Magdalena OWCZAREK-KOŚCIELNIAK
Dr inż.
mykologia
Studia: Uniwersytet Rolniczy
im. H. Kołłątaja w Krakowie
mgr inż. UR, Biotechnologia Studia Miedzywydziałowe, 2010
dr inż.
IB PAN, 2014

(aktualizacja danych: styczeń 2020)
Przebieg pracy:
 • 2014 Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków adiunkt
Adres, tel./fax, e-mail, strony internetowe:
Tematyka badawcza:
Rozmieszczenie grzybów litobiontycznych w Europie; zmienność morfologiczna i genetyka grzybów merystematycznych, rozmieszczenie grzybów litobiontycznych a zanieczyszczenie środowiska; grzyby i mikroorganizmy powodujące deteriorację budowli i pomników;

Staże:

 • Institut für Angewandte Mikrobiologie, Universität für Bodenkultur, Wien, Austria, 2011.

Granty, programy, etc.:

 • Zrozumieć biodeteriorację - biofilm a kolonizowane podłoże. Wykorzystanie metabarcodingu w badaniach niszczenia skał użytkowych., 2020/2021, grant NCN - Miniatura-3 (nr rej. 2019/03/X/NZ9/01220).
 • Grzyby sadzakowe na ozdobnych roślinach drzewiastych w środowisku miejskim - diagnostyka sprawców zespołu chorobowego w oparciu o innowacyjne zintegrowane analizy kultur in vitro oraz sekwencji DNA wielu loci, 2018–2021, Narodowe Centrum Nauki (projekt no. 2017/27/B/NZ9/02902), wykonawca.
 • Grant wewnętrzny – Filogeneza grzybów z rodzaju Knufia (Eurotiomycetes, Chaetothyriales) – 2018, kierownik projektu.
 • Grant wewnętrzny – Udział grzybów litobiontycznych w kolonizacji kamienia stosowanego w budownictwie miejskim – 2017, kierownik projektu.
 • Grant wewnętrzny – Identyfikacja molekularna czarnych drożdży izolowanych ze skał wapiennych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – 2013, kierownik projektu.
 • Grant wewnętrzny – Badanie ekofizjologicznych właściwości izolatów czarnych drożdży ze skał wapiennych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – 2012, kierownik projektu.
 • Grant wewnętrzny – Sekwencjonowanie rejonu ITS-1 – 5.8S – ITS-2 wybranych izolatów ‘Czarnych Drożdży’ – 2011, kierownik projektu.
 • Identyfikacja i próba rozpoznania „czarnych drożdży” w różnych środowiskach: interakcje „czarnych drożdży” z endofitami w pędach Juncus trifidus. Detekcja „czarnych drożdży” w podziemnych środowiskach użytkowanych turystycznie kopalń i jaskiń; 2010-2012; wykonawca projektu.
Członkostwo i funkcje:
 • Sekretarz Komisji Rady Naukowej IB PAN do spraw postępowań doktorskich (od 2019r);
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (od 2019r.);
Nagrody i odznaczenia:
 • stypendium DOCTUS przyznane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Publikacje:

 • Owczarek-Kościelniak, M., Krzewicka, B., Piątek, J., Kołodziejczyk, Ł.M., Kapusta, P. 2020. Is there a link between the biological colonization of the gravestone and its deterioration? International Biodeterioration & Biodegradation 148: 104879.
 • Czachura P., Owczarek-Kościelniak M., Piątek M. 2019. Pseudodidymella fagi in Slovakia: first detection, morphology and culture characteristics. Forest Pathology 49: e12479.
 • Owczarek-Kościelniak M., Sterflinger K. 2017. First records of Knufia marmoricola from limestone outcrops in the Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Upland, Poland. Phytotaxa 357 (2):94-106.
 • Owczarek-Kościelniak M. 2017. Życie na skałach i jego konsekwencje. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(1):3-16.
 • Owczarek-Kościelniak M., Chlebicki A., Sterflinger K. 2016. Aureobasidium pullulans from Juncus trifidus L. roots. Phytotaxa 266(2):125-133.
 • Kasprowicz A, Owczarek M.M., Międzobrodzki J, Białecka A. 2012. Porównanie biochemicznej i genetycznej klasyfikacji szczepów Propionibacterium acnes izolowanych ze zmian skórnych od osób z trądzikiem młodzieńczym. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 64(3):203-10.
 • Chlebicki A, Majewska M. 2010. Zasmidium cellare in Poland. Acta Mycologica 45(1):121-124.

Aktywność konferencyjna:

 • Czachura P., Owczarek-Kościelniak M., Piątek M. 2019. Living at the extremes: novel lineages in the Myriangiales. In: Mleczko P. (ed.), Abstract Book, XVIIII Congress of European Mycologists, 16–21 September 2019, Warsaw-Białowieża, Poland. Polish Mycological Society, Warsaw: 58.
 • Owczarek-Kościelniak M., Czachura P., Piątek M. 2019. The expanded diversity of Trichomeriaceae: Knufia and Trichomerium. In: Mleczko P. (ed.), Abstract Book, XVIIII Congress of European Mycologists, 16–21 September 2019, Warsaw-Białowieża, Poland. Polish Mycological Society, Warsaw: 55.
 • Piątek M., Czachura P., Owczarek-Kościelniak M. 2019. The genus Rachicladosporium: introducing two new species from sooty mould communities. In: Mleczko P. (ed.), Abstract Book, XVIIII Congress of European Mycologists, 16–21 September 2019, Warsaw-Białowieża, Poland. Polish Mycological Society, Warsaw: 56.
 • Czachura P., Owczarek-Kościelniak M., Piątek M. 2019. Co żyje w żywicy drzew iglastych? - Wstępne dane na temat mikroskopijnych grzybów zasiedlających wycieki żywiczne Pinus sylvestris [What lives in conifer resin? – Preliminary data on microfungi inhabiting exudates of Pinus sylvestris]. W: Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Izabela Skrobek & Sebastian Piskorski (red.). Książka abstraktów Ogólnopolskiej Konferencji mykologicznej dla studentów i doktorantów, „MycoRise Up! Mlodzi w mykologii, 12-13 kwietnia 2019. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa 2019, str. 9–11.
 • Czachura P., Owczarek-Kościelniak M., Piątek M. 2019. Grzyby wycieków żywicznych Pinus sylvestris – różnorodność gatunkowa unikatowego mikrosiedliska przyrodniczego [Microfungi inhabiting exudates of Pinus sylvestris – biodiversity of unique microhabitat]. W: Frey L. (red.) 2019. Streszczenia Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB, „Botanika bez granic”, Kraków 1–7 lipca 2019 r. [Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress,“Botany without borders”, Kraków, July 1–7, 2019 ]. Polskie Towarzystwo Botaniczne & Instytut Botaniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa – Kraków [Polish Botanical Society & W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Warszawa – Kraków], str. 187.
 • 29.11 −1.12.2013 Fifth meeting of the ISHAM working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosis The black fungi around us - harm and benefit, Guangzhou, China, - poster pt.: Induced morphological changes among isolates of Exophiala xenobiotica from limestone formations of the Cracow-Czestochowa Upland (Poland). Owczarek M.
 • 5-8.09.2012 – XXVII Congress of the Polish Society of Microbiologists in Lublin Microbes without Borders. Lublin, Poland. Poster: Biochemical and genetic analysis of Propionibacterium acnes strains isolated from acne lesions. Kasprowicz A., Owczarek M., Barabasz W., Białecka A.;
 • 6.12.2012 – Meeting of the Kraków Division of Polish Botanical Society; Kraków, Poland; oral presentation: Microscopic fungi and stone cultural heritage; Owczarek M.
 • 17. 03. 2011 - Meeting of the Kraków Division of Polish Botanical Society; Kraków, Poland; oral presentation: Rock-related fungi of the Kraków-Częstochowa Upland; Owczarek M.
 • 19 - 24. 09. 2011 - 15th International Symposium on Biodeterioration and Biodegradation, Vienna, Austria; poster: Black Yeasts of Krakow-Czestochowa Upland. Results of preliminary studies; Owczarek M.
 • 15 – 17 September 2016 – Sixth Meeting of the ISHAM Working groups on Black Yeasts and Chromoblastomycosis, Viterbo, Italy, Oral presentation: Black yeasts of the Polish urban environment - preliminary results; Owczarek M.
 • 17 – 18 November 2016 – European Conference on Biodeterioration of Stone Monuments 2nd Edition, Cergy-Pontoise, France. Oral presentation: Assessment of colonizing organisms of tombstones in an urban environment – a case study of the Rakowicki Cemetery (Cracow, Poland); Owczarek M.
zamknij okienko !