Indeks łacińskich nazw taksonów glonów
odnotowanych w Polsce

Indeks łacińskich nazw taksonów, podawanych w literaturze dotyczącej Polski do 1990 roku, jest opracowywany w Zakładzie Algologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wykonuje się go z inicjatywy i przy pomocy Dr Konrada Wołowskiego według układu zaplanowanego przez Prof. Jadwigę Siemińską z wykorzystaniem danych gromadzonych pod jej kierunkiem od 1958 roku (zapoczątkowane jeszcze przez Prof. Karola Starmacha w 1954 roku).

Niniejszy indeks ma służyć jako podstawa do krytycznych prac taksonomicznych i florystycznych oraz do opracowywania monografii poszczególnych systematycznych grup glonów - morskich, słodkowodnych i aerofitycznych - występujacych w Polsce. Może też być pomocna przy krytycznych opracowaniach współczesnych i kopalnych flor rozmaitych regionów, krajów i kontynentów, przy szukaniu literatury do gatunków rzadkich lub krytycznych, dla rozpoznania gatunków kosmopolitycznych, oraz przy badaniach nad geograficznym rozmieszczeniem gatunków lądowych i morskich, także w międzynarodowym programie "Global Change".

Udostępniany indeks łacińskich nazw taksonów zawiera informacje o glonach prokariotycznych i eukariotycznych podawanych w literaturze do 1990 r.

Nazwy łacińskie rodzajów i gatunków podano w porządku alfabetycznym; pod nimi umieszczono, również alfabetycznie, nazwy niższych jednostek systematycznych niezależnie od ich rangi.

Nazwy łacińskie podano bez nazwisk autorów, które bywają rozmaite i niekiedy dotyczą różnych taksonów. Korzystający z indexu muszą szukać danych pod aktualną nazwą taksonu i pod jego synonimami.

Informacje o odnotowywanych taksonach w Polsce do 1990 r. uzyskuje się przez wskazanie pierwszej litery nazwy rodzajowej. Szczegółowe informacje bibliograficzne dla danego taksonu można uzyskać po wybraniu pełnej jego nazwy lub bezpośrednio po wpisaniu nazwy w odpowiednie pole.

Przewiduje się uzupełnianie w dalszych latach danych do następnych grup systematycznych. Baza danych będzie następnie uzupełniana po zestawieniu bibliografii do dalszych lat.

Program został wykonany przy poparciu finansowym Komitetu Badań Naukowych (P-000325834-38000000-55-1-7771-35007).

Prawa autorskie: Jadwiga Siemińska 1996