Paulina JANIK
mgr, biolog
licencjat: Uniwersytet Jagielloński, geografia (2006)
mgr: Uniwersytet Jagielloński, biologia (2008)

(aktualizacja danych: 11.2020)


Przebieg pracy:

 • Instytut Botaniki PAN w Krakowie, asystent od 2017

Tematyka badawcza:

 • Taksonomia, biogeografia i ekologia śluzowców przyśnieżnych
 • Zmienność morfologiczna i genetyczna śluzowców, w tym szczególnie śluzowców przyśnieżnych
Stypendia,
staże szkoleniowo-badawcze:
 • Stypendium naukowe w ramach programu UE SYNTHESYS (nr ES-TAF-5973) Real Jardín Botánico, Censejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madryt, Hiszpania (listopad 2016).
 • Staż naukowy: Real Jardín Botánico, Censejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madryt, Hiszpania (kwiecień 2015).
 • Staż naukowy: Institut für Botanik und Landschaftsökologie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Niemcy (styczeń – luty 2014

Projekty badawcze:

 • Analiza zmienności genetycznej endemicznego gatunku śluzowca przyśnieżnego Physarum andinum A.Ronikier & Lado (Myxomycetes) (Grant wewnętrzny IB PAN „Młodzi Naukowcy”). Kierownik projektu. Maj-listopad 2017.
 • Analiza zmienności morfologicznej oraz rozmieszczenia andyjskich populacji Didymium nivicolum Meyl. (Myxomycetes) (Grant wewnętrzny IB PAN „Młodzi Naukowcy”). Kierownik projektu. Maj-listopad 2016. 
 • Analiza zmienności wewnątrz- i międzygatunkowej śluzowców przysnieżnych w kontekście rozwiązywania złożonych problemów taksonomicznych tej grupy (Grant wewnętrzny IB PAN „Młodzi Naukowcy”). Kierownik projektu. Maj-listopad 2015.
 • Wstępna ocena cech morfologicznych oraz genetycznych pod kątem kompleksowej analizy zmienności śluzowca przyśnieżnego Didymium nivicolum Meyl. w całym zasięgu występowania (Grant wewnętrzny IB PAN „Młodzi Naukowcy”). Kierownik projektu. Maj-listopad 2014.
 Adres:
Praca: Zakład Mykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
Tel./fax:
Praca: (12)  424-17-50, fax: (12) 421-97-90
e-mail:
e-mail: p.janik@botany.pl
Wykaz  ważniejszych publikacji:
 • Janik P., Lado C., Ronikier A. 2020. Range-wide phylogeography of a nivicolous protist Didymium nivicola Meyl. (Myxomycetes, Amoebozoa): striking contrasts between the Northern and the Southern Hemisphere. Protist, w druku. https://doi.org/10.1016/j.protis.2020.125771
 • Ronikier A., García-Cunchillos I., Janik P., Lado C. 2020. Nivicolous Trichiales from the austral Andes: unexpected diversity including two new species. Mycologia 112(4): 753–780. https://doi.org/10.1080/00275514.2020.1759978
 • Janik P., Ronikier M., Ronikier A. 2020. New protocol for successful isolation and amplification of DNA from exiguous fractions of specimens: A tool to overcome the basic obstacle in molecular analyses of myxomycetes. PeerJ 8:e8406 https://doi.org/10.7717/peerj.8406
 • Janik P., Ronikier A. 2016. Meriderma species (Myxomycetes) from the Polish Carpathians: a taxonomic revision using SEM-visualized spore ornamentation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(1): 3492. https://doi.org/10.5586/asbp.3492
 • Feng Y., Klahr A., Janik P., Ronikier A., Hoppe T., Novozhilov Y.K., Schnittler M. 2016. What an intron may tell: several sexual biospecies coexist in Meriderma spp. (Myxomycetes). Protist 167: 234–253. https://doi.org/10.1016/j.protis.2016.03.003
 • Wojtczak G., Janik P. 2016. Phytoremediation with Geosiphon-like symbiosis? Environmental Science and Pollution Research, 23: 5992–5994. https://doi.org/10.1007/s11356-016-6135-1
 • Janik P., Tylko G., Ostachowicz B., Turnau K. 2010. Elemental composition of Physarum compressum Alb. et Schw. sporocarps and their structures cultivated on rabbit dung and agar substrates. Microscopy Research and Technique 73(12): 1134–1142. https://doi.org/10.1002/jemt.20860

Wybrane doniesienia konferencyjne:

 • Ronikier A., Janik P. 2017. Diversity and distribution of nivicolous myxomycetes (Amoebozoa) in the Carpathians in the larger geographical context. W: The Second Interdisciplinary Symposium “Biogeography of the Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity”. Studia Universitatis Babeş-Bolyai 62, sp. iss.: 64–65. 28–30 wrzesień, Cluj-Napoca, Rumunia.
 • Janik P., Lado C., Ronikier A. 2017. Worldwide intraspecific variability of nivicolous myxomycetes: morphological and genetical analysis of Didymium nivicola Meyl. W: The Ninth International Congress on the Systematics and Ecology of Myxomycetes, ICSEM 9th, 18–23 sierpień, Tanabe, Japonia. Program and Abstracts: 26.
 • Janik P., Ronikier A. 2016. Morfologiczna i genetyczna zmienność śluzowców przyśnieżnych – kompleksowa analiza gatunku Didymium nivicolum Meyl. w całym zasięgu występowania. W: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”. Streszczenia referatów i plakatów: 213. 27 czerwca – 03 lipca, Lublin, Polska.
 • Schnittler M., Ronikier A., Janik P., Novozhilov Y. 2014. Quantitive Taxonomy? – An approach for automated analysis of spore ornamentation from SEM images. W: Proceedings The 8thInternational Congress on Systematics and Ecology of Myxomycetes (ICSEM8). Abstract: 28. 12-15 sierpień, Changchun, Chiny.
 • Janik P., Ronikier A. 2013. Diversity of nivicolous myxomycetes (Protozoa, Amebozoa) of the Tatra Mountains along an altitudinal gradient of habitats – presentation of a new project.  Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 55, suppl. 1: 47. W: Conference abstract from “The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”. 26–28 wrzesień, Kraków, Polska.
 • Janik P., Kowalski S. Turnau K. 2011. Aktywność enzymatyczna ektomikoryz Pinus silvestris i Picea abies na podłożu bogatym w metale toksyczne. W: Książka konferencyjna “Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska”, II edycja. Streszczenia prezentowanych prac: 85. 22-23 październik, Łódź, Polska.
 • Janik P., Góralska K., Duraj P., De Guidici G., Turnau K. 2010. Mycorrhiza of heavy metal polluted sites-perspectives for inoculum production and restoration. W: Acta Biochimica Polonica 57, suppl. 3: 16. Abstracts of the Central European Congress of Life Sciences “Eurobiotech 2010”, 20–22 wrzesień, Kraków, Polska.
 • Janik P., Ryszka P., Anielska T., Góralska K., Turnau K. 2010. Selection of Allium cepa cultivars for seconadary metabolite production and dependency on mycorrhiza. W: Efficient Plant - AMF Interaction, Improving Plant Breeding Initiatives and AMF-Application by Hypothesys-Driven Discussion across Disciplines. Book of Abstracts: 27. 5-7 lipiec, Évora, Portugalia.
 • Janik P., Tylko G., Turnau K. 2007. EDX microanalysis of slime mould fruiting bodies on rabbit dung. W: Electron Microscopy and Microanalysis Conference. Book of Abstracts: 33. 17-18 wrzesień, Kraków, Polska.
zamknij okienko !