PIECHNIK Łukasz
M. Sc.

M.Sc. 2008:  Faculty of Forestry at the University of Agriculture in Krakow


(updated: March 2019)

Research experience:

  • December 2016 - present - Department of Ecology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science
Research topics:

Forest ecology, forest microhabitats, plant-animal interactions

Grants and scholarships:
  • Handling of dead-wood resources in natural habitats in the context of sustainable forest management; (General Direction of State Forests; 2015-2020; researcher)
  • IB PAS Grant „Young Scientists” (leader): Variability of rowan Sorbus aucuparia L. fruiting  in relation to the species composition and abundance of pollinator entomofauna in the subalpine spruce forest of the Babia Góra National Park. (June 2017- November 2018)
  • IB PAS Grant „Young Scientists” (leader): Features of forest phytocoenosis as a factor determining the density of the Great Spotted Woodpecker in the oak-hornbeam stands of Niepołomice Forest. (May - November 2016)
 Adress:
  Department of Ecology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, PL 31-512 Kraków,
Phone, fax:   (+48) 12-42-41-742, fax: (+48) 12-421-97-90,
e-mail:
  l.piechnik@botany.pl


Most important publications:Piechnik Ł., Kurek P., Mierzwa-Szymkowiak D. 2017. Rediscovery of the holotypes of Mustela africana stolzmanni Taczanowski, 1881 (Carnivora: Mustelidae) and Cuniculus taczanowskii Stolzmann, 1885 (Rodentia: Cuniculidae) at the Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland. Zootaxa 4311 (3): 447–450

Kurek P., Piechnik Ł. 2017. Borsuk europejski. Monografie Przyrodnicze [European Badger. Natural Monographs]. Klub Przyrodników, Świebodzin.

Piechnik Ł., Kurek P. 2016. Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów [Neotropical mammals discovered by Polish naturalists]. Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Skowron B., Kurek P., Baran J., Piechnik Ł., Święciak T. 2016. Naskalna populacja lęgowa pustułki Falco tinnunculus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [On-rock nesting population of the Kestrel Falco tinnunculus of the Kraków-Częstochowa Upland (S Poland)]. Ornis Polonica 57: 218–223.

Pietrzykowski M., Krzaklewski W., Piechnik Ł. 2011. Charakterystyka gleb na zalesionych obiektach starego górnictwa galmanowego [Soil characteristics on afforested areas after calamine mining]. Roczniki Gleboznawcze t.62(2): 325 – 334.

Kurek P., Piechnik Ł. 2009. Przypadki rozsiewania mahonii (Mahonia aquifolium L. × M. repens (Lindl.) G. Don) przez ptaki w zbiorowiskach leśnych [Cases of dispersal of Mahonia aquifolium L. × M. repens (Lindl.) G. Don by birds in indigenous woodland associations]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego Vol. 57: 103-106

Piechnik Ł., Pietrzykowski M. 2007. Charakterystyka przyrodnicza i przykłady zagospodarowania obiektów po starym górnictwie galeno - galmanowym w rejonie chrzanowsko-trzebińskim [Nature description and management examples of the old calamine mining objects in the Chrzanów-Trzebinia region]. Kopaliny, 1 (66): 13 – 16.

Kurek P., Piechnik Ł. 2007. Wstępne badania nad ornitochorią limby Pinus cembra w Czarnohorze (Ukraina) [Preliminary studies on the orangroot of the Pinus cembra limba in Czarnohora (Ukraine)]. Wierchy t. 73:170-173.

Pietrzykowski M., Piechnik Ł. 2006. Rekultywacja osadników po flotacji rud cynkowo ołowiowych [Reclamation of sediment ponds after lead zinc lead flotation]. Aura nr 10: 30-31.

Close !