INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XXVI (2019): pars: 1
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XXVI, 1

 • Adam STEBEL i Barbara BACLER-ŻBIKOWSKA:
  Występowanie Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) w województwie śląskim
  [Occurrence of Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) in Silesian Voivodeship)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 3-13. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Colchicum autumnale (Colchicaceae) w okolicach Krakowa – dawne i obecne rozmieszczenie  [Colchicum autumnale (Colchicaceae) in the vicinity of Cracow (S Poland) – past and present distribution].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 15-27. <abstract> <pdf>

 • Aleksandra KAZIENKO i Karol TORZEWSKI:
  Rozmieszczenie Allium scorodoprasum (Amaryllidaceae) w dolinie środkowej Odry (Polska południowo-zachodnia) [Distribution of Allium scorodoprasum (Amaryllidaceae) in the Middle Oder Valley (SW Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 29-39. <abstract> <pdf>

 • Rafał KRAWCZYK i Maciej GĄBKA:
  Egeria densa (Hydrocharitaceae) – nowy gatunek antropofita we florze Polski [Egeria densa (Hydrocharitaceae) – a new anthropophyte in the Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 41-48. <abstract> <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze Wzgórz Chęcińskich i Pasma Dymińskiego (Wyżyna Małopolska) – cz. I. Gatunki muraw oraz ciepłolubnych okrajków  [Protected, rare and endangered vascular plant species in the Chęciny Hills and Dyminy Range (Małopolska Upland) – part I. Grassland and thermophilous fringe species].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 49-73. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka NIKEL:
  Flora synantropijna Nowego Sącza (Polska południowa). Wykaz taksonów [Synanthropic flora of Nowy Sącz town (S Poland). A list of taxa.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 75-147. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Paweł ZDUŃCZYK, Łukasz PIECHNIK,:
  Nowe stanowisko Lycopodiella inundata (Lycopodiaceae) w Kotlinie Biskupiego Boru (Wyżyna Śląska) [New site of Lycopodiella inundata (Lycopodiaceae) in the Bór Biskupi Basin (Silesian Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 149-154.  <abstract> <pdf>

 • Ewa SITEK, Barbara NOWAK, Zbigniew GAJEWSKI:
  Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) w Beskidzie Sądeckim [New locality of Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) in the Beskid Sądecki Mountains.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 154-161.  <abstract> <pdf>

 • Aleksander KOŁOS:
  Stanowiska reliktowego gatunku Betula humilis (Betulaceae) w Dolinie Górnego Nurca na Nizinie Północnopodlaskiej [Localities of relict species Betula humilis (Betulaceae) in the Upper Nurzec Valley in the North Podlasie Lowland (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 161-168.  <abstract> <pdf>

 • Karol TORZEWSKI:
  Nowe stanowisko Salix myrtilloides (Salicaceae) w Kampinoskim Parku Narodowym [New locality of Salix myrtilloides (Salicaceae) in Kampinos National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 168-170.  <abstract> <pdf>
 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Nowe stanowisko Orobanche alsatica (Orobanchaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New locality of Orobanche alsatica (Orobanchaceae) in the Małopolska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 171-173.  <abstract> <pdf>

 • Andrzej URBISZ:
  Nowe stanowisko Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) w Polsce [New locality of Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 173-176.  <abstract> <pdf>

 • Jolanta MARCINIUK, Paweł MARCINIUK, Kateryna FYAŁKOWSKA:
  Nowe stanowisko Erechtites hieracifolia (Asteraceae) koło Różana w Puszczy Białej (Polska północno-wschodnia) [New locality of Erechtites hieracifolia (Asteraceae) near Różan in the Puszcza Biała forest (NE Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 176-178.  <abstract> <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI, Alojzy PRZEMYSKI:
  Orchis ustulata (Orchidaceae) w rezerwacie Murawy Dobromierskie (Wyżyna Przedborska) [Orchis ustulata (Orchidaceae) in the Murawy Dobromierskie Steppe Reserve (Przedbórz Upland, S Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 178-181.  <abstract> <pdf>


Recenzje
[Reviews]
 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Klaas van DORT, Bas van GENNIP & Deirdre BRUYN. 2015. Basisgids mossen: kennismaking met de algemene mossen van Nederland.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 183-184.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: J. GUERRA, M. J. CANO & M. BRUGUÉS (Red.). 2018. Flora briofítica ibérica. Volumen VI. Hypnales:...
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 184-186.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: N. V. MATVEEVA (Red.). 2015. Rastenija i griby poljarnych pustyn’ severnogo polušarija [Plants and fungi of the polar deserts in the Northern Hemisphere]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 187-188.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Austra ĀBOLIŅA, Alfons PITERĀNS & Baiba BAMBE. 2015. Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts [Lichens and bryophytes in Latvia. Checklist]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 188-189.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: R. D. SEPPELT, S. J. JARMAN & L. H. CAVE. 2019. An illustrated catalogue of Tasmanian mosses. Part 2.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 190-191.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Cecília SÉRGIO, César Augusto GARCIA, Manuela SIM-SIM, Cristina VIEIRA, Helena HESPANHOL & Sarah STOW. 2013. Atlas y e livro vermelho dos briófi tos ameaçados de Portugal [Atlas and red data book of threatened bryophytes of Portugal]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 191-193.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Jeffrey BATES. 2015. The mosses and liverworts of mid-west Wales...
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 193-194.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Jürgen PUSCH, Klaus-Jörg BARTHEL & WOLFGANG HEINRICH. 2015. Die Botaniker Thüringens.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 195-197.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: D. K. SINGH & S. K. SINGH. 2015. Manual of liverworts and hornworts of Himachal Pradesh, India.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 197-198.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA: Recenzja [Book review]: EAST ASIA BIODIVERSITY CONSERVATION NETWORK. 2014. Important plants of East Asia: plants tell stories.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 198-199.  <abstract> <pdf>

 • Anna RONIKIER:
  Recenzja [Book review]: Giovanni CONSIGLIO & Ledo SETTI. 2018. I generi Hohenbuehelia e Resupinatus in Europa.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 200.  <abstract> <pdf>


Indeks do tomu 26(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 26(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].  <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors].  <pdf>