NIKEL Agnieszka, Eliza

dr botanik – florystyka, fitogeografia roślin wyższych
ur. 1975 r., Nowy Sącz
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków; kierunek: biologia
mgr – 1999 r., dr – 2005 r.


(aktualizacja danych: 02.2018)

Przebieg pracy:

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

 • 1999-2005 – studia doktoranckie
 • 2005-2009 – asystent, adiunkt
 • od 2010 – pracownik inżynieryjno-techniczny (starszy specjalista biolog)

Tematyka badawcza:

 • różnorodność flory i roślinności Karpat polskich
 • zagadnienia synantropizacji flor miejskich i terenów górskich
Wyprawy naukowe, zbiory:
 • wyjazdy naukowo-badawcze (Spisz, Pieniny, Orawa, Beskidy, Tatry i in.: flora i rozmieszczenie roślin naczyniowych, zbiorowiska roślinne, endemity karpackie, wikaryzm, flora mylonitowa): zbiory zielnikowe roślin naczyniowych (ponad 25 tys. arkuszy w zielniku KRAM), zdjęcia fitosocjologiczne (ponad 200), zbiory materiałów do badań molekularnych
Członkostwo i funkcje:
 • prowadzenie sekretariatu Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015
 • sekretarz redakcji czasopisma "Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk" w latach 2007-2015
Granty krajowe i programy międzynarodowe:
 • Flora i zagadnienia fitogeograficzne polskiej części Magury Spiskiej” (grant promotorski KBN: nr 6 P04G 067 20; realiz. 2001–2004; kier. grantu: Z. Mirek (IB PAN)) – główny wykonawca
 • LACOPE – Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe” (grant UE (5PR): -EVK2-CT-2002-00150; realiz. 2002–2006; koord. grantu: G. Kaule (TU Stuttgart, RFN), koord. krajowy: Z. Mirek (IB PAN)) – uczestnik prac w latach 2005-2006
 • IPA  – Important Plant Areas in Central and Eastern Europe” (projekt „Plantlife International”; realiz. 2002–2005; koord. grantu: dr Seona Anderson (PlantLife, Londyn, Wlk. Brytania), koord. krajowy: Z. Mirek (IB PAN)) – uczestnik prac w 2005 r.
 • „Ekogeograficzna i filogeograficzna analiza zjawiska mylonitowego we florze roślin naczyniowych Tatr” (grant MNiSW: nr N N304 276440; realiz. 2011–2017; kier. grantu: Z. Mirek (IB PAN)) – uczestnik prac w latach 2012-2017
 • „Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski – wzorce przestrzenne i uwarunkowania środowiskowe” (grant MNiSW: nr N N303 801440; realiz. 2011–2016; kier. grantu: Z. Mirek (IB PAN)) – uczestnik prac w latach 2012-2016
 • „Atlas rozmieszczenia, wzorce przestrzenne i analiza filogeograficzna flory roślin naczyniowych Tatr” (grant MNiSW: nr N N304 276640; realiz. 2011–2015; kier. grantu: H. Piękoś-Mirkowa (IOP PAN), następnie Z. Mirek (IB PAN)) – uczestnik prac w latach 2012-2015
 Adres:
      Zakład Roślin Naczyniowych
      Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
     
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
     
tel.: (12) 424-17-69
      e-mail: a.nikel(at)botany.pl
Wykaz ważniejszych publikacji:


 • Nikel A. 2002. Gatunki rzadkie, zagrożone i chronione w Nowym Sączu (Polskie Karpaty Zachodnie). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 9(9): 135-140 (http://bomax.botany.pl/pubs/#article-630) .
 • Nikel A. 2004. Gatunki ginące i zagrożone na terenie części projektowanego Spiskiego Parku Krajobrazowego (Pogórze Spiskie, Polskie Karpaty Zachodnie). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 11(2): 135-140 (http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=681).
 • Baryła J., Bróż E., Czylok M., Michalewska A., Polaczek A., Nikel A., Nobis M. & Piwowarczyk R. 2005. Typha laxmannii Lepech. – a new expansive kenophyte in Poland – distribution and taxonomy. Acta Soc. Bot. Poloniae 74(1): 25-28 (https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2005.005/373)
 • Mirek Z., Nikel A. & Paul W. (red.) 2005. Biologiczne i kulturowe aspekty gospodarki owczarskiej. Monografia. Akademia Rolnicza w Krakowie, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, Kraków.
 • Mirek Z., Nikel A., Paul W. & Wilk Ł. (red.), Mirek Z., Paul W., Wilk Ł., Nikel A., Bielczyk U., Cierlik G., Król W., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska-Sucharska J., Piękoś-Mirkowa H., Romeyko-Hurko K., Ronikier M. & Tworek S. (aut.) 2005. Ostoje Roślinne w Polsce. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. 
 • Nikel A. 2006. Flora i zagadnienia geobotaniczne Pogórza Spiskiego. Fragm. Florist. Geobot., Ser. Polon., Suppl. 8: 3–319.
 • Wierzchoś E. (red.), Molik E., Musiał W., Tyran E. & Nikel A. (współpr. red.) 2006. Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. Monografia. Akademia Rolnicza w Krakowie, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, Kraków.
 • Nikel A., Paul W. & Wilk Ł. 2007a. The Niecka Nidziańska Basin – outline of geography and vegetation. W: A. Nikel, W. Paul & Ł. Wilk (red.), 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Kraków, Poland, 17-23.06.2007. Excursion guidebook, s. 3–12. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • Nikel A., Paul W. & Wilk Ł. (red.) 2007b. 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Kraków, Poland, 17–23.06.2007. Excursion guidebook. W. Szafer Instittute of Botany, Polish Academy of Sciences – Kraków Poland, Institute of Archaeology, Jagiellonian University – Kraków, Poland, the Committee on Botany, Polish Academy of Sciences.
 • Koczur A., Kozak M. & Nikel A. 2008. Turzyca dwupienna Carex dioica L. W: Z. Mirek & H. Piękoś-Mirkowa (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich – Rośliny Naczyniowe, s. 510–511. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków. 
 • Mirek Z. & Nikel A. (red.) 2009. Rare, relict and endangered plant and fungi species in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Mirek Z. & Nikel A. (red.) 2010. Aktualne zagrożenia parków narodowych Polski. Konferencja naukowa, Kraków, 16-17 listopada 2010. Materiały konferencyjne. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. 
 • Nikel A. (oprac.) 2010. Kalendarium prac Komitetu. W: Z. Mirek (red.), Natura 2000. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 1/2010: 58–59. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Mirek Z., Nikel A., Paul W. & Ronikier M. (red.) 2011. 6th Planta Europa Conference “Actions for Wild Plants”, Kraków, W. Szafer Institute of Botany of PAS, 23–27 May 2011. Book of Abstracts. Committee on Nature Protection PAS, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 
 • Mirek Z., Paul W. & Ronikier M. (aut.), Musiał L., Nikel A. & Romeyko-Hurko K. (red. techn.) 2011. 6th Planta Europa Conference “Actions for Wild Plants”, Kraków, W. Szafer Institute of Botany of PAS, 23–27 May 2011. Field Guide. Committee on Nature Protection PAS, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Nikel A. (oprac.) 2011. Kalendarium prac Komitetu. W: Z. Mirek (red.), GMO. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 2/2011: 130–133. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Mirek Z., Bregin M., Nikel A., Piękoś-Mirkowa H. & Wilk Ł. 2012. Uzupełnienia do flory Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 19(2): 570–573 (http://bomax.botany.pl/pubs/#article-3697). 
 • Nikel A. (oprac.) 2012-2013a. Kalendarium prac Komitetu. W: Z. Mirek (red.), Parki narodowe. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 3-4/2012-2013: 131–133. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 
 • Nikel A. (oprac.) 2012-2013b. Informacja o zmarłym Członku KOP PAN, Profesorze Krzysztofie Jakubowskim. W: Z. Mirek (red.), Parki narodowe. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 3-4/2012-2013: 123–124. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 
 • Nikel A. (oprac.) 2012-2103c. 23. sesja Światowego Kongresu Ochrony Przyrody – krótka informacja. W: Z. Mirek (red.), Parki narodowe. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 3-4/2012-2013: 125–126. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 
 • Nikel A. (oprac.) 2012-2013d. „Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” – konferencja naukowa, Kraków, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 24-25 października 2013 r. W: Z. Mirek (red.), Parki narodowe. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 3-4/2012-2013: 127–130. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • Mirek Z., Nikel A., Walusiak E. & Wilk Ł. (red.) 2013. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Kraków, 24–25 października 2013 r. Materiały konferencyjne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Kraków. 
 • Mirek Z. & Nikel A. (red.) 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Mirek Z., Nikel A. & Paul W. (red.) 2014. Actions for wild plants. Papers of the 6th Planta Europa Conference on the Conservation of Plants, Kraków, Poland, 23–27 May 2011. Committee on Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Kraków
 • Mirek Z., Nikel A. & Wilk Ł. 2014a. Warunki występowania Coronilla vaginalis (Fabaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 21(2): 389–403 (http://bomax.botany.pl/pubs/#article-3890).
 • Mirek Z., Nikel A. & Wilk Ł. 2014b. Najbogatsze w Tatrzańskim Parku Narodowym stanowisko Gladiolus imbricatus (Iridaceae). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 21(2): 392–395 (http://bomax.botany.pl/pubs/#article-3891).
 • Mirek Z., Nikel A. & Wilk Ł. 2014c. Coronilla vaginalis Lam. – a new species in the flora of Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 84(1): 133-138 (https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2015.009/4042).
 • Mirek Z., Nikel A. & Wilk Ł. 2014d. Coronilla vaginalis Lam. Cieciorka pochewkowata. W: R. Kaźmierczakowa, Z. Mirek, K. Zarzycki (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rosliny kwiatowe, s. 302–303. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 
 • Mirek Z., Nikel A. & Wilk Ł. 2014e. Nieoczekiwane odkrycie. Tatry 50(4/2014): 46. 
 • Mirek Z., Nikel A. & Wilk Ł. 2014f. Okratek australijski na Brzanówce. Tatry 50(4/2014): 47. 
 • Mirek Z., Nikel A. & Wilk Ł. 2014g. Ozdoba łąk reglowych. Tatry 50(4/2014): 48–49. 
 • Nikel A. (oprac.) 2014a. „Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Konferencja naukowa. Kraków, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 24–25 października 2013 r. Sprawozdanie. W: Z. Mirek & A. Nikel (red.), Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, s. 19-22. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 
 • Nikel A. (oprac.) 2014b. Dokumentacja fotograficzna. W: Z. Mirek & A. Nikel (red.), Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, s. 32-34. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 
 • Nikel A. (oprac.) 2014-2015a. Informacja o zmarłym Członku Komitetu, profesorze Januszu Hereźniaku. W: Z. Mirek (red.), Problemy ochrony przyrody w Polsce. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 5-6/2014-2015: 247–248. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 
 • Nikel A. (oprac.) 2014-2015b. Informacja o zmarłym Członku Komitetu, profesorze Krzysztofie E. Skórze. W: Z. Mirek (red.), Problemy ochrony przyrody w Polsce. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 5-6/2014-2015: 249–250. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Nikel A. (oprac.) 2014-2015c. Kalendarium prac Komitetu. W: Z. Mirek (red.), Problemy ochrony przyrody w Polsce. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 5-6/2014-2015: 270–272. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 
 • Nikel A. (oprac.) 2014-2015d. Działalność Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w ciągu dwóch ostatnich kadencji (lata 2007-2010 i 2011-2014). W: Z. Mirek (red.), Problemy ochrony przyrody w Polsce. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 5-6/2014-2015: 273–285. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 
 • Mirek Z. (aut. & red.), Nikel A. & Wilk. Ł. (red.) 2016. Rośliny naczyniowe Rowu Podtatrzańskiego. Flora i atlas rozmieszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zainteresowania
pozanaukowe:
Fotografia, turystyka, przyroda, drewniane budownictwo sakralne, kultura i religia rusińskich i wołoskich grup etnicznych, sztuka ikony, angelologia, poezja
zamknij to okno!