POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

MONOGRAPHIAE
BOTANICAE 

Journal of the Polish Botanical Society (indexed in Biological Abstracts and Zoological Record)
ISSN - 0077-0655 i/and Nos  ISBN

abstrakty artykułów i pełne teksty on-line  /  instrukcja: jak szukać w bazie

instrukcja dla autorów / Instructions for contributors
.
Wydawca / Editor: Polskie Towarzystwo Botaniczne / Polish Botanical Society
Wydawnictwo seryjne ukazuje się od 1953 r. (do 1985 r. jako rocznik)
format B5 - objętość zeszytów do 10-12 ark. wyd. wydawany z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz autorów / Edited with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education and the authors
Adres Redakcji / Editorial office: Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16; 90-237 Łódź; tel. +42 635 45 96; e-mail: czyzew@biol.uni.lodz.pl
Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: prof. dr hab. Krystyna Czyżewska, Katedra Algologii i Mikologii UŁ, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź; tel. +42 635 45 96; e-mail: czyzew@biol.uni.lodz.pl
Sekretarz Redakcji / Editorial Assistant: dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (UŁ, Łódź)
Rada Redakcyjna / Editorial Council: przewodniczący - prof. dr hab. Romuald Olaczek (UŁ, Łódź)członkowie - prof. dr hab. Jacek Herbich (UG, Gdańsk), prof. dr hab. Bogdan Jackowiak (UAM, Poznań), prof. dr hab. Stefania Loster (Instytut Botaniki UJ, Kraków), prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki PAN, Kraków), dr hab. Agnieszka Popiela (USzcz, Szczecin), prof. dr Valerijus Rašomavičius (Institute of Botany, Vilnius, Lithuania), prof. dr hab. Krzysztof Rostański (UŚ, Katowice), RNDr Mária Zaliberová CSc (Institute of Botany, Slovak Ac. Sc., Bratislava, Slovakia), prof. dr hab. Waldemar Żukowski (UAM, Poznań)
Lista recenzentów
  < PDF >

Wydawnictwo seryjne recenzowane zamieszczające obszerne rozprawy i prace monograficzne z dziedzin geobotaniki i mikologii, ekologii, taksonomii, florystyki i morfologii roślin oraz grzybów i porostów w językach angielskim i polskim (z abstraktem i streszczeniem oraz podpisami figur i tabel w języku angielskim), wcześniej także w języku francuskim i niemieckim. 

Kolejnymi redaktorami naczelnymi czasopisma byli: Bolesław Hryniewiecki 1953-1958, Bolesław Hryniewiecki i Mikołaj Kostyniuk 1958-1963, Mikołaj Kostyniuk 1963-1976, Mikołaj Kostyniuk i Zbigniew Podbielkowski 1975-1977, Zbigniew Podbielkowski 1977-1981, Romuald Olaczek 1981-1991, Stanisław Cieśliński 1993 i Krystyna Czyżewska od roku 1993.

W roku 2006 ukazał się 96 tom "Monographiae Botanicae".


Baza danych zawiera dostępne on-line dane bibliograficzne artykułów z czasopism wydawanych przez IB PAN i PTB oraz abstrakty tych artykułów. Bazę możemy przeglądać wg roczników wybranego pisma lub wg autorów i słów kluczowych z wszystkich czasopism PTB i IB PAN (pomoc).

Wybrany artykuł można otworzyć i przeczytać on-line lub skopiować w formacie pdf na własny dysk.

MONOGRAPHIAE  BOTANICAE

wyszukiwanie wg autorów lub / i słów kluczowych z czasopism PTB i IB PAN >>
Przeszukiwanie bazy wg roczników - wybór rocznika:
Contents & Abstracts [Volume: Year]
1: 1953 (w.1954) 2: 1954 3: 1955 4-5: 1957 6-7: 1958
8: 1959 9: 1960 10: 1960 11: 1960/61 12: 1961
13: 1962 + supl. 14-16: 1963 17-18: 1964 19-20: 1965 21-22: 1966
23: 1967 24: 1967 25-27: 1968 28-30: 1969 31-33: 1970
34: 1971 35-37: 1972 38-39: 1973 40-46: 1974 47-50: 1975
51: 1976 52-55: 1977 56: 1978 57: 1979 58: 1980
59: 1979 60-61: 1980 62: 1981 63: 1982 64: 1983
65-67: 1985 68-69: 1986 70: 1988 71: 1989 [72: xxxx]
73: 1991 74: 1982 75: 1993 76: 1994 77-78: 1995
79: 1996 80-81: 1997 82-84: 1998 85-86: 1999 87-88: 2000
89: 2001 90: 2002 91-92: 2003 93: 2004 94: 2005
95: 2005 96: 2006 97: 2007 98: 2008 99: 2009
100: 2010 101: 2011


Patrz też: http://www.lonicera.hg.pl/bib/bib_monogr_bot.html