Wydawnictwo IB PAN
Wydawnictwa zwarte, pozaseryjne
oraz wybrane broszury i foldery, wydane przez własne wydawnictwo IB PAN (po 1991 r.).

UWAGA: publikacje zwarte, posiadające własne tytuły, ale należące do Serii wydawniczych, Atlasów i Flor, a także Suplementy umieszczono w odrębnych spisach ("Suplementy" w spisach czasopism do których należą).

 przed 1992

 1992

 1993

 1994

 1995 

 1996

 1998   

 2000    

 2001   

        * Wspólna publikacja Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Instytutu Studiów Franciszkańskich Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

 2002        

 2003

        * Publikacja wydana przez Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN na zamówienie Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
        ** Publikacja wydana przez Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN na zamówienie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie

 2004

 2005   

        * Publikacja wspólna Akademii Rolniczej w Krakowie i Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

 2006

        * Publikacja wspólna Akademii Rolniczej w Krakowie i Instytutu Botaniki PAN
       * * Publikacja wydana na zlecenie Akademii Rolniczej w Krakowie

 2007     

        * Publikacja wspólna Akademii Rolniczej w Krakowie i Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

 2008     

*   publikacja opracowana przez Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN i Instytut Ochrony Przyrody PAN, wydana przez Instytut Botaniki PAN
**  publikacja wspólna
Akademii Rolniczej w Krakowie i Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
***
publikacja wydana przez Instytut Botaniki PAN na zlecenie Politechniki Krakowskiej

 2009     

 2010     

 2011     

 2012