Edyta MAZUR
mgr inż, biotechnolog

mgr inż., Uniwersytet Rolniczy, Kraków, 2018(aktualizacja danych: październik 2020)

Przebieg pracy:
 • Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakład Lichenologii - studia doktoranckie od 2018 r.
 • Universität für Bodenkultur Vienna, Biotechnologia - studia magisterskie.
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Biotechnologia stosowana – specjalność analityka biotechnologiczna - studia magisterskie.
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Biotechnologia stosowana, studia inżynierskie.

Adres
  Zakład Lichenologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
tel./fax
  tel.:(+48 12) 424-17-68, fax: (+48 12)  421-97-90
e-mail   e.mazur@botany.pl
Zainteresowania badawcze:   lichenologia: taksonomia, filogenetyka porostów w szczególności rodzaju Lecanora.

Granty:

 • Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych. Grant NCN 2016/21/ B/NZ8/02463; 2017-2020 (wykonawca).
 • Lecanomics – new ways of species detection and recognition in a ubiquitous group of lichens. Grant Deutche Forschungsgemeinschaft DFG-350500653; 2017-2022 (wykonawca).
 • Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information”. Grant w Programie POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; 2017-2018 (stażysta).
Staże i wyjazdy badawcze:
 • Senckenbergmuseum, Frankfurt nad Menem; 05 – 07.2019
 • Duke University, Durham, North Carolina Lutzoni Lab - Biology Department; 01–04.2019; 0305.2020
 • Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakład Lichenologii; 07–09.2018
 • Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakład Ekologii; 07–09.2017; 02–06.2018
 • Azoty Tarnów, Laboratorium Badań Środków Spożywczych; 07.2016
Udział w konferencjach:
 • XXIX Warsztaty Prezentacji Naukowych OAK, Polska, Olsztynek, 21-25.11.2018
 • EvoKE 2019, Evolutionary knowledge for everyone. Chorwacja, Split, 26–29.09.2019

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w konkursie im. Tadeusza Tertila na najlepszą pracę dyplomową otrzymane od Prezydenta Miasta Tarnowa w dniu 30 października 2018 roku.
Członkostwo:
 • Boost Biotech Polska

Publikacje:

 • Chmiel M.J., Mazur E., Król T. 2017. Bacteriological contamination of water in selected bathing areas in Małopolska; Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Alimen t., Pisc., Zootech. 338(44)4, 9–20.
zamknij okienko !