Polska Bibliografia Fykologiczna

Baza danych

Zebrana literatura sięga od roku 1472 po rok 1990. Obejmuje: pozycje dotyczące współczesnej i kopalnej flory glonów Polski (dane opublikowane przez Polaków i obcokrajowców); wykonane przez Polaków prace z materiałów obcych; prace dotyczące biologii, fizjologii, biochemii i ewolucji; podręczniki i niektóre schedy fykotek; obce prace zawierające uwagi krytyczne do materiałów polskich; recenzje opracowań polskich i obcych; biografie i bibliografie polskich fykologów; informacje o pracowniach. Uwzględniono w tym dorobek Polaków z czasów utraty niepodległości (1792-1918), których nazwiska figurują też w bibliografiach kilku innych krajów. Włączono także publikacje fykologów polskich pracujących za granicą.

Poszczególne prace są numerowane. Nazwiska polskich autorów opatrzone są pełnymi imionami; nazwiskom obcokrajowców towarzyszą tylko inicjały imion. Po danych bibliograficznych podano w klamrach rozmaite uwagi, w tym dotyczące języka publikacji (dużą literą) oraz języka streszczenia (małą literą) stosując oznaczenia:

Č, e - czeski
P, p - polski
D, d - niemiecki
R, r - rosyjski
E, e - angielski
S, s - hiszpański
F, f - francuski
SE, se - serbski
H, h - węgierski
SF, sf - fiński
I, i - włoski
Sl, sl - słowacki
Ko, ko - koreański
SW, sw - szwedzki
L, l - łaciński
U, u - ukraiński
N, n - holenderski


Następnie zaznaczono obecność oryginalnych rysunków lub fotografii glonów oraz niekiedy inne uwagi. Dane uzyskać można według nazwisk autorów lub według "indeksu tematycznego" Bibliografia do 1990 roku (z uzupełnieniami) jest wydrukowana (Siemińska 1990, Siemińska, Pająk 1992), do następnych lat jest kompletowana w Zakładzie Algologii Instytutu Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; tam też została wykonana niniejsza baza danych.

Literatura:

Siemińska, J., 1990: Polska Bibliografia Fykologiczna. Bibliografie Botaniczne, Tom 3. Kraków-Wrocław, 464 s. Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im W. Szafera.

Siemińska, J., Pająk J. 1992: Polska Bibliografia Fykologiczna za lata 1981-1990. Bibliografie Botaniczne, Tom. 6. Kraków, 181 s., Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera.

Prawa autorskie: Jadwiga Siemińska 1996