MIZIANTY Marta, Maria
prof. dr hab., botanik - biosystematyka, cytologia roślin;
studia: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań,
mgr 1969; dr 1978; dr hab. 1992; prof. 2003.

(aktualizacja danych: 04.2018)

<Prof. Marta Mizianty - a plant taxonomist and cytologist (Biodiv. Res. Conserv. 25, 2012 - PDF)>

Przebieg pracy:
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: pracownik naukowo-techniczny 1969, starszy asystent 1977, adiunkt 1979, docent 1993; profesor 2003; z-ca kierownika Zakładu Zmienności Roślin Instytutu Botaniki PAN 1991-92; z-ca dyrektora Instytutu Botaniki PAN 1993-2011, od 2013 na emeryturze.

Tematyka badawcza:

 • Liczby chromosomów roślin naczyniowych, wzory prążkowe chromosomów
 • Biosystematyka: Rhinanthus serotinus, rodzaju Dactylis w Polsce i niektórych krajach Europy (Bułgaria, Słowenia, Włochy), kompleksu Agropyron-Elymus w Polsce
 • Biosystematyka dziko rosnących przedstawicieli Triticeae w Polsce
 • Wpływ Rhinanthus serotinus na produkcję i skład florystyczny łąkowego zespołu roślinnego
 • Rozmieszczenie Dactylis glomerata subsp. slovenica w Europie
 • Badania porównawcze wybranych prób populacji Dactylis z Europy
 • Bibliografia: systematyka, rozmieszczenie i kariologia traw w Polsce
 • Nomenklatura rodzaju Dactylis i przedstawicieli kompleksu Agropyron-Elymus występujących w Polsce.

Członkostwo i funkcje:
 • Fundacja Botaniki Polskiej im. W. Szafera od 1992 (członek-założyciel i członek Rady Nadzorczej; członek Prezydium Rady do 2013 r.)
 • przewodnicząca rady redakcyjnej Fragmenta Floristica et Geobotanica  1997-2000
 • członek rady redakcyjnej Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 1994-2015
 • członek International Organization of Plant Biosystematists (IOPB) od 1996
 • członek Research Association of the American Biographical Institute od 1994
 • członek International Triticeae Consortium od 1996
 • członek Komitetu Botaniki PAN od 2007.
Adres:
Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
(12) 42-41-749, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: m.mizianty@botany.pl

Publikacje:

ponad 100 publikacji, w tym 81 oryginalnych prac naukowych z zakresu cytologii, kariologii, systematyki, chorologii, statystycznej analizy populacji roślin naczyniowych, głównie traw oraz 34 prace popularnonaukowe. Część prac tworzy serie tematyczne publikowane pod wspólnymi tytułami: "Chromosome numbers of Polish vascular plants", "Banding patterns in plant chromosomes", "Biosystematic studies on Dactylis", "Complex Agropyron-Elymus", "Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of tribe microevolution".


Wykaz  ważniejszych publikacji:

 • Mizianty M. 1978. Variability of Rhinanthus serotinus (Schonh.) Oborny in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 24(3): 387-425.
 • Mizianty M. 1984. Banding patterns in plant chromosomes. II. Bibliography (1970-1980) - Anthophyta. Acta Soc. Bot. Pol. 53(1): 111-136.
 • Mizianty M. 1985. Banding patterns in plant chromosomes. III. Dactylis glomerata subsp. aschersoniana (Graebner) Thell. from Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 554(2): 169-178.
 • Mizianty M. 1988. Biosystematic studies on Dactylis L. 2. Personal research. 2.1. Morphological differentiation and occurrence of representatives of the genus Dactylis in Poland. 2.1.1. Field studies and experimental cultures. Acta Soc. Bot. Pol. 57(4): 589-621.
 • Mizianty M. 1988. Biosystematic studies on Dactylis L. 2. Personal research. 2.1. Morphological differentiation and occurrence of representatives of the genus Dactylis in Poland. 2.1.2. Distribution of Dactylis glomerata subsp. slovenica (Dom.) Dom. in Poland and adjacent regions. Acta Soc. Bot. Pol. 57(4): 623-636.
 • Mizianty M. 1989. Biosystematic studies on Dactylis L. 2. Personal research. 2.1. Morphological differentiation and occurrence of representatives of the genus Dactylis in Poland. 2.1.3. Distribution of Dactylis glomerata subsp. aschersoniana (Graebn.) Thell. in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 58(1): 103-116.
 • Mizianty M. 1991. Biosystematic studies on Dactylis L. 3. Conclusions. Fragm. Flor. Geobot. 36(2): 321-338.
 • Mizianty M., Trela A. 1993. Biosystematic studies on Dactylis (Poaceae). 4. Chemotaxonomy of Dactylis in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 38(1): 61-68.
 • Mizianty M. 1994. Biosystematic studies on Dactylis (Poaceae). 5. Variability of Dactylis glomerata subsp. glomerata in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 39(1): 235-254.
 • Mizianty M. 1997. Distribution of Dactylis glomerata subsp. slovenica in Europe. Fragm. Flor. Geobot. 42(2): 207-214. Mizianty M., Szczepaniak M. 1997. Remarks on the Agropyron-Elymus compleks with special reference to its representatives in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 42,2: 215-226.
 • Cenci C. A., Mizianty M. 1997. Some morphometric and chemotaxonomic features in the taxonomy of Onobrychis (Fabaceae) from Poland. Fragm. Flor. Geobot. 42 (2): 401-404.
 • Mizianty M. et al. 1997. Comparative studies on polish and italian populations of Dactylis glomerata subsp. glomerata (Poaceae). Fragm. Flor. Geobot. 42(2): 405-410.
 • Mizianty M., Frey L., Szczepaniak M. 1999. The Agropyron-Elymus complex: nomenclatural problems. Fragm. Flor. Geobot. 44(1): 3-33.
 • Mizianty M. 2000 (1999). The  Agropyron-Elymus complex (Poaceae) in Poland. The genus Agropyron. Fragm. Flor. Geobot. Suppl. 7: 47-57.
 • Mizianty M. 2001. Badania nad krytycznym kompleksem Agropyron-Elymus w Polsce. Działalność naukowa PAN (wybrane zagadnienia 11). PAN, Warszawa: 48-49.
 • Mizianty M. 2001. The Agropyron-Elymus complex (Poaceae) in Poland: occurrence of the Hordelymus europaeus. [W: L. Frey (red.). Studies on grasses in Poland]. IB PAN, Kraków: 161-176.
 • Mizianty M., Frey L., Szczepaniak M. 2001. The  Agropyron-Elymus complex (Poaceae) in  Poland: biosystematics. [W: L. Frey (red.). Studies on grasses in Poland]. IB PAN, Kraków: 25-77.
 • Mizianty M. 2002., Kariologia  [W; L. Frey (red.). Polska Księga Traw] Instytut Botaniki PAN, Kraków: 97-113.
 • Mizianty M. 2002., Wykaz gatunków u których zbadano liczby chromosomów, kariotyp i wzory heterochromatynowe (w latach 1950-2001) [W; L. Frey (red.). Polska Księga Traw] Instytut Botaniki PAN, Kraków, Suplement 1: 114-124.
 • Mizianty M. 2002. Ecological variability of plants and their systematics on example of Rhinanthus  serotinus and Dactylis glomerata. Ecological Questions 2: 41-44.
 • Mizianty M., Frey L., Szczepaniak M. 2002. Synanthropic species of the Agropyron-Elymus complex in Poland - their taxonomy and distribution.[W: Zając A., Zając M. (red.). Phytogeographical problems of synanthropic plants]. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków: 121-125.  
 • Mizianty M., Wilk Ł. 2003.  Dactylis glomerata L. subsp. slovenica (Dom.) Dom., a new taxon  to Caucasus. Acta Soc. Bot. Pol. 72, 2
 • Mizianty M. 2003. Karyology of grasses in Poland. [W: L. Frey (red.). Problems of grass biology]. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-69.
 • Mizianty M. 2005. Variability and structure of natural populations of Elymus caninus (L.) L. based on morphology. Plant Syst. Evol. 251: 199-216.
 • Mizianty M., W. Bieniek, A. Czech, W. Strzałka, M. Szklarczyk (in press). Variability and structure of natural populations of Elymus caninus (L.) L. and their possible relationship with Hordelymus europaeus (L.) Jess ex Harz as revealed by AFLP. Plant Syst. Evol.
 • Mizianty M., Szklarczyk M. 2005. Systematic significance of Elymus caninus (L.) L. morphological characters. [In: L. Frey (red.) Biology of grasses]. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-21.
 • Mizianty M., Frey L. 2005. Zmienność dziko rosnacych polskich przedstawicieli Triticeae [W: taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej, Poznań, 15-16. 09. 2005]: 188-189.
 • Mizianty M., W. Bieniek, A. Czech, W. Strzałka, M. Szklarczyk 2006. Variability and structure of natural populations of Elymus caninus (L.) L. and their possible relationship with Hordelymus europaeus (L.) Jess ex Harz as revealed by AFLP. Plant Syst. Evol. 256: 193-200.
 • Mizianty M. 2006. Variability and structure of natural populations of Hordeum murinum L. based on morphology and cytology. Plant Syst. Evol. 261: 139-150
  Mizianty M., Frey L. 2006. Morphology and karyology of wild growing Polish representatives of Triticeae (Poaceae).
  Biodiversity: Research and Conservation 1-2: 31-33.
 • Mizianty M. 2006. Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 261-266.
 • Frey L., Mizianty M. 2006. Psammofilne gatunki traw zapobiegające erozji wydm nadmorskich. Zeszyty Nauk. Uniw. Przyrodniczego we Wrocławiu (nr 545), Rolnictwo LXXXVIII: 71-77.
 • Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 115 ss.
 • Mizianty M., Frey L. 2007. Introduction. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 9-10.
 • Mizianty M., Frey L., Paszko B., Szczepaniak M. 2007. Morphology. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 19-45.
 • Mizianty M., Frey L. 2007. Cytology. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 47-51.
 • Krawczyk J., Mizianty M., Frey L. 2007. Anatomy. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 53-73.
 • Mizianty M., Frey L., Paszko B., Szczepaniak M. 2007. Distribution. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 75- 87.
 • Mizianty M., Frey L., Paszko B., Szczepaniak M. 2007. Dynamic tendencies. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 85-87.
 • Szklarczyk M., Bieniek W., Boroń P., Szczepaniak M., Mizianty M. 2007. Molecular studies. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 89-99.
 • Mizianty M., Frey L. 2007. Recapitulation. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 101-104.
 • Mizianty M., Frey L. 2007. General conclusions. W: Mizianty M., Frey L. (red.). 2007. Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland as an expression of  tribe microevolution. W. Szafer Institute of Botany, Kraków, 105-106.
 • Bieniek W., Szklarczyk M., Mizianty M. 2006. Markery DNA w badaniu zmienności genetycznej wybranych przedstawicieli Triticeae z terenu  Polski. W: Kołoczek H., M. Klein, E. Grzebelus (red.). Rola biotechnologii w rolnictwie, I Warsztaty Biotechnologiczne MSBAR w Krakowie. Lanckorona, 8-9 czerwiec 2006.
 • Mizianty M., Frey L., Bieniek W., Boroń P., Szklarczyk M. 2007. Variability and structure of natural populations of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz and Leymus arenarius (L.) Hochst. as revealed by morphology and DNA markers. Plant Syst. Evol. 269 (1-2): 15-28.
 • Mizianty M. 2008. Dactylis glomerata subsp. lobata (Poaceae) w Polsce (uwagi nomenklatoryczne). Fragm. Flor. Geobot. Pol. 15(2): 161-170
 • Szczepaniak M., Bieniek W., Boroń P., Szklarczyk M., Mizianty M. 2009. A contribution to characterization of genetic variation in some natural Polish populations of Elymus repens (L.) Gould and Elymus hispidus (Opiz) Melderis as revealed by RAPD markers. Plant Biology 11: 766-773.
zamknij to okno !