OCHYRA Ryszard
prof. dr hab., botanik – briolog: systematyka i fitogeografia mszaków

ur. 10 września 1949, Rozbórz;
  studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
1972 – magister, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1976 – doktor nauk przyrodniczych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1988 – doktor habilitowany nauk biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1993 – profesor nauk biologicznych, Instytut Botaniki PAN, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
(aktualizcja danych: 08.2019)
Przebieg pracy
Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: studium doktoranckie (19721976); Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: adiunkt (19761989), kustosz zielnika mszaków (1976–1993), docent (1989–1993); profesor nauk biologicznych (od 1993), profesor zwyczajny PAN (od 1997);kierownik Pracowni Briologii IB PAN (1989– 2013)

Adres, tel./fax, e-mail, strony internetowe:
Tematyka badawcza
 • Systematyka różnych grup mchów w skali globalnej w szczególności rodzin Grimmiaceae, Amblystegiaceae, Dicranaceae, Seligeriaceae
 • Badania taksonomiczne i fitogeograficzne mszaków południowej półkuli, ze szczególnym uwzględnieniem Antarktydy i wysp Oceanu Południowego, tropikalnej Afryki oraz Ameryki Południowej
 • Florystyka i chorologia mszaków Polski
 • Nomenklatura mszaków
 • Kariologia mszaków
 • Historia briologii
Wyprawy naukowe,
zbior

Wszystkie zbiory zielnikowe, obejmujące przede wszystkim mszaki oraz znacznie mniejszą kolekcję roślin naczyniowych, przechowywane są w zielniku mszaków oraz w zielniku roślin naczyniowych, będących działami zielnika Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (KRAM). W sumie liczą one około 60 tys. okazów, pochodzących głównie z Polski oraz kilku krajów europejskich (Czechy, Austria, Niemcy, Anglia, Francja, Finlandia i Szwecja). Najważniejsze pod względem naukowym są kolekcje mszaków z obszarów pozaeuropejskich, zbierane podczas wypraw badawczych na Szetlandach Południowych w Antarktyce (1979/1980), Falklandach (1980), Teneryfie (1980), w Tanzanii (1988), na Ziemi Ognistej (1995), Wyspach Księcia Edwarda (1999, 2001, 2003), w Republice Południowej Afryki (1999, 2001, 2003, 2007, 2009), na Wyspach Crozeta (2006, 2012) i Kerguelena (2006/2007), Tasmanii (2013), w Nowej Zelandii (2013), Patagonii (2015) oraz Chinach (2015, 2016).

Projekty badawcze:
 • Flora mchów Antarktydy ze szczególnym uwzględnieniem Wyspy Króla Jerzego”; 1994–1997; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr 6 P204 02006); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ochyra.
 • „Flora wątrobowców Antarktydy”; 1997–1999; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr  6 P04C 038 12); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra, główny wykonawca: prof. dr hab. Ryszard Ochyra.
 • „Geneza, taksonomia, ekologia i chorologia flory mchów Wysp Księcia Edwarda (Subantarktyka)”; 2000–2002; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr 6 P04C 002 18); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ochyra.
 • „Zmienność populacyjna, pokrewieństwo i tendencje ewolucyjne taksonów w kompleksie Racomitrium fasciculare (Bryopsida: Musci) jako podstawa do racjonalnej ochrony różnorodnosci tego gatunku”; 2001–2003; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr  6 P04G 008 20); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra, główny wykonawca: prof. dr hab. Ryszard Ochyra..
 • „Różnorodność biologiczna państwa roślinnego Antarctis na przykładzie mchów (Bryophyta)”; 2005–2008; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr 2 P04G 043 29); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ochyra.
 • „Flora wątrobowców Wysp Księcia Edwarda w Subantarktyce: taksonomia i fitogeografia”; 2007–2010; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (Nr N30306332/2264); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra, główny wykonawca: prof. dr hab. Ryszard Ochyra.
 • „Wątrobowce (Marchantiophyta) wysp Oceanu Południowego: różnorodność, taksonomia i rozmieszczenie geograficzne”; 2010–2013; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (Nr NN303469338); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ochyra.
 • „Światowa monografia rodzaju Bucklandiella (Musci, Grimmiaceae): taksomia, ewolucja i fitogeografia; 2011–2014; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (Nr NN303796940); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra, główny wykonawca: prof. dr hab. Ryszard Ochyra.
Członkostwo i funkcje:
 • Kustosz zielnika mszaków w KRAM (1976–1993)
 • Członek International Association of Bryologists (od 1978)
 • Członek American Bryological and Lichenological Society (od 1987)
 • Redaktor czasopisma “Fragmenta Floristica et Geobotanica” (1990–1996)
 • Redaktor czasopisma “Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica” (1994–1996)
 • Redaktor wydawnictwa „Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland” (od 1990)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (od 1990)
 • Kierownik Pracowni Briologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (od 1989)
 • Bryologisch-lichenologischen Arbeitsgemeinschaft Mitteleuropas (od 1994)
 • Współredaktor czaspisma „Crryptogamie, Bryologie“ (od 2002)
 • Członek Komisji Rady Naukowej IB PAN ds. postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora (od 2002)
 •  Członek Finnish Bryological Society (od 2011)
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Polish Polar Research” (od 2014)
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Acta Bryolichenologica Asiatica” (od 2014)
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Novosti Sistematiki Nizšich Rastenij” (od 2014)
 • Członek Bryological Society of Taiwan (od 2015)
Nagrody i odznaczenia:
 • 1986 – Nagroda 3 stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opublikowaną rozprawę doktorską Zarastanie lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej.
 • 1987 – Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN za cykl prac taksonomicznych składających się na rozprawę habilitacyjną, w tym za trzyczęściowe studium A revision of the moss genus Sciaromium (Mitt.) Mitt..
 • 1999 – Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN za wybitne osiągnięcie naukowe The moss flora of King George Island, Antarctica.
 • 2000 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe – opublikowaną w 1998 roku The moss flora of King George Island, Antarctica.
 • 2004 – Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN za monografię Census catalogue of Polish mosses.
 • 2009 – Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN za wybitne osiągnięcie naukowe – opublikowaną w 2008 roku monografię The illustrated moss flora of Antarctica.
 • 2013 – Nagroda im. Hattoriego przyznana przez International Association of Bryologists za najlepszą pracę briologiczną opublikowana w latach 2009–2011 (The illustrated moss flora of Antarctica).
 • Uhonorowanie w nazwach eponimowych 4 rodzajów mchów współczesnych i kopalnych oraz storczyków, a także w 13 nazwach gatunków i taksonów wewnątrzgatunkowych mszaków i roślin naczyniowych. Pełny wykaz nazw eponimowych znajduje się w załączniku PDF: (Ryszard Ochyra Eponyms)
Najważniejsze osiągnięcia
 • The illustrated moss flora of Antarctica (2008)
 • The liverwort flora of Antarctica (2000)
 • The moss flora of King George Island, Antarctica (1998)
 • Opracowanie 4 rodzajów mchów z podrodziny Racomitrioideae oraz opisu rodziny Grimmiaceae do Flora of North America north of Mexico (2007)
 • Bibliography of the W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences (1953–2012) (2013)
 • Atlas rozmieszczenia geograficznego mchów w Polsce (1983-1994)
 • Opisanie 47 nowych dla nauki gatunków mchów. Pełny wykaz nowych taksonów, nazw i kombinacji znajduje się w załączniku PDF: (Ryszard Ochyra New taxa)
Publikacje:
1517 publikacji (w tym 5 w druku), głównie z zakresu systematyki i biogeografii mszaków, w zdecydowanej większości w języku angielskim. W liczbie tej mieści się 20 monografii opublikowanych w formie książkowej, 513 oryginalnych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, 181 oryginalnych krótkich notatek fitogeograficznych opublikowanych w 36 zbiorczych artykułach, 15 sched do wydawnictw zielnikowych oraz 788 recenzji, abstraktow, doniesień, not redakcyjnych, indeksów i prac popularnonaukowych. Ponadto 1 tłumaczenie podręcznika akademickiego, redaktorstwo 15 książek oraz 16 tomów czasopism oraz 16 artykułów w czasopiśmie „Cryptogamie, Bryologie”. Wszystkie edytowane pozycje liczą łącznie blisko 10 tys. drukowanych stron. Prawie wszystkie oryginalne prace naukowe opublikowane są w recenzowanych czasopismach anglojęzycznych, w tym znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (214 prac). Pełny wykaz publikacji znajduje się w załączniku PDF: (Ryszard Ochyra Bibliography). Według danych z Web of Science Core Collection  na dzień 23 Marca 2017 roku były one cytowane 1046 razy (bez samocytowań), co przeklada się na indeks Hirscha h-Index = 26, a według tej samej bazy ale uwzględniającej „All Databases” dane te wynoszą, odpowiednio, 1131 cytowań i h-Index = 27. Natomiast według bazy Google Scholar Citations ogólna liczba cytowań wynosi 4512, a h-Index = 31.

Wykaz najważniejszych
publikacji naukowych
  (2017-2007)

2017

 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2017): Nomenclatural novelties in the Bryaceae (Bryophyta). Polish Botanical Journal 62(2): 169–173.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., V.  PLÁŠEK & R. OCHYRA (2017): Dicranodontium schwabei (Bryophyta, Dicranacease) revisited: some taxonomic considerations. Polish Botanical Journal 62(2): 175–182.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2017): The correct name for Didymodon validus (Bryophyta, Pottiaceae) at variety rank. Polish Botanical Journal 62(2): 183–186.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2017): Nomenclatural notes on Pterogonium (Leucodontaceae, Bryophyta). Polish Botanical Journal 62(2): 187–190.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. &  R. OCHYRA (2017): A new synonym of Dilutineuron corrugatum (Grimmiaceae, Bryophyta) from Japan. Polish Botanical Journal 62(2): 191–195.
 • PHILIPPE, M. & R. OCHYRA (2017): Biogeographical complements for Seligeria carniolica and S. irrigata (Bryophyta, Seligeriaceae). Cryptogamie, Bryologie 38(3): 303–312.
 • JIMÉNEZ, J. A. & R. OCHYRA (2017): Reinstatment of species rank for Didymodon gelidus (Bryophyta, Pottiaceae). Cryptogamie, Bryologie 38(4): 383–392.
 • SKOUPÁ, Z., R. OCHYRA, S.-L. GUO, M. SULAYMAN & V. PLÁŠEK (2017): Distributional novelties for Lewinskya, Nyholmiella and Orthotrichum (Orthotrichaceae) in China. Herzogia 30(1): 58–73.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. &  R. OCHYRA (2017): A nomenclatural rectification in the widespread East Asian species of Dilutineuron (Bryophyta, Grimmiaceae). Herzogia 30(2): 362–369.
 • ROBERTS, S. J., P. MONIEN, L. C. FOSTER, J. LOFTFIELD, B. SCHNETGER,E. J.  PEARSON, E. P. HOCKING, P. FRETWELL, L. IRELAND, R. OCHYRA, A. R. HAWORTH, C. S. ALLEN, S. G. MORETON, S. J. DAVIES, H.-J. BRUMSACK, M. J. BENTLEY & D. A. HODGSON (2017): Past penguin colony responses to explosive volcanism on the Antarctic Peninsula. Nature Communications 8: Article number – 14914: pp. 1–16 [www.nature.com/articles/ncomms14914] + supplementary information: pp. 1–62 [www.nature.com/articles/ncomms14914# supplementary information]; DOI: 10.1038/ncomms14914 [published online on 11 April 2017].
 • SAWICKI, J., V. PLÁŠEK, R. OCHYRA, M. SZCZECIŃSKA, M. ŚLIPIKO, K. MYSZCZYŃSKI & T. KULIK (2017): Mitogenomic analyses support the recent division of the genus Orthotrichum (Orthotrichaceae, Bryophyta). Scientific Reports 7: Article number – 4408: pp. 1–10 [www.nature.com/articles/s41598-017-04833-z]; DOI: 10.1038/s41598-017-04833-z [published online on 30 June 2017].
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA & V. PLÁŠEK (2017): (2250) Proposal to conserve the name Plagiomnium against Orthomnion and Orthomniopsis (Bryophyta: Mniaceae). Taxon 66(5): 1218–1220.

2016

 • PÓCS, T., R. OCHYRA & H. BEDNAREK-OCHYRA (2016): Lepidozia cupressina (Hepaticopsida, Lepidoziaceae) in sub-Saharan Africa and a note on the taxonomic status of L. chordulifera. Cryptogamie, Bryologie 37(2): 125–147.
 • OCHYRA, R. & R. R. IRELAND (2016): Isopterygium tenerifolium (Hypnaceae, Bryophyta) – one more Afro-American disjunct. Herzogia 29(1): 72–78.
 • ERZBERGER, P., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2016): The subfamily Racomitrioideae (Grimmiaceae, Bryophyta) in Hungary. Polish Botanical Journal 61(1): 23–51.
 • PLÁŠEK, V., M. SMOCZYK & R. OCHYRA (2016): Rediscovery of the epiphytic moss Ulota coarctata (Orthotrichaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 61(1): 99–105.
 • WÓJCIK, T. & R. OCHYRA (2016): Pierwsze stanowisko mchu różyczkoprątnika kanadyjskiego Rhodobryum ontariense na Pogórzu Karpackim [The first locality of the Ontario rose moss Rhodobryum ontariense in the Carpathian Foothills]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(2): 130–140 (in Polish with English summary).
 • PLÁŠEK, V. J. SAWICKI & R. OCHYRA (2016): Are Orthotrichum and Dorcadion (Orthotrichaceae, Bryophyta) heterotypic generic names? Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 65(3): 193–202.
 • DROBNIK, J., STEBEL, A. & OCHYRA, R. (2016): The earliest bryological data from East-Central Europe. Annales Botanici Fennici 53(5–6): 383–400.
 • BLOM, H. H., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2016): Studies on Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) in Europe, with particular reference to the Alps: I. A description of S. marginale sp. nov. Phytotaxa 247(3): 210–218.
 • SZCZECIŃSKA, M., J. SAWICKI, K. WOŁOSZ, H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2016): The complete mitochondrial genome of the South American endemic moss Codriophorus laevigatus (Grimmiaceae). Mitochondrial DNA Part A DNA Mapping, Sequencing, and Analysis 27(3): 1874–1875 [published in April 2016; published online on 16 Oct 2014 – DOI: 10.3109/19401736.2014.971266].
 • SZCZECIŃSKA, M., J. SAWICKI, J. CHMIELEWSKI, H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2016): The complete mitochondrial genome of Niphotrichum ericoides (Bryophyta, Grimmiaceae). Mitochondrial DNA Part A DNA Mapping, Sequencing, and Analysis 27(5): 3065–3066 [published in June 2016; published online on 20 Jan 2015 – DOI: 10.3109/19401736.2014.1003911].
 • OCHYRA, R. & M. GARLAND (2016): Nomenclatural history of the generic name Haplocladium (Bryophyta: Leskeaceae). Taxon 65(5): 1097–1100.
 • OCHYRA, R. & M. GARLAND (2016): (2468) Proposal to conserve the name Haplocladium (Müll. Hal.) Müll. Hal. (Bryophyta: Leskeaceae) against Haplocladium Nägeli (Rhodophyceae: Ceramiaceae). Taxon 65(5): 1172–1173.

2015

 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): Dicranoweisia fastigiata, a new synonym of Hymenoloma antarcticum (Seligeriaceae). Cryptogamie, Bryologie 36: 4145.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): Nomenclatural rectifications in the moss genus Lembophyllum  (Lembophyllaceae). Cryptogamie, Bryologie 36: 123–127.
 • OCHYRA, R., D. CRABTREE & R. TANGNEY (2015): Studies on mosses in the Falkland Islands: I. Bucklandiella and Codriophorus (Grimmiaceae). Cryptogamie, Bryologie 36: 289–310.
 • VÁŇA, J., SEPPELT, R. D. & R. OCHYRA (2015): New additions to the liverwort flora of subantarctic Macquarie Island. Cryptogamie, Bryologie 36: 349–368.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., J. SAWICKI, R. OCHYRA, M. SZCZECIŃSKA & V. PLÁŠEK (2015): Dilutineuron,  a new moss genus of the subfamily Racomitrioideae (Grimmiaceae, Bryophyta). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64(2): 163–168.
 • PLÁŠEK, V., J. SAWICKI, R. OCHYRA, M. SZCZECIŃSKA & T. KULIK (2015): New taxonomical arrangement of the traditionally conceived genera Orthotrichum and Ulota (Orthotrichaceae, Bryophyta). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64(2): 169–174.
 • SAWICKI, J., M. SZCZECIŃSKA, H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2015): Mitochondrial phylogenomics supports splitting the traditionally conceived genus Racomitrium (Bryophyta: Grimmiaceae). Nova Hedwigia 100: 293317 [17 Feb 2017 online; 1 May 2015 printed].
 • OCHYRA, R., PH. SOLLMAN & M. LEBOUVIER (2015): Hymenostylium recurvirostrum (Pottiaceae, Bryophyta), a genus and species newly discovered in the southern polar regions. Herzogia 28: 599–606.
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA & B. GODZIK (2015): The publication dates of Fragmenta Floristica et Geobotanica (Ann. 1–45, 1954–2001). Polish Botanical Journal 60: 1–6.
 • STEBEL, A., R. OCHYRA, B. GODZIK & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland). 150 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • OCHYRA, R. & GODZIK, B. (2015): Bryophytes of selected habitat types in the Olkusz Ore-bearing Region. In: B. Godzik (Ed.), Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region, pp. 173–199. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków  (in English and Polish).
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): The earliest recognition of Schistidium occidentale (Bryophyta: Grimmiaceae), with a review of species of Schistidium subg. Canalicularia. Arctoa 24: 32–36.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): (2384) Proposal to conserve the name Bryum pallescens against Bryum boreale (Bryaceae, Bryophyta). Taxon 64(5): 1053–1054.
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. R. IRELAND (2015): Valid publication and typification of Taxiphyllum deplanatum (Hypnaceae) and other new names of moss taxa distributed in Sullivant's Musci Alleghanienses. Journal of Bryology 37(3): 215–227.

2014

 • OCHYRA, R., R. H. ZANDER & M. LEBOUVIER (2014): Antipodal mosses: XVIII. Syntrichia christophei, a new species from subantarctic Îles Kerguelen. Cryptogamie, Bryologie 35: 3746.
 • KÜRSCHNER, H. & R. OCHYRA (2014): Novelties to the moss flora of Oman, Saudi Arabia and Yemen, including the most outstanding among them Vesicularia montagnei (Bél.) Broth. (Hypnaceae). Cryptogamie, Bryologie 35: 9397.
 • VÁŇA, J., R. OCHYRA, M. LEBOUVIER & B. CYKOWSKA (2014): Bryophytes of Île Amsterdam in the South Indian Ocean: 1. Liverworts. Cryptogamie, Bryologie 35(4): 335371.
 • OCHYRA, R., J. VÁŇA, V. R. SMITH & B. CYKOWSKA-MARZENCKA (2014): Seven liverwort species new or confirmed from subantarctic Prince Edward Island. Herzogia 27: 397407.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2014): A new combination in Torrentaria (Brachytheciaceae, Bryophyta), with new records of T. muelleri in Australia. Telopea 17: 329330.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2014): Dicranella hookeri (Dicranaceae, Bryophyta) in northern Argentina. Telopea 17: 331335.
 • KOPALOVÁ, K., R. OCHYRA, L. NEDBALOVÁ & B. VAN DE VIJVER (2014): Moss-inhabiting diatoms from two contrasting maritime Antarctic islands. Plant Ecology and Evolution 147(1): 6784.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., R. OCHYRA, J. SAWICKI & M. SZCZECIŃSKA (2014): Bucklandiella seppeltii, a new species of Grimmiaceae from Australasia and its phylogenetic position based on molecular data. Turkish Journal of Botany 38: 12141228.
 • NEWSHAM, K. K., W. P. GOODAL-COPESTAKE, R. OCHYRA & J. VÁŇA (2014): Mycothalli of the hepatic Barbilophozia hatcheri in Anatrctica: distribution and identities of mycobionts. Fungal Ecology 11: 9199.

2013

 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2013): Diversity of Grimmiaceae subfam. Racomitrioideae in sub-Saharan Africa, including an addition of Bucklandiella striatipila to the moss flora of the continent. Cryptogamie, Bryologie 34: 312.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2013): On the identity of Ditrichum validinervium (Bryophyta, Ditrichaceae). Cryptogamie, Bryologie 34: 299306.
 • OCHYRA, R. & J. VAN ROOY (2013): Distribution of Bucklandiella lamprocarpa (Bryopsida, Grimmiaceae) in South Africa. Cryptogamie, Bryologie 34: 359366.
 • OCHYRA, R. (2013): The new generic name Torrentaria, a nomenclatural implication of the legitimacy of  Platyhypnum and the illegitimacy of Platyhypnidium (Bryophyta). Nova Hedwigia 96: 205212.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2013): On the identity of Dicranoweisia tenuis (Bryophyta, Seligeriaceae), a neglected Indian moss species. Nova Hedwigia 96: 471477.
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA  & J. VAN ROOY (2013): Dicranella hookeri (Dicranaceae, Musci), an addition to the moss flora of continental Africa. Herzogia 26: 169174.
 • PLÁŠEK, V., OCHYRA, R., SMOCZYK, M., WIADERNY, A. & KOOPMAN, J. (2013): Recent rediscovery of the epiphytic moss Orthotrichum pulchellum Brunt. ex Sm. in Poland. Časopis Slezského Zemského Muzea, Serie A Vědy Přírodní 62(2): 97100.
 • OCHYRA, R. (2013): On the identity of Hygroamblystegium crassicostatum E.B.Bartram (Amblystegiaceae) from Chile. Journal of Bryology 35: 147149.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA. (2013): Taxonomic status of Grimmia procumbens (Bryophyta, Grimmiaceae) from Australia. Journal of Bryology 35: 149152.
 • OCHYRA, R. (2013): Pracownia Briologii [“Laboratory of Bryology”]. In: B. Godzik & K. Wołowski (Eds), Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953–2012) [History of research and development of the W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences (1953–2012)], pp. 53–108. Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków (in Polish).
 • OCHYRA, R. (2013): Nowe taksony, kombinacje i nazwy dla mszaków opublikowane w Pracowni Briologii w tatach 1953–2012 [‘New taxa, combinations and names of bryophytes published in the Laboratory of Bryology in 1953–2012’]. In: B. Godzik & K. Wołowski (Eds), Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953–2012) [‘History of research and development of the W. Szafer Institute of Botany (1953–2012)’], pp. 343–374. Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków (in Polish).
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA & B. GODZIK (2013): Bibliography of the W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences (19532012). Parts 12. 993 pp. (Part 1, pp. 1442; Part 2, pp. 443993). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

2012

 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2012): The taxonomic status of Racomitrium capense (Bryophyta, Grimmiaceae) from South Africa. Cryptogamie, Bryologie 33: 97106.
 • KURBATOVA, L. E. & R. OCHYRA. (2012): Two noteworthy additions to the moss flora of the Schirmacher Oasis in continental Antarctica. Cryptogamie, Bryologie 33: 159167.
 • STEBEL, A., V. M. VIRCHENKO, V. PLÁŠEK, V., R. OCHYRA & H. BEDNAREK-OCHYRA (2012): Range extension of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in Central-East Europe. Polish Botanical Journal 57: 119128.
 • OCHYRA, R. & J. R. SHEVOCK (2012): A fruiting plant of Handeliobryum sikkimense (Bryopsida, Thamnobryaceae) from Yunnan, China. Nova Hedwigia 94: 307321.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2012): Antipodal mosses: XVII. Bucklandiella longtonii (Bryopsida, Grimmiaceae), a new species with caducous leaf apices from subantarctic South Georgia. Nova Hedwigia 94: 373384.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2012): A consideration of Bucklandiella (Bryophyta, Grimmiaceae) in South America, with a taxonomic re-assessment of Racomitrium looseri. Nova Hedwigia 95: 153163.
 • SINGH, S. M., R. OCHYRA,  S. PEDNEKAR, R. ASTHANA & R. RAVINDRA (2012): A Holocene moss species preserved in lake sediment core and the present-day status of the moss diversity at Schirmacher Oasis, Antarctica. Antarctic Science 24: 353358.
 • PARNIKOZA, I., I. DYKYY, V. IVANETS, I. KOZERETSKA, V. KUNAKH, A. ROZOK, R. OCHYRA & P. CONVEY (2012): Use of Deschampsia antarctica for nest building by the kelp gull in the Argentine Islands area (maritime Antarctica) and its possible role in plant dispersal. Polar Biology 35: 17531758.

2011

 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2011): A new combination in Bucklandiella (Grimmiaceae). Polish Botanical Journal 56: 9596.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2011): Additional  new combinations in Schistidium (Grimmiaceae). Polish Botanical Journal 56: 9798.
 • OCHYRA, R. (2011): Lectotypification of Porothamnium and Porotrichum (Neckeraceae). Polish Botanical Journal 56: 99101.
 • OCHYRA, R. (2011): New names and combinations in Porotrichum (Neckeraceae). Polish Botanical Journal 56: 103104.
 • OCHYRA, R. (2011): A valid description of Orthotrichum microcarpum (Orthotrichaceae). Polish Botanical Journal 56: 105107.
 • OCHYRA, R. & R. D. SEPPELT (2011): Notothamia  a new genus of the Seligeriaceae from Tasmania. Polish Botanical Journal 56: 109111.
 • OCHYRA, R. (2011): Validation of Leiosporocerotaceae (Anthocerotophyta). Polish Botanical Journal 56: 115116.
 • OCHYRA, R. (2011): A nomenclatural comment of Homalothecium aeneum (Brachytheciaceae). Polish Botanical Journal 56: 117118.
 • OCHYRA, R. (2011): Roellobryon Ochyra, a new name for Roellia Kindb., hom. illeg. Polish Botanical Journal 56: 119120.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2011): Bucklandiella angustissima  (Grimmiaceae), a new austral amphipacific species with the smallest capsules and the shortest setae in the genus. Cryptogamie, Bryologie 32: 1327.
 • SUÁREZ, G. M. & R. OCHYRA (2011): Pohlia oerstediana (Müll. Hal.) A. J. Shaw (Bryaceae, Bryopsida), an addition to the moss flora of Asia. Cryptogamie, Bryologie 32: 139143.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2011): Lectotypification of Hypnum boreale (Bryopsida), an early name for a bryalean species and its taxonomic status. Nova Hedwigia 93: 525536.
 • OCHYRA, R., A. STEBEL & H. BEDNAREK-OCHYRA (2011): Grimmia teretinervis (Grimmiaceae) and Didymodon validus (Pottiaceae), two moss species new to Poland. In: B. Zemanek (Ed.), Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth, pp. 4767. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., R. OCHYRA & A. STEBEL (2011): The moss genus Niphotrichum (Grimmiaceae) in the Polish Carpathians. In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Chorological studies on Polish Carpathian bryophytes, pp.  1549. Sorus, Poznań.
 • OCHYRA, R,, A. STEBEL & H. BEDNAREK-OCHYRA ( 2011): The moss genus Paraleucobryum (Dicranaceae) in the Polish Carpathians. In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Chorological studies on Polish Carpathian bryophytes, pp. 5398. Sorus, Poznań.
 • SHEVOCK, J. R., R, OCHYRA, S. HE & D. G. LONG (2011): Yunnanobryon rhyacophilum, a new rheophytic moss genus from southwest China. The Bryologist 114: 194203.
 • BLOM, H. H., J. R. SHEVOCK, D. G. LONG & R. OCHYRA (2011): Two new rheophytic species of Schistidium from China. Journal of Bryology 33: 179188.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2011): Schistidium deguchianum (Grimmiaceae), a new Andean species of from Peru. Journal of Bryology 33: 189194.
 • OCHYRA, R. & G. M. SUÁREZ (2011): New synonyms of Pohlia wahlenbergii (Bryaceae) in the austral regions. Journal of Bryology 33: 248250.

2010

 • OCHYRA, R. (2010): Antipodal mosses: XVI. The first record of the genus Sematophyllum (Sematophyllaceae) in the Subantarctic, with a description of S. lebouvieri sp. nov. Cryptogamie, Bryologie 31: 223232.
 • LARRAIN, J., G. SUÁREZ, H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA. (2010): The rediscovery of Dicranella circinata Herzog (Dicranaceae, Bryophyta), with comments on other southern South American species of Dicranella. Nova Hedwigia 91: 361376.
 • OCHYRA, R., W. A. WEBER & H. BEDNAREK-OCHYRA. (2010): Discovery of Grimmia incrassicapsulis (Grimmiaceae, Bryophyta) in Papua New Guinea. Nova Hedwigia 91: 389398.
 • VÁŇA, J., D. G. LONG, R. OCHYRA, H. BEDNAREK-OCHYRA, B. CYKOWSKA & V. R. SMITH. (2010): Range extensions of Prasanthus suecicus (Gymnomitriaceae, Marchantiophyta), with a review of its global distribution. Nova Hedwigia 91: 459469.
 • VÁŇA, J., M. LEBOUVIER, R. OCHYRA, H. BEDNAREK-OCHYRA & B. CYKOWSKA (2010): Two noteworthy records of hepatics from Île Amsterdam in the South Indian Ocean. Nova Hedwigia, Beiheft 138: 229239.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2010): Kuerschneria, a new pleurocarpous moss genus from Brazil. Nova Hedwigia, Beiheft 138: 2529.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2010): Bucklandiella shevockii (Grimmiaceae), an exquisite new species from Yunnan, China. Polish Botanical Journal 55: 499506.
 • STEBEL, A., R. OCHYRA & G. VONČINA (2010): Mosses of the Pieniny Range (Polish Western Carpathians). 114 pp. + 2 pls. as inset. Sorus, Poznań.
 • SEPPELT, R. D. & R. OCHYRA (2010): Dryptodon fuscoluteus (Hook.) Ochyra & Żarnowiec (Grimmiaceae) from the Australasian Antarctic Expedition 191114 to continental Antarctica. Tropical Bryology 31: 134138.
 • OCHYRA, R. & O. M. AFONINA (2010): Schistidium frahmianum (Bryopsida, Grimmiaceae), a new arctic species from Beringia. Tropical Bryology 31: 139143.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2010): Bucklandiella allanfifei (Grimmiaceae), a new moss species from New Zealand, with a note on South American B. striatipila. Journal of Bryology 32: 245255.
 • PUTTEN, N. VAN DER, C. VERBRUGGEN, R. OCHYRA, E. VERLEYEN & Y. FRENOT (2010): Sub-Antarctic flowering plants: pre-glacial survivors or post-glacial immigrants? Journal of Biogeography 37: 582592.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., R. D. SEPPELT & R. OCHYRA (2010): Niphotrichum muticum (Musci, Grimmiaceae), an addition to the moss flora of the Aleutian Islands. Botany 88: 389396.

2009

 • OCHYRA, R. (2009): Mchy Tatr Tytusa Chałubińskiego [“Tatra mosses of Tytus Chałubiński”]. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 18: 73102 + 2 pages with colour plates as inserts (in Polish).
 • OCHYRA, R. & R. R. IRELAND (2009): A new species of Taxiphyllum (Musci: Hypnaceae) from Sri Lanka. Novon 19: 485489.
 • LI, S.-P, R. OCHYRA, P.-C. WU, R. D. SEPPELT, M.-H. CAI, H.-Y. WANG & C.-S. LI. (2009): Drepanocladus longifolius (Amblystegiaceae), an addition to the moss flora of King George Island, South Shetland Islands, with a review of Antarctic benthic mosses. Polar Biology 32: 14151425.
 • PUTTEN, N. VAN DER, C. VERBRUGGEN, R. OCHYRA, J.-L. DE BEAULIEU, M. DE DAPPER, S. SPASSOV, J. HUS & N. THOUVENY (2009): Peat bank growth, Holocene palaeoecology and climate history of South Georgia (sub-Antarctica), based on a botanical macrofossil record. Quaternary Science Reviews 28: 6579.

2008

 • OCHYRA, R. (2008): Mosses. In: S. L. Chown & P. W. Froneman (Eds), The Prince Edward Islands: landsea interactions in a changing ecosystem, pp. 383–389. Sun Press, Stellenbosch [June 2008].
 • OCHYRA, R. & A. STEBEL (2008): Mosses of the Małe Pieniny Range (Polish Western Carpathians). In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 75–141. Sorus, Poznań [28 Sep 2008].
 • OCHYRA, R. & B. CYKOWSKA (2008): Liverworts of the Skalice Nowotarskie and Spiskie Klippen (Polish Western Carpathians). In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 143–167. Sorus, Poznań [28 Sep 2008].
 • OCHYRA, R., A. STEBEL & H. BEDNAREK-OCHYRA (2008): Cynodontium gracilescens (Musci, Dicranaceae) in Poland. In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 201–210. Sorus, Poznań [28 Sep 2008].
 •  OCHYRA, R., A. STEBEL & H. BEDNAREK-OCHYRA (2008): The genus Hymenoloma in the Polish Carpathians. In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 211–225. Sorus, Poznań [28 Sep 2008].
 • STEBEL, A., R. OCHYRA, S. WIERZCHOLSKA, B. FOJCIK, A. RUSIŃSKA, S. ROSADZIŃSKI & M. SZCZEPAŃSKI (2008): Current distribution of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranace) in Poland. In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 293–302. Sorus, Poznań [28 Sep 2008].
 • OCHYRA, R. & A. STEBEL (2008): Hylocomiadelphus, a new genus of pleurocarpous mosses. In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 303–308. Sorus, Poznań [28 Sep 2008].
 • OCHYRA, R. & S. M. SINGH (2008): Three remarkable moss records from Dronning Maud Land, continental Antarctica. Nova Hedwigia 86: 497506.
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. I. LEWIS SMITH (2008): New and rare moss species from the Antarctic. Nova Hedwigia 87: 457477.
 • STEBEL, A., B. FOJCIK & R. OCHYRA (2008): Mszaki Ojcowskiego Parku Narodowego [Bryophytes of the Ojców National Park]. In: A. Klasa & J. Partyka (Eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda [Monograph of the Ojców National Park. Nature], pp. 301316. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców [in Polish with English summary].
 • OCHYRA, R., R. I. LEWIS SMITH & H. BEDNAREK-OCHYRA (2008): The illustrated moss flora of Antarctica. xvii + 685 pp. [+ 24 pp. with plates]. Cambridge, Cambridge University Press.

2007

 • OCHYRA, R. (2007): Pleurogonium Wilson, a forgotten generic name for a bryalean moss. Nova Hedwigia, Beiheft 131: 61–64 [July 2007].
 • OCHYRA, R. & R. H. ZANDER (2007): Czy Tortula lithophila jest konspecyficzna z Sarconeurum glaciale (Bryopsida: Pottiaceae)? [Is Tortula lithophila conspecific with Sarconeurum glaciale (Bryopsida: Pottiaceae)?]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14: 209–212 (in Polish with English summary).
 • KÖCKINGER, H., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2007): Bucklandiella nivalis (Grimmiaceae, Bryopsida), a new European moss species from the Alps of Austria. The Bryologist 110: 92–99 [1 Mar 2007].
 • HASTINGS, R. & R. OCHYRA (2007): Grimmiaceae Arnott. In: Flora of North America Editorial Committee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 204–205. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • OCHYRA, R. (2007): Grimmiaceae subfam. Racomitrioideae Bednarek-Ochyra & Ochyra. In: Flora of North America Editorial Committee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 266–267. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2007): Bucklandiella. In: Flora of North America Editorial Committee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 267–285. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2007): Niphotrichum. In: Flora of North America Editorial Committee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 285–292. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-O-CHYRA (2007): Racomitrium. In: Flora of North America Editorial Committee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 293–294. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2007): Codriophorus. In: Flora of North America Editorial Committee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 295–305. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • OCHYRA, R., G. OLIVÁN & L. HEDENÄS (2007): (1771) Proposal to conserve the name Hypnum molle (Bryopsida, Amblystegiaceae) with a conserved type. Taxon 56: 599601.


zamknij okienko !