RONIKIER Anna

dr, biolog - mikologia
mgr: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1999;
dr: Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2005.

(aktualizacja danych: 04.2009)

Przebieg pracy:
Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, asystent od 2000 r., adiunkt od 2005 r.

Tematyka badawcza:

 • Taksonomia, ekologia i chorologia grzybów (Agaricales, Boletales, Russulales)
 • Grzyby wielkoowocnikowe piętra alpejskiego gór Europy ze szczególnym uwzględnieniem Karpat
 • Symbioza mikoryzowa grzybów i roślin alpejskich
 • Myxomycetes ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących w siedliskach górskich (śluzowce przyśnieżne)
Stypendia i staże
naukowe:
 • Staż naukowy w ramach programu CEEPUS - Zakład Fizjologii Roślin Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja (1997);
 • Staż naukowy - Laboratoire de Microbiologie oraz Laboratoire de Botanique Evolutive, Université de Neuchâtel, Szwajcaria (2001);
 • Stypendium UE w ramach programu COBICE - Muzeum Botaniczne, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania (2002);
 • Stypendium UE w ramach programu SYNTHESYS - Real Jardín Botánico CSIC, Madrid, Hiszpania (2007)
Wyprawy naukowe,
zbiory:
 • Wyjazdy naukowe w góry Europy: Karpaty, Alpy, Pireneje, Góry Kantabryjskie, Sierra de Gredos (Hiszpania), Masyw Centralny, Góry Skandynawskie (Jotunheimen, Sarek, Padjelanta), góry Piryn, Riła, Rodopy (Bułgaria); Shar Planina, Korab (Macedonia).
 • Zbiory: grzyby oraz śluzowce; również porosty i rośliny naczyniowe.
Ważniejsze granty, programy, etc.:
 • Mixobiota Neotropical. III. Estudio biosistemático de Myxomycetes y grupos afines (Eumycetozoa) de las zonas áridas del dominio Andino-Patagónico – grant Ministerio de Educación y Ciencia de España nr CGL2008-00720/BOS - wykonawca (2008-2011).
 • Arktyczno-alpejski element mikrobioty Karpat w europejskim kontekście biogeograficznym - grant MNiSW nr 2 P04C 086 30 - kierownik (2006-2009).
 • Bioróżnorodność grzybów agarykoidalnych i boletoidalnych Sarniej Skały w Tatrzańskim Parku Narodowym - grant KBN nr 6 P04 G083 20 - główny wykonawca, praca doktorska (2001-2004).
 • Bioróżnorodność i wzorce rozmieszczenia rzadkich, ginących i zagrożonych grzybów w Polsce - grant KBN nr 6 P04G 043 21 - wykonawca (2001-2004) 
Członkostwo i funkcje:
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1998-2005)
 • Członek-założyciel Europejskiego Towarzystwa Mikologicznego (od roku 2003)
 • Członek Slovenskej Mykologickej Spoločnosti (od roku 2005)
 • Konsultant wystawy "Przyroda Tatr" (dział grzyby) w Muzeum im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 • Kustosz zielnika śluzowców – KRAM M (od roku 2003)
 Adres:
Praca: Zakład Mikologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-50, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: a.ronikier@botany.pl


Wykaz ważniejszych
publikacji naukowych:


 • Ronikier A. 2009. Subalpine communities of  dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi. Nova Hedwigia (w druku).
 • Lado C., Ronikier A. 2009. Nivicolous myxomycetes from the Pyrenees – notes on taxonomy and species diversity. Part 2. Stemonitales. Nova Hedwigia (w druku).
 • Ronikier A., Adamčík S. 2009. Russulae in the Montane and Subalpine Belts of the Tatra Mountains (Western Carpathians). Sydowia 61(1), w druku.
 • Ronikier A., Ronikier M. 2009. How alpine are nivicolous myxomycetes? Worldwide assessment of altitudinal distribution. Mycologia 101(1): 1–16.
 • Ronikier A., Ronikier M. 2008. Badania mikologiczne w trudnych warunkach terenowych. Uwagi o metodach dokumentacji i konserwacji materiału przeznaczonego do studiów taksonomicznych oraz analiz DNA. In: Mułenko W. (ed.), Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 99–105.
 • Lado C., Ronikier A. 2008. Nivicolous myxomycetes from the Pyrenees – notes on taxonomy and species diversity. Part 1. Physarales and Trichiales. Nova Hedwigia 87 (3-4): 337–360.
 • Ronikier A. 2008. Contribution to the biogeography of arctic-alpine fungi – first records in the Southern Carpathians (Romania). Sommerfeltia 31: 191–211.
 • Ronikier A., Ronikier M., Drozdowicz A. 2008. Diversity of nivicolous myxomycetes in the Gorce mountains – a low-elevation massif of the Western Carpathians. Mycotaxon 103: 337–352.
 • Ronikier A., Aronsen A. 2007. Type study of Mycena phaeophylla Kühner confirms its conspecificity with M. clavata (Peck) Redhead. Mycologia 99(6): 924–935.
 • Ronikier A., Moreau P.-A. 2007. Pseudobaeospora pillodii and P. oligophylla (Tricholomataceae, Basidomycota): two names for one species? Nova Hedwigia 84 (1–2): 167–174. 
 • Ronikier A., Ronikier M. 2007. New records of nivicolous myxomycetes from the South-Eastern European mountains. Mycologia Balcanica 4(3): 143–146.
 • Chmiel M. A., Ronikier A. 2007. Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr. Fragmenta Floristica et Geobotanica 14(1): 183–194. 
 • Ronikier A. 2007. Rare and interesting species of Psathyrella found in the Tatra National Park. Acta Mycologica 42(1): 85–92.
 • Moreau P.-A., Mleczko P., Ronikier M., Ronikier A. 2006. Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). Mycologia 98(3): 469–479.
 • Ronikier A., Chachuła P. Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales), a species new to Poland. Polish Botanical Journal 51(2): 217–220.
 • Drozdowicz A., Ronikier A., Stojanowska W. 2006. Czerwona lista śluzowców rzadkich w Polsce. [w:] Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.) Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 91–99.
 • Lado C., Ronikier A., Ronikier M., Drozdowicz A. 2005. Nivicolous myxomycetes from Sierra de Gredos (Central Spain). Nova Hedwigia 81(3–4): 371–394.
 • Ronikier A. 2005. Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 31–33. 
 • Ronikier A. 2005. Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 47–50. 
 • Ronikier A. 2005. Inocybe calospora Quél. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 51–54. 
 • Ronikier A. 2005. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 89–93. 
 • Ronikier A. 2005. Sarcosoma globosum (Schmidel: Fr.) Casp. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 95–98. 
 • Ronikier A. 2005. Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 99–102. 
 • Ronikier A. 2005. Suillus sibiricus (Singer) Singer ssp. helveticus Singer. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 107–109. 
 • Ronikier A. 2005. Tricholoma colossus (Fr.) Quél. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 111–113. 
 • Ronikier A. 2005. Xerula melanotricha Dörfelt. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 119–122. 
 • Ronikier A. 2005. Xerula pudens (Pers.) Singer. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 123–127. 
 • Ronikier A. 2005. Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 129–145.
 • Chorodowski Z., Sznitowska M., Wiśniewski M., Sein Anad J., Waldman W., Ronikier A. 2004. Toksyczność gąski zielonej – badania na modelu zwierzęcym. Przegląd Lekarski 61(4): 351–352.
 • Drozdowicz A., Ronikier A., Stojanowska W., Panek E. 2003. Myxomycetes of Poland. A checklist. [w serii:] Mirek Z. (red.) Biodiversity of Poland. Vol. 10, ss. 103. 
 • Ronikier A. 2003. Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72 (4): 339–345. 
 • Ronikier A. 2003. New record and distribution of Mycena oregonensis (Agaricales, Basidiomycetes) in Europe. Polish Botanical Journal 48 (2): 127–130. 
 • Ronikier A. 2002. Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland). Polish Botanical Journal 47(2): 195–209.
 • Ronikier A. 2002. Eichleriella deglubens (Berk. & Br.) Reid. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 2: 51–54. 
 • Ronikier A., Ronikier M. 2002. Suillus plorans (Rolland) Kuntze. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 2: 107–110.
 • Ronikier M., Miśkiewicz A. 2002. Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja – A new species for Poland and the Carpathians recorded in Tatra mountains. Cryptogamie Mycologie 23 (2): 163–166. 
 • Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P. 2002. Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts (Western Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(3): 235–242. 
 • Miśkiewicz A., Ronikier M. 2002. Jules Favre – niezwykły uczony i pionier mikologii alpejskiej. Portret w 120 rocznicę urodzin. Fragmenta Floristica et Geobotanica 9: 359–368. 
 • Miśkiewicz A. 2001. Slime moulds occuring in the Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycologica 36 (1): 21–29.
 • Miśkiewicz A. 2000. Cyphellostereum laeve (Fr.: Fr.) Reid. [w:] Wojewoda, W. (red.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków 1: 21–24.
 • Miśkiewicz A. 2000. Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycologica 35 (2): 197–216. 
 • Miśkiewicz A., Drozdowicz A. 1999. The new site of Diderma deplanatum and Diderma chondrioderma in the Pogórze Wiśnickie Region (S Poland). Acta Mycol. 34 (2): 299–304. 
Artykuły
popularnonaukowe:
 • Ronikier A., Ronikier M. 2008. Śluzowce – mikrokosmos na skraju wiosennych śniegów. Tatry 22: 49–53.
 • Ronikier A., Ronikier M. 2007. Grzyby wysokogórskie. Tatry 21: 48-52.

Ważniejsze doniesienia konferencyjne:
 • Ronikier A., Ronikier M., Knudsen H. 2007. Approaching biogeography of arctic-alpine fungi. [w]: Botanical Society of Scotland Symposium: History, Evolution & Future of Arctic & Alpine Flora. 25-27 June 2007, St Andrews, UK. Abstracts: 30.
 • Ronikier A., Aronsen A. 2007. Type study of Mycena phaeophylla: implications for taxonomy of the subsection Omphaliariae (sect. Hiemales). [w]: XV Congress of European Mycologists. Saint Petersburg, Russia, September 16–21, 2007. Abstracts: 54–55.
 • Ronikier A., Flakus A. 2007. Licea erecta var. erectoides (Myxomycetes) – gatunek nowy dla półkuli południowej. [w]: Polskie Badania Środowiska Przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej, Kraków, 28–30 maja 2007, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: 39.
 • Ronikier A. 2007. Arktyczno-alpejski element mikobioty Karpat – pierwsze wyniki badań. [w]: Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Szczecin, 3–8 września 2007. Streszczenia referatów i plakatów: 143.
 • Ronikier A. 2006. Które tatrzańskie grzyby powinny się znaleźć na krajowej czerwonej liście? – problem kategoryzacji gatunków o ograniczonych zasięgach. [w]: Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory, Kraków 30–31 maja 2006, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: 132.
 • Ronikier A. 2004. Grzyby agarykoidalne i boletoidalne Sarniej Skały w Tatrzańskim Parku Narodowym – wstępne wyniki badań. [w]: 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury", Toruń–Bydgoszcz, 6–11 września 2004, Streszczenia referatów i plakatów: 139.
 • Ronikier A., Ronikier M. 2004. Badania mikologiczne w trudnych warunkach terenowych – metody efektywnej konserwacji materiału. [w]: IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne "Grzyby w środowisku naturalnym, metody badań terenowych", Sandomierz 23–26 września 2004, Streszczenia: 32–33.
 • Knudsen H., Ronikier A. 2003. Agarics from the alpine zone of the Tatra mountains. [w]: XIV Congress of European Mycologists, Yalta, Crimea, Ukraine, 22–27 September 2003, Abstracts: 97–98.
 • Miśkiewicz A. 2002. Tatra Mts as the area for mycological investigations – presentation of a new project. [w]: The 7th International Mycological Congress, Oslo, 11–17 August 2002, Book of Abstracts: 165–166.
zamknij okienko !