DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN podejmuje działania mające na celu popularyzacje wiedzy, m.in. poprzez organizację krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i zajęć dla młodzieży, działalność wydawniczą na terenie Instytutu, czy udział w masowych imprezach popularyzujących naukę. Jesteśmy współorganizatorem Targów Edukacyjnych w Krakowie, Festiwalu Nauki, Międzynarodowego Dnia Fascynacji Roślinami, Nocy Muzeów a także  Targów Książki w Krakowie, w ramach których organizowany jest Salon Książki Przyrodniczej.

Relacja z Festiwalu Nauki 2013 w IB PAN przedstawia filmik wyemitowany w Telewizji Kraków  WIĘCEJ...

Wywiad z prof. dr hab. Barbarą Godzik WIĘCEJ...

Wywiad z dr Adamem Flakusem WIĘCEJ...

Obecnie Instytut oferuje blog ciekawych warsztatów i wykładów skierowanych dla młodzieży szkolnej i akademickiej z różnych dziedzin nauk biologiczno - przyrodniczych, które organizowane są w Instytucie w ramach dni otwartych w IB PAN.

Celem wymienionych działań oraz organizowanych imprez jest:

- promocja Instytutu na tle krajowych środowisk naukowych

- zwiększenie dostępności potencjału badawczego IB PAN

- przedstawienie aktualnych projektów badawczych prowadzonych przez poszczególne Zakłady/Pracownie

- budowanie świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkolnej

- pokazanie, że nauka może być świetną zabawą i pasją

FOTOREPORTAŻE Z DNI OTWARTYCH W IB PAN:

GALERIA 1

GALERIA 2