Wydawnictwa IB PAN

FLORY

Wielotomowe wydawnictwo pod wspólnym tytułem "Flora Polska" (później zminionym na "Flora Polski"), rozpoczęte w 1919 r. przez Polską Akademię Umiejętności "Roślinami Naczyniowymi Polski i Ziem Ościennych", kontynuowane i rozwijane przez Instytut Botaniki PAN. Do utworzenia w Instytucie własnej oficyny wydawniczej, wydawcą "Flory" było Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

  • Flora Polski. Rośliny naczyniowe - [dawniej: Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych]

  • Ikonografia flory polskiej – [dawniej Atlas flory polskiej i ziem ościennych].

  • Flora Polski. Glony

  • Flora słodkowodna Polski

  • Flora Polski. Grzyby – [dawniej: Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Grzyby (Mycota)]

  • Mała flora grzybów (seria zakończona)

  • Flora Polski. Porosty – [dawniej: Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Porosty (Lichenes)]

  • Flora Polski. Wątrobowce [dawniej: Flora polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Wątrobowce (Hepaticae)]

Tomy najnowsze i niektóre starsze są jeszcze dostępne do nabycia w Sklepiku Internetowym oraz w Dziale Wydawnictw IB PAN. Tytuły już wyczerpane są dostępne w czytelni biblioteki Instytutu lub innych bibliotekach specialistycznych. Informacje o wszystkich tytułach możliwych do nabycia znajdują się w bieżacej Ofercie Wydawniczej Instytutu.