CHLEBICKI Andrzej
prof. dr hab. - botanik - mykologia;
ur. 4 grudnia 1949, Świdnica
studia: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
mgr 1974; dr 1988, dr hab. 2003, prof. 2012


(aktualizacja danych: 1.2016)
Przebieg pracy:
SHR-Sadkow, specjalista - 1974, starszy specjalista - 1976; Pracownia Atlasu Flory Polskiej we Wrocławiu Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, starszy asystent - 1983, adiunkt - 1992; kierownik Pracowni Atlasu Flory Polskiej - 1992-1994, kierownik Zakładu Mykologii IB PAN - 2004.

Tematyka badawcza

w ostatnich 4 latach:

 • Grzyby roślin arktyczno-alpejskich i borealnych, bioróżnorodność i ekologia <otwórz>
 • Badania powiązania grzybów z takimi roślinami jak Acer pseudoplatanus, Betula nana, Betula pubescens subsp. carpatica, Carpinus betulus, Cerastium cerastoides, Cerastium alpinum, Cerastium eriophorum, Chamaedaphne calyculata, Carex magellanica, C. rupestris, Carex stenocarpa, Dryas octopetala, Empetrum hermaphroditum, Empetrum nigrum, Juncus trifidus, Pedicularis sudetica, Rubus chamaemorus, Salix reticulata, S. herbacea i S. lapponum. Najwięcej uwagi poświecono powiązaniom grzybów z Dryas octopetala i Dryas integrifolia. Badania prowadzono w różnych krajach Europy i Azji a także w Grenlandii i Ameryce Płd.
 • Taksonomia i rozmieszczenie Xylariales w Polsce. <otwórz>
 • Taksony nowe dla nauki: Diatrypella favacea subsp. nespiakii Chleb. Trans. Br. Mycol. Soc. 86(3): 446 (1986), Diatype subaffixa var. rappazii Chleb. in Chleb. & Krzyżanowska Sydowia 47(1): 24 (1995), Anthracoidea stenocarpae Chlebicki, Mycotaxon 83: 282 (2002), Incrucipulum uralense (Chleb.) Chleb. & Sukova, Mycotaxon 93: 109 (2005), Leptosphaerulina sibirica Chlebicki, Monographiae Botanicae 90: 115 (2002), Melanomma margaretae Chlebicki, Monographiae Botanicae 90: 91 (2002), Tiarospora pirozynskii Chlebicki, Monographiae Botanicae 90: 119 (2002), Leptosphaeria holmiorum Chlebicki in Chlebicki & Raitviir, Mycotaxon 86: 218 (2003), Odontotrema alpinum var. octopartitum Raitviir and Chlebicki in Chlebicki & Raitviir, Mycotaxon 876: 221 (2003), Fuscolachnum hainesii Chleb. & Sukova. Mycotaxon 93: 100 (2005), Microbotryum bardanense Chleb. & Sukova, Mycotaxon 93: 150 (2005), Exobasidium gomezii Chleb. & M. Chleb. Nova Hedwigia 85: 146 (2007), Cyathicula brunneospora M. Chleb. & Chleb. Mycotaxon 100: 38 (2007), Pirrotaea atrofusca Chleb. & M. Chleb. Mycotaxon 100: 45 (2007).
 • Interakcje między grzybami i roślinami:
  • Endofity i ich interakcje. Przeprowadzono eksperymentalne badania interakcji pomiędzy endofitami mannicy Puccinellia distans, określono także wpływ zasolenia na właściwości konkurencyjne Neotyphodium i Colletotrichum<otwórz>
  • Bioróżnorodność grzybów workowych i mitosporowych grabu Carpinus betulus L. w pobliżu granicy zasięgu. <otwórz>
  • Hipoteza dryfu symbiotycznego na podstawie badań wyspowych stanowisk Dryas octopetala w Karpatach i Juncus trifidus w Sudetach.
  • Badania relacji pomiędzy grzybami i roslinami na granicy pionowego zasięgu roślin w Tien Szanie i Himalajach.
 • Grzyby podziemne jaskiń i kopalń <otwórz>

  • Inwentaryzacja grzybów makroskopowych w kopalni złota, Jaskini Radochowskiej i Solnej Jamie w Sudetach.
  • Interakcje między bakteriami (Pseudomonas, Beggiatoa, Thiotrix) i grzybami Cephalotrichum stemonitis, Geomyces pannorum i Coemansia aciculifera występującymi w kopalni złota w Złotym Stoku.
Najważniejsze osiągnięcia:
 • Opracowanie metody markerów grzybowych, którą wykorzystano do ustalenia dróg migracji Dryas octopetala i D. integrifolia w Północnej Azji, Europie i Grenlandii (Chlebicki 2002).
 • Opracowanie hipotezy dryfu symbiotycznego wyjaśniającej stochastyczny proces zanikania symbiontów w izolowanych populacjach roślin arktyczno-alpejskich.
 • Opisanie 14 nowych gatunków.
Stypendia, staże szkoleniowo-badawcze:
 • 1987. Francja, Laboratoire d’Histologie Embryologie Cytogenetique, Clermont-Ferrand, staż, 1 miesiąc,
 • 1992. Szwecja, Uppsala University, Abisko Scientific Station, pobyt badawczy 2 tyg.
 • 1997. Dania, Kopenhagen University, pobyt badawczy, 10 dni
 • 1997. Finlandia, Oulu University, pobyt badawczy, 2 tyg.
 • 2001. Szwajcaria, ETH, pobyt badawczy, 1 tydzień.
Wyprawy naukowe, zbiory:
 • Wyprawy naukowe: Półwysep Kola - 1994, Polarny Ural - 1995, 1997, Półwysep Jamał - 1998, Południowy Ural - 1998, Tien Szan - 2001, 2002, 2005, Ałtaj - 2003, Himalaje - 2004, Patagonia - 2006.
 • Zbiór grzybów Ascomycetes (3000 okazów) i zbiór roślin naczyniowych z Półwyspu Bałkańskiego, Masywu Centralnego we Francji, Ałtaju, Tien Szanu, Himalajów, Patagonii i Wzgórz Strzelińskich (2000 okazów).
Udział w grantach badawczych: Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze finansowane ze środków budżetowych na naukę:
 • Grant KBN Nr. 6 P204 043 "Grzyby mikroskopijne reliktów flory glacjalnej Polski" - kierownik grantu, termin zakończenia 1996. (nie) 
 • Grant KBN Nr. 6 P205 00504 "Rośliny zarodnikowe w zbiorowiskach leśnych Białwieskiego Parku Narodowego. Projekt CRYPTO" - główny wykonwaca: A. Chlebicki (nie)
 • 692/P/05/96 - wydanie tomu 3 "Functioning groups analysis and general synthesis (Project CRYPTO 3)" 1996. (nie)
 • T-68/99 - wydanie tomu 4 "Ecological Atlas (Project CRYPTO 4)" 1997. (nie)
 • Grant KBN Nr. 6 P04 F 039 18 "Ekologiczno-genetyczna analiza interakcji pomiędzy trawą (Puccinellia distans), grzybem (Epichloe typhina) i muchówką (Phorbia sp.)" - główny wykonawca: A. Chlebicki, 2003. (tak)
 • Grant KBN Nr. 6 P04F 08021 "Paleogeografia rodzaju Dryas w kontekście koewolucyjnych interakcji roślina-grzyb" - kierownik grantu: A. Chlebicki, 2003. (nie)
 • Grant KBN Nr. 2 P04F 28 "Interakcje pomiędzy grzybami i roślinami w obrębie górnej granicy roslin, weryfikacja hipotezy dryfu symbiotycznego" - kierownik grantu: A. Chlebicki 2007 (tak)
 • Projekt Zamawiany PBZ-KBN 111/T09/2004 "Utylizacja odpadów przemysłu mineralnego z zastosowaniem metod biotechnologicznych oraz stworzenie banku mikroorganizmów potencjalnie użytecznych w biometalurgii" - głowny wykonawca: A. Chlebicki 2007 (tak)
Członkostwo i funkcje: Polskie Towarzystwo Botaniczne od 1973; Polskie Towarzystwo Przyrodnicze od 1992; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro Natura" od 1990; Polski Związek Łowiecki od 1989; redaktor serii Atlasu Flory Polskiej 1992.
Nagrody i odznaczenia:
 • Podziękowanie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Jana Szyszko z dnia 15. 07. 1999, PEpr-0602/3465/99 za prace związane z projektem CRYPTO.
 • Wyróżnienie Wydziału Nauk Biologicznych PAN, Warszawa, dnia 27 listopada 2003, za pracę pt. "Biogeographic relationships between fungi and selected glacial relict plants" - (efekt grantu KBN Nr. 6 P04F 08021).
 Adres:
Praca: Zakład Mykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-09, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: a.chlebicki@botany.pl

Publikacje:

112 publikacji z zakresu systematyki i ekologii grzybów, w tym 59 oryginalnych prac naukowych, 52 prace popularnonaukowe, 11 inwentaryzacji gmin Dolnego Śląska.

Wykaz  ważniejszych publikacji po 2000 r.:

 • Chlebicki A., Knudsen H. 2001. Dryadicolous microfungi from Greenland. Acta Soc. Bot. Pol. 70(4): 291-301.
 • Chlebicki A.  2002a. Two cypericolous smut fungi (Ustilaginomycetes) from the Thian Shan and their biogeographic implications. Mycotaxon 83: 279-286. 2002.
 • Chlebicki A. 2002b. Biogeographic relationships between fungi and selected glacial relict plants. The use of host-fungus data as an aid to plant geography on the basis of material from Europe, Greenland and northern Asia. Monogr. Bot. 90: 1-230.
 • Chlebicki A. 2002c. Graminicolous fungi from Poland 2. Interactions of internal fungi isolated from Puccinellia distans and their salt tolerance. Polish Bot. J. 47: 243-249.
 • Chlebicki A., Raitviir A. 2003. Some new records and species of dryadicolous fungi from Greenland and northern Asia. Mycotaxon 86: 215-226.
 • Chlebicki A. 2003. Some Anthracoidea species (Ustilaginomycetes) from Thian Shan. Fritschiana 42: 10-13.
 • Chlebicki A. 2003. Anthracoidea stenocarpae, the orthographically correct name for a species described from Thian Shan. Mycotaxon 88: 469.
 • Chlebicki A., Suková M. 2004. Fungi of ‘alpine islands’ of Dryas octopetala in the Carpathians. Mycotaxon 90: 153-176.
 • Chlebicki A., Knudsen H., Olejniczak P. 2004. Immigration routes of Dryas integrifolia and D. octopetala to Greenland as inferred from their associated fungi. Nova Hedwigia 80: 277-300.
 • Chlebicki A., Suková M. 2005. Two Microbotryum species from Himalayas. Mycotaxon 93: 149-154.
 • Chlebicki A., Godzik B., Lorenc M. W. & Skłodowska A. 2005. Fungi and arsenic-tolerant bacteria in the hypogean environment of an ancient golg mine in Lower Silesia, SW Poland. Polish Bot. Stud. 19: 81-95.
 • Chlebicki A., Aime C. 2006. New distribution and host records for Puccinia atrofusca and other notable Puccinia species (Uredinales) from Central Asia. Polish Bot. J. 51: 87-91.
 • Chlebicki A. 2006. Two species of smut fungi on Polygonaceae from Tien Szan, Kazakhstan. Czech Mycol. 58: 99-104.
 • Chlebicki A., Chmiel M. A. 2007. Microfungi of Carpinus betulus L. from Poland I. Acta Mycol. 41(2): 253-278.
 • Chlebická M. & Chlebicki A. 2007. Cyathicula brunnespora and Pirottaea atrofusca, two new Helotiales from Tien Szan (Kazakhstan). Mycotaxon 100: 37-50.
 • Chlebicki A. & Chlebická M. 2007. A new fungus, Exobasidium gomezii, from Chilean Patagonia. Nova Hedwigia 85: 145-149.
 • Chlebicki A. & Olejniczak P. 2007. Symbiotic drift as a consequence of declining host populations. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 49(1): 89-93.
 • Chlebicki A. 2007. Notes on the distribution and ecology of fungi of the genus Anthracoidea (Ustilaginomycetes) in Poland. Polish Bot. Stud. 52(2): 151-158.
 • Chlebicki A. 2007. Nielichenizujące grzyby epi- i endolityczne (litobionty). Wiad. Bot. 51: 5-13. 
 • Chlebicki A. 2008. Cephalotrichum stemonitis as a biofilm inhabitant in the gold mine in Poland. Acta Mycol. 43(1): 67-70. 
 • Chlebicki A. 2008. Some overlooked and rare xylariaceous fungi from Poland. Polish Bot. Stud. 53(1): 71-80. 
 • Chlebicki A. 2008. Grzyby nadrzewne Gorców. Ochrona Beskidów Zachodnich 2: 9-19. 
 • Chlebicki A. 2008. Kicxellales, Boliniales, Xylariales W: Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M. (red.), A preliminary checklist of micromycetes in Poland. IB PAN, Kraków: 78-79, 99-100, 242-258. 
 • Chlebicki A., Zielenkiewicz U. 2008. Grzyby mikroskopijne występujące w bakteryjnym biofilmie ze Sztolni Gertrudy (Złoty Stok). Przyroda Sudetów 11: 43-56. 
 • Lorenc M., Chlebicki A. 2008. Kopalne dęby Quercus robur z pradoliny Odry we Wrocławiu – analiza geologiczna, paleobotaniczna i radiometryczna. Architektura Krajobrazu 3/2008: 12-21. 
 • Lutz M., Piątek M., Kemler M., Chlebicki A., Oberwinkler F. 2008. Anther smuts of Caryophyllaceae: molecular analyses reveal further new species. Mycol. Res. 112: 1280-1296. 
 • Chlebicki A. 2009. Some endophytes of Juncus trifidus from Tatra Mts. in Poland. Acta Mycol. 44(1): 11-17. 
 • Chlebicki A. 2009. Fungi on higher plants of the upper limit of alpine zone in Tian Shan. Mycotaxon 110: 451-454. 
 • Chlebicki A. 2009. Fungi on higher plants of the upper limit of alpine zone: new species from Tian Shan. Mycotaxon 110: 443-450. 
 • Chlebicki A. 2009. Fungi on higher plants of the upper limit of alpine zone in Tian Shan. http://www.mycotaxon.com/resources/weblists.html 
 • Chlebicki A. 2010. Zawiłości etymologiczne i znaczeniowe nazw „huba” i „hubka”. Wiad. Bot. 54: 34-39.
 • Chlebicki A., Majewska M. 2010. Zasmidium cellare in Poland. Acta Mycol. 45(1): 139-142. 
 • Stadler M., Fournier J., Laessøe T., Chlebicki A., Lechat Ch., Flessa F., Rambold G., Peršoh D. 2010. Chemotaxonomic and phylogenetic studies of Thamnomyces (Xylariaceae). Mycoscience 51: 189-207.
 • Chlebicki A. 2010. New localities of rare species of the genus Microbotryum. Acta Mycol 45(2): 169-173.
 • Chlebicki A. 2010. Śladami Darwina na Chiloé. W: K. Zarzycki, Z. Mirek, U. Korzeniak (red.), Karol Darwin w oczach polskich botaników XIX-XXI wiek. IB PAN, Kraków.
 • Seydmousavi S., Badali H., Chlebicki A., Zhao J., Prenafeta-Boldu F., De Hoog G.S. 2011. Exophiala sideris, a novel black yeast obtained by enrichment with toxic alkyl benzens. Fungal Biology 115: 1030-1037.
 • Chlebicki A. 2011. Preliminary studies of fungi for South America. In: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowski, A. Paulo, J. Wojtusiak (eds), The nature and culture of Latin America. Review of Polish Studies. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 211-213.
 • Chlebicki A. 2011. Anthropogenic origin of the smut fungus Anthracoidea caricis population in the Gorce Mts (Poland). Polish Bot. J. 56(2): 333-337.
 • Chlebicki A. 2011. Zabawa w teologię. Fragm. Flor. Geobot. S. Polonica 18(2): 443-449.
 • Chlebicki A. 2011. Preofessor Władysław Wojewoda 1932-2010. Acta Mycol. 46(1): 115.
 • Osyczka P., Mleczko P., Karasiński D., Chlebicki A. 2012. Timber transported to Antarctica: a potential and undesirable Cartier for alien fungi and insects. Biol. Invasion 14: 15-20.
 • Chlebicki A., Wilczek A. 2012. W stronę geomikrobiologii. Wiad. Bot. 56(3-4): 7-15.
 • Chlebicki A. 2013. Zakład Mykologii W: B. Godzik, K. Wołowski (red.), Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk(1953-2012). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences Kraków: 207-228.
 • Chlebicki A. Zielenkiewicz U., Wilczek A. 2014. Fungi are not involved in biofilm formation on rock wall in subterranean arsenic mine in Poland. Nova Hedwigia 99: 255-269.
 • Chlebicki A. 2014. Czy jesteśmy sami w Kosmosie? Kosmos 63: 481-488.
 • Chlebicki A. 2014. Białowieża – poletko Janusza. Wiad. Bot. 57: 118-122.
 • Chlebicki A. Radwański J. M. 2014. Grazing preferences of Ceratophysella (Collembola) for Pseudoperonospora cubensis on leaves of Cucumis sativus. Acta Mycol. 49: 93-97.
 • Chlebicki A. 2015. Biofilmy występują powszechnie w przyrodzie. Kosmos 64: 337–345.
 • Chlebicki A., Spisak W. 2016. Amauroascus kuehnii and other fungi isolated from deer horn in Poland. Polish Bot. J.
zamknij okienko !