SOLARSKA Magdalena
(d. Łukaszek)
doktor; biologia - botanika, fykologia

studia: Uniwersytet Jagielloński, wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
kierunek – Biologia; licencjat 2010, magister 2012;
Instytut Botaniki PAN - doktor 2019

orcid.org/0000-0002-2226-2621

(aktualizacja danych: 11.2020)
Przebieg pracy:
2009 IX – praktyki w Zakładzie Fykologii w Instytucie Botaniki w Polskiej Akademii Nauk,
2010-2012 – Zakład Fykologii, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk – dokumentalista ,
2012- Zakład Fykologii, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk – asystent

Tematyka badawcza:

 • Pułapki roślin mięsożernych jako mikrosiedliska glonów
 • Glony siedlisk ekstremalnych
 • Taksonomia i morfologia kryptofitów (Cryptophyceae) ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Cryptomonas
Stypendia i staże naukowe:
 • Uniwersytet w Kolonii, Biocentrum, Laboratorium Melkoniana - 2013, 2015

Udział w projektach:

Kierownik projektów:
 1. Dymorficzny szczep Rhodomonas spp. jako przykład unikalnej historii życiowej wśród glonów. (grant wewnętrzny), maj – listopad 2016
 2. Wstępna identyfikacja taksonomiczna szczepów Cryptomonas spp. pochodzących z trzech ekologicznie różnych siedlisk na terenie Krakowa (grant wewnętrzny), maj – listopad 2015
 3. Zmienność morfotypowa u rodzaju Cryptomonas (Cryptophyceae) w zależności od właściwości fizykochemicznych badanych wód (grant wewnętrzny), majlistopad 2014
 4. Przeprowadzenie molekularnej analizy filogenetycznej sekwecji jądrowego DNA dużej podjednostki rybosomalnej w wybranych szczepachCryptomonas spp., (grant wewnętrzny), maj – listopad 2013
Wykonawca projektów:
 1. "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)" na stanowisku specjalista ds. digitalizacji kolekcji naukowych. Grant POPC.02.03.01-00-0029/17; 2018-2021.
  Członkostwo i funkcje:
  • członek Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (2011)
  • Federation of European Phycological Societies (2011)
   Adres:
  Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
  Tel./fax:
  Praca: (12) 42-41-879, fax: (12) 421-97-90,
  e-mail:
  e-mail: m.solarska@botany.pl

  Wykaz publikacji:

   • 2019
   1. Wołowski, K., Solarska, M., Adamski, M., Żak-Elshahed, L. Jadwiga Siemińska-Słupska – the personification of Polish phycology (1922–2018). Plant and Fungal Systematics 64 (1): 3-15. ISSN 2544-7459, e-ISSN 2657-5000, DOI: 10.2478/pfs-2019-0002
   2. Solarska M. Taxonomical problems in the Pyrenomonadaceae family (Cryptophyceae) – freshwater red-colored cryptophytes, W: Evolution and biodiversity of algae. Programme & Abstract Book. The 38 th International Conference of the Polish Phycological Society, 4-7.06.2019, Kielce – Sandomierz. Abstract & Programme Book: 77. ISBN 97-83-61191-02-5.
   • 2018
   1. Łukaszek M. 2018. Morphotypes of Cryptomonas species from water bodies in Kraków. W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 77. ISBN 978-83-61191-01-8.
   2. Wołowski K., Piątek J., Spisak W., Chlebicki A., Lenarczyk J., Łukaszek M., Buczak A. 2018. Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity? W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 42. ISBN 978-83-61191-01-8.
   • 2017
   1. Łukaszek M. 2017. Historyczne dane o kryptofitach (Cryptophyceae) z Polski i jak je interpretować w świetle najnowszych badań. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 329–338. ISSN 1640-629X, e-ISSN 2449-8890.
   2. Łukaszek M., Hoef-Emden K. 2017. The use of integrative taxonomy for identification of cryptohytes – first records for Poland. W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 122–123. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968
   3. Lenarczyk J., Łukaszek M., Tsarenko P., Lenzenweger R. 2017. Cosmarium species (Desmidiaceae) in the lakes of the Western and Eastern Carpathians – the Tatra Mountains (Poland) and the Chornohora Mountains (Ukraine). W: The Second Interdisciplinary Symposium – Biogeography of the Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity, 28–30.09.2017, Cluj-Napoca. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia 62, s. 150–151.
   4. Wołowski K., Łukaszek M. 2017. Professor Jadwiga Siemińska-Słupska and Polish Phycology. W: B. Pawlik-Skowrońska. W: W. Pęczuła (red.). 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”, Lublin–Kazimierz Dolny, Polska, 24–27.05.2017. Book of Abstracts: 42. ISBN 978-83-948000-0-0
   • 2016
   1. Piątek J., Łukaszek M. 2016. Mallomonas cronbergiae (Chrysophyceae, Stramenopiles), a new species from the Guineo-Congolian rainforest in Cameroon. Polish Botanical Journal 61(2): XX–XX. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352
   2. Łukaszek M. 2016. Odkrycie nowego heterotroficznego kryptofita – Hemiarma marina. Wszechświat 117(4–6): 140–141. ISSN 0043-9592
   3. Łukaszek M. 2016. Po co badać kryptofity? – przykłady niecodziennych badań na grupie mikroskopijnych organizmów. Spojrzenie młodych naukowców na rozwój nauk biologicznychi chemicznych. Materiały pokonferencyjne: 52–54. ISBN 978-83-63058-66-1
   4. Łukaszek M., Kołodziejczyk Ł. 2016. Nowe stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans na obszarze Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(6): 469-472.ISSN 0009-6172
   • 2015
   1. Płachno B.J., Wołowski K., Augustynowicz J., Łukaszek M. 2015. Diversity of algae in  a thallium and other heavy metals-polluted environment. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 51: 139–146.
   2. Łukaszek M. 2015. Do changing ecological factors influence the occurrence of different morphotypes of Cryptomonas spp.? – preliminary studies. W: T. Noga, J. Stanek-Tarkowska (red.). 34th International Conference of the Polish Phycological Society „Algae as indicators of environmental changes”,Rzeszów–Polańczyk, 18–21.05.2015. Book of Abstracts: 28. ISBN: 978-83-7996-126-9
   • 2014
   1. Płachno B.J., Wołowski K., Fleischmann A., Lowrie A., Łukaszek M. 2014. Algae and prey associated with traps of the Australian carnivorous plant Utricularia volubilis (Lentibulariaceae, Utricularia subgenus Polypompholyx) in natural habitat and in cultivation. Australian Journal of Botany 62: 528–536.
   2. Łukaszek M. 2014. Modern research techniques of studying algae on the example of the genus Cryptomonas (Cryptophyceae). [W: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – VII edycja, Kraków, 06.12.2014]. Streszczenia wystąpień2: 130.
   3. Łukaszek M. 2014. The problem of dimorphism in cryptophytes – preliminary studies on the occurrence of Cryptomonas spp. in chosen water bodies. [W: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – VII edycja, Kraków, 06.12.2014]. Streszczenia wystąpień 2: 131.
   4. Wołowski K., Łukaszek M., Duangjan K., Płachno B.J. 2014. Euglenoids – dangerous or useful? [W: W. Surosz (red.), XXXIIIth International Conference of the Polish Phycological Society “Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health”, Gdynia – Cetniewo, 19–22.05.2014]. Book of abstracts: 49–50.
   • 2013
   1. Wołowski K., Uzarowicz Ł., Łukaszek M., Pawlik-Skowrońska B. 2013. Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties. Nova Hedwigia 97(1–2): 117–137.
   2. Wołowski K., Łukaszek M., Płachno B.J. 2013. Traps of carnivorous plants as algae microhabitats. Phycologia Supplement 5(4): 120.
   3. Łukaszek M., Wołowski K., Płachno B.J. 2013. Communities of algae associated with Utricularia species in Silesia. [W: 32nd International Conference of Polish Phycologists „Do thermophilic species invasion threaten us?”, Konin –Mikorzyn, 20–23.05.2013]. Abstract Book: 34.
   4. Płachno B.J., Kamińska I., Łukaszek M., Wołowski K. 2013. Unusual visitors in the traps of carnivorous plants; symbionts, commensals and parasites. [W: A. Bogucka-Kocka, G. Szymczak, J. Kocki, I. Sowa (red.), 3rd International Conference and Workshops „Plant – the source of research material”, Lublin, 16–18.10.2013]. Book of Abstracts: 39.
   • 2012
   1. Płachno B. J., Łukaszek M., Wołowski K., Adamec L., Stolarczyk P. 2012. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with that microhabitat. Aquatic botany 97: 44-48.
   2. Wołowski K., Łukaszek M. 2012. Professor’s Jadwiga Siemińska’s 65 years of scientific work. W: current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective (eds K. Wołowski, I. Kaczmarek, J.M. Ehrman & A.Z. Wojtal), pp. 9-17. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 2012.
   3. Łukaszek, M., Płachno, B.J., Wołowski, K., 2012. Pułapki australijskiego gatunku Utricularia volubilis R. Br. jako mikrosiedliska glonów. [W: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22.09.2012]. Materiały: 130.
   • 2011
   1. Płachno B.J., Łukaszek M., Wołowski K., Adamec L. 2011. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with those microhabitats. W: The past, present, future of phycological research. Its signification for man and environment protection. Book of Abstracts, 30th International Conference of the Polish Phycological Society, ed. by Jan Matuła, Dorota Richter and Jacek Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, str. 170-171.
   2. Łukaszek M. 2011. XXX Międzynarodowa konferencja polskiego Towarzystwa Fykologicznego “Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość badań fykologicznych. Ich znaczenie dla człowieka i ochrony środowiska” (Wrocław, 19-21 maja 2011). Wiadomości Botaniczne 55(1/2): 104-107.
   Zamknij !