KACZMARCZYK Adriana
mgr; biolog (biologia sądowa)

studia: Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
mgr – 2015, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy


(aktualizacja danych: 10.2020)
Przebieg pracy:

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Roślin Naczyniowych (od 2020)


Tematyka badawcza:

 • Fitoremediacja terenów zasolonych i zanieczyszczonych metalami ciężkimi
 • Fotosynteza CAM
Stypendia i staże naukowe:

Staże i warsztaty naukowe:


 • 2019 - Warsztaty naukowe w Hammamet (Tunezja) Young Scientist Workshop "Communication in Science"
 • 2019 - Instytut Juliusa Kühna w Darmstadt (Niemcy) (dwa tygodnie)
 • 2015 - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk (Lublin) (trzy miesiące)


Stypendia naukowe:

 • Stypendium dla najlepszych doktorantów SDNP PAN

Wyjazdy naukowe i wyprawy badawcze

 • 2018 – Półwysep Skandynawski (Szwecja, Norwegia, Finlandia) (Analiza fotochemiczna P. sylvestris w okresie letnim w warunkach naturalnych w transekcie północ-południe).
 • 2017 – Instytut Dendrologii PAN, Kórnik (Analiza fotochemiczna sadzonek P. sylvestris uprawianych z nasion pochodzących z różnych stanowisk Skandynawii transektu północ-południe).

Udział w projektach:

Udział w projektach jako wykonawca:
 • 2020 – 2022 „Wewnątrztkankowy dwutlenek węgla oraz stan puli redoks plastochinonu jako regulatory szlaku biosyntezy etylenu” Narodowe Centrum Nauki (NCN) (OPUS/35/B/NZ9/01544) kierownik: prof. dr hab. Z. Miszalski, wykonawca mgr Adriana Kaczmarczyk
 • 2017-2020Czy remediacja kadmu zależy od typu metabolizmu fotosyntetycznego?” Narodowe Centrum Nauki (NCN) (OPUS 2016/21/B/NZ9/00813) Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik prof. dr hab. Z. Miszalski, wykonawca mgr Adriana Kaczmarczyk
 Adres:
Praca: Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-796, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: a.kaczmarczyk@botany.pl

Wykaz publikacji:

 • Śliwa-Cebula M., Kaszycki P., Kaczmarczyk A., Nosek M., Lis-Krzyścin A., Miszalski Z. 2020. The Common Ice Plant (Mesembryanthemum crystallinum L.)–Phytoremediation Potential for Cadmium and Chromate-Contaminated Soils.  9, 1230, 1-18.
 • Nosek M., Kaczmarczyk A., Jędrzejczyk R.J., Supel P., Kaszycki P., Miszalski Z. 2020. Expression of Genes Involved in Heavy Metal Trafficking in Plants Exposed to Salinity Stress and Elevated Cd Concentrations. Plants. 9, 475, 1-15.
 • Nosek M., Kaczmarczyk A., Śliwa M., Jędrzejczyk R.J., Kornaś A., Supel P., Kaszycki P., Miszalski Z. 2019. The response of a model C3/CAM intermediate semi-halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. to elevated cadmium concentrations. Journal of  Plant Physiology 240:153005. doi:10.1016/j.jplph.2019.153005.
 • Śliwa M., Kaszycki P., Supel P., Kornaś A., Kaproń A., Luttge U. Miszalski Z. 2019. „Selected physiological parameters of creeping willow (Salix repenssubsp. arenaria(L.) Hiit.) –a shrubby plant inhabiting degraded industrial areas. Trees Structure and functions. DOI: 10.1007/s00468-019-01872-z)
 • Kaproń A.,Nosek M., Śliwa M., Miszalski Z. 2019. „Dlaczego powinniśmy poznać kryształkę lśniącą?” Wszechświat. 120 (1-3):46-53.

Wystąpienia
konferencyjne
Konferencje zagraniczne:
 • International Conference on “Research to Applications & Markets” (RAM 2019). Referat: "The response of a model C3/CAM intermediate semi-halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. to elevated cadmium concentrations". Tunezja, Hammamet, 21-23.10.2019.
 • Societas Humboldtiana Polonorum 11th International Congress. Science In The Age Of Globalization. Referat i poster: "Cadmium uptake from polluted soil by C3/CAM intermediate halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. performing different types of photosynthetic metabolism". Szczecin,12.09 –15.09.2019.
 • ECHO. Ecology in a Changing World. PhD Student Conference. Poster: "Chlorophyll fluorescence measurements to evaluate  Pinus sylvestris responses to climate changes in north-south  transect of Scandinavian Peninsula". Warszawa, 23-25 marzec 2019.
 • XLIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo –Techniczne “Chemistry for Agriculture". Poster: "Przypołudnik kryształowy (Mesembryanthemum crystallinum L.): roślina o potencjale fitoremediacyjnym gleb zdegradowanych przemysłowo". Karpacz, 25-28.11.2018.
 • International Scientific Conference Humboldt-Koleg „Limits if Knowledge”. Referat i poster: "New methods used in detection  of adulteration  in meat products contaminated with biological material". Kraków, 22-25.06.2017.

Konferencje krajowe:
 • II KONFERENCJA DOKTORANTÓW PAN. Referat: "Oddziaływanie wysokich dawek kadmu na halofit Mesembryanthemum crystallinum L. w zależności od typu realizowanego metabolizmu fotosyntetycznego". Warszawa-Jabłonna,11-13.10.2019.
 • Konferencja naukowa „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”. Poster: Zmiany parametrów fotochemicznych u roślin eksponowanych na środowiskowe czynniki stresowe". Poznań, 11-13.06.2018.
  Zamknij !