PIĄTEK Jolanta
(d. Cabała)
doktor habilitowany; botanik - fykolog, taksonom, ekolog, biogeograf

studia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, biologia, Kraków - mgr 1998, Instytut Botaniki PAN - dr 2004,
dr hab. 2015


(aktualizacja danych: 11.2020)
Przebieg pracy:
1998-1999 - Polski Związek Głuchych, Oddział w Krakowie, tłumacz języka migowego 
1999 - Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - asystent,
2005 - adiunkt.

Tematyka badawcza:

 • fykologia, w szczególności taksonomia, ekologia i biogeografia stomatocyst Chrysophyceae i Synurophyceae oraz innych glonów
Wyprawy naukowe, zbiory:
 • 1999-obecnie - zbiory mokre z różnych regionów Polski;
 • marzec - kwiecień 2006 - wyjazd naukowo-badawczy do Egiptu połączony ze zbieraniem materiałów;
 • luty - marzec, grudzień 2007 - wyjazdy naukowo-badawcze do Kamerunu połączony ze zbieraniem materiałów.

Udział w projektach:

 1. Kierownik i główny wykonawca grantu "Bioróżnorodność glonów ginącego torfowiska w Budzyniu − Wyżyna Krakowsko-Częstochowska" (6 P04G 022 20), w latach 2001−2002;
 2. Wykonawca grantu "Zróżnicowanie monad jako podstawa systematyczno-ewolucyjnych powiązań euglenin z rodzaju Strombomonas i Trachelomonas" (6 P04C 036 21), w latach 2001−2005.
 3. Kierownik i główny wykonawca grantu "Zróżnicowanie morfotypów stomatocyst Chrysophyceae stawów, jezior i torfowisk Tatrzańskiego Parku Narodowego" (2 P04G 023 28) w latach 2005-2008.
 4. Wykonawca grantu "Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych"; Grant NCN, nr projektu: 2017/25/B/ST10/00111; 2018-2021.
 5. Wykonawca grantu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)" na stanowisku główny specjalista ds. digitalizacji kolekcji naukowych. Grant POPC.02.03.01-00-0029/17; 2018-2021.
   Adres:
  Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
  Tel./fax:
  Praca: (12) 42-41-878, fax: (12) 421-97-90,
  e-mail:
  e-mail: j.piatek@botany.pl

  Wykaz ważniejszych publikacji:

  • 2020

   1. Lenarczyk J., Saługa M., Piątek J. 2020. Integrative approach helps clarify confusing taxonomy of the Pseudopediastrum boryanum species complex (Chlorophyceae), including recognition of five distinct species. Journal of Phycology. DOI: 10.1111/JPY.13069-20-077.
   2. Owczarek-Kościelniak M., Krzewicka B., Piątek J., Kołodziejczyk Ł.M., Kapusta P. 2020. Is there a link between the biological colonization of the gravestone and its deterioration? International Biodeterioration & Biodegradation 148: 104879.
   3. Piątek J., Lenarczyk J., Piątek M. 2020. Assessing morphological congruence in Dinobryon species and their stomatocysts, including a newly established Dinobryon pediforme–stomatocyst connection. Scientific Reports 10: 9779.
   4. Stefaniak K., Stachowicz-Rybka R., Borówka R.K., Hrynowiecka A., Sobczyk A., Moskal del Hoyo M., Kotowski A., Nowakowski D., Krajcarz M.T., Billia E.M.E., Persico D., Burkanova E.M., Leschinskiy S.V., van Asperen E., Ratajczak U., Shpansky A.V., Lempart M., Wach B., Niska M., van der Made J., Stachowicz K., Lenarczyk J., Piątek J., Kovalchuk O. 2020. Browsers, grazers or mix-feeders? Study of the diet of extinct Pleistocene Eurasian forest rhinoceros Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) and woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799). Quaternary International. DOI:10.1016/j.quaint.2020.08.039.
   5. Bai X., Piątek J., Wołowski K., Bu Z.J., Chen X. 2020. Chrysophyte stomatocysts and their associations with environmental variables in three peatlands in the subtropical monsoon climate zone of China. Ecological Indicators: in press.
  • 2018

   1. Piątek J., Lenarczyk J. 2018. Assessing morphological congruence in free-living forms and their stomatocysts of Dinobryon, including a stomatocyst newly assigned to D. pediforme (Chrysophyceae). W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 85. ISBN 978-83-61191-01-8.
   2. Poniewozik M., Wołowski K., Piątek J. 2018. Trachelomonas volzii vs T. dubia (Euglenophyceae) – one or two separate species? Study on similarities and differences of the species. Phytotaxa 357(1): 1–16. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.357.1.1, ISSN 1179-3155, e-ISSN 1179-3163.
   3. Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (red.). 2018. Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society: 1–128. ISBN 978-83-61191-01-8.
   4. Ziegler R., Lutz M., Piątek J., Piątek M. 2018. Dismantling a complex of anther smuts (Microbotryum) on carnivorous plants in the genus Pinguicula. Mycologia 110(2): 361–374. DOI: https://doi.org/10.1080/00275514.2018.1451697, ISSN 0027-5514, e-ISSN 1557-2536.
   5. Wołowski K., Piątek J., Spisak W., Chlebicki A., Lenarczyk J., Łukaszek M., Buczak A. 2018. Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity? W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 42. ISBN 978-83-61191-01-8.
  • 2017

   1. Lenarczyk J., Piątek J. 2017. Assessing phylogenethic signals and homoplasty in morphometric data of Pseudopediastrum boryanum and morphologically similar taxa. W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 114. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968.
   2. Piątek J. 2017. A morphotype-rich assemblage of chrysophycean stomatocysts in mountain lakes in the Cameroon Highlands, Africa. Cryptogamie, Algologie 38(2): 1–22. ISSN 0181-1568.
   3. Piątek J. 2017. Badania złotowiciowców i ich form przetrwalnikowych – stomatocyst w tatrzańskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 295–302. ISSN 1640-629X, e-ISSN 2449-8890.
  • 2016

   1. Piątek J., Łukaszek M. 2016. Mallomonas cronbergiae (Chrysophyceae, Stramenopiles), a new species from the Guineo-Congolian rainforest in Cameroon. Polish Botanical Journal 61(2): XX–XX. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352
  • 2015

   1. Piątek J. 2015. Mallomonas camerunensis sp. nov. (Chrysophyceae, Stramenopiles) from the shallow puddle in the rainforest in Cameroon. Polish Botanical Journal 60(2): 119–126.
  • 2014

   1. Piątek J., Piątek M. 2014. Morphological variability of new chrysophyte stomatocyst forming a single-cyst assemblage in low-conductivity tropical lake in the Guineo-Congolian rainforest. Phytotaxa 174(5): 261–271.
   2. Piątek M., Piątek J., Yorou N.S. 2014. Emended description and geographical distribution of Sporisorium elegantis (Ustilaginaceae), a species shared between West Africa and India. Phytotaxa 175(3): 148–154.
   3. Wojtal A.Z., Ognjanova-Rumenova N., Wetzel C.E., Hinz F., Piątek J., Kapetanovic T., Ector L., Buczkó K. 2014. Diversity of the genus Genkalia (Bacillariophyta) in boreal and mountain lakes – taxonomy, distribution and ecology. Fottea 14(2): 225–239.
  • 2013

   1. Wołowski K., Piątek J., Płachno B.J. 2013. Chrysophycean stomatocysts associated with carnivorous plant bladderworts (genus Utricularia) from Jeleniak-Mikuliny Nature Reserve. Oceanological and Hydrobiological Studies 42(4): 398-405.
  • 2012

   1. Piątek M., Piątek J., Mossebo D. C. 2012. Recently discovered collections extend the geographical range of the smut fungus Sphacelotheca polygoni-serrulati to Cameroon and Zambia. Polish Bot. J. 57(1): 285–293.
   2. Piątek J., Piątek M., Mossebo D.C. 2012. The first discovery of an encysted chrysophyte in Africa: Dinobryon sertularia Ehrenb. from Cameroon. Nova Hedwigia 95(3/4): 391–401.
  • 2011

   1. Wojtal A. Z., Hector L., Van de Vijver B., Morales E. A., Blanco S., Piątek J., Smieja A. 2011. The Achnantidium minutissimum complex (Bacillariophyceae) in southern Poland. Algological Studies 136: 211–238.
   2. Wołowski K., Piątek J., Płachno J.P. 2011. Algae and stomatocysts associated with carnivorous plants. First report of chrysophyte stomatocysts from Virginia, USA. Phycologia 50(5): 511–519.
   3. Wołowski K., Siemińska J., Piątek J. 2011. Polish studies on algae of Latin America. The Nature Culture of Latin America. Review of Polish Studies. Kraków, pp. 189–196.
  • 2010

   1. Wołowski K., Piątek J., Płachno B. J. 2010. Stomatocysts associated with aquatic carnivorous plants reported from Virginia (U. S. A.). [W: K. Wołowski, J. Kwandrans, A. Z. Wojtal (red.). Taxonomy the queen of science – The beauty of algae]. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, Kraków – Niedzica, Poland, 19-23rd May 2010. Book of abstracts: 67.
  • 2009

   1. Piątek J., Piątek M., Zeeb B., El-Shahed A. 2009. Chrysophyte stomatocysts in Africa: the first description of an assemblage in the recent sediments of a thermo-mineral spring in Egypt. Phycologia 48(1): 13–23.
  • 2008

   1. Piątek J. 2008. Stomatocyst 29 Cabała is a pollen grain, not a chrysophyte cyst. Acta Soc. Bot. Poloniae 77(1): 49–52.
   2. Piątek J., Kowalska J. 2008. The stomatocyst of Dinobryon sociale var. americanum (Chrysophyceae). Nova Hedwigia 87(1/2): 161–167.
   3. Cykowska B, Piątek J., Piątek M. 2008. New national and regional bryophyte records, 19. Ricciocarpos natans (L.) Corda, Cameroon. Journal of Bryology 30(3): 234.
   4. Piątek M., Vánky K., Mossebo D.C., Piątek J. 2008. Doassansiopsis caldesiae sp. nov. and Doassansiopsis tomasii: two remarkable smut fungi from Cameroon. Mycologia 100(4): 662–672.
   5. Piątek J., Piątek M. 2008. The unusual diversity of chrysophyte stomatocysts in the gypsum damp vegetation in southern Poland. Polish Bot. J. 53(1): 57–67.
   6. Piątek J., Mossebo D. C. 2008. Mallomonas striata var. serrata and Synura petersenii fo. kufferathii, two silica-scaled chrysophytes new to Cameroon. Polish Bot. J. 53(2): 139–143.
   7. Wołowski K., Piątek J. 2008. Preliminary report on algal flora of the Bieszczady National Park. XXVII International Phycological Conference, Renaturisation of water ecosystems and algae communities, Łódź–Spała, 12–15.06.2008. Book of abstracts: 101–102.
   8. Siemińska J., Wołowski K., Piątek J., Wojtal A.Z. 2008. Glony Ojcowskiego Parku Narodowego (Algae of the Ojców National Park). W: A. Klasa, J. Partyka (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, ss. 241–262.
   9. Blockeel T. L., Abay G., Bakalin V. A., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Çetin B., Cykowska B., Fuertes E., Hespanhol H., Holyoak D. T., Hradílek Z., Keçeli T., Kürschner H., Larraín J., Long D. G., Parolly G., Piątek J., Piątek M., Rams S., Ros R. M., Séneca A., Sérgio C., Soldaán Z., Ştefanuţ S., Uyar G., Váňa J., Tonguç Yayintaş Ö. 2008. New national and regional bryophyte records, 19. J. Bryol. 30(3): 231–237.
  • 2007

   1. Piątek J. 2007. Algae of the peat bog in Modlniczka near Kraków (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska upland, S Poland). Polish Bot. Stud. 24: 1–74.
   2. Piątek J. 2007. Chrysophyte stomatocysts from sediments in a man-made water reservoir in central Poland. Ann. Bot. Fennici 44(3): 186–193.
   3. Rahmonov O., Piątek J. 2007. Sand colonization and initiation of soil development by cyanobacteria and algae. Ecológia (Bratislava) 26(1): 52–63.
   4. Piątek J. 2007. First contribution to the chrysophyte stomatocysts in Africa. – XVIII AETFAT Congress, Cameroon, Yaounde, 26 February – 2 March 2007. Abstract: 44.
   5. Mirek Z., Szlachetko D. L., Wołowski K., Piątek J., Flakus A. 2007. Polskie badania botaniczne w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej, Polska, Kraków, 28–30.05.2007. Streszczenie: 7­–8.
   6. Piątek M., Piątek J. 2007. Nowe, interesujące znaleziska grzybów fitopatogenicznych w Kamerunie. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, ‘Botanika w Polsce: sukcesy, problemy, perspektywy’. Streszczenia referatów i plakatów, Szczecin, 03–08.09.2007. Streszenie: 142.
   7. Piątek J. 2007. Some silica-scaled chrysophytes from the Tatra Mountains., Poland. Polish Bot. J. 52(2): 133–137.
   8. Piątek J. 2007. Two silica scale-bearing chrysophytes from Poland. Polish Bot. J. 52(2): 139–141.
  • 2006

   1. Piątek J. 2006. Stomatocysts of the Dolina Gąsienicowa valley in the Tatra Mts (Poland) 1. Czarny Staw Gąsienicowy and Zmarzły Staw Gąsienicowy lakes. Polish Bot. J. 51(1): 61–77.
   2. Piątek J. 2006. Chrysophyte stomatocysts in high mountain lakes of the Tatra National Park (Poland) – preliminary taxonomic results. [W]: 25th International Phycological Conference Algae and their changes over time, Poznań–Łagów–Słubice, 16–19 May 2006: 115–116.
  • 2005

   1. Piątek M., Cabała J. 2005. New and noteworthy polypores from Poland with validation of the family Phaeotrametacae. Mycotaxon 91: 173–183.
   2. Cabała J. 2005. Chrysophyte stomatocysts from Staw Toporowy Wyżni peat bog in the Tatra National Park, Poland. Arch. Hydrobiol./Algol. Stud. 157(116): 129−146.
   3. Cabała J. 2005. Chrysophycean stomatocysts from Morskie Oko and Żabie Oko lakes in the Tatra National Park, Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 74(4): 305–314.
   4. Piątek J. 2005. New and rare chrysophycean stomatocysts from bryophyte spring in the Tatra National Park, Poland. Polish Bot. J. 50(2): 107–116.
   5. Piątek J., Piątek M. 2005. Chrysophyte stomatocysts of the sulphuric salt marsh in the Owczary Reserve (central Poland). Polish Bot. J. 50(1): 97–106.
   6. Piątek J., Piątek M. 2005. Vaucheria dichotoma and bacteriae in the sulphuric salt habitats of the Owczary Reserve (central Poland). Polish Bot. J. 50(2): 213–219.
   7. Piątek M., Mułenko W., Piątek J., Bacigálová K. 2005. Taxonomy and distribution of Microbotryum pinguiculae, a new species of smut fungi for the Carpathians. Polish Bot. J.50(2): 153–158.
   8. Cabała J., Piątek M. 2005. Chrysophycean stomatocysts, bacteriae and Vaucheria dichotoma in salt spring and marsh of the Owczary Reserve (Central Poland). [W]: XXIV International Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society. Toxic cyanobacteria − problem of the future, Krynica Morska, 19–22 May 2005: 76.
  • 2004

   1. Cabała J., Piątek M. 2004. Chrysophycean stomatocysts from the Staw Toporowy Niżni lake (Tatra National Park, Poland). Ann. Limnol. 40(2): 149–165.
   2. Piątek M., Cabała J. 2004. Flagelloscypha minutissima (Basidiomycetes, Marasmiaceae), a new for Poland minute cyphellaceous fungus. Acta Soc. Bot. Poloniae 73(4): 331–334.
   3. Cabała J., Rahmonov O. 2004. Cyanophyta and algae as an important component of biological crust from the Pustynia Błędowska Desert (Poland). Polish Bot. J. 49(1): 93–100.
   4. Cabała J., Paul W., Piątek M. 2004. Zagrożone stanowisko Cyperus flavescens (Cyperaceae) pod Krakowem. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 11(2): 178–180.
   5. Wołowski K., Cabała J., Zeeb B.A. 2004. Chrysophycean stomatocysts from a karstic sink-hole in the vicinity of Staszów on the Małopolska Upland, Poland. Canad. J. Bot.82(9): 1330–1337.
   6. Cabała J. 2004. Stomatocysty złotowiciowców (Chrysophyceae) z Toporowych Stawów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrysophycean stomatocysts from Toporowe Stawy peat bogs in the Tatra National Park. [W]: Jendrzejczyk E. (red.), Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Materiały 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń–Bydgoszcz: 50.
   7. Cabała J. 2004. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w 2003 roku. „Botanical Thursdays” at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 2003. Wiadom. Bot.48(1/2): 51−53.
   8. Cabała J. 2004. Recenzja: Pla Sergi: Chrysophycean cysts from the Pyrenees. 179 str. 8 fig., 4 tab., 71 fot. Bibliotheca Phycologica 109: 1−179. J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin, Stuttgart, (Series) 2001. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 56.
  • 2003

   1. Cabała J. 2003. New and rare morphotypes of chrysophycean stomatocysts from Poland. Nova Hedwigia 77(1/2): 99−107.
   2. Cabała J. 2003. Three morphotypes of chrysophycean stomatocysts from Poland. Polish Bot. J. 48(1): 13−16.
   3. Cabała J. 2003. Some interesting colourless euglenophytes found in Southern Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 72(3): 243−247.
   4. Cabała J. 2003. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w 2002 roku. „Botanical Thursdays” at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 2002. Wiadom. Bot.47(1/2): 94−95.
  • 2002

   1. Cabała J. 2002. Chrysophyceae stomatocysts from Budzyń peat bog (Kraków- Częstochowa Upland, Poland). Polish Bot. J. 47(1): 21−35.
   2. Piątek M., Cabała J. 2002. On the occurrence of Sistotrema confluens (Stereales) in Poland. Acta Mycol. 37(1/2): 33−37.
   3. Cabała J. 2002. Nowe morfotypy stomatocyst Chrysophyceae z torfowiska w Budzyniu. New morphotypes of Chrysophyceae stomatocysts from peat bog in Budzyń. [W]: Glony różnych ekosystemów − problemy ochrony, ekologii i taksonomii. Materiały XXI Międzynarodowej Konferencji Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sosnówka Górna− Karpacz: 90−91.
   4. Cabała J. 2002. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w 2001 roku. "Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 2001. Wiadom. Bot.46(1/2): 82−83.
   5. Cabała J. 2002. Recenzja: Wilkinson A. N., Zeeb B. A., Smol J. P. Atlas of Chrysophycean Cysts. Volume II. Developments in Hydrobiology 157: 1−169. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2001. 169 str. Wiadom. Bot. 46(3/4): 113−114.
  • 2001

   1. Cabała J. 2001. Nowe i rzadkie gatunki Xanthophyceae w Polsce. New and rare species of the Xanthophyceae in Poland. [W]: Zenkteler E. (red.), Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały Sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 89.
  • 2000

   1. Cabała J. 2000. Cysty Chrysophyceae torfowiska w Budzyniu (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Chrysophyceae cysts from the Budzyń peat bog (Kraków-Częstochowa Upland). [W]: Ekologia i taksonomia glonów − małżeństwo z rozsądku? Materiały XIX Sympozjum Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Tleń: 77.
   2. Cabała J. 2000. Recenzja: L. Burchardt, G. H. Tomaszewicz, J. Matuła: Rabenhorst's algae in Polish collections. Polish Botanical Studies Guidebook Series, 1999, No 21, 87 s.Wiadom. Bot. 44(1/2): 99−100.
  • 1999

   1. Krawczyk J., Cabała J., Sobczyk K. 1999. Analysis of microsporogenesis in chosen species of the Secale L. genus. [W]: Abstracts of the 7th Conference on Cell Biology, 9−11 September, 1999, Kraków, Poland]. Folia Histochem. Cyto. 37(Suppl. 1): 52.
   Zamknij !