POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

Biuletyn Ogrodów Botanicznych,
Muzeów i Zbiorów
 

(Bulletin of the Botanical Gardens, Museums and Collections)

Rocznik Polskiego Towarzystwa Botanicznego / Annual of the Polish Botanical Society

ISSN - 1230-3291

abstrakty artykułów i pełne teksty on-line  /  instrukcja: jak szukać w bazie

instrukcja dla autorów / Instructions for contributors
.
Wydawca / Editor: Polskie Towarzystwo Botaniczne / Polish Botanical Society
Rocznik / Annual ukazuje się od 1991 r. /  issued since 1991.
format B5 - objętość zeszytów do 240 str.
język / language artykuły w jęz. polskim, streszczenia w jęz. angielskim; zeszyty okazjonalne w jęz. angielskim
Adres Redakcji / Editorial office: Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN / Botanical Garden – Center for Biological Diversity Różnorodności Biologicznej PAN Conservation of the Polish Academy of Sciences
ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa – Powsin, Poland; tel. (48) (0-22) 754 26 10; fax: (48) (22) 757 66 45
e-mail: obpan@ikp.atm.com.pl
Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: Jerzy PUCHALSKI – (Warszawa – Powsin)
Zastępca Redaktora / Assistant Editor: Jan J. RYBCZYŃSKI (Warszawa – Powsin)
Sekretarz Redakcji / Editorial Assistant: Wiesław GAWRYŚ (Warszawa – Powsin)
Członek Redakcji / Co-Editor: Marian SANIEWSKI (Skierniewice)
Rada Redakcyjna / Editorial Board: Przewodniczący / Chairman: Władysław BUGAŁA (Kórnik), Członkowie / Members: Aleksandra ŁUKASZEWSKA (Warszawa), Halina PIĘKOŚ-MIRKOWA (Kraków), Jerzy PUCHALSKI (Warszawa– Powsin), Jerzy TUMIŁOWICZ (Rogów), Hanna WERBLAN-JAKUBIEC (Warszawa), Halina WYSOKIŃSKA (Łódź), Adam ZAJĄC (Kraków), Bogdan ZEMANEK (Kraków), Elżbieta ZENKTELER (Poznań)
Redaktor techniczny / Make-up Editor: Elżbieta Czarnacka
Skład komputerowy i druk /
Computer make-up and printing:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk / Advertizing and Publishing Agency A. Grzegorczyk
ul. Gen. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice, tel. (48) (0-22) 733 11 99, Poland
Publikacja, sprzedaż i dystrybucja / Published, sold and distributed by: Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN / Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation of the Polish Academy of Sciences; ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 76, Poland

Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego wydawany w jęz. polskim z abstraktami w jez. angielskim. Od 1991 r. wydawany jako samodzielne czasopismo, wcześniej jako dział czasopism naukowych PTB: "Acta Societatis Botanicorum Poloniae" (1953-56)  i "Wiadomości Botanicznych" (1957–86). Od 1987 r. ukazywał się jako wkładka do "Wiadomości Botanicznych". 

Zawiera artykuły dotyczące prac badawczych prowadzonych w ogrodach botanicznych i arboretach, a także inne informacje związane z działalnością ogrodów botanicznych w kraju i na świecie.Contains articles concernig research works in botanical gardens and arboretums, and other informations connected with the activity of botanical gardens in Poland and in the world.

Wszystkie artykuły są recenzowane / All papers are reviewed.

Od 1991 redaktorem nacz. jest J. Puchalski. 

Wydawnictwo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji / Publication supported by the Ministry Scientific Research and Information Technology.


Baza danych zawiera dostępne on-line dane bibliograficzne artykułów z czasopism wydawanych przez IB PAN i PTB oraz abstrakty tych artykułów. Bazę możemy przeglądać wg roczników wybranego pisma lub wg autorów i słów kluczowych z wszystkich czasopism PTB i IB PAN (pomoc).

Wybrany artykuł można otworzyć i przeczytać on-line lub skopiować w formacie pdf na własny dysk.

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów

wyszukiwanie wg autorów lub / i słów kluczowych z czasopism PTB i IB PAN >>
Przeszukiwanie bazy wg roczników - wybór rocznika:
Contents & Abstracts [Volume: Year]
1: 1992 2: 1993 3: 1994 4: 1995 5: 1996
6: 1997 7: 1998 8: 1999 9: 2000 10: 2001
11: 2002 12: 2003 13: 2004 14: 2005 15: 2006
16: 2007 16a: 2007 17: 2008