Natalia MATURA
Dr, lichenolog

mgr, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2012
dr, Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2017

(aktualizacja danych: grudzień 2018)
Przebieg pracy:

  Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN  w Krakowie: 2012-2017 studia doktoranckie; 2015-2018 asystent; od 1 marca 2018 r. pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratorium molekularnym.
Adres:
 Zakład Lichenologii, Instytut Botaniki im W.Szafera PAN, ul.Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska.
tel./fax:
 tel.: (+48 12) 424-17-68, fax: (+48 12) 421-97-90.
e-mail:
 n.kapek@botany.pl
Tematyka badawcza:
 • porosty ekosystemów wodnych, ich ekologia i rozmieszczenie.
 • rozmieszczenie, ekologia i bioróżnorodność porostów związanych z siedliskami antropogenicznymi na terenie Bieszczad.
Projekty badawcze:
  • Zróżnicowanie gatunkowe grzybów zlichenizowanych w korytach potoków na Pogórzu Karpackim. Grant wewnętrzny (kierownik projektu); 2016.
  • Porosty (grzyby zlichenizowane) w wybranych potokach górskich Tatr – różnorodność i taksonomia. Grant wewnętrzny (kierownik projektu); 2015.
  • Porosty (grzyby zlichenizowane) w wybranych potokach górskich Tatr i Beskidu Sądeckiego – różnorodność, ekologia i taksonomia. Grant wewnętrzny (kierownik projektu); 2014.
  • Porosty (grzyby zlichenizowane) w wybranych potokach górskich na obszarze Beskidu Sądeckiego – różnorodność, ekologia i taksonomia. Grant wewnętrzny (kierownik projektu); 2013.
  • Porosty siedlisk antropogenicznych na obszarze nieistniejących wsi w Dolinie Sanu pod Otrytem. Praca magisterska.
  Zbiory naukowe:

   Autor kolekcji porostów zebranych w trakcie badań terenowych w Polskich Karpatach Zachodnich i Wschodnich (lata 2011-2016).

  Publikacje:


   • Śliwa L., Matura N. 2018. Cladonia strepsilis i inne interesujące gatunki tego rodzaju porostów w Polskich Karpatach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(2): xx-xx.
   • Matura N., Krzewicka B., Flakus A. 2017. Seven species of freshwater lichen-forming fungi newly recorded from Poland. Polish Botanical Journal 62(2): 273278.
   • Matura N. 2016. Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w Tatrach Polskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): 26–27.
   • Matura N., Krzewicka B. 2015. Verrucaria species and other rare amphibious lichens in the Beskid Sądecki Mts. Acta Mycologica 50(1): 1057.
   • Kapek N. 2014. Opuszczone wsie w Bieszczadach jako ostoje zagrożonych i chronionych gatunków porostów w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): 147–164.
   Abstrakty konferencyjne
   • Matura N., Krzewicka B. 2014. Nowe gatunki porostów wodnych dla Beskidu Sądeckiego. New species of freshwater lichens new to the Beskid Sądecki Mts. [W: P. Czarnota (red.). XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii. Streszczenia referatów i posterów. Ochotnica Dolna – Gorce, 7–11.09.2014]. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 94–95.
   • Galas J., Krzewicka B., Kapek N. 2013. Występowanie naskalnych porostów w górskich potokach a stopień czystości wód. [W: XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne”. Zakopane, Polska, 9-11.05.2013]. Abstrakty: 14.

   Udział w konferencjach
    naukowych:


   • 2nd Young Lichenologists’ Workshop, Węgry, Budapeszt, 12–15.10.2015 r. Referat: Freshwater lichens in the Polish Western Carpathians.
   • XXIX Zjazd Lichenolgów Polskich, Polska, Zwierzyniec, 14–18.09.2015 r. Poster: Porosty wodne w Karpatach Zachodnich – stan poznania i perspektywy badań.
   • XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Polska, Ochotnica Dolna, 7–11.09.2014 r. Referat: Nowe gatunki porostów wodnych dla Beskidu Sądeckiego (N. Matura, B. Krzewicka).
   zamknij okienko !