mapaW badaniach z wykorzystaniem mchów jako biowskaźników wykazano różnice w wysokości depozycji azotu i metali ciężkich na obszarze Polski. Stwierdzono dodatni związek między zawartością azotu w mchach a parametrami depozycji atmosferycznej azotu w lasach (stężeniem azotu azotanowego w opadzie bezpośrednim, stężeniem azotu całkowitego w opadzie podkoronowym i depozycją azotu całkowitego z opadem podkoronowym). Stwierdzono również dodatnią korelację między stężeniami azotu w mchach a intensywnością rolnictwa opisaną ilością zużywanych nawozów i produkcją zwierzęcą 

  • Autor opracowania: B. Godzik, G. Szarek-Łukaszewska, B. Łopata

GALERIA


noweporostyPodano 15 gatunków porostów nowych dla Sør Rondane Mountains w Antarktyce, w tym gatunki endemiczne Lecanora.

Literatura: Ertz D., Aptroot A., Van de Vijver B., Śliwa L., Moermans C., Øvstedal D. 2014. Lichens from the Utsteinen Nunatak (Sør Rondane Mountains, Antarctica), with the description of one new species and the establishment of permanent plots. Phytotaxa 191(1): 99–114.

  • Autor opracowania: prof. dr hab. Lucyna Śliwa


bulbillaOpierając się na wynikach badań molekularnych i anatomicznych opisano w obrębie rzędu Cantharellales nowy rodzaj grzyba naporostowego – Bulbilla, pasożytującego na porostach z rodzajów Lobariella i Pseudocyphellaria.

Literatura: Diederich P., Lawrey J. D., Capdet M., Pereira S., Romero A. I., Etayo J., Flakus A., Sikaroodi M., Ertz D. 2014. New lichen-associated bulbil-forming species of Cantharellales(Basidiomycetes). Lichenologist 46(3): 333‒347.

  • Autor opracowania: dr Adam Flakus


dictyonemaOpublikowano 3 gatunki porostów z rodzaju Dictyonema nowe dla nauki: D. applanatum, D. discocarpum i  D. hepteriferum.

Literatura: Lücking R., Dal-Forno M., Wilk K., Lawrey J.D. 2013. Three new species of Dictyonema (lichenized Basidiomycota: Hygrophoraceae) from Bolivia. Acta Nova 6(1-2): 4–16.

  • Autor opracowania: dr Karina Wilk

 

 

 

 

 

 

 

 


Opisano 25 taksonów Phacus (Euglenophyta) nowych dla Tajlandii, w tym 3 nowe dla południowo-wschodniej Azji: Phacus asymmetricus Sokoloff, Ph. contortus fo. minor Bourrelly i Ph. sesquitortus Pochmann.

  • Autor opracowania: prof. dr hab. Konrad Wołowski

GALERIA


stomatocystyPierwsze odnotowanie stomatocyst w osadach dennych z obszaru Afryki tropikalnej oraz pierwsza charakterystyka zmienności morfologicznej stomatocysty 49 Piątek J. u okazów występujących w klimacie tropikalnym.

Opisanie jednego morfotypu nowego dla nauki: stomatocysta 49 Piątek J. in Piątek & Piątek 2014.

  • Autor opracowania: dr Jolanta Piątek