Projekt Nida

Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej (Archaeological, archaeobotanical and palaeoenvironmental investigations in the western part of the Nida Basin)
1 Zespól w Mozgawie: Marta, Aldona, Marek, Magdalena (Kasia i Mateusz), Jarosław, Agnieszka, Klaus, Jacob, Piotr i odwiedzający nas piesek. Team in Mozgawa: Marta, Aldona, Marek, Magdalena (Kasia and Mateusz, photo by A. Mueller-Bieniek), Jarosław, Agnieszka, Klaus, Jacob, Piotr and a dog. 2 Trzy sezony wykopaliskowe (2014-2016) już za nami. Łącznie odkryliśmy 72 obiekty archeologiczne, głównie związane z kulturą pucharów lejkowatych. Three campaigns of archaeological excavations took place between 2014 and 2016. 72 archaeological features were discovered, mostly of the Funnel Beaker culture. 3 Niektóre jamy miały nawet 3 metry głębokości. Grupą studentów z polskich i niemieckich ośrodków uniwersyteckich kierował dr hab. Marek Nowak. Some of the pits were 3 metres deep. The work of students coming from Polish and German universities was supervised by dr. hab. Marek Nowak. 4 Pobraliśmy i przeszlamowaliśmy ponad 500 prób archeobotanicznych przy pomocy maszyny flotacyjnej rozłożonej na terenie szkoły podstawowej w Młodzawach, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. More than 500 samples were taken and floated with the help of a flotation machine located near the primary school of Młodzawy Duże (we are very grateful for this!).
5 Wykonaliśmy kilka wierceń i pobralismy profile do badań geomorfologicznych i palinologicznych z okolicy stanowiska.  Several coring for palynological and geomorphological research were done near the loessic plateau and the Nida river valley. Finally, we found suitable material for pollen analysis! 6 Wykonaliśmy badania geomagnetyczne oraz powierzchniowe. Mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony niemieckich studentów. Geomagnetic survey and field prospections were conducted at the site area with the help of students coming from Germany. 7 Okolice stanowiska są piękne i malownicze. The area of the site is beautiful, covered by fields, meadows and grasslands, including also patches of xerothermic vegetation. 8 Dominują pola uprawne, ale również spotykane są łąki i zbiorowiska kserotermiczne. Przy drogach często stawiano figury świętych. You may found figures of the saints.
9 Dolina Nidy z roślinnością łęgową. In the Nida valley, alluvial forests with alder and willow developed. 10 Niektóre domy doskonale nadają się do badań etnograficznych i archeobotanicznych. A house found will enhance the current knowledge in archaeoethnobotany.