Beata KRZEWICKA

lichenologist


Sc in Institute of Biology, Jagiellonian University, Krakow, 1996

PhD of Biological Sciences,  Jagiellonian University, Krakow, 2001

Habilitation degree in Biological Sciences, W. Szafer Institute of Botany PAS, Krakow, 2013


(updated: March 2019)


Employment

  2001 - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, assistant professor.
Address:
  Department of Lichenology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, PL-31-512 Krakow, Poland
Phone, fax:
  tel.: (+48 12) 424-18-00end_of_the_skype_highlighting, fax: (+48 12) 421-97-90
e-mail:   b.bkrzewicka@botany.pl
Research interests:
 • Taxonomy and  ecology of the genera Umbilicaria and Verrucaria
 • Taxonomy and phytogeography of Alpin, Arctic and Antarctic lichens 
 • Diversity, ecology and distribution of freshwater lichen speciesiversity and protection of the Carpathians lichens

Grants:

 • 2009-2013 Grant NCN N N304 170539, Freshwter lichens in Poland: diversity, ecology and bioindication;  project leader
 • 2010 European Grant  Synthesys ES-TAF-261,  Global diversity of Umbilicaria species (Ascomycota) as an effect of the climate changes based on molecular and morphological evidence: recent progress and remaining challenges;  project leader
 • 2006 European Grant  Synthesys ES-TAF-1431, Phylogeny of European species of Umbilicaria a combined approach using molecular and morphological data; project leader
 • 2004–2006 Grant KBN 2 P04G 017 26, Studium ekologiczno - taksonomiczne nad wodnymi naskalnymi porostami z rodzaju Verrucaria w Tatrzańskim Parku Narodowym; project leader.
 • 2003 European Union IHP Grant "LAPBIAT" Impact of the Ultraviolet Radiation (UV-B) on Ecophysiology of Subarctic Conifers, Shrubs and Herbs, researcher
 • 2002–2003 Grant KBN 3 P04G 015 22, Application of biometric methods in lichen taxonomy on the Umbilicaria Hoffm. Genus; project leader
 • 1999–2000 Grant KBN 6 P04G 047 16, Monograficzne opracowanie rodzaju Umbilicaria Hoffm. w Tatrach., project leader

The most important scientific achievements:

 • Taxonomic revision of the genus Verrucaria s.l. in Poland [Krzewicka B. 2012. A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland. Polish Botanical Studies 27: 3-142.]
 • Ecological studies of Umbilicaria species in the Polish Tatra Mts [Krzewicka B. 2004. The lichen genera Lasallia and Umbilicaria in the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Studies 17: 1-88.]
 • The discovery of new species for science:
 • Umbilicaria isidiosa Krzewicka – [Krzewicka B. & Wilk K. 2009. Umbilicaria isidiosa (lichenized Ascomycota), a new species from Bolivia. Mycotaxon 109: 165-170.
 • Umbilicaria iberica Sancho & Krzewicka, [Krzewicka B., García M. A., Johansen S. D.,  Sancho L.G. & Martín M. P. 2009. Morphological and nuclear ribosomal DNA data support distinguishing two new species of Umbilicaria (Umbilicariaceae, Ascomycota) from Europe.  Lichenologist 41(6): 631-648.]
 • Umbilicaria maculata Krzewicka, M. P. Martin & M. A. Garcia [Krzewicka B., García M. A., Johansen S. D.,  Sancho L.G. & Martín M. P. 2009. Morphological and nuclear ribosomal DNA data support distinguishing two new species of Umbilicaria (Umbilicariaceae, Ascomycota) from Europe.  Lichenologist 41(6): 631-648.]
Supervision:
 • Natalia Matura (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland), 2013-2017, PhD thesis: The streams of the Western Carpathians – a hotspot of freshwater lichen diversity in Poland.

Publications:

2018

 • Maciejowski W., Osyczka P., Smykla J., Ziaja W., Ostafin K., Krzewicka B. 2018. Diversity and distribution of lichens in recently deglaciated areas of south-eastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(4): 3596. https://doi.org/10.5586/aebp.3596
 • Schiefelbein U., Brackel W. v., Cezanne R., Eichler M., Krzewicka B., Neumann P., Schultz M. & Dolnik C. 2018. Additional interesting records of lichenized and lichenicolous fungi from Northern Germany. Herzogia 31(1): 114–132.

2017

 • Krzewicka B., Smykla J., Galas J., Śliwa L. 2017. Freshwater lichens and habitat zonation of mountain streams. Limnologica 63: 1–10.
 • Matura N., Krzewicka B., Flakus A. 2017. Seven species of freshwater lichen-forming fungi newly recorded from Poland. Polish Botanical Journal 62(2): 273–278.

2016

 • Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P. T., Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Polish Botanical Jounal  61(1): 127–160.

2015

 • Krzewicka B. 2015. Flakus A. 2014. Porosty piętra turniowego Tatr Polskich [Lichens of the subnival belt of the Polish Tatra Mountains]. International Lichenological Newsletter 48(1): 22.
 • Matura N., Krzewicka B. 2015. Verrucaria species and other rare amphibious lichens in the Beskid Sądecki Mts. Acta Mycologica 50(1): 1–8. http://dx.doi.org/10.5586/am.1057

2014

 • Szymczyk R., Kukwa M., Flakus A., Rodriguez Flakus P., Krzewicka B., Zaniewski P., Szydłowska J., Szczepańska K., Adamska E., Bielec D., Hachułka M., Grochowski P. 2014. Porosty i grzyby naporostowe specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Swajnie” PLH 280046 (Polska Północna). Polish Journal of Natural Sciences 29(4): 319–336.

2012

 • Krzewicka B. 2012. A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland. Polish Botanical Studies 27: 3-142.
 • Śliwa L. & Krzewicka B. 2012. New records of pyrenocarpous crustose lichens in the Polish Tatra Mts and surroundings. Polish Botanical Journal 57(2): 463-471.
 • Śliwa L. & Krzewicka B. 2012. Challenges of saxicolous lichens conservation – a case study of the Carpathians foothills, s. 107-117. [W: Lipnicki L. (red.), Lichen protection – Protected lichen species. Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski.

2011

 • Smykla J., Krzewicka B., Wilk K., Emslie S.D., Śliwa L. 2011. Additions to the lichen flora of Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 32(2): 123-138.

2010

 • Krzewicka B. & Flakus A. 2010. New records of the genus Umbilicaria (Umbilicariaceae, lichenized Ascomycota) from Bolivia. Cryptogamie, Mycologie 31(4): 441-451.
 • Krzewicka B. 2010. Umbilicaria rhizinata comb. nov. (lichenized Ascomycota). Lichenologist 42(4): 491-493.

2009

 • Gueidan C., Savić S., Thüs H., Roux C., Keller C., Tibell L., Prieto M., Heiðmarsson S., Breuss O., Orange A., Fröberg L., Amtoft W.A., Navarro-Rosinés P., Krzewicka B., Pykälä J., Martin G. & Lutzoni F. 2009. Generic classification of the Verrucariaceae (Ascomycota) based on molecular and morphological evidence: recent progress and remaining challenges. Taxon 58(1): 184-208
 • Krzewicka B. 2009. Some new records of Verrucaria from Beskid Niski Mts. Acta Mycologica 44(2): 265-273.
 • Krzewicka B. 2009. The 'Verrucaria fuscella group' in Poland with some nomenclatorial remarks. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(3): 229-234.
 • Krzewicka B., García M. A., Johansen S. D.,  Sancho L.G. & Martín M. P. 2009. Morphological and nuclear ribosomal DNA data support distinguishing two new species of Umbilicaria (Umbilicariaceae, Ascomycota) from Europe.  Lichenologist 41(6): 631-648.
 • Krzewicka B. & Wilk K. 2009. Umbilicaria isidiosa (lichenized Ascomycota), a new species from Bolivia. Mycotaxon 109: 165-170.

2008

 • Krzewicka B. & Hachułka M. 2008. New and interesting records of freshwater Verrucaria in Central Poland. Acta Mycologica 43(1): 91-98.
 • Krzewicka B. & Maciejowski W. 2008. Lichen species from the northeastern shore of Sørkapp Land (Svalbard). Polar Biology 31: 1319-1324.

2007

 • Krzewicka B. & Kiszka J. 2007. Verrucaria elaeomelaena and V. funckii (Verrucariaceae) in Poland. Polish Bot. J. 52(2): 125-131.
 • Krzewicka B.,  Stoykov D. Y. & Nowak J. 2007. New and noteworthy species of Verrucaria from Bulgaria. Mycologia Balcanica 444: 131-134.

2006

 • Krzewicka B. 2006. Wodne gatunki porostów z rodzaju Verrucaria w potoku Chochołowskim w Tatrach. W: Z. Mirek, B. Godzik (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. II. ss. 53-58. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie, Kraków -Zakopane.
 • Krzewicka B. & Galas J. 2006. Ecological notes on Verrucaria aquatilis and V. hydrela in the Polish Tatry Mountains. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens - diversity and threat, p. 193-204. Mycotaxon Ltd., Ithaca.

2005

 • Bielczyk U., Bylińska E., Czarnota P., Czyżewska K., Guzow-Krzemińska B., Hachułka M., Kiszka J., Kowalewska A., Krzewicka B., Kukwa M., Leśniański G., Śliwa L., Zalewska A. 2005. Contribution to the knowledge of lichens and lichenicolous fungi of Western Ukraine. Polish Bot. J. 50(1): 39-64.
 • Smykla J., Szarek-Gwiazda E., Krzewicka B. 2005. Trace elements in the lichens Usnea aurantiaco-atra and Usnea antarctica from the vicinity of Uruguay’s Artigas Research Station on King George Island, Maritime Antarctic.  Pol. Bot. Stud. 19: 49-57.

2004

 • Czarnota P. & Krzewicka B. 2004. Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostrup. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 89-94.
 • Krzewicka B. 2004. The lichen genera Lasallia and Umbilicaria in the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Studies 17: 1-88.
 • Krzewicka B. 2004. Lichenes Selecti Exsiccati. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow, pp. 1-15.
 • Krzewicka B. 2004. Porosty Hali Gąsienicowej w Tatrach Wysokich. Część I. Frag. Flor. Geobot. Polonica 11(2): 365-370.
 • Krzewicka B. 2004. Lichenes selecti exsiccati - a new exsiccata distributed by the W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Polish Botanical Journal 49: 107-110.
 • Krzewicka B. & Czarnota P. 2004. Arthonia byssacea (Weigel) Almq. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 7-12.
 • Krzewicka B. & Smykla J. 2004. The lichen genus Umbilicaria from the neighbourhood of Admiralty Bay (King George Island, maritime Antarctic), with a proposed new key to all Antarctic taxa. Polar Biology 28(1): 15-25.
 • Śliwa L. & Krzewicka B. 2004. Porosty rezerwatu Bukowiec (Pogórze Wiśnickie). Frag. Flor. Geobot. Polonica 11: 171-175.

2003

 • Krzewicka B. 2003. Umbilicaria Hoffm. - Kruszownica. In: W. Fałtynowicz, Polish lichens and lichenicolous fungi. An annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow, pp. 315-319.

2002

 • Krzewicka B. 2002. Występowanie gatunków rodzaju Umbilicaria Hoffm. w Tatrach Polskich - wyniki wstępne. [W: W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan,  Z. Mirek (red.). Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr]. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół o Ziemi, Oddział Kraków, Kraków - Zakopane: 181-186.
 • Krzewicka B. 2002. Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) Magn. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3: 107-110.
 • Krzewicka B. 2002. Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3:101-105.
 • Krzewicka B. & Osyczka P. 2002. Umbilicaria vellea (L.) Ach. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3: 111-114.
 • Krzewicka B. & Osyczka P. 2002. Umbilicaria aprina Nyl.- A new lichen species from central Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(2): 171-174.
 • Śliwa L. & Krzewicka B. 2002. Umbilicaria hirsuta (Sw.) Ach. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3: 95-100.

2001

 • Krzewicka. B. 2001. Rodzaj Umbilicaria Hoffm. w Tatrach polskich. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Kraków (praca doktorska).
 • Śliwa L.,  Krzewicka B., Sosin A. & Stolarczyk P. 2001. Porosty (Lichenes) chronionych skałek piaskowcowych na Pogórzu Wiśnickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 57(3): 21-27.

2000

 • Krzewicka B. 2000. Wyginięcie rzadkiego gatunku porostu Lasallia pustulata w rezerwacie Prządki koło Krosna (Pogórze Dynowskie).  Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 7: 43-46.
 • Krzewicka B. & Śliwa L. 2000. Porosty rezerwatu Prządki koło Krosna. Ochrona Przyrody 57: 51-58.

zamknij okienko !