POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI
BOTANICZNE 

(Botanical News)

ISSN - 0043-5090

abstrakty artykułów i pełne teksty on-line  /  instrukcja: jak szukać w bazie

BAZA ARTYKUŁÓW z czasopism wydawanych przez IB PAN i PTB

począwszy od rocznika 57. czasopismo dostępne na stronie www Polskiego Towarzystwa Botanicznego

.
 Wydawca / Editor: Polskie Towarzystwo Botaniczne / Polish Botanical Society
 Kwartalnik / Quartely ukazuje się od 1957 r. w Krakowie / issued since 1957 in Kraków
 format B5 - objętość zeszytów do 130 str. wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Edited with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education
 Adres Redakcji / Editorial office: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków / W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland;
tel. +12 424-17-01; fax. +12 421-97-90; e-mail:
z.mirek[at]botany.pl; m.nowak[at]botany.pl
 Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;
tel. +12 42-41-701; fax. +12 421-97-90; e-mail: z.mirek
[at]botany.pl
 Zastępca Redaktora / Vice Editor: Jan J. Wójcicki Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;
tel. +12 42-41-711; fax. +12 421-97-90; e-mail: j.wojcicki
[at]botany.pl
 Sekretarz Redakcji / Editorial Assistant: Magdalena Nowak, Instytut Botaniki PAN, Kraków, Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;
tel. +12 42-41-769; fax. +12 421-97-90; e-mail: m.
nowak[at]botany.pl
 Członkowie Redakcji / Editorial Board: Stefania Loster (Instytut Botaniki UJ, Kraków), Wojciech Paul, Michał Ronikier, Magdalena Zarzyka-Ryszka, Ewa Zastawniak-Birkenmajer (Instytut Botaniki PAN, Kraków), Alicja Zemanek (UJ, Kraków)
 Rada Redakcyjna / Editorial Council: Stanisław BalcerkiewiczAdam BoratyńskiStanisław CieślińskiZbigniew DzwonkoJerzy FabiszewskiWiesław Fałtynowicz, Ludwik FreyBarbara GodzikJacek Herbich, Czesław Hołdyński, Elżbieta Kuta, Maria Lankosz-Mróz, Maria Ławrynowicz (przewodnicząca - president)Tomasz Majewski, Zbigniew Miszalski, Wiesław Mułenko, Dorota Nalepka, Magdalena Nowak (sekretarz - secretary), Romuald OlaczekJan RybczyńskiRenata ŚnieżkoKazimierz Tobolski, Andrzej Witkowski, Tomasz Wodzicki, Konrad Wołowski, Beata Zagórska-Marek, Tomasz Załuski, Bogdan ZemanekElżbieta ZenktelerJan ŻarnowiecWaldemar Żukowski
 Informacje dla Autorów
 i procedury redakcyjne:

- Instrukcja dla autorów / Instructions for contributors (PDF)
- Procedury recenzowania (PDF) (DOC)
- Procedury zabezpieczające oryginalność artykułów naukowych (PDF) (DOC)
 Publikacja, sprzedaż i dystrybucja / 
 Published, sold and distributed by:
Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk,
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków 
tel. +12 42-41-831; fax. +12 421-97-90;  e-mail: wydawnictwa
[at]botany.pl

Kwartalnik o charakterze przeglądowo informacyjnym. Prezentuje szerokie spektrum publikacji od artykułów przeglądowych do recenzji z różnych dziedzin botaniki. Przynosi także niemal kompletny serwis informacji o bieżących wydarzeniach z żcia społeczności botanicznej w kraju oraz oraz ważniejszych osiągnięciach w botanice na świecie. Tytuły, krótkie streszczenia, oraz opisy rycin i tabel w jęz. angielskim czynią pismo dostępnym dla szerszego grona botaników zagranicznych.

Częścią kwartalnika był od początku Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - najpierw jako osobny dział z redakcją działową, a od 1986 r. jako wychodząca dwa razy w roku osobna wkładka; od roku 1991 ukazuje się on już jako odrębny rocznik

Kilka zeszytów (czasami łączonych) poświęcono zagadnieniom specjalnym, np. zeszyty 3 i 4 tomu 30. wydano jako osobny zeszyt podwójny pt. "65 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego". Zeszyt 3/4 tomu 37. obejmuje "Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju" (red. J.B. Faliński, Z. Mirek 1993). Nakład Wiadomości Botanicznych wahał się w różnych okresach od około 1000 do blisko 1700 egzemplarzy, a ich objętość do roku 1984 wynosiła około 24 arkuszy rocznie, w tym Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - 4 arkusze. Od roku 1985, kiedy to zwiększono objętość Biuletynu... do 8 arkuszy, wydawano około 28 arkuszy rocznie.

Funkcję redaktora naczelnego Wiadomości Botanicznych pełnił przez pierwsze dwadzieścia pięć lat Franciszek Górski - od 1957 do 1981. Na pożegnanie opublikował artykuł przeglądowy o treści 25 roczników czasopisma. Po nim funkcję redaktora naczelnego pełnili kolejno: Włodzimierz Starzecki - 1982-1989 (w latach 1978-1981 zastępca redaktora),  Zbigniew Mirek -1990-1993, Bogdan Zemanek - 1994-1998, Stefania Loster - 1999-2004. Od 2005 roku redaktorem naczelnym jest Zbigniew Mirek.

Wiadomości Botaniczne (Botanical News) is an official, review-information quartely journal of the Polish Botanical Society, issued since 1957. It of fers a wide spectrum of publications summarizung and reviewing problems from different branches of botany. Almost of complete survey of current news and events in the Polish botany as well as most important achievements in the world botany may be also found there. Titles, short summaries, and figure descriptions in English make the information available for all foreign botanists.


BAZA zawiera dostępne on-line dane bibliograficzne artykułów z czasopism wydawanych przez IB PAN i PTB oraz abstrakty tych artykułów i pełne teksty w formacie PDF. Bazę możemy przeglądać wg roczników wybranego pisma lub wg autorów i słów kluczowych z wszystkich czasopism PTB i IB PAN.

WIADOMOŚCI BOTANICZNE / BOTANICAL NEWS

Contents > Abstracts > PDF [Volume: Year]
1: 1957 2: 1958 3: 1959 4: 1960 5: 1961
6: 1962 7: 1963 8: 1964 9: 1965 10: 1966
11: 1967 12: 1968 13: 1969 14: 1970 15: 1971
16: 1972 17: 1973 18: 1974 19: 1975 20: 1976
21: 1977 22: 1978 23: 1979 24: 1980 25: 1981
26: 1982 27: 1983 28: 1984 29: 1985 30: 1986
31: 1987 32: 1988 33: 1989 34: 1990 35: 1991
36: 1992 37: 1993 38: 1994 39: 1995 40: 1996
41: 1997 42: 1998 43: 1999 44: 2000 45: 2001
46: 2002 47: 2003 48: 2004 49: 2005 50: 2006
51: 2007 52: 2008 53: 2009 54: 2010 55: 2011
56: 2012Rocznik 57 i następne są dostępne na stronie www Polskiego Towarzystwa Botanicznego