WYDAWNICTWA INSTYTUTOWE prowadzą od wielu już lat sprzedaż czasopism, książek, altlasów, których treść jest związana z zagadnieniami botanicznymi i szeroko rozumianą ochroną przyrody.

 

AKTUALNE NOWOŚCI

 

•  Acta Palaeobotanica, Vol. 56(2), 2016
     acta actual

Acta Palaeobotanica to międzynarodowe czasopismo publikujące artykuły z zakresu paleobotaniki i palinologii.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

 

•  Polish Botanical Journal, Vol. 61(2), 2016

pbj 61 2


Polish Botanical Journal is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

 •  Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Vol. XXIII(2), 2016

frag p act


Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
jest czasopismem publikującym oryginalne prace z botaniki, artykuły i notatki dotyczące taksonomii, ekologii, fitogeografii, anatomii roślin, cytologii i embriologii, jak też biosystematyki, botaniki ewolucyjnej i ochrony bioróżnorodności.

 Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

 •  Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region.
     Przyrodnicza i 
historyczna wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego. 2015.  

Olkusz2 okladka strona1

Redakcja: Barbara Godzik

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2015

Książka poświęcona szczegółowej analizie przemian środowiska i roślinności na terenach pogórniczych w rejonie Olkusza, na których od XII wieku eksploatowano złoża cynkowo-ołowiowe. Pełny tekst w języku angielskim i polskim. Liczne ilustracje, w tym około 60 kolorowych fotografii, mapy i wykresy. 

 

 

Pełna oferta znajduje się w naszej Księgarni Internetowej Pol-Botany, można tam znaleźć także Roczniki, Serie Wydawnicze, Monografie, Flory, Biuletyny i Bibliografie (opracowania własne i cudze)

Patrz też: OFERTA WYDAWNICTW (Plik PDF)