BEDNAREK-OCHYRA Halina Krystyna
prof. dr hab., botanik – briolog: systematyka i fitogeografia mszaków

ur. 16 sierpnia 1959, Częstochowa;
  studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
1984 – magister, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1995 – doktor nauk przyrodniczych, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
2007 – doktor habilitowany nauk biologicznych, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
2011 – profesor nauk biologicznych, IB PAN, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej


(aktualizcja danych: 08.2019)
Przebieg pracy
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: studium doktoranckie (19841987), asystent-stażysta (19871989), starszy asystent (19891995), kustosz zielnika mszaków od 1993, adiunkt (19952006), starszy biolog specjalista (2006–2007), docent (2007–2010); profesor nadzwyczajny PAN (20102011), profesor nauk biologicznych (od 2011); zastępca kierownika Pracowni Briologii IB PAN (od 2013)

Adres, tel./fax, e-mail, strony internetowe:
Tematyka badawcza
 • Systematyka, ekologia i chorologia mchów i wątrobowców w skali globalnej (Grimmiaceae, Plagiotheciaceae, Amblystegiaceae, Dicranaceae, Ditrichaceae, Bartramiaceae)
 • Mchy i wątrobowce południowych obszarów polarnych i zimnej strefy umiarkowanej południowej półkuli oraz obszarów wysokogórskich w tropikach – opracowanie opisowej flory mchów wysp subantarktycznych
 • Florystyka i chorologia mchów Polski
 • Nomenklatura mchów
 • Ikonografia botaniczna
Wyprawy naukowe,
zbiory:

Wszystkie zbiory zielnikowe mszaków są przechowywane w zielniku Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (KRAM). W sumie liczą one około 15 tys. okazów, pochodzących głównie z Polski oraz kilku krajów europejskich (Czechy, Austria, Niemcy, Anglia, Francja, Finlandia i Szwecja). Najważniejsze pod względem naukowym są kolekcje mszaków z obszarów pozaeuropejskich, zbierane podczas wypraw badawczych do Tanzanii (1988), Republiki Południowej Afryki (2009), na Tasmanię (2013), do Nowej Zelandii (2013), Patagonii (2015) i Chin (2015, 2016)

Projekty badawcze:
 • Flora mchów Antarktydy ze szczególnym uwzględnieniem Wyspy Króla Jerzego”; 1994–1997; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr 6 P204 02006); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ochyra; główny wykonawca: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra.
 • „Flora wątrobowców Antarktydy”; 1997–1999; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr  6 P04C 038 12); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra.
 • „Geneza, taksonomia, ekologia i chorologia flory mchów Wysp Księcia Edwarda (Subantarktyka)”; 2000–2002; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr 6 P04C 002 18); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ochyra; główny wykonawca: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra.
 • „Zmienność populacyjna, pokrewieństwo i tendencje ewolucyjne taksonów w kompleksie Racomitrium fasciculare (Bryopsida: Musci) jako podstawa do racjonalnej ochrony różnorodnosci tego gatunku”; 2001–2003; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr  6 P04G 008 20); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra.
 • „Różnorodność biologiczna państwa roślinnego Antarctis na przykładzie mchów (Bryophyta)”; 2005–2008; Komitet Badań Naukowych (KBN) (Nr 2 P04G 043 29); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ochyra; główny wykonawca: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra.
 • „Flora wątrobowców Wysp Księcia Edwarda w Subantarktyce: taksonomia i fitogeografia”; 2007–2010; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (Nr N30306332/2264); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra.
 • „Wątrobowce (Marchantiophyta) wysp Oceanu Południowego: różnorodność, taksonomia i rozmieszczenie geograficzne”; 2010–2013; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (Nr NN303469338); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Ryszard Ochyra; główny wykonawca: Halina Bednarek-Ochyra.
 • „Światowa monografia rodzaju Bucklandiella (Musci, Grimmiaceae): taksomia, ewolucja i fitogeografia; 2011–2014; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) (Nr NN303796940); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra.
Członkostwo i funkcje:
 • Sekretarz redakcji czasopisma “Fragmenta Floristica et Geobotanica” (1990–1996)
 • Sekretarz redakcji wydawnictwa „Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland” (1990–1996)
 • Kustosz zielnika mszaków w KRAM (od 1993)
 • Sekretarz redakcji czasopisma “Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica” (1994–1996)
 • Członek Schweizerischen Vereinigung für Bryologie und Lichenologie (od 1995)
 • Członek Bryologisch-lichenologischen Arbeitsgemeinschaft Mitteleuropas (od 2000)
 • Członek American Bryological and Lichenological Society (od 2002)
 • Członek International Association of Plant Taxonomists (od 2006)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (od 2011)
 • Członek Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych IB PAN (2012)
 • Zastępca kierownika Pracowni Briologii IB PAN (od 2013)
 • Członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej w IB PAN (2014–2016)
Nagrody i odznaczenia:
 • 1996 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za rozprawę doktorską „Rodzaj Racomitrium (Musci, Grimmiaceae) w Polsce: taksonomia, ekologia i fitogeografia”.
 • 1998 – Uhonorowanie w eponimowej nazwie endemicznego mchu z Antarktydy Schistidium halinae Ochyra.
 • 2004 – Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN za monografię „Census catalogue of Polish mosses”.
 • 2008 – Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN za monografię „A taxonomic monograph of the moss genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae)”.
 • 2009 – Medal im. Jill Smythies przyznany przez Towarzystwo Linneuszowskie w Londynie za najlepsze ilustracje do dzieła „The illustrated moss flora of Antarctica”.
 • 2009 – Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych PAN za monografię „The illustrated moss flora of Antarctica”.
 • 2013 – Nagroda im. Hattoriego przyznana przez International Association of Bryologists za najlepszą pracę briologiczną opublikowana w latach 2009–2011 („The illustrated moss flora of Antarctica”).
 • 2019 – Uhonorowanie w nazwach eponimowych 5 gatunków i jednej odmiany mszaków: Campylopus ochyrarum B.H.Allen & W.R.Buck, Didymodon ochyrarum J.A.Jiménez & M.J.Cano, Drepanolejeunea halinae Pócs, Rectolejeunea halinae Gradst. & Ilkiu-Borges, Schistidium halinae Ochyra i Lewinskya anaglyptodon (Cardot & Broth.) F.Lara, Garilleti & Goffinet var. ochyrarum Plášek.
Najważniejsze osiągnięcia
 • The liverwort flora of Antarctica (2000)
 • A taxonomic monograph of the moss genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae) (2006)
 • Opracowanie 4 rodzajów mchów z podrodziny Racomitrioideae do „Flora of North America north of Mexico” (2007)
 • The illustrated moss flora of Antarctica (2008)
 • Rewizja taksonomiczna rodzaju Racomitrium w Polsce (1995)
 • Atlas rozmieszczenia geograficznego mchów w Polsce (1988-1994)
 • Opisanie 20 nowych dla nauki gatunków mchów i wątrobowców. Pełny wykaz nowych taksonów, nazw i kombinacji znajduje się w załączniku PDF (Bednarek-Ochyra New names)
Publikacje:
391 publikacji (w tym 4 w druku), głównie z zakresu systematyki i biogeografii mszaków, w zdecydowanej większości w języku angielskim. W liczbie tej mieści się 13 monografii opublikowanych w formie książkowej, 185 oryginalnych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, 160 oryginalnych krótkich notatek fitogeograficznych opublikowanych w 36 zbiorczych artykułach, 9 sched do wydawnictw zielnikowych oraz 24 recenzje, indeksy i prace popularnonaukowe. Prawie wszystkie prace naukowe opublikowane są w recenzowanych czasopismach anglojęzycznych, w tym znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (102 prace). Pełny wykaz publikacji znajduje się w załączniku PDF (Bednarek-Ochyra Bibliography). Według danych z Web of Science Core Collection  na dzień 21 Marca 2017 roku były one cytowane 459 razy (bez samocytowań), dając autorce Index Hirscha h-Index = 22, a według tej samej bazy ale uwzględniającej „All Databases” dane te wynoszą, odpowiednio, 528 cytowań i h-Index = 23. Natomiast według bazy Google Scholar Citations ogólna liczba cytowań wynosi 1776, a h-Index = 24.

Wykaz najważniejszych
publikacji naukowych
  (2017-2006)

2017

 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2017): Nomenclatural novelties in the Bryaceae (Bryophyta). Polish Botanical Journal 62(2): 169–173.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., V. PLÁŠEK & R. OCHYRA (2017): Dicranodontium schwabei (Bryophyta, Dicranacease) revisited: some taxonomic considerations. Polish Botanical Journal 62(2): 175–182.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2017): The correct name for Didymodon validus (Bryophyta, Pottiaceae) at variety rank. Polish Botanical Journal 62(2): 183–186.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2017): Nomenclatural notes on Pterogonium (Leucodontaceae, Bryophyta). Polish Botanical Journal 62(2): 187–190.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R.  OCHYRA (2017): A new synonym of Dilutineuron corrugatum (Grimmiaceae, Bryophyta) from Japan. Polish Botanical Journal 62(2):191–195.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. &  R. OCHYRA (2017): A nomenclatural rectification in the widespread East Asian species of Dilutineuron (Bryophyta, Grimmiaceae). Herzogia 30(2): 362369.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & V. PLÁŠEK ( 2017): Occurrence of Racomitrium pruinosum (Grimmiaceae, Bryophyta) in New Guinea, with a review of Gondwanan mosses in the tropics. Herzogia 30(2): 412–426.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & E. A. IGNATOVA (2017): Dilutineuron Bedn.-Ochyra, Sawicki, Ochyra, Szczecińska & Plášek. In: M. S. Ignatov (ed.), Flora mkhov Rossiy. Tom 2. Oedipodiales – Grimmiales [“Moss flora of Russia. Volume 2. Oedipodiales – Grimmiales”], pp. 312–319. Scientific Press, Moskva [In Russian].

2016

 • PÓCS, T., R. OCHYRA & H. BEDNAREK-OCHYRA (2016): Lepidozia cupressina (Hepaticopsida, Lepidoziaceae) in sub-Saharan Africa and a note on the taxonomic status of L. chordulifera. Cryptogamie, Bryologie 37(2): 125–147.
 • ERZBERGER, P., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2016): The subfamily Racomitrioideae (Grimmiaceae, Bryophyta) in Hungary. Polish Botanical Journal 61(1): 23–51.
 • BLOM, H. H., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2015): Studies on Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) in Europe, with particular reference to the Alps: I. A description of S. marginale sp. nov. Phytotaxa 247(3): 210–218.
 • SZCZECIŃSKA, M., J. SAWICKI, K. WOŁOSZ, H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2016): The complete mitochondrial genome of the South American endemic moss Codriophorus laevigatus (Grimmiaceae). Mitochondrial DNA Part A DNA Mapping, Sequencing, and Analysis 27(3): 1874–1875 [published in April 2016; published online on 16 Oct 2014 – DOI: 10.3109/19401736.2014.971266].
 • SZCZECIŃSKA, M., J. SAWICKI, J. CHMIELEWSKI, H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2016): The complete mitochondrial genome of Niphotrichum ericoides (Bryophyta, Grimmiaceae). Mitochondrial DNA Part A DNA Mapping, Sequencing, and Analysis 27(5): 3065–3066 [published in June 2016; published online on 20 Jan 2015 – DOI: 10.3109/19401736.2014.1003911].

2015

 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): Dicranoweisia fastigiata, a new synonym of Hymenoloma antarcticum (Seligeriaceae). Cryptogamie, Bryologie 36: 41–45.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. (2015): Bucklandiella lamprocarpa (Grimmiaceae, Bryophyta) in the central and northern Andes. Cryptogamie, Bryologie 36: 81–90.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): Nomenclatural rectifications in the moss genus Lembophyllum  (Lembophyllaceae). Cryptogamie, Bryologie 36: 123–127.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. (2015): Early records of Racomitrium s. lat. (Grimmiaceae, Musci) in the Southern Hemisphere and the correct author citations for R. crispulum and R. rupestre. Cryptogamie, Bryologie 36: 143–154.
 • SAWICKI, J., M. SZCZECIŃSKA, H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2015): Mitochondrial phylogenomics supports splitting the traditionally conceived genus Racomitrium (Bryophyta: Grimmiaceae). Nova Hedwigia 100: 293317 [17 Feb 2017 online; 1 May 2015 printed].
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., J. SAWICKI, R. OCHYRA, M. SZCZECIŃSKA & V. PLÁŠEK (2015): Dilutineuron,  a new moss genus of the subfamily Racomitrioideae (Grimmiaceae, Bryophyta). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64(2): 163–168.
 • STEBEL, A., R. OCHYRA, B. GODZIK & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland). 150 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): The earliest recognition of Schistidium occidentale (Bryophyta: Grimmiaceae), with a review of species Schistidium subg. Canalicularia. Arctoa 24: 32–36.
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA & IRELAND, R. R. (2015): Valid publication and typification of Taxiphyllum deplanatum (Hypnaceae) and other new names of moss taxa distributed in Sullivant's Musci Alleghanienses. Journal of Bryology 37(3): 215–227.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2015): (2384) Proposal to conserve the name Bryum pallescens against Bryum boreale (Bryaceae, Bryophyta). Taxon 64(5): 1053–1054.

2014

 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & J. VÁŇA (2014): Discovery of sporophytes in Ochyraea tatrensis (Bryopsida, Amblystegiaceae). Nova Hedwigia 99: 119–127.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. (2014): A taxonomic assessment of Racomitrium steerei (Grimmiaceae, Musci) from Venezuela. Herzogia 27: 141–146.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. (2014): Taxonomic status of two subantarctic species of Philonotis (Bartramiaceae, Musci). Cryptogamie, Bryologie 35: 387–395.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. (2014): A major range extension of Blindia robusta (Seligeriaceae, Bryophyta). Telopea 17: 323–328.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2014): A new combination in Torrentaria (Brachytheciaceae, Bryophyta), with new records of T. muelleri in Australia. Telopea 17: 329–330.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2014): Dicranella hookeri (Dicranaceae, Bryophyta) in northern Argentina. Telopea 17: 331–335.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., R. OCHYRA, J. SAWICKI & M. SZCZECIŃSKA (2014): Bucklandiella seppeltii, a new species of Grimmiaceae from Australasia and its phylogenetic position based on molecular data. Turkish Journal of Botany 38: 1214–1228.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. (2014): Nomenclatural entanglements associated with Racomitrium chlorocarpum (Grimmiaceae). Phytotaxa 188(3): 153–161.

2013

 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2013): Diversity of Grimmiaceae subfam. Racomitrioideae in sub-Saharan Africa, including an addition of Bucklandiella striatipila to the moss flora of the continent. Cryptogamie, Bryologie 34: 3–12.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2013): On the identity of Ditrichum validinervium (Bryophyta, Ditrichaceae). Cryptogamie, Bryologie 34: 299–306.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2013): On the identity of Dicranoweisia tenuis (Bryophyta, Seligeriaceae), a neglected Indian moss species. Nova Hedwigia 96: 471–477.
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA  & J. VAN ROOY (2013): Dicranella hookeri (Dicranaceae, Musci), an addition to the moss flora of continental Africa. Herzogia 26: 169–174.
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA & B. GODZIK (2013): Bibliography of the W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences (1953–2012). Parts 1–2. 993 pp. (Part 1, pp. 1–442; Part 2, pp. 443–993). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

2012

 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2012): The taxonomic status of Racomitrium capense (Bryophyta, Grimmiaceae) from South Africa. Cryptogamie, Bryologie 33: 97–106.
 • STEBEL, A., V. M. VIRCHENKO, V. PLÁŠEK, V., R. OCHYRA & H. BEDNAREK-OCHYRA (2012): Range extension of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in Central-East Europe. Polish Botanical Journal 57: 119–128.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2012): Antipodal mosses: XVII. Bucklandiella longtonii (Bryopsida, Grimmiaceae), a new species with caducous leaf apices from subantarctic South Georgia. Nova Hedwigia 94: 373–384.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2012): A consideration of Bucklandiella (Bryophyta, Grimmiaceae) in South America, with a taxonomic re-assessment of Racomitrium looseri. Nova Hedwigia 95: 153–163.

2011

 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2011): Bucklandiella angustissima  (Grimmiaceae), a new austral amphipacific species with the smallest capsules and the shortest setae in the genus. Cryptogamie, Bryologie 32: 13–27.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2011): A new combination in Bucklandiella (Grimmiaceae). Polish Botanical Journal 56: 95–96.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H., R. OCHYRA & A. STEBEL (2011): The moss genus Niphotrichum (Grimmiaceae) in the Polish Carpathians. In: A. Stebel & R. Ochyra (eds), Chorological studies on Polish Carpathian bryophytes, pp.  15–49. Sorus, Poznań.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2011): Additional  new combinations in Schistidium (Grimmiaceae). Polish Botanical Journal 56: 97–98.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2011): Lectotypification of Hypnum boreale (Bryopsida), an early name for a bryalean species and its taxonomic status. Nova Hedwigia 93: 525–536.
 • OCHYRA, R., A. STEBEL & H. BEDNAREK-OCHYRA (2011): Grimmia teretinervis (Grimmiaceae) and Didymodon validus (Pottiaceae), two moss species new to Poland. In: B. Zemanek (ed.), Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth, pp. 47–67. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • OCHYRA, R,, A. STEBEL & H. BEDNAREK-OCHYRA ( 2011): The moss genus Paraleucobryum (Dicranaceae) in the Polish Carpathians. In: A. Stebel & R. Ochyra (eds), Chorological studies on Polish Carpathian bryophytes, pp. 53–98. Sorus, Poznań.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2011): Schistidium deguchianum (Grimmiaceae), a new Andean species of from Peru. Journal of Bryology 33: 189–194.

2010

 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2010):  Bucklandiella shevockii (Grimmiaceae), an exquisite new species from Yunnan, China. Polish Botanical Journal 55: 499–506.
 • BEDNAREK-OCHYRA H. & R. OCHYRA (2010): Bucklandiella allanfifei (Grimmiaceae), a new moss species from New Zealand, with a note on South American B. striatipila. Journal of Bryology 32: 245–255.
 • BEDNAREK-OCHYRA,H., R. D. SEPPELT  & R. OCHYRA (2010): Niphotrichum muticum (Musci, Grimmiaceae), an addition to the moss flora of the Aleutian Islands. Botany 88: 389–396.
 • LARRAÍN J., G. SUÁREZ, H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2010): The rediscovery of Dicranella circinata Herzog (Dicranaceae, Bryophyta), with comments on other southern South American species of Dicranella. Nova Hedwigia 91: 361–376.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2010):  Kuerschneria, a new pleurocarpous moss genus from Brazil. Nova Hedwigia Beiheft 138: 25–29.
 • OCHYRA, R., W. A. WEBER & H. BEDNAREK-OCHYRA (2010): Discovery of Grimmia incrassicapsulis (Grimmiaceae, Bryophyta) in Papua New Guinea. Nova Hedwigia 91: 389–398.

2009

 • VÁŇA, J., H. BEDNAREK-OCHYRA & B. CYKOWSKA (2009): Two new species of liverworts from the subantarctic Prince Edward Islands. Nova Hedwigia 89: 121–129.

2008

 • OCHYRA, R., A. STEBEL  & H. BEDNAREK-OCHYRA (2008): Cynodontium gracilescens (Musci, Dicranaceae) in Poland. In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 201–210. Sorus, Poznań.
 • OCHYRA, R., A. STEBEL & H. BEDNAREK-OCHYRA (2008): The genus Hymenoloma in the Polish Carpathians. In: A. Stebel & R. Ochyra (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 211–225. Sorus, Poznań.
 • OCHYRA, R., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. I. LEWIS SMITH (2008): New and rare moss species from the Antarctic. Nova Hedwigia 87: 457–477.
 • OCHYRA, R., R. I. LEWIS SMITH & H. BEDNAREK-OCHYRA (2008): The illustrated moss flora of Antarctica. xvii + 685 pp. [+ 24 pp. with plates]. Cambridge, Cambridge University Press.

2007

 • KÖCKINGER, H., H. BEDNAREK-OCHYRA & R. OCHYRA (2007): Bucklandiella nivalis (Grimmiaceae, Bryopsida), a new European moss species from the Alps of Austria. The Bryologist 110: 92–99.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2007): Bucklandiella. In: Flora of North America Editorial Committtee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 267–285. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2007): Niphotrichum. In: Flora of North America Editorial Committtee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 285–292. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2007): Racomitrium. Flora of North America Editorial Committtee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 293–294. Oxford University Press, Oxford – New York.
 • BEDNAREK-OCHYRA, H. & R. OCHYRA (2007): Codriophorus. In: Flora of North America Editorial Committtee (Ed.), Flora of North America north of Mexico. Volume 27. Bryophytes: Mosses, part 1, pp. 295–305. Oxford University Press, Oxford – New York.

2006

 • BEDNAREK-OCHYRA H. (2006): A taxonomic monograph of the moss genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae).  276 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.
 • OCHYRA, R. & H. BEDNAREK-OCHYRA (2006): Platyhypnidium lusitanicum versus P. alopecuroides (Brachytheciaceae). Journal of Bryology 28: 64–66.
 • OCHYRA R., P. ISOVIITA, J. ŻARNOWIEC & H. BEDNAREK-OCHYRA (2006): Correct author citations for class and some subclass names of the Bryophyta. Annales Botanici Fennici 43: 118–122.

zamknij okienko !