LENARCZYK Joanna
(d. Kowalska)
Dr nauk biologicznych w zakresie biologii; fykologia

Dr: Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Botaniki PAN (praca realizowana w Zakładzie Fykologii) Mgr: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek - Ochrona Środowiska, specjalność – Ochrona i Kształtowanie Krajobrazu
mgr – 2005, dr – 2011.

(aktualizacja danych: 11.2020)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie – adiunkt (kwiecień 2011 – obecnie)
Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – doktorant (październik 2006 – luty 2011)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu – stażysta (listopad 2005 – luty 2006)

Tematyka badawcza:

 • Taksonomia i ekologia mikroskopijnych glonów, ze szczególnym uwzględnieniem Pediastrum sensu lato
 • Biogeografia zielenic (Chlorococcales, Desmidiales) w ekosystemach górskich
 • Pediastrum sensu lato w materiałach kopalnych
 • Badania genomów (jądrowy, mitochondrialny) glonów z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji
 • Morfometria geometryczna i analiza statystyczna w badaniach botanicznych
Stypendia i staże naukowe
 • Stypendium doktoranckie z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie przez cały okres trwania studiów
 • Stypendium naukowe z Urzędu Miasta Krakowa w 2010 roku
 • Stypendium naukowe z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu podczas czterech semestrów studiów magisterskich
 • Staż w Zakładzie Botaniki na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy) wrzesień 2014 – październik 2014 (2 tygodnie)

Udział w projektach:

Kierownik sześciu projektów zrealizowanych dzięki funduszom z wewnętrznych konkursów Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk:

 1. „Taksonomia i rozmieszczenie zielenic (Chlorophyta) w wybranych zbiornikach wodnych Doliny Gąsienicowej w Tatrach” (czerwiec – listopad 2011).
 2. „Wstępne badania nad zmiennością molekularną rodzaju Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce” (maj – listopad 2012).
 3. „Wody przymorskie jako idealna nisza ekologiczna dla mikroskopijnych zielenic z rodzaju Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce – wstępne badania genetyczno-morfometryczne” (maj – listopad 2013).
 4. Pediastrum alternans – zmienność morfologiczna i pozycja filogenetyczna” (maj – listopad 2014).
 5. „Ewolucyjna historia różnicowania się kształtu u Pediastrum Meyen na przykładzie P. boryanum (Turpin) Meneghini” (maj – listopad 2015).
 6. „Architektura genomu mitochondrialnego a morfologia mikroskopijnych zielenic z gatunku Pseudopediastrum boryanum (Chlorophyceae, Sphaeropleales, Hydrodictyaceae)” (czerwiec – listopad 2017).

Współpraca w projektach:

 1. główny wykonawca w grancie promotorskim numer N N303 070 534 „Taksonomiczne i środowiskowe studia nad rodzajem Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w Polsce”, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2008–2010, kierownik projektu - prof. dr hab. Konrad Wołowski (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)
 2. wykonawca (analizy glonów epifitycznych) w projekcie „Drzewa centrami różnorodności biologicznej organizmów zarodnikowych w lasach – studium porównawcze na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego”; maj - listopad 2018: II etap projektu „Organizmy zarodnikowe na osikach Populus tremula”, umowa numer EZ.0290.1.36.2018 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Wigierskim Parkiem Narodowym; maj - grudzień 2019: III etap projektu „Organizmy zarodnikowe na klonie pospolitym Acer platanoides oraz świerku pospolitym Picea abies”, umowa numer EZ.0290.1.20.2019 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Wigierskim Parkiem Narodowym; kierownik projektu - prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz (Zakład Botaniki, Uniwersytet Wrocławski)
 3. wykonawca (analizy glonów z rodzaju Pediastrum sensu lato) w projekcie numer 0201/2048/18 [2017/25/B/ST10/00111] „Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych”, z Narodowego Centrum Nauki na lata 2018–2021, kierownik projektu - dr hab. Krzysztof Stefaniak (Zakład Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski
 Adres:
Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-876, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: j.lenarczyk@botany.pl
Wykaz ważniejszych publikacji:
 • 2020

  1. Lenarczyk J., Saługa M. Piątek J. 2020. Integrative approach helps clarify confusing taxonomy of the Pseudopediastrum boryanum species complex (Chlorophyceae), including recognition of five distinct species. Journal of Phycology, https://doi.org/10.1111/jpy.13069. [IF2019: 2,328; pkt MNiSW za artykuł: 100; pkt MNiSW dla autora: 33,33]
  2. Piątek J., Lenarczyk J., Piątek M. 2020. Assessing morphological congruence in Dinobryon species and their stomatocysts, including a newly established Dinobryon pediforme–stomatocyst connection. Scientific Reports 10: 9779. [IF2019: 3,998; pkt MNiSW za artykuł: 140; pkt MNiSW dla autora: 46,67]
  3. Stefaniak K., Stachowicz-Rybka R., Borówka R. K., Hrynowiecka A., Sobczyk A., Moskal-del Hoyo M., Kotowski A., Nowakowski D., Krajcarz M. T., Billia E. M. E., Persico D., Burkanova E. M., Leschinskiy S. V., van Asperen E., Ratajczak U., Shpansky A. V., Lempart M., Wach B., Niska M., van der Made J., Stachowicz K., Lenarczyk J., Piątek J., Kovalchuk O. 2020. Browsers, grazers or mix-feeders? Study of the diet of extinct Pleistocene Eurasian forest rhinoceros Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) and woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799). Quaternary International, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.039. [IF2019: 2,003; pkt MNiSW za artykuł: 100; pkt MNiSW dla autora: 20,00]
 • 2019

  1. Lenarczyk J. 2019. Evolution of morphological variability and modularity in single cells of algal colonies: a case study Pseudopediastrum (Hydrodictyaceae, Sphaeropleales, Chlorophyceae). Phycologia 58(2): 180–191. [IF: 2,276; pkt MNiSW: 70]
  2. Sutkowy M., Lenarczyk J., Kłosowski G. 2019. Effect of culture medium on the growth of microscopic algae (Chlorophyceae) biomass showing biosorption potential: A case study Pseudopediastrum boryanum. Phycological Research 67(2): 112–119. [IF: 1,147; pkt MNiSW za artykuł: 40; pkt MNiSW dla autora: 23,09]
  3. Tsarenko P., Wołowski K., Lenarczyk J., Bilous O., Lilitska H. 2019. Green and charophytic algae of the high-mountain Nesamovyte and Brebeneskul lakes (Eastern Carpathians, Ukraine). Plant and Fungal Systematics 64(1): 53-64. [IF: -; pkt MNiSW za artykuł: 20; pkt MNiSW dla autora: 4]

 • 2018

  1. Tsarenko P., Lenarczyk J., Wołowski K., Lilitska H. 2018. Monitoring research of algal species diversity in the high-mountainous Nesamovyte Lake (East Carpathians, Ukraine). W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 101. ISBN 978-83-61191-01-8.
 • 2017

  1. Lenarczyk J. 2017. Historia i perspektywy badań zielenic (Chlorophyta) w górskich jeziorach Tatrzańskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 339–351. ISSN 1640-629X, e-ISSN 2449-8890. [IF: -; punkty MNiSW: 12]
 • 2016

  1. Lenarczyk J. 2016. Morphological plasticity of the microscopic green alga Pseudopediastrum boryanum (Chlorophyceae) under varying nutrient concentration. Nova Hedwigia 102(3–4): 373–390. ISSN 0029-5035, e-ISSN 2363-7188. [IF: 0,941; pkt MNiSW: 20]
  2. Lenarczyk J., McManus H.A. 2016. Testing the boundaries of the green algal species Pediastrum alternans (Chlorophyceae) using conventional, geometric morphometric and phylogenetic methods. Phycologia 55(5): 515–530. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968. [IF: 1,826; pkt MNiSW: 30]
  3. Lenarczyk J., Wołowski K. 2016. Phenotypic plasticity of wall ultrastructure in the green alga Pediastrum s.l. (Chlorophyta, Sphaeropleales). Polish Botanical Journal 61(1): 73–88. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352. [IF: -; pkt MNiSW: 15]
 • 2015

  1. Lenarczyk J., Kołaczek P., Jankovská V., Turner F., Karpińska-Kołaczek M., Pini R., Pędziszewska A., Zimny M., Stivrins N., Szymczyk A. 2015. Palaeoecological implications of the subfossil Pediastrum argentinense-type in Europe. Review of Palaeobotany and Palynology 222: 129–138. [IF: 2,158; pkt MNiSW: 35]
  2. Lenarczyk J., Lenzenweger R., Jacuńska U. 2015. Spatial and temporal variations in the genera Euastrum Ralfs and Micrasterias Ralfs (Desmidiaceae) assemblages of high altitude lakes. Nova Hedwigia 101(1–2): 233–250. [IF: 0,876; pkt MNiSW: 20]
  3. Lenarczyk J. 2015. Pediastrum Meyen sensu lato (Chlorophyceae) in the phytoplankton of lowland and upland water bodies of Central Europe (Poland). Fottea 15(2): 113–122. [IF: 2,026; pkt MNiSW: 30]
 • 2014

  1. Lenarczyk J. 2014. The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 104 pp. [IF: -; pkt MNiSW: 25]
 • 2013

  1. Lenarczyk J., Tsarenko P. 2013. Some rare and interesting green algae (Chlorophyta) from subalpine Tatra lakes (High Tatra Mountains, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 42(3): 225–232. [IF: 0,867; pkt MNiSW: 15]
 • 2012

  1. Lenarczyk J. 2012. Różnorodność taksonomiczna zielenic (Chlorophyta) w sześciu wysokogórskich jeziorach polskiej części Tatr. Fragm. Flor. Geobot. 19(2): 503-523. [IF: -; pkt MNiSW: 12] 
 • 2011

  1. Kowalska J. 2011. Bornholmskie glony w Krakowie. – Bornholm’s algae in Kraków. Wiadomości Botaniczne 55 (1/2): 68–70. [IF: -; pkt MNiSW: 0]
 • 2010

  1. Kowalska J., Wołowski K. 2010. Rare Pediastrum species (Chlorophyceae) from Polish coastal lakes. Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 225-233. [IF: 0,256; pkt MNiSW: 10]
  2. Kowalska J., Wołowski K. 2010. Pediastrum privum (Printz) Hegewald in Lake Małe Zmarłe, northern Poland. Oceanol. Hydrobiol. Studies 39(3): 137-143. [IF: 0,306; pkt MNiSW: 6]
 • 2009

  1. Kowalska J. 2009. Medal Holuby’ego dla kolejnych polskich botaników. – The Holuby Medal for new Polish botanists. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 169-170. [IF: -; pkt MNiSW: 0]
  2. Wołowski K., Kowalska J. 2009. Eugleniny i inne glony występujące w stawie Ogrodu Botanicznego UJ. Fragm. Flor. Geobot. 16(1): 145-154. [IF: -; pkt MNiSW: 4]
 • 2008

  1. Piątek J., Kowalska J. 2008. The stomatocyst of Dinobryon sociale var. americanum (Chrysophyceae). Nova Hedwigia 87(1–2): 161-167. [IF: 0,619; pkt MNiSW: 15]
 • 2007

  1. Wołowski, K., Kowalska J., Hindák F. 2007. Występowanie Chroodactylon ornatum C. Agardh w Polsce i na Słowacji. Biologia, Bratislava 62/6: 646-649. [IF: 0,207; pkt MNiSW: 10]
 • 2006

  1. Kowalska J., Luścińska M. 2006. Phytoplankton of Lake Raduń. Limnological Papers 1: 39-70. [IF: -; pkt MNiSW2010: 2]
  Wystąpienia konferencyjne
  • 2018
  1. Wołowski K., Piątek J., Spisak W., Chlebicki A., Lenarczyk J., Łukaszek M., Buczak A. 2018. Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity? W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.), Abstract and Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018, s. 42 – prezentacja ustna Wołowski K. 
  2. Tsarenko P., Lenarczyk J., Wołowski K., Lilitska H. 2018. Monitoring research of algal species diversity in the high-mountainous Nesamovyte Lake (East Carpathians, Ukraine). W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.), Abstract and Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018, s. 101. - plakat 
  3. Piątek J., Lenarczyk J. 2018. Assessing morphological congruence in free-living forms and their stomatocysts of Dinobryon, including a stomatocyst newly assigned to D. pediforme (Chrysophyceae). W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.), Abstract and Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018, s. 85. – plakat 
  • 2017
  1. Lenarczyk J., Piątek J. 2017. Assessing phylogenetic signals and homoplasy in morphometric data of Pseudopediastrum boryanum and morphologically similar taxa. W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.), Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4, s. 114. – prezentacja ustna Lenarczyk J.
  2. Lenarczyk J., Łukaszek M., Tsarenko P., Lenzenweger R. 2017. Cosmarium species (Desmidiaceae) in the lakes of the Western and Eastern Carpathians – the Tatra Mountains (Poland) and the Chornohora Mountains (Ukraine). W: The Second Interdisciplinary Symposium – Biogeography of the Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity, 28–30.09.2017, Cluj-Napoca. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia 62, s. 150–151. – plakat 
  3. Lenarczyk J. 2017. Green algae (Chlorophyta) in the lakes of the highest Carpathian range – 150 years of phycological studies in the Tatra National Park (Poland). W: The Second Interdisciplinary Symposium – Biogeography of the Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity, 28–30.09.2017, Cluj-Napoca. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia 62, s. 149. – plakat 
  4. Lenarczyk J. 2017. Badania zielenic w Tatrach. Tatrzańska Sesja Naukowa „150 lat badań glonów w Tatrach“, Kraków, 24.04.2017. – prezentacja ustna Lenarczyk J.
  • 2015
  1. Lenarczyk J. 2015. Geometric morphometric methods for analysing phenotypic variability in Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. under environmental conditions. W: T. Noga, J. Stanek-Tarkowska (red.), 34th International Conference of the Polish Phycological Society “Algae as indicators of environmental changes”, Rzeszów – Polańczyk, 18–21.05.2015. Book of Abstracts, s. 27. – prezentacja ustna Lenarczyk J. 
  2. Sutkowy M., Lenarczyk J., Kłosowski G. 2015. Comparison of culture media for cultivation of Pediastrum boryanum microalgae. W: K. Świdnicki (red.), 4th Young Scientists Conference World Water Day “Threats, protection and management of water resources”, Poznań, Poland, 12–13.03.2015. Book of Abstracts, s. 105. – plakat, bez udziału
  • 2014
  1. Pinzón D., Lenarczyk J., de la Parra F. 2014. Biostratigraphic and palaeoecological significance of an algal association dominated by Pediastrum boryanum var. boryanum type and Pediastrum boryanum var. longicorne type in the middle Paleocene of Colombia, South America. W: 4thInternational Palaeontological Congress “The history of life: A view from the Southern Hemisphere”, Argentina, Mendoza, 28.09–03.10.2014. Abstract volume, s. 929. – plakat, bez udziału 
  2. Urbańska M., Lenarczyk J., Miklaszewska B. 2014. Selection of culture medium for Pediastrum boryanum in biosorption of heavy metals from industrial wastewater. W: K. Świdnicki (red.), 3rd Young scientist conference World Water Day “Threats, protection and management of water resources”, Poznań, 13–14.03.2014. Book of abstracts, s. 130. – plakat, bez udziału
  • 2013
  1. Lenarczyk J., Kołaczek P., Jankovská V., Karpińska-Kołaczek M., Pędziszewska A., Zimny M., Stivrinš N., Szymczyk A. 2013. An enigmatic Pediastrum taxon and its palaeobioindicative value. W: Paleo 2013 “Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments”, Białka Tatrzańska, Poland, 21–24.05.2013. Abstract Book, s. 73. – plakat
  2. Lenarczyk J., Saługa M. 2013. Phenotypic versus genotypic variability of Polish Pediastrum taxa – preliminary studies. W: 32nd International Conference of Polish Phycologists „Do thermophilic species invasion threaten us?”, Konin – Mikorzyn, 20–23.05.2013. Abstract Book, s. 32–33. – prezentacja ustna Lenarczyk J.
  3. Lenarczyk J., Saługa M. 2013. What do classical taxonomy and molecular data reveal about diversity of Pediastrum taxa in the Western Carpathians? Preliminary results. W: The First Interdisciplinary Symposium “Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, Kraków, 26–28.09.2013. Acta Biologica Cracoviensia 55, suppl. 1, s. 54. – plakat
  • 2011
  1. Kowalska J. 2011. Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini występujący współcześnie w Polsce. W: A. Jarzynka, P. Olejniczak, A. Jurochnik (red.), III Konferencja Naukowa “Młodzi w Paleontologii”, ‘Plantae et animalia in silico’, Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, s. 22–23. – plakat
  • 2010
  1. Kowalska J. 2010. Cell wall ultrastructure in Pediastrum – a valid taxonomic criterion? W: K. Wołowski, J. Kwandrans, A. Z. Wojtal (red.), Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, Kraków – Niedzica, Poland, 19–23rd May 2010, s. 117. – plakat 
  • 2009
  1. Kowalska J., Wołowski K. 2009. Lakes of the Słowiński National Park – appropriate habitats for Pediastrum? W: M. Bąk, T. Radziejewska, J. Gazda (red.), Algal biodiversity in ecosystems of protected areas. XXVIII International Phycological Conference, Szczecin – Cieszyno Drawskie, Poland, 21–24th May 2009, s. 84. – plakat 
  2. Kowalska J. 2009. Habitats of rare Polish Pediastrum species. 5th “Ecology & Behaviour” Meeting, Lyon, 6th to 10th April 2009, s. 95. – plakat
  • 2008
  1. Kowalska J. 2008. Rare taxa of Pediastrum Meyen and their significance in the palaeoecological studies. W: J. Żelazna-Wieczorek (red.), Renaturisation of water ecosystems and algae communities. XXVII International Phycological Conference. Book of abstracts, Łódź – Spała, Poland, 12–15th June 2008, s. 69. – plakat
  • 2007
  1. Kowalska J., Wołowski K. 2007. Chosen taxa of euglenophyta as indicators of water saprobity. W: Algae in ecological quality of water assessment. XXVI International Phycological Conference, Lublin – Nałęczów, Poland, 17–20th May 2007, s. 69. – plakat
  Zamknij !