yellowstone); góry Ameryki Południowej (Andy).
  Zbiory: głównie grzyby i śluzowce, również rośliny naczyniowe, porosty (wcielane do zielnika KRAM)

  Członkostwo i funkcje:
   • Członek zespołu ekspertów warsztatów Foray Newfoudland and Labrador (2019)
   • Członek zespołu redakcyjnego (Associate Editor) Plant and Fungal Systematics (od roku 2018)
   • Członek grupy badawczej MYXOTROPIC - Discovering and understanding the Myxomycetes of Tropical Regions https://www.myxotropic.org/ (od roku 2008)
   • Członek komitetu naukowego konferencji – International Symposium Fungi of Central European Old-Growth Forests, 14–17.09.2015, Hotel Zlatý Andĕl, Český Ktumlov, Czech Republic (http://www.conferencepartners.cz/FCEOF2015/). (2015)
   • Członek naukowego i organizacyjnego komitetu konferencji – The First Interdisciplinary Symposium Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, 26–28 September 2013, Kraków, Poland (http://bio.botany.pl/carpathians-biogeography/). (2013)
   • Redaktor prowadzący (Handling Editor) numeru specjalnego: Ronikier A., Ronikier M. 2013. (eds.) 2013. The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, 26–28 September, Kraków, Poland. Abstracts. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica, suppl. 55(1), pp. 78. (2013)
   • Kustosz zbiorów śluzowców w KRAM (od roku 2009)
   • Członek zespołu redakcyjnego Chrońmy Przyrodę Ojczystą (2009–2019)
   • Konsultant wystawy "Przyroda Tatr" (dział grzyby) w Muzeum im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
   • Członek Slovenskej Mykologickej Spoločnosti (od roku 2005)
   • Członek-założyciel European Mycological Association (od roku 2003)
   • Redaktor Tomu Różnorodność Biologiczna Polski, Tom 10: A. Drozdowicz, A. Ronikier (eds.) Myxomycetes of Poland a checklist. w serii: Z. Mirek (ed.) Różnorodność Biologiczna Polski, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. (2003)
   • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1998–2005)
   Nagrody i odznaczenia:
   • Wyróżnienie przez Radę Naukową IB PAN za osiągnięcie habilitacyjne (2015)
   • Nominacja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego do medalu im. Eliasa Magnusa Friesa (2014)
   • Wyróżnienie przez Radę Naukową IB PAN za pracę doktorską (2005)
    Adres:
   Praca: Zakład Mykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
   Tel./fax:
   Praca: (12)  424-17-50, fax: (12) 421-97-90,
   e-mail:
   e-mail: a.ronikier@botany.pl
   .
   Wykaz  ważniejszych publikacji:
   Opracowania monograficzne:

   • Drozdowicz A., Ronikier A., Stojanowska W., Panek E. 2003. Myxomycetes of Poland. A checklist. [w serii:] Mirek Z. (red.) Biodiversity of Poland. Vol. 10, ss. 103.
   • Ronikier A. 2012. Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Polish Botanical Studies 28, ss. 293.

   Publikacje recenzowane w czasopismach (JCR):

   • Ronikier A., Lado C. 2020. Nivicolous Trichiales from the austral Andes: unexpected diversity including two new species. Mycologia 112(4): 753–780. doi: 10.1080/00275514.2020.1759978
   • Janik P., Ronikier M., Ronikier A. 2020. New protocol for successful isolation and amplification of DNA from exiguous fractions of specimens: a tool to overcome the basic obstacle in molecular analyses of myxomycetes. PerJ 8:e8406. doi: 10.7717/peerj.8406
   • Ronikier A., Bochynek A., Chachuła P., Kozik J., Kubiak D., Perz P., Salamaga A. 2017. Revision of the genus Licea (Myxomycetes) in Poland. Nova Hedwigia 104(1–3): 243–272. doi: 10.1127/nova_hedwigia/2016/0373
   • Adamčík S., Slovák M., Eberhardt U., Ronikier A., Jairus T., Hampe F., Verbeken A. 2016. Molecular inference, multivariate morphometrics and ecological assessment are applied in concert to delimit species in the Russula clavipes complex. Mycologia 108(4): 716–730. doi: 10.3852/15-194
   • Feng Y., Klahr A., Janik P., Ronikier A., Hoppe Th., Novozhilov Y.K., Schnittler M. 2016. What an intron may tell: several sexual biospecies coexist in Meriderma spp. (Myxomycetes). Protist 167 (3): 234–263. doi: 10.1016/j.protis.2016.03.003
   • Janik P., Ronikier A. 2016. Meriderma species (Myxomycetes) from the Polish Carpathians: a taxonomic revision using SEM-visualized spore ornamentation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(1): 3492. doi: 10.5586/asbp.3492
   • Eberhardt U., Ronikier A., Shütz N., Beker H.J. 2015. The genus Hebeloma in the alpine belt of the Carpathians including two new species. Mycologia 107(6): 1285–1303. doi: 10.3852/15-097
   • Ronikier A. Lado C. 2015. Nivicolous Stemonitales from the Austral Andes: analysis of morphological variability, distribution and phenology as a first step toward testing the large-scale coherence of species and biogeographical properties. Mycologia 107(2): 258–283. doi: 10.3852/14-164
   • Ronikier A., Lado C., Wrigley de Basanta D. 2013. Perichaena megaspora, a new nivicolous species of myxomycete from the Andes. Mycologia 105(4): 938–944. doi: 10.3852/12-191
   • Ronikier A., Lado C. 2013. Physarum andinum, a new nivicolous species of myxomycete from the Patagonian Andes. Mycologia 105(1): 162–171. doi: 10.3852/11-397
   • Piątek M., Lutz M., Ronikier A., Kemler M., Świderska-Burek U. 2012. Microbotryum heliospermae, a new anther smut fungus parasitic on Heliosperma pusillum in the mountains of the European Alpine System, Fungal Biology 116(1): 185–195. doi: 10.1016/j.funbio.2011.10.011
   • Ronikier M., Ronikier A. 2011. Rhizomarasmius epidryas (Physalacriaceae): the phylogenetic placement of an arctic-alpine fungus with obligate saprobic affinity to Dryas spp. Mycologia 103(5): 1124–1132. doi: 10.3852/11-018
   • Horak E., Ronikier A. 2011. Simocybe montana (Crepidotaceae, Agaricales), a new species from the alpine belt in the Swiss Alps and the Romanian Carpathians. Mycological Progress 10(4): 439–443. doi: 10.1007/s11557-010-0714-1
   • Ronikier A., Ronikier M. 2010. Marasmius epidryas at the southern edge of its potential distribution range: discovery of populations in the western Balkan mountains. Sydowia 62 (2): 295–304.
   • Ronikier A., Lado C. Meyer M., Wrigley de Basanta D. 2010. Two new species of nivicolous Lamproderma (Myxomycetes) from the mountains of Europe and America. Mycologia 102(3): 718–728. doi: 10.3852/09-223
   • Ronikier A. 2009. Validation of Marasmius epidryas (Agaricomycetes), an emblematic arctic-alpine fungus. Mycological Progress 8(4): 381–384. doi: 10.1007/s11557-009-0605-5
   • Lado C., Ronikier A. 2009. Nivicolous myxomycetes from the Pyrenees – notes on taxonomy and species diversity. Part 2. Stemonitales. Nova Hedwigia 89(1-2): 131–145. doi: 10.1127/0029-5035/2009/0089-0131
   • Ronikier A. 2009. Subalpine communities of  dwarf mountain-pine – a habitat favourable for fungi. Nova Hedwigia 89(1-2): 49–70. doi: 10.1127/0029-5035/2009/0089-0049
   • Ronikier A., Adamčík S. 2009. Russulae in the Montane and Subalpine Belts of the Tatra Mountains (Western Carpathians). Sydowia 61(1): 53–78.
   • Ronikier A., Ronikier M. 2009. How alpine are nivicolous myxomycetes? Worldwide assessment of altitudinal distribution. Mycologia 101(1): 1–16. doi: 10.3852/08-090
   • Lado C., Ronikier A. 2008. Nivicolous myxomycetes from the Pyrenees – notes on taxonomy and species diversity. Part 1. Physarales and Trichiales. Nova Hedwigia 87 (3-4): 337–360. doi: 10.1127/0029-5035/2009/0089-0131
   • Ronikier A., Ronikier M., Drozdowicz A. 2008. Diversity of nivicolous myxomycetes in the Gorce mountains – a low-elevation massif of the Western Carpathians. Mycotaxon 103: 337–352.
   • Ronikier A., Aronsen A. 2007. Type study of Mycena phaeophylla Kühner confirms its conspecificity with M. clavata (Peck) Redhead. Mycologia 99(6): 924–935.
   • Ronikier A., Moreau P.-A. 2007. Pseudobaeospora pillodii and P. oligophylla (Tricholomataceae, Basidomycota): two names for one species? Nova Hedwigia 84 (1–2): 167–174. doi: 10.1127/0029-5035/2007/0084-0167
   • Moreau P.-A., Mleczko P., Ronikier M., Ronikier A. 2006. Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). Mycologia 98(3): 469–479.
   • Lado C., Ronikier A., Ronikier M., Drozdowicz A. 2005. Nivicolous myxomycetes from Sierra de Gredos (Central Spain). Nova Hedwigia 81(3–4): 371–394. doi: 10.1127/0029-5035/2005/0081-0371
   • Ronikier A. 2003. Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 72 (4): 339–345.
   • Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P. 2002. Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts (Western Carpathians). Acta Soc. Bot. Poloniae 71(3): 235–242.
   • Ronikier M., Miśkiewicz A. 2002. Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja – A new species for Poland and the Carpathians recorded in Tatra mountains. Cryptogamie Mycol. 23 (2): 163–166.

   Publikacje recenzowane w czasopismach (poza JCR):

   • Ronikier A., Skoczek B. 2019. Aktualne rozmieszczenie Phylloporus pelletieri (Boletaceae) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 26(2): 369–383. doi: https://doi.org/10.35535/ffgp-2019-0036
   • Ronikier A., Perz P., Chachuła P. 2013. First records of Arcyria marginoundulata Nann.-Bremek. & Y. Yamam. (Myxomycetes) in Poland. Acta Mycol. 48(2): 279–285.   
   • Ronikier A., Skoczek B. 2019. Aktualne rozmieszczenie Phylloporus pelletieri (Boletaceae) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 26(2): 369–383.
   • Ronikier A., Ronikier M. 2010. Biogeographical patterns of arctic-alpine fungi: distribution analysis of Marasmius epidryas, a typical circumpolar species of cold environments. North American Fungi 5(5): 23–50.
   • Ronikier A. 2010. Hygrocybe salicis-herbaceae (Agaricomycetes, Hygrophoraceae): an arctic-alpine species new for the South-Eastern Carpathians (Romania). Acta Mycologica 45 (1): 37–43.
   • Ronikier A., Borgen T. 2010. Notes on Hygrocybe subsection Squamulosae from Poland. Polish Botanical Journal 55 (1): 209–215.
   • Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Polish Botanical Journal 54(1): 55–97.
   • Ronikier A., Adamčík S. 2009. Critical review of Russula species (Agaricomycetes) known from Tatra National Park (Poland and Slovakia). Polish Botanical Journal 54(1): 41–53.
   • Ronikier A. 2008. Contribution to the biogeography of arctic-alpine fungi – first records in the Southern Carpathians (Romania). Sommerfeltia 31: 191–211.
   • Ronikier A., Ronikier M. 2007. New records of nivicolous myxomycetes from the South-Eastern European mountains. Mycologia Balcanica 4(3): 143-146.
   • Ronikier A. 2007. Rare and interesting species of Psathyrella found in the Tatra National Park. Acta Mycologica 42(1): 85–92.
   • Ronikier A., Chachuła P. Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales), a species new to Poland. Polish Bot. J. 51(2): 217–220.
   • Ronikier A. 2003. New record and distribution of Mycena oregonensis (Agaricales, Basidiomycetes) in Europe. Polish Bot. J. 48 (2): 127–130.
   • Ronikier A. 2002. Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland). Polish Bot. J. 47(2): 195–209.
   • Miśkiewicz A., Ronikier M. 2002. Jules Favre – niezwykły uczony i pionier mikologii alpejskiej. Portret w 120 rocznicę urodzin. Fragm. Flor. Geobot. 9: 359–368.
   • Miśkiewicz A. 2001. Slime moulds occurring in the Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 36 (1): 21–29.
   • Miśkiewicz A. 2000. Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 35 (2): 197–216.
   • Miśkiewicz A., Drozdowicz A. 1999. The new site of Diderma deplanatum and Diderma chondrioderma in the Pogórze Wiśnickie Region (S Poland). Acta Mycol. 34 (2): 299304.

    

   Wybrane doniesienia konferencyjne:

    Ronikier A. 2014. Revision of the North American Lamproderma (Myxomycetes) collections from the Donald T. Kowalski’s Herbarium. The 8th International Congress on Systematics and Ecology of Myxomycetes, Changchun, China, 12–15.08.2014.

     

    Ronikier M., Alvarez N., Suchan T., Ronikier A. 2014. The fate of ecological interactions in a changing climate: using next-generation sequencing technologies to unravel adaptive and historical processes in a community of interrelated arctic-alpine organisms – progress report. We move science – summary of three years of implementation Polish-Swiss Research Programme, Warszawa, Poland, 7–8.04.2014.

     

    Ronikier A., Ronikier M. 2013. Diversity and distribution of macrofungi (Basidiomycota, Agaricomycetes) in the isolated high-mountain habitats of the Carpathians on the background of their arctic-alpine ranges. The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, Kraków, Poland, 26–28.09.2013.

     

    Mleczko P., Ronikier A., Ronikier M. 2013. Communities of ectomycorrhizae of an arctic-alpine plant species, Dryas octopetala L. in alpine and lower relict populations. The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, Kraków, Poland, 26–28.09.2013.

     

    Ronikier M., Ronikier A., Alvarez N. 2012. The fate of ecological interactions in a changing climate: using next-generation sequencing technologies to unravel adaptive and historical processes in a community of interrelated arctic-alpine organisms: outline of the project. 9th International Symposium on Arctic-Alpine Mycology, Kevo, Finland, 26.08–1.09.2012.

     

    Ronikier A., Lado C. 2011. Filling the gap: studies of nivicolous myxomycetes from the Andes. VII International Congress on Systematics and Ecology of Myxomycetes, Recife, Brazil, 11-16.09.2011.

     

    Ronikier A. 2010. Grzyby piętra alpejskiego Karpat – różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie w systemie izolowanych siedlisk wysokogórskich. Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6– 12.09.2010.

     

    Ronikier M., Ronikier A. 2008. Towards the comparative phylogeography: a circumpolar genetic structure of Marasmius epidryas and Dryas octopetala. VIIIth International Symposium on Arctic-Alpine Mycology, Beartooth Plateau, Montana/Wyoming, USA, 3–10.08.2008.

     

    Ronikier A., Ronikier M. 2008. Fungi in the island habitats of the alpine zone of the Carpathians. VIIIth International Symposium on Arctic-Alpine Mycology, Beartooth Plateau, Montana/Wyoming, USA, 3–10.08.2008.

     

    Ronikier A., Aronsen A. 2007. Type study of Mycena phaeophylla: implications for taxonomy of the subsection Omphaliariae (sect. Hiemales). XV Congress of European Mycologists, Saint Petersburg, Russia, 16–21.09.2007.

     

    Ronikier A., Ronikier M., Knudsen H. 2007. Approaching biogeography of arctic-alpine fungi. Botanical Society of Scotland Symposium: History, Evolution & Future of Arctic & Alpine Flora. St Andrews, UK, 25–27.06.2007.

     

    Ronikier A. 2005. Contribution to the Biogeography of arctic-alpine fungi – first records from the Southern Carpathians (Romania). 7th International Symposium on Arctic and Alpine Mycology, ISAM7. Finse, Norway, 9–15.08.2005.

     

    Knudsen H., Ronikier A. 2003. Agarics from the alpine zone of the Tatra mountains. XIV Congress of European Mycologists, Yalta, Crimea, Ukraine, 22–27.09.2003. 10.


    Miśkiewicz A. 2002. Tatra Mts as the area for mycological investigations – presentation of a new project. The 7th International Mycological Congress, Oslo, 11– 17.08.2002.

    Nowe dla nauki taksony :
     • Hemitrichia crassifila A. Ronikier & Lado, Mycologia 112(4): 763 (2020)
     • Perichaena patagonica A. Ronikier & Lado, Mycologia 112(4): 767 (2020)
     • Lamproderma andinum A. Ronikier & Lado, Mycologia 107(2): 265 (2015)
     • Hebeloma grandisporum Beker, U. Eberh. & A. Ronikier, Mycologia 107(6): 1293 (2015)
     • Perichaena megaspora A. Ronikier, Lado & D. Wrigley, Mycologia 105(4): 939 (2013)
     • Physarum andinum A. Ronikier & Lado, Mycologia 105(1): 164 (2013)
     • Simocybe montana E. Horak & A. Ronikier, Mycol. Progress 10(4): 440 (2011)
     • Lamproderma argenteobrunneum A. Ronikier, Lado & Mar. Mey., in Ronikier, Lado, Meyer & Wrigley de Basanta, Mycologia 102(3): 719 (2010)
     • Lamproderma kowalskii A. Ronikier, Lado & Mar. Mey., in Ronikier, Lado, Meyer & Wrigley de Basanta, Mycologia 102(3): 722 (2010)
     • Marasmius epidryas Kühner ex A. Ronikier, Mycol. Progress 8(4): 381 (2009)
     • Rhizomarasmius epidryas (Kühner ex A. Ronikier) A. Ronikier & M. Ronikier, Mycologia 103(5): 1130 (2011)
     zamknij okienko !