Najbliższe posiedzenie Rady Naukowej IB PAN planowane jest na 21 czerwca 2017 

PROGRAM ...