GRODZIŃSKA Krystyna

Professor of ecology (emeritus)

M.Sc. Jagiellonian University, Kraków, Poland (biology) 1956; Ph.D. Institute of Botany PASci (biology) 1962; Dr. hab. (habilitation degree) Jagiellonian University (ecology) 1975; Professor (ecology) 1985; corresponding member of Polish Academy of Arts and Sciences 1996, regular member of Polish Academy of Arts and Sciences 2005.

((updating February 2016)


See more: biogram and bibliography

Field of interest:

 • ecology and environmental protection
 • biogeochemistry
 • monitoring of pollution (heavy metals, SO2, NOx, ozone)
 • bioindication
 • restoration of degraded lands 
 • vegetation (flora, plant communities)
International work experience (scholarships, expeditions): Department of Ecology, Lund University, Lund (Sweden); Department of Biology, Wyoming University, Laramie (USA); Department of Ecology, Philipps University, Marburg (Germany); Department of Botany, Oulu University, Oulu (Finland); Polish Polar Station, Horsund, Spitsbergen (Norway) (summer expedition); several short visits in ecological centres in Scandinavian countries, USA, Canada, Germany; participation in several international ecological congresses; organization of international workshops
Main projects:

Leader of dozens international and Polish projects (1976-2007)

 • Acidification of the forest environment in the Niepołomice Forest. Projekt polsko- amerykański (PL-480) finansowany przez Fundusz im. Marii Curie-Skłodowskiej (1976-1980).
 • Deposition and biogeochemical run-off investigations in Poland. Projekt polsko- szwedzki finansowany przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk i Królewską Szwedzką Akademię Nauk Rolniczych i Leśnych (1990-1994).
 • Atmospheric heavy metal deposition in Europe. UNECE ICP Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops(1990-1991, 1995-1996, 2000-2001).
 • Dopływ biogenów i skażeń przemysłowych do ekosystemu leśnego w dolinie Ratanicy (Pogórze Wielickie, Polska południowa). Grant KBN (603219101/P1). 1991-1993.
 • Przestrzenna i czasowa zmienność chemizmu opadów atmosferycznych i wód płynących i jej konsekwencje dla ekosystemu leśnego. Grant KBN (6P20501205P01). 1993-1996.
 • International Cooperative Programme of Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems. Finnish Environment Agency. 1991-1996.
 • Evaluation of ozone air pollution and its phytotoxic potential in the Carpathian forests - a cooperative study between Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and the United States. Grant (FG-PO-391, project No. PL-FS-111). 1997-2000.
 • Zmienność w czasie i przestrzeni dopływu zanieczyszczeń do ekosystemów leśnych Puszczy Niepołomickiej. Grant KBN (6P07F023/P02). 1998-2002.
 • Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja (Projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-087/P04/2003). Zadanie badawcze: Powstawanie układów o wysokiej różnorodności biologicznej na terenach pogórniczych silnie skażonych metalami ciężkimi – badania spontanicznej sukcesji. 2003-2007.
Membership, functions: International Ecological Society (INTECOL); European Ecological Federation (EEF); Polish Academy of Art and Sciences (PAU), Polish Botanical Society (PTB); member of dozens of Polish Academy of Sciences committees; editorial boards (incl. Environmental Pollution (1992-200), Polish Journal of Ecology (1999-2008)
Honor and awards:
 • Nagroda Państwowa I stopnia (zespołowa) (1988)
 • Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (zespołowa) (1979)
 • Nagroda Wydziału II PAN (1978)
 • Złota Odznaka za zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1984)
 • Medal im. W. Szafera (1991)
 • Medal 25-lecia PAN (1984)
 • Medal 50-lecia PAN (2002)
 • Odznaka Honoris Gratia (2013)
 Address:
At work: Department of Ecology, W. Szafer Institute of Botany PAS, Lubicz 46, 31-512 Kraków
 Tel./fax: At work: 12 4241744 fax: 12 4219790
 e-mail: e-mail: K.Grodzinska@botany.pl

Publications:

Author or co-author of 280 publications incl. 160 original research paper and 56 unpublished elaborations for Environmental Protection and Industrial Boards.
See: biogram and bibliography

Selected publications
 (2000-2016)
 • Grodzińska K., Korzeniak U., Szarek-Łukaszewska G. & Godzik B. 2000. Colonization of zinc mine spoils in southern Poland - preliminary studies on vegetation, seed rain and seed bank. Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 123-145.
 • Grodzińska K. & Szarek-Łukaszewska G. 2001. Response of mosses to the heavy metal deposition in Poland - an overview. Environmental Pollution 114(3): 443-451.
 • Mesjasz-Przybyłowicz J., Grodzińska K., Przybyłowicz W. J., Godzik B. & Szarek-Łukaszewska G. 2001. Nuclear microprobe studies of elemental distribution in seeds of Biscutella laevigata L. from zinc wastes in Olkusz, Poland. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B 181: 634-639.
 • Bytnerowicz A., Godzik B., Frączek W., Grodzińska K., Krywult M., Badea O., Barancok P., Blum O., Cerny M., Godzik S., Mankovska B., Manning W., Moravcik P., Musselman R., Oszlányi J., Postelnicu D., Szdzuj J., Varšavova M. & Zota M. 2002. Distribution of ozone and other air pollutants in forests of the Carpathian Mountains in central Europe. Environmental Pollution 116(1): 3-25.
 • Godzik B. & Grodzińska K. 2002. Ozon w przygruntowej warstwie troposfery i jego wpływ na rośliny polskich parków narodowych. Kosmos 51(4): 427-434.
 • Grodzińska K. & Szarek-Łukaszewska G. 2002. Hałdy cynkowo-ołowiowe w okolicach Olkusza - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kosmos 51(2): 127-138.
 • Grodzińska K., Godzik B., Badea O., Barančok P., Istona J., Matejka K., Moravčik P., Niemtur S., Oszlányi J., Parpan V., Varsavová M., Bytnerowicz A., Szaro R. 2002. Vegetation of selected forest stands in the Carpathian Mountains. In: R. C. Szaro, A. Bytnerowicz & J. Oszlányi (eds), Effects of air pollution on forest health and biodiversity in forests of the Carpathian Mountains. Amsterdam, IOS Press, pp. 96-117. NATO Science Series, Series I: Life and Behavioural Sciences, Vol. 345.
 • Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. & Braniewski S. 2002. Heavy metal concentration in the moss Pleurozium schreberi in the Niepołomice Forest, Poland: changes during 20 years. Environ. Monit. Assess. 79(3): 231-237.
 • Grodzińska K., Frontasyeva M., Szarek-Łukaszewska G., Klich M., Kucharska-Fabiś A., Gundorina S.F. & Ostrovnaya T.M. 2003. Trace element contamination in industrial regions of Poland studied by moss monitoring. Environmental Monitoring and Assessment 87: 255-270.
 • Zechmeister H.G., Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G. 2003. Bryophytes. W: B.A. Markert, A.M. Breure, H.G. Zechmeister (eds.), Bioindicators and Biomonitors. Elsevier Science B.V., Amsterdam: 329-375.
 • Bytnerowicz A., Godzik B., Grodzińska K., Frączek W., Musselman R.C., Manning W.J., Badea O., Popescu F. & Fleischer P. 2004. Ambient ozone in forests of the Central and Eastern European mountains. Environmental Pollution 130: 5-16.
 • Grodzińska K., Godzik B., Frączek W., Badea O., Oszlanyi J., Postelnicu D. & Shparyk Y. 2004. Vegetation of the selected forest stands and land use in the Carpathian Mountains. Environmental Pollution 130: 17-32.
 • Godzik B., Fleischer P., Grodzińska K., Bytnerowicz A. & Matsumoto Y. 2004. Long-term effects of air pollution on spruce forest in the Tatra Mts – ozone and vegetation studies. Ekológia (Bratislava) 22, Supplement 1/2003: 95-109. 
 • Kiszka J. & Grodzińska K. 2004. Lichen flora and air pollution in the Niepołomice Forest (S Poland) in 1960-2000. Biologia (Bratislava) 59: 25-37.
 • Oszlanyi J., Grodzińska K., Badea O. & Shparyk Y. 2004. Nature conservation in Central and Eastern Europe with a special emphasis on the Carpathian Mountains. Environmental Pollution 130: 127-134.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Frontasyeva M., Pavlov S.S., Gudorina S.F. 2005. Multielement concentration in mosses in the forest influenced by industrial emissions (Niepołomice Forest, S Poland) at the end of the 20th century. Polish Journal of Environmental Studies 14: 165-172.
 • Steinnes E., Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Nygard T. 2005. Concentrations of eight trace metals in natural surface soils: a comparision between Poland and Norway. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12: 603-609.
 • Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. 2007. Vegetation of a post-mining open pit (Zn/Pb ores): three-year study of colonization. Polish Journal of Ecology 55(2): 261–282.
 • Schröder W., Pesch R., Englert C., Harmens H., Suchara I., Zechmeister H. G., Thöni L., Maňkovská B., Jeran Z., Grodzińska K., Albert R. 2008. Metal accumulation in mosses across national boundaries possible: Uncavering and ranking some causes of spatial variation. Environmental Pollution 151(2): 377–388.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G. 2009. Heavy metal vegetation in the Olkusz region (southern Poland) – preliminary studies. Polish Botanical Journal 54(1): 105–112.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2010. Pine forests of Zn-Pb post-mining areas of southern Poland. Polish Botanical Journal 55(1): 229–237.
 • Harmens H., Norris D.A., Steinnes E., Kubin E., Piispanen J., Alber R., Aleksiayenak Y., Blum O., Coşkun M[., Dam M., De Temmerman L.], Fernández J. Á., Frolova M., Frontasyeva M., Gonzalez L. M., Grodzińska K., Jeran Z., Korzekwa S., Krmar M., Kvietkus K., Leblond S., Liiv S., Magnússon S. H., Maňkovská B., Pesch R., Rühling Å., Santamaria J. M., Schröder W., Spiric [sic!] Z., Suchara I., Thöni L., Urumov V., Yurukova L., Zechmeister H. G. 2010. Mosses as biomonitors of atmospheric heavy metal deposition: spatial patterns and temporal trends in Europe. Environmental Pollution 158(10): 3144–3156.
 • Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. 2011. Grasslands of a Zn-Pb post-mining area (Olkusz Ore-bearning Region, S Poland). Polish Botanical Journal 56(2): 245260.
 • Stefanowicz A M., Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K., Niklińska M., Vogt R. D. 2012. Soil fertility and plant diversity enhance microbial performance in metal-polluted soils. Science of The Total Environment 439: 211–219.
 • Grodzińska K., Godzik B., Zarzycki K. 2013. Zakład Ekologii. [W:] B. Godzik, K. Wołowski (red.) Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953-2012), Kraków, Instytut Botaniki PAN, s. 109-150.
 • Grodzińska K., Godzik B. 2015. Botanical research in the region of Olkusz (Bibliography) [Badania botaniczne w rejonie olkuskim. Zestawienie bibliografii]. W: B. Godzik (ed.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region [Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Regionu Rudnego]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 61–85.
 • Holeksa J., Kompała-Bąba A., Woźniak G., Kurek P., Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K., Żywiec M. 2015. The vegetation of the Olkusz Ore-bearing Region [Roślinność Olkuskiego Regionu Rudnego]. W: B. Godzik (ed). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region [Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Regionu Rudnego]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 105–145.
 • Szarek-Łukaszewska G., Kapusta P., Grodzińska K. 2015. Roślinność galmanowa. W: M. Wierzbicka (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 323–355.
 • Szarek-Łukaszewska G., Nowak T., Grodzińska K., Kapusta P., Godzik B. 2015. Przyroda Olkuskiego Okręgu Rudnego. W: M. Wierzbicka (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 163–175.
zamknij okienko !